Symposiets initiativtagare komminister Magnus Olsson
berättar om Markuskyrkan för symposiets deltagare

Stiftshistoria i Stockholm

Det årliga symposiet för de stiftshistoriska sällskapen hölls i Stockholm den 11-12 april. Komminister Magnus Olsson, Sofia församling, som förberett symposiet och som är en eldsjäl vad gäller Stockholms kyrkohistoria, hälsade oss välkomna i Sofia församlingshus. Förre komministern i Maria Magdalena, FD Göran Kåring, talade om Elis Daniel Heüman och den pastorala problematiken rörande församlingsdelningar och kyrkbyggen i Stockholm. Därefter föreläste Magnus Olsson om Carl-Henrik Bergman och Sällskapet för främjande av kyrklig själavård med dess anknytning till den s.k. Flodbergskretsen. Förre Växjöbiskopen Sven Thidevall behandlade Stockholms stifts förste biskop, folkkyrkomannen Manfred Björkqvist, och besvarade frågan om vad som egentligen blev av hans biskopstid. Därefter redogjorde TD Hanna Stenström för bibelsynen hos tre av stiftets biskopar, nämligen Manfred Björkqvist, Ingmar Ström och Krister Stendahl. TD Birgitta Rengmyr Löfgren berättade om Nils Quensel, i många år regeringens »kyrkominister», i anslutning till den bok hon nyligen gett om honom.

Efter föredragen förflyttade sig symposiet till Markuskyrkan i Björkhagen, invigd 1960 och ritad av den då 75-årige Sigurd Lewerentz, idag ett »vallfartsmål» för arkitekter från hela världen.

Symposiets andra dag inleddes med morgonmässa i Hedvig Eleonora kyrka, varefter deltagarna inbjöds av biskop Eva Brunne till frukost i den närbelägna biskopsvåningen där f.ö. en gång den kände skådespelaren Gösta Ekman bodde. Om detta berättade bostadens förra innehavare, biskop Caroline Krook, som själv har anor efter skådespelare och besitter ett stort teaterintresse. Hon föreläste sedan om »Strindberg och Gud, ett komplicerat förhållande».

Symposiet avslutades i Sofia församlingssal där sällskapen fick tillfälle att redovisa sin verksamhet för varandra. Förre domprosten i Karlstad, docent Harry Nyberg, som varit sällskapens moderator under 25 år, avtackades för sina insatser.  Han har varit pådrivande vad gäller att bilda nya stiftshistoriska sällskap och aktivera stiften att ta vara på sin historia. Till hans efterträdare utsågs TD Lars Aldén, Växjö.

Anders Brogren