Familj och släkt Artikelarkiv  Kåserier m.m. Recensioner "Den Gudomliga Symfonin"  MMM Stiftshistoria  Dagen Världen idag Svensk Pastoraltidskrift Kyrka och Folk Kristeligt Dagblad  Vårt Land   Kyrkpressen The Christian Post Christian Today Christianity Today CNN FOXNEWS Sky News  BBC i24News Al Jazeera English SR SVT SvD  DN  Telegraph The Wall Street Journal  Washington Post Jerusalem Post   Gatestone Institute  Frankfurter Allgemeine  Le Monde  Dick Erixon  Dag Sandahl  Nyheter från Israel Katolskt Magasin  Katolsk Observatör och dess blogg  Signum  The Vatican Today  SMHI  Libris Bokbörsen  Antikvariat  Eniro  Hitta.se  Trafikverket  Resrobot   

 

Pride:
Enfärgad regnbåge

Logiska kullerbyttor inom hbtq-rörelsen


Handboksarbete i bunkern

Mer om kyrkohandboken!

 


Väjningsrätten för präster på väg att försvinna?


Tommy Dahlman:
Vi bör bli bättre på att stå fram med vår teologi


Den oheliga politiska alliansen inom Svenska kyrkan


Svenska kyrkans äldste präst


För tio år sedan var klosterlivet i Storbritannien på utdöende. Sedan dess har antalet kvinnor som väljer att bli nunnor ökat sexfalt.


Ivar Arpi:
Svenskar är mer religiösa än de tror


Annika Borg:
Klåfingrigt S släpper inte kyrkan


Mikael Karlendal:
Kvinnor i ämbetet?


”Internationellt används Sverige av ledande religionsvetare som ett paradexempel på där präster och pastorer har dåligt självförtroende och inte tror på sin egen produkt."


Läs ledaren om Svenska kyrkan som varumärke i SPT nr 14!

Det sämsta som kan hända Antje Jackelén är att de kritiska rösterna inom kyrkan tynar bort, skrev Sofia Lilly Jönsson förra sommaren från Almedalen. Artikeln är väl så aktuell idag som då!


Per Åkerlund, Artos bokförlag, har promoverats till hedersdoktor i Lund. Här är hans promotionsföreläsning:
Fromma böcker, en torkad gäddskalle och naturvetenskap som inspiration till ny teologisk forskning


Ska man följa sitt samvete?
- Det tycker inte administratören Per Jonsson, som utöver administrerandet också är ideolog i Solberga pastorat.
Hans ledare i församlingbladet kan du ladda ner här!
Den kommenteras av Dag Sandahl här!


Kardinal Kurt Koch om ekumeniken och Antje


Stiftskollekt till socialdemokratisk propaganda


Henrik Perret:
Kärlek - den nya tolkningsnyckeln

Läs om Kati Niemeläs artikel Female Clergy as Agents of Religious Change här!


Kyrkohandboken

Varför behövs det alls en ny handbok?
Och varför går det att argumentera för att det är så bråttom att få ut en sådan att kvalitet och gediget processande äventyras?

Varför en kyrkohandbok överhuvudtaget?

Åsa Hagberg: Ett nytt språk

Med tanke på hur lågt i tak det har blivit i en likriktad organisation, är det glädjande, att när proppen har gått ur fördämningarna, återfinns där också församlingsaktiva och präster, till och med domprostar och biskopar.

Ett prästupprop mot kyrkohandboksförslaget har dragits igång

Här är namninsamlingen!

Experter dömer ut nya kyrkohandboken

Maria Schottenius:
Arbetet har fastnat i en maktkamp

Nu har handboken blivit en prestigefråga
Den misslyckade handboksrevisionen får fortsätta. "Det skulle förrycka arbetet" att ändra på arbetsformen, dvs. ta in sådana som är sakkunniga inom liturgi och musik. Det får hellre bli misslyckat än att det får ta den tid som behövs. Så får man tolka senaste beskedet från biskop Per Eckerdal.

