Betraktelse för Borås Tidning andra söndagen i advent 2001:

Han som var, är och skall komma

Att vara kristen är att leva såväl i det förgångna som i nuet och i framtiden. Kristen tro bygger på det som redan har hänt. Att Gud har skapat världen, att synden har förstört vår tillvaro, att Gud har sänt sin Son för att försona oss med sig, att Jesus har uppstått, att den helige Ande har utgjutits över den kristna församlingen, det är grunden.

     Vi skall inte skämmas för att se tillbaka. Utan vår historia hade vi inte haft vår tro. Kristendom bygger på den apostoliska tro som en gång för alla ligger fast och som finns nedskriven i Bibeln.

     Men Guds rike är inte bara något som hör forntiden till. Om detta handlar evangeliet på andra söndagen i advent. Några fariséer frågade Jesus om när Guds rike skulle komma. För sin del trodde de att det skulle vara i en avlägsen framtid som befann sig på tryggt avstånd från dem själva.

     Svaret de fick var oväntat: ”Guds rike är inom er!” Och så är det, lika mycket idag som för 2000 år sedan. Guds rike är inom er!

     Guds rike är en kallelse och en uppgift för oss som lever just nu. Men då tänker vi kanske att vi måste sätta igång en massa sociala projekt och ägna all vår vakna tid åt att förbättra världen.

     Då tänker vi inte alldeles fel. Men vi får inte hoppa över det som Jesus verkligen säger, nämligen att Guds rike är inom er, inte utanför er. Först måste du komma i kontakt med Gud och få frid och försoning.

     Den kontakten får du genom hans ord. När du blir stilla och öppnar dig för vad Herren vill säga till dig i bibelordet, då kan den helige Ande få tillfälle att leda dig. Tänk till innan du rusar iväg efter dina egna tankar om vad som är bäst för Guds rike! Du får stanna upp och fundera över att Guds tankar inte är våra tankar och att hans vägar inte är våra vägar (Jes. 55:8).

     Om ordet får ta sin boning i dig och du låter dig ledas av den helige Ande, så kommer du att få vara med om många spännande händelser. Det blir inte som du tänkt dig, utan det blir annorlunda. Hur du skall förverkliga Guds rike i ditt liv och i din omgivning är något som du inte kan planera i detalj. Det blir dig givet.

     Långt ifrån alltid är det enkelt att förstå vad som är Guds rikes uppgift idag. Under tidernas lopp har de kristna oftast fått uppleva att händelserna tagit en hel annan vändning än man önskat. Ofta verkar det som om Guds rike har förlorat kampen.

     Åtminstone ser det så ut. Men det beror på att vi inte har facit i hand. Guds rike är inte bara det som har varit och det som är just nu. Guds rike är också något som kommer. Jesus talar om en framtid fylld av prövningar, en tid av förvirring, där olika profeter pekar ut sina speciella lösningar. Jesus varnar sina lärjungar från att fästa förhoppningar till sin egen tids ledare och trendsättare: ”Spring inte dit de pekar! Rusa inte efter dem!”

     Vänta i stället på att det Guds rike, som nu finns i de kristnas hjärta, också skall bryta fram på ett tydligt sätt så att alla kan uppfatta det. Guds rike skall en dag uppenbaras lika tydligt som ”blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont”.

     Vår nuvarande världsordning har sin begränsade tid. Så länge den varar får den visa vad den förmår att åstadkomma. Därefter kommer något nytt. Det blir vid ett oväntat tillfälle, som i Noas eller Lots tid: ”Folk åt och drack, köpte och sålde.”

     Nu förbereder vi oss för julen, som är ätandets och drickandets högtid framför andra. Det köps och säljs. Kanske sätter julhandeln nya rekord. Men över det hela vakar en Herre, som låter allt fortsätta så länge han anser att människor fortfarande kan bli väckta och vända om till honom i sina hjärtan. Fortfarande upprättas Guds rike inom oss.

     Men när det inte längre är någon idé att låta detta fortsätta, när inte längre människor vänder om, när ingen längre väntar sig något, då kommer Guds rike i härlighet. Då skall Jesus träda fram som Konungen, som har all makt i himlen och på jorden.

     Till dess fortsätter vi att bedja: ”Tillkomme ditt rike!”

Anders Brogren