Vid den tiden

Det har verkligen hänt! Gud bryr sig verkligen om oss! Därför steg han själv ner till jorden och blev en av oss. Därför har hoppets ljus blivit tänt i mörkret. Det är vad julens budskap betyder.

Men för att vårt hopp skall bygga på verklighet och inte på sagor är det viktigt att lägga märka till att undret skedde vid den tid när kejsar Augustus utfärdade ett påbud om skattskrivning och när en herre vid namn Quirinius var landshövding över Syrien. Likaså skall vi ha klart för oss att det hela skedde i Betlehem i Judéen, en stad knappt en mil söder om Jerusalem. Himlens möte med jorden ägde inte rum i sagans värld, i en obestämd forntid i en annan dimension utan här på vårt jordklot. Guds Sons födelse var lika verklig som de vi ser i födelseannonserna i tidningen.

Att det himmelska och det jordiska kan mötas är för oss en nära på omöjlig tanke som många värjer sig emot. Men det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Vi lever långt bort från det himmelska, men ändå är vi skapade för ett liv i gemenskap med Gud och med varandra. Därför har han stigit hit ner till oss, men inte med buller och bång. Han kom hit som vår tjänare.

På så sätt visade han att det går inte att upprätta något himmelrike här på jorden med politiska medel, eftersom sådana i grund och botten förutsätter någon form av tvång med hot om våld i bakgrunden. Jesus vill i stället nyskapa hjärteinställningen i de människor som finns här på jorden. Genom sitt lidande och sin död har han försonat mänskligheten med dess Skapare. Sedan inbjuder Jesus var och en att ta emot gåvan om evigt liv i himlen. Det är ett erbjudande och inte något tvång. Men för att kunna ta emot den gåvan måste man omvända sig och bli som ett barn.

Nu till julen är du inbjuden att vara ett av många barn som tar emot den Herre som "vid den tiden" föddes i stallet i Betlehem. Vi ses vid krubban! God Jul!

Anders Brogren