Antisemitismen i Kyrkomötet

 

Hur röstade din kyrkomötesledamot? Här kan du se vilka som slöt upp bakom antisemitismen genom att rösta Ja.

 

Men du kan också se vilka som stod emot judehetsen och hatet mot Israel genom att rösta Nej. Heder åt dem!

 

Kyrkomötet 2021, session 2 omröstning 1

Folkrätten i Israel och Palestina

Av Daniel Tisell under överläggningen framlagt förslag

 

EKUMENIKUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2021:5
FOLKRÄTTEN I ISRAEL OCH PALESTINA

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2021:27. Motionärerna vill uppdra till kyrkostyrelsen att låta granska den folkrättsliga situationen i Israel och Palestina utifrån framför allt FN:s apartheidkonvention och Romstadgans skrivning om apartheid.
Utskottet menar att Svenska kyrkans arbete i Israel och Palestina är betydelsefullt för den folkrättsliga situationen. De ekumeniska allianserna har för närvarande inga planer på att göra en liknande granskning. Andra internationella organisationer har redan genomfört liknande granskningar. Utskottet föreslår kyrkomötet att avslå motionen.
Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2021:27.
2. bifalla Daniel Tisells under överläggningen framlagda förslag att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om att granska folkrättens tillämpning i Israel och Palestina, även utifrån FN:s apertheidkonvention och Romstadgans skrivningar om apartheid, i internationella och ekumeniska organ, i synnerhet i Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet.

 

 

Ja (127) Nej (103) Avstår (6)

 