Maria Löfberg:
Lyssna till protesterna

Per Eckerdal känner inte igen den bild som debattörerna ger.
Det är just detta som är problemet. Citat ur Eckerdals artikel:
"Ett exempel på bristande kommunikation är att efter året med försökshandbok och remissyttranden spreds en bild att de flesta var nöjda och inga större förändringar behövdes." Vem spred den bilden? Se här!

Ledare i SPT:
Handboksrevolten i historiskt perspektiv

Erkänn nederlaget och tillsätt en ny projektledning!

Slarva inte med traditionens bärkraft

Maria Schottenius:
Protestera innan kyrkohandboken förstör kulturarvet

"Inte färdigtuggat" säger biskop Per Eckerdal om försökshandboken

Ur kritiken mot kyrkohandboken:
”Förslaget bör ses över språkligt och rensas från kyrkliga ”inneord” som ”allt”, ”alla”, ”brustenhet” och ”mysterium”"

Kyrkohandboken borde engagera kulturvärlden

Att inte kyrkans ledning förstår allvaret i det massiva avvisandet av förslaget är ett uttryck för den kunskapsföraktande kulturen inom Svenska kyrkan och det ledarskapsproblem som tycks accelerera.

SR:
Hård kritik från kyrkomusiker mot kyrkohandboken

Ta hit en stor skämskudde!


Permanenta pridemattor?

Logiska kullerbyttor inom hbtq-rörelsen

Berit Simonsson:
Lavinfara!


Är svenskar gudlösa eller bara postkristna?


Gud hör inte all bön


Ärkebiskop John Vikström knäckte Putins nyckelben


Störiga barn i kyrkan


Risken med Svenska kyrkans politiska utspel,
vilka många gånger antar detaljerade former och ofta har vänsterprägel, är att de utgör hinder för människor att ansluta sig till det som är, eller åtminstone borde vara, kyrkans grundläggande budskap.


Terroristbekämpare får ingen hjälp


Skrev abortkritiskt – stängdes av från jobbet


Muntlig tradition bevarar historien i tusentals år.
Säger det något om urhistorien i Gamla testamentet?


Abortdebatten kräver ärlighet


En möglande kyrka


Predikoturer är en underskattad konstart


Det är beklämmande att Svenska kyrkan tycks ha mer självförtroende i politiska, rentav nationalekonomiska, än teologiska frågor.
Vänsterteorier om fattigdomsbekämpning och strukturer hålls som försanthållanden, medan kristna dogmer relativiseras.


Det finns andra tecken på utvecklingen av en av offentligheten formad gudalära.
I public service-radion sänds exempelvis andakter eller gudstjänster som beskrivs som interreligiösa. Inget enskilt samfund har någon ordning för detta.


Befrielseteologin planterades av KGB!


Lär av David Cameron!


Elisabeth Sandlund:
Systemfel bakom konflikten i Visby


Nyutnämnd engelsk biskop accepterar inte kvinnliga präster


Anita Goldman:
Hur kan man påstå att ett barn som möter religion i hemmet ”kränks”?


Tolka Bibeln eller helgonförklara Sisyfos


Glädjande att hovet ändrat linje


Församlingsfakulteten flyttar


Samvetsfrihet finns redan i abortlagen


Bert Stålhammar:
Fattigpensionären i butiken


Efter en abort i vecka 23 överlevde barnet i över 20 minuter. Men barnmorskorna fick inte tillkalla läkare. Nu har händelsen anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.


Sofia Lilly Jönsson:
Ständigt denne domprost Hermansson

Intervju i P4 Gotland

Elisabeth Sandlund:
Systemfel bakom konflikten i Visby

Positivt är att biskop Fast vaknat. Så här sa biskopen 2012!

Några av Hermanssons tidigare bravader kan du läsa om här!


