Från Istorps prästgård:

Svenska kyrkans framtid

Om vi bortser från biskopars och kyrkoledares professionella optimism så ser framtiden inte särskilt ljus ut för Svenska kyrkan. I min egen optimism tror jag visserligen att Istorps pastorat överlever, men hur blir det för Svenska kyrkan i sin helhet? Även om den fortfarande kan redovisa en imponerande verksamhet, så har ändå siffrorna i åratal i stort sett pekat nedåt. Om man drar ut de statistiska kurvorna kan man räkna ut när den sista kyrkobesökaren stänger dörren bakom sig. Kommer det att bli som i de förr så blomstrande kristna områdena i Mindre Asien och Nordafrika. Där är den kristna kyrkan numera nästan försvunnen.

Låt oss tänka oss några olika scenarier för Svenska kyrkans framtid, några renodlade modeller som delvis går in i varandra! De är en grov förenkling av verkligheten men de kan hjälpa oss att se klarare.


Omöjligt är inte detta scenario men det är inte heller något vi skall räkna med eller önska oss.

Man kan tänka sig ytterligare ett antal scenarier, t.ex. ett privatreligiöst, katolskt eller karismatiskt. Hur det verkligen blir har ingen av oss den blekaste aning om. Det enda vi kan vara säkra på är att framtiden inte blir som vi tänkt oss. Den kommer att bjuda på överraskningar.

Framtiden består av en mängd små händelser som fogas samman i större mönster. I det lilla sammanhanget har var och en av oss en viktig roll. Hur det blir i just din församling beror mycket på dig själv.

Fortsätt gärna diskusisonen på diskussionsgruppen Kyrkans framtid, http://se.egroups.com/subscribe/kyrkansframtid 

Anders Brogren

Tillbaka till hemsidan