Kyrk-Stasi:
Antje övervakar oppositionen!

Antje har börjat valrörelsen. Hon tar strid för vänsterns problemformuleringsprivilegium.

Här är skandalbrevet till moderaterna!

Annika Borgs kommentar:

ÄRKEBISKOPEN HAR SÄNT BREV TILL M:S PARTILEDNING I YTTERLIGARE FÖRSÖK ATT TYSTA MIG OCH ANDRA KRITIKER SAMT LÄGGA SIG I PARTIPOLITIKEN

Var ska jag börja? I min senaste krönika i Axess skrev jag om hur jag – och andra – blir uppkallade, mejlade, uppringda och hur våra uppdragsgivare blir approcherade när vi uttryckt åsikter som ärkebiskopens kansli inte finner önskvärda.

Jag kan vittna om de utskrivna pappershögarna med åsikter jag uttryckt, artiklar jag skrivit, dokument som funnits i den ”dossier” jag konfronteras med när jag kallats upp till samtal med ärkebiskopen.
Det här är ett mönster och en repressiv kultur som införts under Antje Jackelén. Jag önskar att det vore annorlunda. Jag hade verkligen hoppats att vår första kvinnliga ärkebiskop skulle stå för och odla en helt annan kultur, inte införa en repressiv.
Jag har betalat – och betalar – ett högt pris för att som präst delta i det offentliga samtalet.

Priset? Att bli misskrediterad inför arbetsgivare och uppdragsgivare. Föreställ er konsekvenserna av det. Jackelén har ett kyrkligt, nationellt kansli med tjänstemän som ägnar betald arbetstid åt att bevaka kommentarsfält och bedriva opinionsbildning mot enskilda, som mot mig. Föreställ er den obalansen i maktpositioner. Föreställ er att era kommentarsfält i sociala medier kartläggs och personerna som skriver där – i den fria åsiktsbildnings namn – konfronteras.
Jag vill berätta om en sådan händelse, om ett brev som Antje Jackelén skrev till en högt uppsatt politiker i Moderaterna.
Brevet och svaret är offentliga handlingar (som därmed går att begära ut):

Den 13 december 2021, på Luciadagen, skrev Jackelén ett långt brev till finansregionrådet Irene Svenonius (M). Brevet föranleddes av att Svenonius skrivit en kommentar på min Facebook under ett inlägg (8/12) om turerna kring den politiska tillsättningen av ny direktor för Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem.

Brevet sände Jackelén kopia på till Moderaternas partiledare och partisekreterare (antagligen omedveten om och könsblind för att Irene Svenonius själv tillhör M:s partistyrelse). Brevet sändes således även till den person som kan bli Sveriges näste statsminister.
För att ni ska förstå dimensionerna av Jackeléns agerande, behöver ni veta att jag tidigare haft anställning och flera olika roller hos Moderaterna. Jackelén, som makthavare, vänder sig högst upp i partiet för att så tvivel om min person, fara med osanning om STI-tillsättningen, tillrättavisa finansregionrådet och anklaga Moderaterna för att polarisera samhället.

Jag ser allvarligt på det.

I brevet, sammanfattningsvis:

Avslöjas att mina sociala medier bevakas och kartläggs och personer som skriver där konfronteras.

Tillrättavisar Jackélen både Svenonius och Moderaterna som politiskt parti.

Psykologiseras och förminskas jag enligt matrisen för härskatekniker.

Far ärkebiskopen med osanning om att hon inte skulle haft makt i tillsättningen av direktorstjänsten vid STI.

Fördunklar ärkebiskopen sin inställning till Israel.

Anklagas Moderaterna för att polarisera det svenska samhället.

Vad gäller tillsättningen av direktorstjänsten vid STI, skriver Jackelén i brevet:

*”Rekryteringen av ny direktor till Svenska teologiska institutet ligger inte på mitt bord,”

– Det stämmer inte. Tillsättningen låg på kyrkostyrelsens bord, där Jackelén är ordförande. En av Jackeléns allra närmaste medarbetare, en person helt utan teologisk utbildning och kompetens, men med ”rätt” fientlig inställning till Israel, tillsattes som direktor (för ett teologiskt institut).