1 Gun Eriksson S Ja

2 Emma Hedlundh POSK Ej röstat.

3 Lennart Persson C Ja

4 Roberth Krantz S Ja

5 Marcus Lagerroos SD Nej

6 Anna Karin Hammar S Ja

7 Erik Sjöstrand POSK Ja

8 Anna-Karin Westerlund BA Nej

9 Inga Alm C Ja

10 Hans Josefsson S Ja

11 Agneta Brendt S Ja

12 Boel Johansson POSK Ja

13 Ida Netzel ÖKA Ja

14 Ann-Kristin Jonäng C Ja

15 Knut Godskesen - Nej

16 Mattias Benke S Ja

17 Lars B Andersson ViSK Ja

18 Sven Ingvar Holmgren BA Nej

19 Leif Nordenstorm FiSK Nej

20 Erik Johansson FK Nej

21 Kristina Srbu Kjellgren MPSK Nej

22 Torbjörn Aronson KR Nej

23 Sven Gunnar Persson POSK Nej

24 Mats Ludvigsson S Ja

25 Magnus Ek C Nej

26 Lena Arman POSK Ja

27 Birgitta Eliasson S Ja

28 Ulf Svensson SD Nej

29 Vakant BA Ej röstat. Frånv.

30 Lars Beckman POSK Nej

31 Klas Corbelius S Ja

32 Roger Sandström C Nej

33 Vakant POSK Ej röstat. Frånv.

34 Rebecca Hägg S Ja

35 Elisabeth Werner SD Nej

36 Malin Attervåg POSK Nej

37 Irene Oskarsson KR Avstår

38 Kjell O Lejon FK Nej

39 Bengt Olsson FiSK Nej

40 Sebastian Ekeroth Clausson S Ja

41 Per Lindberg POSK Nej

42 Birgit Kullingsjö C Ja

43 Hilkka Andersson S Ja

44 Katarina Ramnerö Ödestad BA Nej

45 Zandra Pettersson SD Nej

46 Sofia Särdquist POSK Nej

47 Agne Arnesson C Nej

48 Roger Olsson S Ja

49 Lisa Gerenmark ÖKA Ja

50 Leif Nordlander FK Nej

51 Lina Dahm S Ja

52 Jörgen Åkesson POSK Ja

53 Jan Wahn C Ja

54 Lars Johnsson S Ja

55 Torvald Johansson POSK Avstår

56 Monica Lindell Rylén S Ja

57 Tomas Fors C Ej röstat.

58 Emilia Persson SD Nej

59 Jenny Thor S Ja

60 Marie Rydén Davoust POSK Nej

61 Mats Ershammar BA Nej

62 Lars G Linder S Ja

63 Nina Wahlin C Ja

64 Kjell Kallenberg POSK Nej

65 Ellen Leijen S Ja

66 Daniel Spiik SD Nej

67 Margareta Karlsson ÖKA Ja

68 Margareta Carlsson ViSK Ja

69 Britt Sandström S Ja

70 Karin Perers C Ja

71 Anders Brunnstedt POSK Nej

72 Agneta Ivemyr S Ja

73 Inger Wahlman S Ja

74 Anders Åkerlund C Ja

75 Ann-Christine From Utterstedt SD Nej

76 Peter Bernövall POSK Ja

77 Peter Egardt S Ja

78 Eva Kyrk BA Nej

79 Roger Eklund S Ja

80 Anna-Karin Andersson C Ja

81 Victor Månsson POSK Nej

82 Olle Rydell S Ja

83 Vicktoria Bagi ViSK Ja

84 Marie Johansson S Ja

85 Stig-Göran Fransson C Nej

86 Sofia Rosenquist POSK Nej

87 Anton Härder S Ja

88 Leif Gustavsson SD Nej

89 Veine Backenius C Ja

90 Victor Ramström POSK Nej

91 Håkan Sunnliden FK Nej

92 Anna Rapakko S Ja

93 Magnus Hedin BA Nej

94 Mats Nilsson C Ja

95 Mattias Rosenquist POSK Nej

96 Isak Öhrlund S Ja

97 Bertil Olsson KR Nej

98 Eric Westroth SD Ej röstat. Frånv.

99 Birgitta Lindén S Ja

100 Birgitta Axelsson Edström ÖKA Ja

101 Claes Block S Ja

102 Jan-Åke Isaksson SD Nej

103 Linda Isberg POSK Ja

104 Niklas Larsson C Nej

105 Marie Nielsén S Ja

106 Vakant BA Ej röstat. Frånv.

107 Birger Wernersson S Ja

108 Christer Bengtsson SD Nej

109 Nils Gårder POSK Nej

110 Lars-Ivar Ericson C Ja

111 Elisabeth Kullenberg BA Nej

112 Sofija Pedersen Videke S Ja

113 Anders Nihlgård ÖKA Ja

114 David Castor FK Nej

115 Linda Sjöö ViSK Ja

116 Mikael Eskilandersson SD Nej

117 Ronny Hansson S Ja

118 Kent Karlsson POSK Ja

119 Berith Pagels C Avstår

120 Camilla Persson S Ja

121 Lena Jönsson BA Nej

122 Daniel Engström SD Nej

123 Martin Moberg S Ja

124 Marie Wojidkow POSK Nej

125 Alve Svensson KR Nej

126 Lisbeth Göranson C Ej röstat.

127 Gunilla Bengtsson S Ja

128 Elise Solberg ÖKA Ja

129 Samuel Lilja BA Nej

130 Fredrik Ottesen SD Nej

131 Berth Löndahl FK Nej

