Synpunkter på Björn Söder

Man kan tycka att Björn Söder inte är den charmiga typen, men det ligger ändå något i vad han säger. RFSL verkade länge för att tillåta pedofili, även om man på senare år legat lågt i denna fråga och tagit bort pedofilpositivt material från sin hemsida. Redan 1983 skickade RFSL ett sexualpolitiskt uttalande till justitiedepartementet där man försvarade en positiv inställning till pedofili: ”Vem är förbrytaren? Pedofilen skänker ömhet och kärlek … Pedofilen är inte sjuk” löd skrivelsen, som var undertecknad av ordföranden Kjell Rindar, som även var invigningstalare vid Stockholm Pride 2011.

Sedan dess har många framstötar gjorts i frågan. Men värre än så är de fall av pedofili som uppdagats inom RFSL-kretsar.

Här ett urval:
I februari 2015 dömdes RFSL:s ordförande i Halland till fängelse i fem år och sex månader för 27 fall av sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

2016 blev en av initiativtagarna till Luleå Pride dömd för barnpornografibrott. Mannen, som var anställd som projektledare för jämställdhet och mångfald på Länsstyrelsen i Norrbottens län, hade barnpornografiska bilder av mycket grov karaktär på sin dator.

I Prideparaden i Växjö 2017 gick Växjöbiskopen Fredrik Modeus i täten tillsammans med chefen för Kyrkans diakonicentral i Växjö, som tillika var politiker i Alvesta kommun. Denne blev senare under året dömd till 18 månaders fängelse för flera olika sexbrott. Mannen hade under sin tid som chef förgripit sig sexuellt på barn och spridit barnporr.

Inför Pridefestivalen i Stockholm 2018 fick två höga chefer avgå. Det visade sig att den ene dömts till 2,5 års fängelse för våldtäkt av barn i januari 2011 medan den andre anklagades för sexköp av en minderårig pojke. Båda fallen var kända inom Stockholm Pride, men cheferna avskedades först sedan Dagens Nyheter uppmärksammat förhållandet vid jul 2017. På det möte som hölls kvällen innan DN-artikeln publicerades framkom att anställda inom Stockholm Pride känt till domen, utan att reagera.

En 39-årig man, som under flera år medverkat i seminarier och vid utställningar vid Stockholm Pride, dömdes i juni 2019 till tre år och nio månaders fängelse för våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och grovt barnpornografibrott. Mannen deltog bland annat i egenskap av styrelseledamot för Sveriges yngre läkares förening (SYLF) på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride år 2016 tillsammans med RFSL:s förra förbundsordförande Ulrika Westerlund.

En 40-årig kvinna, som stod på barrikaderna när riksdagen våren 2005 skulle ge lesbiska par rätt att få barn genom insemination, dömdes i juli 2019 till fängelse för utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Brotten mot de sex barnen hade begåtts i barnens hemmiljö. Sammanlagt sex personer – tre män och tre kvinnor – dömdes till fängelse i denna pedofilhärva.

En 44-årig manlig skolledare som presenteras som RFSU-kompis på RFSU:s Facebooksida, och som tidigare var sambo med en före detta förbundsordförande för RFSU, dömdes 2019 av Stockholms tingsrätt för 21 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn avseende ett då nioårigt barn som huvudsakligen utsattes i skolmiljö. De brott som mannen dömdes för bedömdes av tingsrätten som grova eftersom mannen har varit barnets lärare. Mannen dömdes till fängelse i två år och sex månader och ska betala skadestånd på sammanlagt 154 200 kr.

En av den svenska hbtq-kontaktsajten Qruisers skapare har 2023 dömts till 7,5 års fängelse för våldtäkter och andra sexualbrott mot totalt 13 pojkar. Mannen har straffats extra hårt på grund av att han flera gånger återfallit i samma typ av brottslighet.

Förmodligen finns dessutom ett stort mörkertal, sådant som skett i det fördolda.