Betraktelse för Borås Tidning 4:e söndagen efter påsk, 5/5 1996:

Omsluten av bön

Om du är döpt, så är du upptagen i förbundet med Gud. Då finns det stora löften som gäller dig.

Herren vill skydda dig från allt som kan dra bort dig från honom. Så länge du är kvar här på jorden, så har du ditt att sköta, arbete, hem, familj eller vad det nu kan vara. De jordiska förpliktelserna kommer man inte undan, även om man är medborgare i himmelriket. Motgångar och svårigheter drabbar även den som vill vara kristen. Men Jesus vill i allt detta att du skall bli bevarad från det onda. I dagens evangelium ber han för dig och för alla sina lärjungar: "Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen, utan att du skall bevara dem för det onda."

Att bli bevarad från det onda - det betyder inte att det inte händer dig några olyckor. Du kan ramla och bryta benet, bli smittad och få influensa, få cancer, bli uppsagd från jobbet. Men vad som än händer, så blir du inte snärjd i onda makters garn. Du dras inte ner i hopplöshet och förtvivlan, inte ens om du själv en tid skulle tycka att allt är hopplöst. Nej, Herren ser till att du inte glider bort från honom utan i stället varje dag kommer närmare honom. I dagens evangelium säger Jesus också om sina lärjungar: "Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas."

"Undergångens man" - det var Judas Iskariot, han som förrådde Jesus för trettio silverpenningar. Han blev snärjd i det ondas våld. Det står att djävulen for in i honom. Varför skyddade inte Jesus honom från detta? - Svaret är, att skriften skulle uppfyllas. Det var förutsagt i Bibeln. Men varför just Judas? - Det är sådant som vi ännu inte är mogna att förstå. Vi får lämna det tills vidare.

Däremot har vi ansvar för vårt eget liv. Du kan själv se till att det onda inte får makt med dig genom att du fortsätter att vara omsluten av Jesu förbön och beskydd. Hur gör man då?

Svaret finns i denna söndagens epistel, där aposteln Johannes skriver: "Och detta är hans bud att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud förblir i honom."

Du skall alltså inte vara passiv och tänka att allt angående ditt förhållande till Gud sköter sig självt. Det är i stället som i ett äktenskap: man måste anstränga sig och bjuda till för att kärleken skall bestå. Hur många gånger har jag inte sett dem som en tid varit på väg in i ett mer aktivt andligt liv. Kanske var det efter ett dödsfall i familjen som man började att gå i kyrkan och kom dit, ibland flera söndagar i rad, men tröttnade efter ett tag.

Man måste anstränga sig. Aposteln Johannes uppmanar oss att tro aktivt, "vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn", och vi skall "älska varandra så som han har befallt oss".

Men då kan vi också vara övertygade om att vi är omslutna av Herrens böner och beskydd.

Anders Brogren