Symposiet hölls på Flämslätts stiftsgård

Stiftshistoriskt symposium
i tusenårigt stift

Varje år hålls ett gemensamt stiftshistoriskt symposium för de stiftshistoriska sällskapen i Svenska kyrkans stift. Året symposium, det tjugoåttonde i ordningen, hölls i Sveriges äldsta stift, Skara, som senare i år skall fira sitt tusenårsjubileum.

Mötet var förlagt till Flämslätts stiftsgård och arrangerades av det livskraftiga Skara stiftshistoriska sällskap, känt för sin stora bokutgivning.  Förhandlingarna öppnades av samrådsgruppens moderator TD Lars Aldén.

Första föreläsningen hölls av ordföranden i Skara stiftshistoriska sällskap prosten Johnny Hagberg som talade om Skara stift 1000 år utifrån det ovanliga greppet att han räknade upp en lång rad personer som han inte skulle tala om.

Arkeologen Maria Vretemark från Västergötlands museum orienterade om de senaste årens utgrävningar i Varnhem, som lett till den omvälvande slutsatsen att Västergötland i stort sett var kristnat redan på 900-talet.

Janet Fairweather från engelska Ely har forskat kring dess katedral och på så sätt blivit intresserad av den på sin tid kontroversielle Skarabiskopen Osmund, som slutade sina dagar som munk i Ely. Sin forskning har hon redovisat i böcker som blivit utgivna av Skara stiftshistoriska sällskap, och nu fick vi i föreläsningens form del av hennes senaste rön.

På kvällen var symposiets deltagare inbjudna till måltid hos biskopsparet Bonnier i biskopsgården i Skara. Åke Bonnier berättade om sin släkts bokliga bakgrund och visade sedan ett antal exemplar ur sin förnämliga samling av gamla böcker. Det var märkligt att själv få bläddra i t.ex. »Röda boken», Luthers stora katekes, en bok med drottning Kristinas egenhändiga anteckningar på titelbladet, Jesper Svedberg »underkända» psalmbok, en illuminerad handskrift med Birgittas uppenbarelser etc.  

Andra dagen innehöll förutom överläggningar om det stiftshistoriska arbetet föredrag av överhovpredikanten Lars-Göran Lönnermark om Det kungliga stiftet med intressanta upplysningar om verksamheten i hovförsamlingen och hovkonsistoriet. Den gamle Skaradjäknen Uno Bohman berättade livfullt om Lärdomsstaden Skara och dess säregna skoltraditioner.