Ortopedläkaren vägrar vårda religiösa


Olof Edsinger:
Gardell ger förvrängd bild av kristen tro


Göteborgs kyrkliga samfällighet delas i nio delar


Svenska kyrkan tolererar alla men älskas av få


Är det rimligt att väsentliga förändringar av formerna för nattvardsfirandet i Svenska kyrkan smygs på församlingarna?


Sverigedemokraterna ställer sig bakom allianspartiernas förslag att ändra skollagen


Religion och politik ska alltså hållas isär om svenska folket får bestämma


Påven:
Om inte män och kvinnor är olika har vi fått ett problem


Fem finska präster "avkragade". Anssi Simojokis svar till Åbo domkapitel kan du läsa här!


Pastorat anmäls för frågor om syn på samkönade äktenskap

Smålandsposten:
Offentlig makt utövas inte utifrån väderlek, värdegrund, mångfaldsplaner eller allmänna känslouttryck. Den utövas under lagarna.

Olof Edsinger:
Vad Martin Modéus egentligen säger

Olof Edsinger om tolerans

22 pingstpastorer:
"Vi menar att praktiserande homosexualitet, utifrån vad Bibeln säger, är synd."


David Cameron:
Detta är ett kristet land


Tycker du att det är oroligt i världen just nu? - Lugn, bara lugn! Det ordnar sig. Svenska kyrkan i Malmö är på gång!

Hoppas bara att de börjar på hemmaplan med judarnas situation i Malmö.


Aldrig hade jag trott att jag skulle rekommendera en artikel av Helle Klein. Men nu har det faktiskt hänt!
Kyrkan tar för lätt på sexövergrepp


Påskhälsning från irakisk flicka i flyktingläger


Långfredagsmusik


Vi borde riva fler kyrkor i Sverige


Tro och vetenskap i harmoni


Kjell O Lejon:
Är problemen korstågens fel?


Olof Edsinger:
Vi behöver göra upp med Gustaf Wingrens teologi


Sebbe Staxx:
Jag har hittat vägen ut från mörkret


Kyrkomusikerna och handboksförslaget:
"Vi är oerhört gärna med och bidrar, det sker diskussioner och vi tycker att vi får gehör. Men så fort vi vänder ryggen till jobbar man samtidigt vidare med det befintliga förslaget!"


Fallet Radler väcker nya frågor om Stasi och FSB i Sverige

Thomas Idergard har slutat tvivla


Samvetsflyktingen från Sverige


"Domkapitlet önskar få besked om Du är den 'R Block' som uppgetts ..."
Kyrk-STASI försöker skrämma Ragnar Block!
Matt. 24:48-50

Je suis Ragnar:
Blockpolitik


I Malmö har församlingsbegreppet förlorat sin betydelse


Tord Nordblom om Göteborgs stifts HBT-tidskrift:
Orden islamofobi och homofobi används för att stigmatisera dem som tycker annorlunda.


Göran Skytte:
Djävulen finns


Sverige ska inte ha några hädelselagar


Nu kommer Rundbrev för kyrklig förnyelse 2.0


Olle Fogelqvist åter behörig
Får skriftlig erinran

Advokatens analys

Kommentar av Dag Sandahl

Se vidare här!


"Helst skulle jag vilja kunna vara medlem i min lokala församling utan att en krona av mina avgifter finansierade den nationella verksamheten.":
Kvalitetssäkra kyrkokansliets arbete


Svenska kyrkan en offensiv samhällsaktör

Om tio år är kyrkan i minoritet


Mona utmärker sig igen
Jämställde jihadister med abortmotståndare
(men det är väl i stället de som dödar oskyldiga människofoster som skall jämföras med dem som dödar oskyldiga civila)

Barnmorska upprörs över Sahlins uttalanden

Men Mona är inte ensam om halsbrytande logik:
Kyrkobesök är inte avrättning


Från rätt tro till rätt ideologi

Hit går svenskt bistånd:
Palestinian Authority Rewards Terrorists for Number of Jews They Kill

Ambassadör Isaac Bachman:
Abbas borde resa till Jerusalem istället

Lars Adaktusson:
Löfven måste tala klarspråk med Abbas


"Svenska kyrkan" talar om judar med kluven tunga

"Den twittrande ärkebiskopen" svarar


Att reducera mänsklig erfarenhet till könserfarenhet riskerar att göra gudstjänsten trivial, men också att konservera och förstärka existerande könsmaktsordningar.