*”Tjänster i Svenska kyrkan tillsätts inte utifrån vad man tycker om mig som person.”

– Det stämmer inte. Svenska kyrkans utrikeschef Erik Lysén beskriver vid minst tre (3) tillfällen under anställningsintervjun med mig och det uppföljande samtalet att skälet till att jag, trots meriter, nätverk och internationella referenser, inte är aktuell för tjänsten är att jag kritiserat Jackelén.

Jackelén påstår vidare att:
*”Inte någonsin har jag gett uttryck för fientlighet gentemot staten Israel. Tvärtom, i det jag har sagt och skrivit om Israel och Palestina har jag ideligen upprepat stödet för det judiska folket, för staten Israel och påmint om vikten av att skilja mellan en stat och den politik dess regering står för i en given tid.”

– Det stämmer inte. Jag har i en mängd artiklar över tid visat den Israelfientligheten – exempelvis att Jackelén poserar på bild med representanter för den antisemitiska bojkottrörelesen BDS i Almedalen. Ni kan googla mina senaste artiklar på DN-debatt för fler exempel.

Jackelén anklagar Moderaterna för att polarisera det svenska samhället:
*”Den tilltagande kritiska hållning mot Svenska kyrkan särskilt bland moderater oroar mig mycket. Jag har noterat att en del beror på okunskap och missförstånd, men det förekommer även medveten misstolkning. Det är djupt bekymmersamt och bidrar till polarisering i en tid när vi skulle behöva markera samhörighet och samförstånd kring centrala värden.”

– Det här är en politisk och allvarlig anklagelse mot ett enskilt parti. Att anklaga kritiker för ”okunskap, missförstånd och misstolkning” är Jackeléns standardargument för att bemöta kritik.

Jackelén upprepar i brevet mantrat om att dem av oss som kritiserar kyrkans politisering gör det för att vi själva är politiska. I själva verket är den kyrkokritik jag och andra bedriver sprungna ur ett teologiskt, kristet perspektiv, som handlar om vad som är kyrkans kärna och uppdrag. Den världsbild Jackelén ger uttryck för, som grundas i tanken att allt och alla områden och alla människor alltid är politiska, är i själva verket en ideologisk uppfattning från vänster. Inte en teologisk.

Jag vill här även delge delar av Irene Svenonius´tydliga och glasklara svar (1/2 2022):

”Bästa Ärkebiskop,
Tack för ditt brev. Jag måste tillstå att jag blev något häpen över såväl form som innehåll. Du har själv tidigare varit aktiv i sociala medier och borde därför vara väl medveten om att gängse sätt att bemöta påståenden eller kommentarer i ett medium är att svara i samma kanal. Nu har du i stället valt att lyfta ut en kommentar ur en längre diskussionstråd i ett brev som, så vitt jag kan förstå av utanpåverket, är författat just i din egenskap av ärkebiskop. Du har dessutom valt den märkliga formen att skriva ett personligt brev, men i min roll som finansregionråd och därtill sända kopia till min partiordförande och partisekreterare. Jag tror på alla människors rätt att uttrycka sina åsikter, jag anser att högt i tak är viktigt. Jag förutsätter att ärkebiskopen också anser det, och inte skriver brev för att tysta en diskussion om Svenska Kyrkans inställning i frågor som rör Israel.”

Ärkebiskopens agerande borde vara ett ärende för Ansvarsnämnden för biskopar. Den instansen har dock fått sin trovärdighet och integritet rubbad, då det i det så kallade Visbyärendet visade sig att det i praktiken är ärkebiskopen och biskopsmötet som prövar sig själva (Kyrkans tidning 4/2 2022). To be continued.

Avslutningsvis: Stanna kvar i Svenska kyrkan. Hjälp mig och andra att protestera och förändra.