132 Roine Olsson S Ja

133 Jan Björkman MPSK Ja

134 Lars Arvidsson FiSK Nej

135 Jesper Eneroth S Ja

136 Hans-Olof Andrén POSK Nej

137 Jenny Nilsson ÖKA Ja

138 Gunilla Franzén C Ja

139 Sara Waldenfors S Ja

140 Aron Emilsson SD Ej röstat. Frånv.

141 Carina Etander Rimborg POSK Nej

142 Patrik Linde S Ja

143 Jerker Schmidt BA Nej

144 Hans Weichbrodt FK Nej

145 Hanna Unger ÖKA Ja

146 Daniel Tisell C Ja

147 Vakant - Ej röstat. Frånv.

148 Ann-Christine Rosengren S Ja

149 Stefan Linderås POSK Nej

150 Alexander Christiansson SD Nej

151 Anita Engström S Ja

152 Göran Göransson FiSK Nej

153 Karin Janfalk ÖKA Ja

154 Anna-Lena Carlsson C Avstår

155 Manilla Nordanstig POSK Ej röstat. Frånv.

156 Bernt Ortner S Ja

157 Bengt Kjellgren BA Nej

158 Fredrik Sidenvall FK Nej

159 Lars-Ola Dahlqvist S Ja

160 Terese Wennerstrand SD Nej

161 Tomas Rosenlundh ÖKA Ja

162 Sten Janson POSK Nej

163 Karl-Gunnar Svensson KR Nej

164 Håkan Widepalm C Nej

165 Staffan Bjerrhede MPSK Ja

166 Bengt Bivall ViSK Ja

167 Lars Risberg S Avstår

168 Anna-Karin Stråle Börjesson S Ja

169 Benny Ahremark Persson C Nej

170 Niklas Grahn POSK Nej

171 Johannes Fransson S Ja

172 Margareta Nisser-Larsson BA Nej

173 Jonas Chongera SD Ej röstat. Frånv.

174 Karin Nodin C Ja

175 Pernilla Edman S Ja

176 Stig Axelsson POSK Nej

177 Vakant S Ej röstat. Frånv.

178 Tommy Eriksson S Ja

179 Paul Höglund C Ja

180 Sven Erik Bodén S Ja

181 Kerstin Lindh Wallin POSK Ja

182 Ann-Christin Alexius C Ja

183 Ann-Sofie Karlsson Ågren S Ja

184 Leif Nilsson S Ja

185 Kenneth Norberg S Ja

186 Kjell Åke Andersson SD Nej

187 Levi Bergström S Ja

188 Maria Johansson Berg S Ja

189 Lisa Tegby POSK Ja

190 Roland Samuelsson S Ja

191 Stig Eriksson C Nej

192 Celina Falk POSK Ja

193 Gunilla Lundström S Ja

194 Erik Vikström S Ja

195 Gunnel Eriksson S Ja

196 Katarina Glas POSK Nej

197 Torbjörn Arvidsson KR Avstår

198 Kristina Bäckström C Ja

199 Titti Ådén S Ja

200 Petter Nilsson SD Nej

201 Gunvor Vennberg FK Nej

202 Helena Nordvall BA Nej

203 Agneta Granström MPSK Ja

204 Carin Jakobsson C Nej

205 Inger Harlevi POSK Ja

206 Wanja Lundby-Wedin S Ja

207 Amanda Carlshamre POSK Nej

208 Olle Reichenberg BA Nej

209 Daniel Larson S Ja

210 Elisabeth Rydström C Ja

211 Julia Kronlid SD Ej röstat.

212 Ann-Charlotte Persson Tjäder S Ja

213 Anders Roos POSK Nej

214 Anki Erdmann ViSK Nej

215 Cecilia Brinck BA Ej röstat.

216 Lars Rande S Ja

217 Margaretha Herthelius FiSK Nej

218 Ulla Birgersdotter POSK Nej

219 Roger Sjöberg S Ja

220 Ellionor Moberg C Nej

221 Sven Milltoft BA Nej

222 David Lång SD Nej

223 Louise Callenberg S Ja

224 Victor Backström POSK Nej

225 Marja Hillerström ViSK Ja

226 Birgitta Nilsson S Ja

227 Marja Sandin-Wester MPSK Ja

228 Suzanne Fredborg BA Nej

229 Anders Novak KR Ja

230 Anna Forssell S Ja

231 Charlotte Haggren ÖKA Ja

232 Kristin Molander POSK Nej

233 Margareta Hedström C Ja

234 Olov Lindquist FiSK Nej

235 Vakant S Ej röstat. Frånv.

236 Arnold Boström SD Nej

237 Claes-Johan Bonde BA Nej

238 Carola Norén S Ja

239 Lars Jakobsson POSK Nej

240 Elisabeth Sandlund FK Nej

241 Gill Lindroos S Ja

242 Marjut Ervasti ViSK Ja

243 Elisabet Stålhem Liljendahl BA Nej

244 Sandra Ryström Signarsdotter S Ja

245 Erik Ringheim POSK Nej

246 Carl Johan Karlsson S Ja

247 Björn Falkeblad BA Nej

248 Caroline Åkerhielm FiSK Nej

249 Ingvar von Malmborg MPSK Nej

250 Anette Nordgren Nej

251 Åke Marcusson Nej

 

Till Anders Brogrens hemsida!