Alliansen kan få igenom skolavslutningar i kyrkan


Så upplevde de aborten


Är jag extremist om jag tror på kyrkans lära?


Kristna jagas i Sverige och utomlands


Inga homoadoptioner på över tio år trots svensk lag


Protestantiseras Svenska Kyrkan?


Det är en oskriven lag att inte kritiskt granska Svenska kyrkans förtroendemannakår. Men är förtroendevalda fridlysta?


Evangeliums redaktörer, Sofia Lilly Jönsson och prästen Judith Fagrell diskuterar här kyrkligt ledarskap med anledning av ärkebiskop Antjes första hundra dagar och medverkan på Idrottsgalan.


Dick Erixon:
Tänk om vi slapp hyckleriet från kulturkretsar


Kyrklig självcensur undviker Jesus

Kyrkans julkalender utan Jesus


Annika Borg:
Kommentar och svar om islamistisk terrorism

Religion är inte något oskyldigt

Märkligt samtal med Antje om islamismen


DN-krönikör:
Fler och fler är öppna med sin kristna tro


Kyrkor brända i Charlie Hebdo-protest

Om alla som vanhelgar Jesus och kristna symboler utsätts för terrorattentat kanske DN och kultureliten börjar visa kristna samma respekt som man vill visa islamister.


Är planerade barn mer värda än oönskade?


Vackra ord motar inte antisemitismen

Je suis Juif

En liten notis i skuggan av attentaten i Paris:
Islamister dödade 2000 i Nigeria (men de var varken vita eller journalister)

SR och terrorn

SVT och terrorn

Hotet mot Frankrikes judar

Kränkta muslimer kan lära av kränkta katoliker


Je suis Dag ...


Den sekulariserade och tidsanpassade kyrkan har haft greppet om Sverige, men det finns tecken på en annan kristen livshållning vinner mark.
Det skriver Biörn Fjärstedt, biskop emeritus.


Hakkorset och halvmånen


Nasrin Sjögren om sin abort:
Abort är kvinnoförtryck

Eli Göndör:
Samvetsfrihet borde vara liberal hjärtefråga


"Ökänd" frihetssmedja kritiserar kamp för fostrets människovärde ...

... men har dåligt på fötterna


Dag Sandahl om regeringskrisen:
"Kyrkorna djupt bekymrade"


Massutträde ur kyrkan efter Finlands ja till samkönade äktenskap


De kritiserade kyrkan – fick betalt för att sluta

Åsa frystes ut efter larm om sexofredanden

Kommentar av Antje

Kommentar av Elisabeth Sandlund

Kommentar av Dag Sandahl

Kyrkans Akademikerförbund:
Öppet brev till Antje


Moskébygge med förhinder


Samvetsfrihet för barnmorska – för majoritetens skull


Klarsynt Sofia Lilly Jönsson:
Vem är progressiv? - Svartrock vinner slag (om Dag Sandahl)


Ingen plats för Carl Axel Aurelius i läronämnden


Reformationsminnet 2017:
Kardinal Koch varnar för fördjupad splittring


Olof Edsinger:
Vi stängs ute

Mer om Rädslans kultur


8 000 på väg att falla ur Svenska kyrkans register


Olle Fogelqvists avsättning

Advokatens kompletterande yttrande

Advokatens yttrande till Överklagandenämnden

Professor Bengt Holmbergs yttrande till Överklagandenämnden

Teol. dr Rune Imbergs yttrande till Överklagandenämnden

Dokumentation från Rune Imberg

Referat från Kyrkliga Förbundets kyrkodag i Tjolöholms slottskyrka den 12 oktober 2014

Det är svårt att läsa innantill
Biskop Per Eckerdal om Olle Fogelqvist:
– Han har uttryckt sig på ett sådant sätt, att villkoret för frälsning är att man säger nej till prästvigda kvinnor, att det är ett villkor för att vara accepterad av Gud.

