Från Gammalkil i Östergötland kom överstelöjtnant Jonas Brogren ut i den svenska arméns senaste krig.

Han var född 1780 i Duseborg i Gammalkil där hans far Jacob Brogren var förvaltare. Fadern blev sedan riksdagsman, riksbanksfullmäktig och ledamot av hemliga utskottet vid riksdagen i Norrköping 1800.

Jonas Brogren deltog i drabbningarna i Lübeck, Stralsund, Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig och i de avslutande fälttågen mot Danmark och Norge.

Han deltog i det fredliga uppbyggandet av Sverige, bl.a. som ordförande i Östergötlands Brandstodsbolag, som sedan blev Länsförsäkringar.

Han var bosatt i Skränge i Gammalkil, där han ägnade han sig åt jordbruk för att försörja sin 17 barn.

Under slutet av sitt liv skrev han sina memoarer. Originalet finns i Linköpings stifts- och landsbibiliotek.

Nu finns hela berättelsen här tillsammans med sonen Ludvig levnadsminnen.

Ludvig Brogren blev apotekare i Kisa och Linköping. Han startade L.T.Brogrens bryggeri vid Stångebro.

I boken har även Ludvig Brogrens barnbarn professor Axel Romdahl skrivit om minnen av sin morfar.

Boken innehåller även förteckningar över Jacob, Jonas och Ludvig Brogrens familjer.

Den är redigerad av Ludvig Brogrens barnbarns barn Anders Brogren.

Denna bok innehåller mycket för den som är intresserad av svensk militärhistoria, Östergötlands, Linköpings och Kindabygdens historia samt framväxten av det moderna Sverige.

Innehållsförteckningen finns här!

Pris: kr 126 + porto.
148 sidor. Styv pärm.

Beställ ditt ex!
Skicka namn och adress till
anders[snabel-a]brogren.nu