Christian Braw: Den stora förvandlingen. BV-Förlag. 237 sid.

Att den ofattbart flitige Christian Braw utkommit med ännu en bok har egentligen inte större nyhetsvärde än konstaterandet att solen gick upp också idag. Därmed inte något ont sagt om solen, tvärtom. Den är livsviktig. Detsamma gäller Christian Braw. Vad han skriver om är livsviktigt. Men numera står det ingenting i början av hans böcker om ”av författaren har tidigare utgivits”. Utrymmet räcker förmodligen inte till. Kungliga Bibliotekets databas Libris ger 74 träffar på hans namn.

Den senaste bokens titel är ”Den stora förvandlingen”. Med denna titel vill författaren understryka att Guds folk inte bara har till uppgift att göra Jesus känd, att förkunna evangelium eller att vittna om Guds kärlek. Det är inte bara fråga om att sända något till en mottagare. ”Bibeln handlar om något mera. Den handlar om förvandling.”  Så bra att detta blir sagt.

Till allt man läser i denna bok nickar man sitt ja och amen. Man nickar även igenkännande mot de auktoriteter man tidigare mött i författarens böcker: Augustinus, Arndt, von Wright, Stählin, Prenter, Glenthöj. Ibland kanske man t.o.m. nickar till litet extra, för även om det är trevligt att ideligen få sin tro bekräftad så blir det i längden också en aning monotont. Det är först i boken allra sista kapitel man piggnar till igen. När författaren börjar berätta om sina gamla lärare blir han nämligen personlig. Och genast mer intresseväckande. Om Christian Braw kunde fortsätta med att skriva så pass personligt kommer han att göra ytterligare ett genombrott som författare.

Anders Brogren