Har Olle verkligen sagt så? Kolla själv i utskriften från inspelningen av hans predikan!

Katolsk kommentar:
Ifrågasätta praxis i Svenska kyrkan kan kosta kragen

Olle Fogelqvists "avkragning" tills vidare uppskjuten av Överklagandenämnden

Olle Fogelqvist har överklagat. Läs här!

Räcker fel i predikan för avkragning?

P4 Halland:
Intervju med Olle Fogelqvist
Intervju med Per Eckerdal

Domkapitlets beslut:
Olle Fogelqvist "avkragad"!

Kyrkans Tidning:
Hallandspräst avkragas för predikan om prästvigda kvinnor

Olle Fogelqvist:
Jag har inte brutit mot mina prästvigningslöften

Church of Sweden Defrocks Confessional Pastor

SWEDEN:
"No heaven for women priests" - priest dedicating the Sermon

Swedish minister defrocked over anti-women priest sermon

Why I Changed My Mind

Herdesinne?

Man kan förstå att biskop Per Eckerdal blir känslomässigt berörd. Han har ju själv gift om sig med en kvinnlig präst och, från att 1977-82 ha varit adjunkt till biskop Bertil Gärtner, på senare år blivit en ivrig förespråkare för den modernistiska agendan.

Som biskop borde han dock vara så professionell att han lugnar ner sig och agerar besinningsfullt, som en god herde. Men i stället har han tagit upp Olles predikan som ett domkapitelsärende, uppenbarligen med avsikt att sätta dit Olle. Det ser inte snyggt ut.

En god herde skulle i stället ha samtalat med sin nitiske präst, oavsett sakfrågan, oavsett teologisk uppfattning, och lyssnat till honom. Saken skulle inte behövt drivas längre än så.

Om saken ändå hade gått till domkapitlet skulle ärendet kunna avskrivas efter samtal med biskopen. Det hade inte ens behövt gå så långt som till ”skriftlig erinran” eller till ”prövotid för fortsatt behörighet” (KO 31 kap. 12 §).

En präst får förklaras obehörig om han (eller hon) har övergett Svenska kyrkans lära eller brutit de löften han har givit vid vigningen (KO 31 kap, 11, 12 §). Men kan man verkligen hävda att Olle Fogelqvist har övergett Svenska kyrkans lära? Har han brutit mot de löften han vid sin prästvigning 1978 avgav inför biskop Bertil Gärtner?

Olle kommer att överklaga domkapitlets beslut. Låt oss hoppas att överklagandenämnden inte agerar lika känslomässigt som domkapitlet!

Här är den omdiskuterade bibelversen!

Första Korinthierbrevet enligt Bibel 2000:

14:37 Om någon tror sig vara profet eller ha andegåvor skall han veta att vad jag skriver till er är Herrens bud. 38 Den som inte erkänner detta blir själv inte erkänd.

Fotnot: blir inte själv erkänd Dvs. Gud skall inte kännas vid honom på den sista dagen; jfr Matt 7:23. — Annan läsart "han må låta bli".


Rädslans kultur

Lars B Stenström:
Har Svenska kyrkan en lära?

Gunnar Hyltén-Cavallius:
Kritiken bottnar i kyrkokärlek

Antje!
Försök att förstå hur det känns att vara Jesustroende i en kyrka som leds av en person som inte ens kan säga att Jesus är större än Muhammed! Du
skulle må väl av någon liten självkritik! Men vad får vi? Ännu ett intetsägande inlägg:
"Var öppen för det självkritiska samtalet!"

Lars B Stenström:
Finns det verkligen plats i kyrkan?

