Blandade svenska länkar med kyrklig anknytning
 
 
Laurentiistiftelsen – kyrka och studenthem i Lund. http://www.laurentiistiftelsen.nu
S:t Ansgars stiftelse – Laurentiistiftelsen systerorganisation i Uppsala. http://www.student.uu.se/studorg/kyrka/
Markusstiftelsen - kristet studenthem i Göteborg http://www.markusstiftelsen.se/
Bibelskola Göteborg http://www.bibelskolagoteborg.se/
OAS-rörelsen verkar för andlig förnyelse inom Svenska kyrkan. http://www.oas.just.nu/
Församlingsfakulteten i Göteborg kompletterar den icke-konfessionella religionsvetenskapliga utbildningen vid universitetet. http://www.ffg.se/
Kloster och kommuniteter inom Svenska kyrkan http://www.svenskakyrkan.se/klostren
L M Engströms gymnasium i Göteborg – ett kristet gymnasium som tagit över det gamla biskopshuset. http://www.engstrom.been.o.se/
Credo (f.d. SESG) – en kristen rörelse för studerande ungdomar. http://www.credo.nu
Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse – just det, verkar för kyrklig förnyelse. http://www.kyrkligfornyelse.org.
Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner.

http://www.msbv.se/

Kristna ungdomsförbundet i Sydsverige
http://www.kus.org/
Tidningen "Till Liv"
http://www.msbv.se/tillliv

Huvudsida för Stockholms katolska stift. http://www.catholic.se/
En stor del av världens pingstvänner är katoliker. http://www.crossnet.se/akks/
Katolskt Magasin http://www.katolsktmagasin.se
Signum – högklassig katolsk kulturtidskrift.  http://www.newmaninstitutet.nu/signum/
Ljus i Öster http://www.crossnet.se/slaviska/index.html
Föreningen Kristen Frihet
- för f.d. Jehovas vittnen
http://start.at/fkf
Norea Radio – i missionens tjänst. http://www.norearadio.se/
Livets Ord http://www.livetsord.se/
Kyrkliga Förbundet för evangelisk-luthersk tro http://www.kyrkligaforbundet.se/
Kyrkliga Förbundets unga http://www.kfunga.com/
Om Læstadianismen www.ludd.luth.se/~quero/lfon.html
Gratia Dei http://www.gratiadei.se
"Staden på Berget" i Horred http://letebo.se
Katakomben i Göteborg http://www.kristna.nu/katakomben/index.htm
Källan - mission, vittnesbörd http://www.kallan.org
Insamlingsstiftelsen SELMA - ett alternativ till Svenska kyrkans mission http://www.crossnet.se/kfflt/selma.htm
SCRIPTURA - Evangelisk Litteraturmission http://brogren.nu/scriptura
Örtagården i Lane-Ryr utanför Uddevalla http://www.ortagarden.net
Berget i Rättvik med Davidsgården och Meditationsgården http://www.berget.se/
Medvandrargruppen arbetar med att erbjuda "stöd för människor som upplever en konflikt mellan sin kristna tro och sin homosexualitet" http://www.crossnet.se/medvandrargruppen/
Linnéahuset har verksamhet bland utslagna ungdomar i Göteborg http://www.linneahuset.org/
Stefanosgården i Gagsmark i Västerbotten har verksamhet hela sommaren. http://www.stefanosgarden.nu/
Lärjungagården i Torestorp http://www.larjungagarden.just.nu/
Bibelskola på nätet http://www.bibelskolan.com/
Operation Mission (OM) http://www.operationmission.se
Evangeliska Östasien Missionen www.eom.nu
Abrigo Rainha Silvia - ett hem för unga mammor och deras barn i Rio de Janeiro http://www.904045-2.org/

Tillbaka till hemsidan