Tommy Tenney: På jakt efter Gud.

Förlag: Gospel Media Sweden.

Tommy Tenney är en fjärde generationens pingstvän, tredje generationen i heltidstjänst. Men han var trött på kyrkan. Så blev han inbjuden att predika i en kyrka i Houston, Texas. Inför mötet kände han en hunger i sitt hjärta, en gnagande känsla av tomhet mitt ibland alla prestationer. Han kände att något var på gång. Något kom i rörelse, vilket ledde till att han blev ombedd att komma tillbaka och predika även nästa söndag. Det blev också en tredje söndag i samma kyrka. Då kändes Guds närvaro så tung att man nästan inte kunde andas. Han upplevde att Gud höll på att göra något.

Hans pastorskollega gick fram till talarstolen och sa: ”Guds ord till oss är att vi ska sluta att söka efter hans förmåner och i stället söka Honom. Vi ska inte längre söka hans händer utan hans ansikte.” När han sagt detta hördes som ett åsknedslag. Pastorn kastades omkull bakom talarstolen, som föll framåt och sprack itu. Lokalen fylldes av gudsfruktan. Närvaron var så stark att den kändes ända ut på parkeringsplatsen, där de som var på väg till nästa gudstjänst började gråta okontrollerat utan att veta vad det var frågan om.

Vad det handlar om, lärde sig Tommy Tenney, är inte våra verksamheter. Det avgörande är en hunger efter Guds närvaro. Och det är omvändelsen som får Guds närvaro att komma.

Vårt problem är att vi egentligen aldrig varit hungriga. Vi har låtit annat dämpa vår hunger medan vi har kommit till Gud för att han skall fylla i de tomma mellanrummen. Men Gud är ledsen över att vara nummer två i våra församlingar.

Men vad är det då som blivit nummer ett? – Det är materialismen, överflödet. Tommy Tenneys far sade en gång till en etiopisk pastor som levde i svår fattigdom: ”Broder, vi ber för er i er fattigdom.”

Etiopiern svarade: ”Du förstår inte. Vi ber för er i ert överflöd. Vi ber för er amerikaner eftersom det är mycket svårare för er att där leva som Gud vill att ni skall leva på grund av ert överflöd än det är för oss att leva mitt i all fattigdom.”

Vid senaste årsskiftet upphörde flera hundra av Svenska kyrkans församlingar. De har funnits i många hundra år, men nu blev det tvunget att lägga ihop dem till större enheter. Det är vemodigt men tyvärr nödvändigt. Hela denna process av nedskärningar och teologisk kapitulation som pågår inom Svenska kyrkan får en förklarande belysning av dessa ord av Tommy Tenney: ”Jag tror att Gud bokstavligen kommer att förstöra församlingen som vi känner till den om Han måste, så att Han kan nå de förlorade. Om vår illaluktande, människogjorda vanskaplighet står i vägen för vad Han vill göra, kommer han att flytta på vår skräphög för att nå de hungriga.”

Många är hungriga. Människor har en medveten eller omedveten gudslängtan. Men hur skall de bli nådda? –  Tommy Tenney säger att väckelsen måste börja i din lokala församling innan den kan nå in i ditt samhälle. Men eld faller inte på tomma altaren. Det måste finnas ett offer på altaret för att elden skall falla. Om du vill ha Guds eld, måste du bli Guds bränsle.

Tommy Tenneys bok ger mycket att tänka på och att bedja om. Men varför är de flesta av dessa väckelseböcker skrivna i USA? Beror det på den USA-dominans som finns i medierna över huvud taget? USA i all ära, men det skulle också vara intressant att också få läsa om andliga revolutioner på denna sidan av Atlanten, om sådant som ligger närmare våra egna samhällsförhållanden.

Anders Brogren