Hög tid för ÄB att träda fram!

Min upplevelse är att Svenska kyrkan och dess ledning skyr de konservativa som pesten.
Det skriver Maria Landgren i ett öppet brev till ärkebiskop Antje Jackelén.

Undanglidande svar från Antje Jackelén

Är det önskvärt att vi lämnar kyrkan?

Uppvisning i härskarteknik
Biskopsmötets sekreterare: Skyll er själva!
Odlar inte ni själva rädslans kultur?

Rätta in er i ledet!
Här är en som vet sig ha rätt:
"Jag upphör aldrig att förvånas över hur somliga anställda i Svenska kyrkan anser sig ha en mer korrekt förståelse av evangeliet än biskopsmötet och kyrkomötet.
Svenska kyrkan är en progressiv kyrka. Vi gör ständigt nya tolkningar av evangeliet, liksom Guds skapelse ständigt förnyas och förändras.
--- Även om det skulle finnas tusentals församlingsarbetare i Svenska kyrkan som var överens om att utlevd homosexualitet och samkönade äktenskap inte kan anammas kvarstår faktum: biskopsmötet och kyrkomötet är överens om att utlevd homosexualitet och samkönade äktenskap är något som är förenligt med evangeliet om Jesus Kristus."

Argumentation låter på något sätt bekant:
Die Partei hat immer recht!

Så illa är det ställt
Alla medarbetare inom Svenska kyrkan vill inte låta sig inordnas under regnbågsflaggan.
Kyrkans Tidning gjorde ett undantag och släppte fram en anonym insändare:

Rädslans kultur har funnits i flera år

Märkligt svar från ärkebiskopens teologiska sekreterare

Håller Svenska kyrkan på att odla en rädslans kultur?

Ruth Nordström:
Vad står RFSL för – egentligen?

Marcus Birro:
RFSL flyger under radarn

Miljonkostnader för HBT-certifiering

Domkapitlet i Skara stift har gått vidare med ärendet om Peter Artman, en av prästerna som bluffades av Uppdrag granskning. De ska titta närmare på om han har brutit mot tystnadsplikten.


Anders Bexell:
Predikan i gungning


Erik Ullenhag uppvisar tecken på naivitet och okunnighet om islam som lära, religion och politisk ideologi. Det skriver före detta muslimen Mona Walter.


Women Bishops in the Church of England:
A Vote for Tolerance and Inclusion


Frithiofs drapa till Östrabo


OLIVIAS TIPS TILL UNGA FÖRÄLDRAR
Låt inte andra tvinga fram ditt beslut!
Gå inte med på kränkande behandling från till exempel en ungdomsmottagning!
Hör efter om din utbildning kan ta emot föräldrar med bebisar!
Se om det är möjligt att gå några dagar i skolan och göra resten hemifrån!

Olivia vägrade lyssna på förmaningar om att det skulle bli alltför svårt att klara gymnasiet med en nyfödd bebis.


Manifestationen i Jönköping visar att förföljelsen av kristna är Svenska kyrkans blinda fläck. När så ärkebiskop Antje Jackelén nämner frågan i sitt senaste uttalande läggs tyngdpunkten på kritik av Israels offensiv. Det är också här prioriteringen blir tydlig. Blicken ska fixeras vid Gaza, inte uppehålla sig i Mosul eller Aleppo.

Intervju med Antje Jackelén i EFS tidning Budbäraren juni/juli 2014:EFS tidning Budbäraren juni/juli 2014.

Rapporterna om förföljelse av kristna
haglar tätt, hur ska Svenska kyrkan arbeta för att motverka detta?

- Svenska kyrkan arbetar med det här på väldigt många olika sätt, bland annat genom bistånd, politik och ett stort kontaktnät. I veckan träffade jag kristna från Pakistan, som berättade för mig om hur de pakistanska blasfemilagarna slår mot kristna, men också mot muslimer. Vi funderar över vad vi ska göra och jag har fått en inbjudan till Pakistan. Det är inga lätta frågor men de finns i vår tankar, förböner och i det arbete vi gör.


