Den gode herden

 

Varför måste fåren ha en herde? – Om man har sett en fårskock i en halvöken någonstans i Mellanöstern är svaret självklart. Utan herde går fåren en säker död till mötes.

 

I vårt välorganiserade samhälle anses det däremot viktigt att varje får, varje människa, är fri att vara sin egen herde. Man får inte hindra någon annans njutning. Varje människa skall ha rätt att göra det man känner för, bara man inte skadar någon annan. Undantaget är mänskliga foster. Abort är tillåtet fastän det skadar, till och med dödar, en annan mänsklig varelse.

 

Det kristna livet går däremot inte ut på att man skall ”njuta” så mycket som möjligt. Den kristne vill i stället följa Herren Jesus och litar på att han vet bäst. Att vara kristen är att se längre än till stundens behovstillfredsställelse. Evighetsperspektivet medför andra prioriteringar. Man vet varför man har fått livets gåva, inte för att leva för sig själv utan för att leva för Herren. Därigenom har livet en mening.

 

I Matt. 9:35 läser vi om att Jesus gick omkring i alla städer och byar. Också i vår tid går den uppståndne Jesus omkring i städer och byar och ser folkskarorna. Också i våra dagar förbarmar han sig över dem eftersom de är rivna och slagna, även om de är välklädda och ser ut att vara vid god hälsa. Jesus ser in i alla såriga hjärtan. Han vet hur jobbigt människor har det, hur pressade de är, styrda av impulser med krav att vara lyckad. Jesus vet hur svårt de har att finna frid i sina själar.

 

I Mellanöstern kan man än idag se hur herdarna driver sina hjordar genom det förtorkade landskapet. Där grönskar det inte överallt som på våra breddgrader. Men herden vet var det finns en plätt med några gröna strån. Han känner också till de livsviktiga vattenhålen. Men fåren har inte den kunskapen. Om ett egensinnigt får följer sina impulser och springer sin väg går det en säker död till mötes. Svält, törst och rovdjur är vad som väntar den som avsäger sig herdens omvårdnad.

 

När Jesus säger att han är den gode herden innebär detta att vi helt kan lita på honom. Han ser till att vi får det bete vi behöver när han genom sitt ord visar vad som är hans vilja. I Guds ord ger han oss näring till vår inre människa. I dopets vatten har han bekräftat att du tillhör hans hjord. I nattvarden ger han dig hopp och nytt liv för att du skall kunna fortsätta din vandring genom detta livets öken till de gröna ängarna i himlen.

 

Det har alltid funnits krafter som hatar sann kristen tro. Vår tid är inget undantag därvidlag. Just nu tycks ett förnyat kristendomshat ha blossat upp i vårt land. Det skall vi ta som ett gott tecken. Kristendomshat innebär ju att någon känner sig hotad av kristen tro. Det innebär att kristendomen i vårt land anses värd att bekämpa. Det tycks som att den kristna tron i Sverige växer i andlig styrka samtidigt som antalet kyrkobesökare har avtagit. Vanekristendomen har snart självdött och de som fortfarande envisas med att stå kvar vid vad de lärt utgör ett orosmoment för den aktiva otrons människor. Tydligen är det en avgörande andlig strid som just nu utkämpas i vår närhet.

 

Hur skall man då förhålla sig? – När rovdjuren stryker runt knuten är det bäst att hålla sig nära den gode Herden. Han kan hålla de onda makterna på avstånd. Han flyr inte när vargen närmar sig. I stället har han givit sitt liv för att vi skulle leva.

 

Det värsta som, mänskligt sett, kan hända är att mista det fysiska livet. Varje år är det tusentals kristna systrar och bröder runt om i världen som blir dödade för sin kristna tros skull. Men då väntar dem en salighet i himlen eftersom den gode herden har undanröjt deras hindrande syndaskuld genom sitt dyra försoningsoffer på korset.

 

När kampen mot biblisk kristen tro hårdnar betyder det att allt fler människor får upp ögonen för vad kampen gäller. Jesus går fram genom människohjärtan också i dagens Sverige. Samtidigt med avkristningen kallas nya får till Herren. En del kommer nästan ”direkt från gatan”. Det kan vara sådana som ”inte hör till den här fållan” men som Herren måste leda. Vi som är ”gamla i gården” skall därför se till att våra hjärtan är öppna för den andliga nöden på samma sätt som Jesu hjärta är. Från olika håll, från alla väderstreck, från gator och stigar, samlar Herren ett folk åt sig som gemensamt skall lovprisa hans namn.

 

I den andliga kampen har vi ett oöverträffat vapen att försvara oss med. Det är Guds ord. Kraften i Guds ord är sådan att fienderna viker undan när det förkunnas rent och klart. Med Guds ord, tätt intill den gode herden Jesus Kristus, är vi trygga under ökenvandringen på väg mot himlen.

 

Anders Brogren