Från Istorps prästgård:

 

Avsluta med fyrkant!

Det börjar bli ont om präster. Även vad gäller diakoner och kyrkomusiker är rekryteringen dålig. Dessutom börjar det bli sällsynt med kyrkor ute på landet som har gudstjänst varje söndag. Inte ens alla kyrkor i städerna används söndagligen. Hundratals församlingar slås samman med grannförsamlingarna, vilket i praktiken betyder att de upphör. Kyrkan läggs i malpåse. Påsen öppnas bara vid högtidliga tillfällen, t ex. begravningar och konserter.

 

Det har också blivit svårt att hitta kyrkor där man firar en traditionell gudstjänst med en predikan som håller sig till det bibliska budskapet. Ibland är gudstjänsten utbytt mot evenemang av något slag, t. ex en konsert med Putte Wickman.

 

Dessutom är det inte alltid så enkelt att få tag i en präst. Man vet inte var prästen finns. Många prästgårdar har sålts. Ofta har prästerna blivit pendlare som bor många mil från sin församling. Man ser inte längre till prästen ute bland församlingsborna ute på byn, eftersom prästen helst vill slippa se sina får efter den reglerade arbetstidens slut. Vill man tala med prästen får man ringa till tjänsterummet på kontorstid.

 

Man kan beklaga utvecklingen – eller avvecklingen, som är det rätta ordet. Men varför skulle kyrkan vara förskonad från de trender som drar fram i alla andra organisationer?

 

Det gäller i stället att göra det bästa möjliga av situationen. Varför inte slå ihop alla församlingar till en enda rikstäckande församling, som betjänas av ett enda CallCenter med gemensamt telefonnummer för hela landet, precis som hos Skatteverket eller Telia.

 

Låt oss se mardrömmen i ögonen och tänka oss en möjlig kyrklig framtid! Låt oss säga att vi vill tala med en präst. Vi ringer då Svenska kyrkans 020-nummer (avgiftsfria 020-samtal är en del av den kravlösa öppenhet som kyrkan vill profilera sig med). En välmodulerad mellansvensk stämma svarar så här:

 

Välkommen till Svenska kyrkan, en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra! Med vårt nya CallCenter vill vi kombinera tillgänglighet och öppenhet med närhet och värme. För information om partnerskap och samkönat äktenskap tryck 1! För information om bojkott av varor från Israel tryck 2! För övriga frågor tryck 3!

 

Vi väljer att trycka 3. Rösten fortsätter: Du har valt övriga frågor. Tryck 1 för dop, 2 för konfirmation, 3 för vigsel, 4 för begravning!

 

Vi trycker 1. Rösten fortsätter: Om det är ett barn som skall döpas tryck 1, annars tryck 2! Vi trycker 1. Var god ange barnets personnummer, avsluta med fyrkant! Vi gör som rösten befaller. Rösten fortsätter: Vi har för närvarande stor arbetsbelastning. Väntetiden för dop utfört av präst beräknas till 268 dagar. Du kan också utföra dopet själv med hjälp av instruktioner som vi skickar till dig. Om du ändå vill ha betjäning av präst tryck 1, annars tryck 2!

 

268 dagar! Så länge vill vi inte vänta! Vi trycker 2. Var vänlig tryck in önskat datum och klockslag för dopet. Ange årtal och klockslag med fyra siffror samt månad och dag med två siffror!  Avsluta med fyrkant!

 

Det här fungerar ju strålande. Vi trycker in 200503061000, det vill säga den 6 mars kl 10. Rösten fortsätter: Vill du ha dopet i den kyrka inom vars område barnet är folkbokfört, tryck 1, annars tryck 2! Vi trycker 1. Dopet kommer att äga rum i Istorps kyrka. Vi kommer att skicka en förpackning med allt som behövs för dopet, inklusive instruktioner, till barnets folkbokföringsadress. Om du själv kan tillhandahålla vatten för dopet tryck 1, annars tryck 2, så sänder vi också en vattenförpackning.

 

Vi trycker 1. Tack för samtalet! Lycka till med dopet! Om du vill bli kopplad till konfirmation, vigsel eller begravning tryck 1, för information om Svenska kyrkans kärnvärden, tryck 2, annars lägg på luren!

 

Fyllda av förväntan trycker vi 2. Välkommen till Svenska kyrkans kärnvärden, som är Närvaro, Öppenhet och Hopp. För Närvaro tryck 1, för Öppenhet tryck 2, för Hopp tryck 3!

 

Närvaro låter bra. Det är precis vad vi längtar efter. Vi trycker 1 i förhoppning om att någon skall vara närvarande. Den välmodulerade rösten ger oss följande val: Välkommen till enheten för Närvaro! Vill du ha information om svenska kyrkans organisation tryck 1, om kyrkobokföringen tryck 2, om kyrkoavgiften tryck 3, om kyrkovalet tryck 4, om övriga frågor tryck 5.

 

Eftersom vi vill veta hur man blir frälst och kommer till himlen trycker vi 5. Den outtröttliga rösten fortsätter: Vill du ha information om kyrkoordningen tryck 1! Vill du ha information om bibel och kristen tro tryck 2!

 

Vi ger oss inte. Vi trycker 2! Välkommen till information om bibel och kristen tro. Svenska kyrkans support av denna funktion har numera upphört. Om du i stället vill komma till katolska kyrkan tryck 1, till frikyrkan tryck 2! Vill du bli kopplad till en handläggare tryck 3!

 

Nu börjar vi längta efter en levande människas närvaro. Vi väljer att bli kopplade till en handläggare. Eftersom vi är nummer 48 i kön och väntetiden bara är beräknad till 16 minuter stannar vi kvar och lyssnar till vacker flöjtmusik, sådan som brukar ersätta psalmsången i ”Vid dagens slut”. Musiken avbryts då och då av det uppmuntrande budskapet tack för att du väntar!

 

Efter 20 minuter flödar ett budskap ur luren som är ännu ljuvligare än ett ständigt pågående Adagio av Vivaldi: Du kopplas nu till en handläggare. Det knäpper till och levande människa börjar att tala. ”Hej, det här är pastor Jansson på Svenska Kyrkans CallCenter. Är det något jag kan hjälpa dig med?” ”Ja, det var skönt att höra en mänsklig röst. Jag höll på att ge upp. Jag skulle vilja veta hur man blir frälst och kommer till himlen.”

 

Det blir en stunds tystnad i luren. Pastor Jansson drar andan och samlar sig till följande svar: ”Tyvärr jobbar vi inte längre med den typen av frågor. Vi har outsourcat dem genom resursavtal med katolska kyrkan och med pingstvännerna. Men du kan ju också försöka få tag i någon präst i Svenska kyrkan som fortfarande tror på det gamla sättet, om det finns kvar någon. Men det här sista får jag egentligen inte lov att säga!”

  

Kanske blir denna framtidsvision verklighet förr än vi anar. Passa därför på att ta vara på de församlingar och gudstjänster som fortfarande finns kvar!

Annars kan man till sist bli tvungen att avsluta med fyrkant.

 

Hälsningar från

Anders Brogren,

som snart blir pendlare