Eli Göndör:
Svenska kyrkans plats i politiken

If Orwell found himself in Sweden in 2014, some things would feel uncomfortably familiar ...


Det kom ett svar

Maria Ludvigsson:
Svar till Svenska kyrkan

Replik från Antje Jackelén:
Kristen tro leder till politisk reflektion

Maria Ludvigsson:
Politik före Gud i biskopsbrev

Maria, lär mig dina sånger!

Vems skrev biskoparnas klimatbrev? Här kan ni se vem av PR-byrån Westanders medarbetare som var klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkans internationella avdelning!

Biskoparnas klimatbrev


Svenska kyrkan behöver ett icke-territoriellt stift

Att Svenska kyrkan har många anställda, som inte riktigt vet vad firman tillverkar, är en sak. Missionsfältet finns inte ens på gångavstånd, det finns med armbågs lucka vid personalfikat ...


SVENSKA KYRKAN OCH FÖRFÖLJDA KRISTNA

Jag vill också våga vara fundamentalist!

Var är ropen av förtvivlan och avsky mot likhögarna som varje dag staplas i människoslaktens Syrien?

Känner inte Svenska kyrkan andlig gemenskap med Iraks kristna?

Eva Brunne:
Hjälp på väg till kristna i Irak

SvD:
Som när Svenska kyrkan inte ens kan förmå att säga rakt ut att det är just kristna som förföljs, utan kallar dem ”troende” i stället för att få med alla möjliga grupper i beskrivningen.Överhuvudtaget har Svenska kyrkan en minst sagt märklig dagordning. Svenska kyrkan bojkottar hellre israeliska apelsiner än engagerar sig för förföljda kristna ...

De kristna, som identifieras med väst, uppfattas som de starka, och muslimer som globalt förtryckta.
Kombinera detta med ett vänster-etos där den svage alltid har rätt och man har kanske en delförklaring till att vad som allt mer liknar ett folkmord på kristna möter sådana undfallande reaktioner.

Svenska kyrkan, utlys en sorgedag!

Kristna familjer är på väg till Dohuk och Erbil.
För första gången i historien är nu Mosul helt tomt på kristna.

Robert Hannah:
Svenska kyrkans arbete och Eva Brunnes svar imponerar inte

Eva Brunne:
Vårt engagemang för kristna i Irak är starkt

Antje Jackelén utsågs av pr-firman Westanders till ”Hetast i Almedalen” men har svikit Iraks kristna

Hur debatten kring Hetast i Almedalen blev och hur den kunde ha blivit

Ur Westanders PR-handbok:

5 TIPS FÖR ATT SKAPA NYHETER
3. UTMÄRKELSER
Media älskar priser och utnämningar, såväl
när ni belönas som när ni delar ut ett pris.
Om pristagaren är välkänd kan intresset öka
ytterligare. Ett pris behöver inte vara kost-
samt för att skapa uppmärksamhet.
Exempel: Skånska länsföreningen för mag-
och tarmsjuka delar årligen ut ett pris i
form av två toalettrullar för bästa offent-
liga toalett (sid. 19).

10 TIPS OM KRISKOMMUNIKATION
8. FÖRMINSKA INTE PROBLEMET
Ta kritik på stort allvar. Eventuella försök
att förminska problemet kan lätt tolkas
som nonchalans och leder ofta till tuffa
uppföljningsfrågor. Visa i stället att ni för-
står omvärldens upprördhet och frågor.
Om ni har gjort fel, skyll inte ifrån er. Ta
ansvar, erkänn misstaget och be om ursäkt
utan förbehåll. Fall inte för frestelsen att
i samma andetag försöka förklara varför
ni har agerat felaktigt, något som lätt kan
uppfattas som krystade bortförklaringar (sid. 27).

