Värre än döden

Ingen människa vill dö. Åtminstone inte om man är fullt frisk. Vi har en stark livsvilja i oss. Även om svårigheterna i livet ibland håller på att bli övermäktiga, så brukar viljan att leva vidare besegra dem.

När jag läser om hur man hade det i gamla tider med svält, krig och sjukdomar, så förundras jag över att människorna inte gav upp. I stället tog de tog nya tag. Under ofattbara strapatser lyckades våra förfäder överleva och föra släktet vidare. Döden fick inte segra.

Döden är skrämmande. Den är livets värsta fiende. Men det finns något som är ändå värre än döden. Det är att komma bort från Gud.

I dagens evangelium säger Jesus: ”Låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer.” Döden är alltså inte det värsta som finns, eftersom det finns liv också efter det sista hjärtslaget.

Just nu pågår utgivningen av ett urval av de s k kyrkfäderna i översättning till svenska. Det är skrifter från den kristna kyrkans första århundraden. För en tid sedan kom en volym som handlar om martyrer och helgon. Där kan man läsa, sida upp och sida ner, om trosvissheten hos dem som kastades för vilddjuren eller som besteg bålet. Här några exempel:

När härolden utropade att Speratus, Nartzalus, Cittinus, Veturius, Felix, Aquilinius, Laetantius, Ianuaria, Generosa, Vestia, Donata och Secunda skulle föras till sin avrättning, sade de: ”Vi tackar Gud!”

När Pionios trots fruktansvärd tortyr vägrade att offra till kejsaren, frågade man honom: ”Varför har du så bråttom till döden?” Pionios svarade: ”Inte till döden, men till livet!”  Sedan brändes han på bål. När flammorna steg upp såg han glad ut och sade: ”Herre, tag emot min själ!

När biskop Cyprianus fick höra beslutet att han skulle avrättas med svärd den 14 september år 258 sade han: ”Jag tackar Gud!”

Dessa och andra martyrer räknas till helgonen. Det var dem vi firade i går på Alla helgons dag. Om dem står det i Uppenbarelseboken 20:4: ”Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord.”

I dag är det emellertid Söndagen efter Alla helgons dag, som i den nya evangelieboken skall få tillbaka sitt gamla namn ”Alla själars dag”. Den dagen handlar om alla vi andra som inte är helgon. För samtliga människor fortsätter existensen efter kroppens död, men det betyder inte att alla automatiskt kommer till himlen. Så här säger Jesus i fortsättningen av dagens evangelium: ”Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall också Människosonen kännas vid inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar.”

Detta är sagt till oss för att vi skall låta bli att förneka Jesus i våra liv. I stället skall vi frimodigt bekänna hans namn. Då behöver vi inte frukta döden. Då blir döden i stället porten till evigt liv med Herren Jesus Kristus.

Anders Brogren