Fader och Sonens och Andens namn

Efter sitt gästspel här på jorden återvände Jesus till den himmel där han hör hemma. I samband med att han lämnade apostlarna gav han dem en instruktion för den fortsatta verksamheten i den kyrka som han själv organiserat. Denna instruktion brukar vi kalla för dopbefallningen eller missionsbefallningen. På heliga trefaldighets dag utgör den evangelieläsningen i våra kyrkor.

I den fastslår Jesus att han har all makt i himlen och på jorden, även om världen för tillfället är i den ondes våld. Eftersom allt är skapat genom honom är han den rätte Herren. Därför skall gudsriket upprättas här på jorden på ett andligt sätt genom att apostlarna och deras efterföljare skall gå ut i världen och se till att det blir lärjungar i alla folkslag. Detta sker genom att människor blir döpta i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Men det räcker inte. De som blivit döpta skall också lära sig att hålla det som Jesus har befallt. Det betyder att de skall leva som kristna och tillämpa tron i sina liv.

När lärjungarna lever så kommer Jesus att vara med dem alla dagar fram till denna tidsålders avslutning. Han är med här på jorden genom den helige Ande. Genom Anden fyller han sina lärjungar med kraft och leder dem på rätt väg. Andens röst kan man höra i Ordet, där vi kan läsa det som Jesus har sagt till oss.

På så sätt fungerar den för oss ofattbara enheten mellan Fader och Sonen och Anden. Relationen inom den treenige Guden skall också vara ett föredöme för oss i våra jordiska förhållanden. Mera av detta skall vi få insikt i efter denna tidsålders slut.

    Anders Brogren