Betraktelse för söndagen före domssöndagen 2003:

Olika sorters kristna

Dagens evangelium om de tio jungfrurna handlar inte om hela mänskligheten utan om den kristna kyrkan. Den är ett varningsrop till dem som anser sig vara kristna men som inte har en levande tro.

Enligt Bibeln skall Jesus i framtiden komma tillbaka till sin brud, alltså till den kristna kyrkan, den kristna församlingen. Detta skall äga rum före den yttersta domen. Det är alltså först vid ett senare tillfälle som hela mänskligheten skall träda fram inför tronen för att dömas efter sina gärningar.

I Första korintierbrevet 15:23 läser vi att när Kristus kommer tillbaka skall han först göra de levande som tillhör honom. Detta syftar på den kristna kyrkan här på jorden. Först därefter kommer slutet.

Enligt Uppenbarelseboken, kap. 20, skall det bli en första uppståndelse för martyrerna, ”de som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord”. Sedan, efter ”tusen år”, inträffar den stora världsdomen inför tronen, då övriga döda skall stå upp och bli dömda efter sina gärningar.

De tio jungfrurna i dagens evangelium är alltså de kristna, som väntar på att deras brudgum skall komma från himlen för att hämta dem till den himmelska bröllopsmåltiden. Men hälften av dem är oförståndiga. De har inte tillräckligt med olja i sina lampor.

Lampan används för att lysa med. Jesus har sagt att hans lärjungar är världens ljus. Det skall de vara ända till dess att han kommer tillbaka. Det innebär att de inte bara skall flamma upp för en tid utan att de också skall fortsätta att brinna i sin tro med klar och stadig låga.

Oljan betecknar den helige Ande. En kristen behöver leva i Andens gemenskap, så att tron håller sig levande. Vår tro måste hela tiden underhållas. Vi behöver bli påfyllda med Guds ord. Vi behöver leva i bönegemenskap med Herren. Vi förväntas leva ett kristet liv i Jesu efterföljd. Vi skall hämta kraft och manifestera vår gemenskap med Herren genom att delta i nattvardens firande, något som förbereder oss för den himmelska bröllopsmåltiden.

Att räkna sig som kristen, som många gör, är ingen garanti för att få komma in i den himmelska bröllopssalen. Brudgummen Jesus Kristus vill ha lärjungar som håller sig vakande och inte slappnar i sin tro. Han vill inte att vi skall uppslukas av så många omsorger och förpliktelser att han kommer i andra hand. Han betackar sig för en vanekristendom som mest är ett sällskapsnöje eller något att förgylla livets högtider med.

I dag vill Jesus väcka dig så att du inte övermannas av likgiltighetens och världsandens sömn. Så här lyder hans uppmaning till kyrkan: ”Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen eller timmen är inne.”

Anders Brogren

Kyrkoherde i Istorp