Bengt Ericson: Den härskande klassen. En bok om Sveriges politiska elit. Lind & Co 2015. 238 sidor.

Bengt Ericson är ekonomijournalist. Han har bl.a. varit ansvarig utgivare för Dagens Industri och chefredaktör för Veckans affärer. I sin nya bok tar han sig an politikerna. Det är ett för demokratin oroande faktum att dessa gjort sig ekonomiskt oberoende av sina medlemmar genom att bevilja sig själva mycket frikostiga partistöd. De professionella politikerna har på så sätt blivit en aristokrati med tillhörande privilegier.

Ett annat problem är den ideologiska trolösheten. När man lämnar poltiken är det lätt att byta sida och bli konsult i en PR-firma. Författaren lämnar åtskilliga exempel. F.d. politiker sällar sig till lobbyisternas allt större skara, som ideligen är sysselsatta med att påverka riksdagsledamöterna. Författaren bifogaren en förteckning på politiker som blivit lobbyister. Den omfattar inte mindre än fem sidor

Lobbyisterna är nu så många och så ofta förekommande att statsvetarprofessorn Tommy Möller ser dem som ett problem för demokratin. Men när Möller intervjuade riksdagsledamöter framkom att de ansåg sig själv kapabla att hantera informationen från lobbyisterna på ett moget och källkritiskt sätt. Däremot litade de inte på att deras kolleger skulle klara av det.

En PR-firma med fullservice måste ha många anställda i sitt stall. Det är viktigt att kunna tillhandahålla s.k. dörröppnare. En sådan är vår förre statsminister Göran Persson. Det kan gå till så att PR-firman JKL har ett möte med en ny kund. Just när parterna ska slå sig ner för samtal »råkar» Göran Persson passera i korridoren. »Givetvis ropas han in för att hälsa, vilket förhoppningsvis ska imponera på motparten.»

Och så en kyrklig anknytning: Flera gånger i boken dyker Patrik Westander och Westanders PR-byrå upp. Bl.a. citeras 20 tips från Westanders om hur man kontaktar beslutsfattare. Då ringer för mig en liten klocka. Westanders – ja, det var ju den firma som 2014 delade ut sitt eget pris »Hetast i Almedalen» till ärkebiskop Antje Jackelén. Det visade sig sedan att »Svenska kyrkan» var kund hos Westanders. Pris till sin egen kund! Snacka om rundgång!

För en rundlig summa pengar kan en PR-byrå bygga upp en påhittad verklighet. »Svenska kyrkan» använder sig numera av sådana drömfabriker. Antje produktifieras till att bli en twittrande åsiktsmaskin. Frågan är hur länge detta är hållbart. Vart leder det? Vilken är människosynen bakom?

Bengt Ericsons bok om den härskande klassen är deprimerande. Men den är en viktig ögonöppnare.

Anders Brogren