Ny kyrklig värvning för pr-byrån Westander

Bakom kulisserna

Westander värvar från Svenska kyrkan

Niclas Strandh, präst i Borlänge, som gått över till PR-branschen, höjer tonläget och försvarar sin kollega Westander.

Sofia Lilly Jonsson:
Tvivelaktig ära få pris från en pr-byrå

Patrik Pettersson:
Till min förvåning har jag förstått: att ställa kritiska frågor om vår kyrkas ärkebiskop är som att slå på ett getingbo med en pinne.

Antje som medieprodukt:
Svenska kyrkans PR-byrå delade ut påhittat pris i Almedalen

Det sämsta som kan hända nya ärkebiskopen Antje Jackelén är att de kritiska rösterna inom kyrkan tynar bort. Hon kommer att behöva visselblåsare och kritiska medier, skriver Sofia Lilly Jönsson.

Evangelisation medelst produktplacering?

PR-byrån som delar ut pris till sin egen kund:
Hetast i Almedalen 2014

Inte särskilt övertygande. Svenska kyrkan är visserligen vår kund men "Westander har inte på något vis varit inblandat i Svenska kyrkans pr-arbete i Almedalen... Vi har en extern jury för Westanders pris Hetast i Almedalen." Att ordförande för juryn är PR-konsult på PR-byrån har därför ingen betydelse...!!!

Detta visste jag inte - om påhittsbranschen

Maktbranschen

Antje Jackelén utsågs av pr-firman Westanders till ”Hetast i Almedalen” men har svikit Iraks kristna


Fem omfattande polisutredningar har lagts ner.
- Vi tror inte att paret i Kinna överhuvudtaget utsatts för några brott. Det är vår uppfattning, säger kommissarie Björ Blixter...

... men det var inte lämpligt att gå ut med informationen.

“Förlåt Owe, kh i Kinna” sa ingen någonsin


Dag Sandahl vill ha en radikal förändring i Svenska kyrkan och känner inte alls igen sig när Ann Heberlein kallar honom konservativ i Sydsvenskan.

Marcus Birro: Kultursidorna är elitistiska

Marcus Birro har reagerat på Ann Heberleins artikel om att vara kristen. Olof Åkerlund förklarar varför han refuserar honom.

Lars B Stenström:
Debatten där ingenting är heligt

Vem får vara med, Ann Heberlein?

Åke Bonnier:
Svar till Marcus Birro

Marcus Birro:
Snart är Svenska kyrkan kliniskt befriad från allt kristet

Åke Bonnier:
Öppet brev till Marcus Birro

Marcus Birro:
Svar till Åke Bonnier

Helena Edlund:
Öppet om ett öppet brev

Ann Heberlein:
”'Kristen' har i svensk offentlighet blivit synonymt med Siewert Öholm, Marcus Birro, Dag Sandahl och deras likar"

Johan Ingerö:
"Vi kristna som inte är fördömande och som skriver långa fördömande texter om att vi inte är fördömande."

Marcus Birro om Ann Heberlein

Dag Sandahl om Ann Heberlein


Det goda samtalet i Studio Ett

Vänsterns goda hat

Farligt gulla med yttrandefrihetens fiender


Tystnaden sviker de kristna

Undanglidande, geléartad:
Intervju med Antje

Oroväckande besked från nya ärkebiskopen

Svar från – och till – ÄB:s teologiska sekreterare

Ordnung muss sein!

Att inte vilja viga par av samma kön kan få ha betydelse för en prästs anställning. Trots kyrkostyrelsens skrivelse från 2009.– Självklart finns det inget förbud att ställa frågor om äktenskapssyn, säger Antje Jackelén, ärkebiskop.

EFS ledningsgrupp vill veta vad som gäller om själavård kring homosexualitet och samkönade vigslar. Därför har de nu skickat ett brev till biskopsmötet.

Isaac Bachman:
Antje Jackelén borde sträva efter försoning

Carolina Johansson:
Ett biskopsord och ett till


Studio Ett om Missionsprovinsen


En mänsklig rättighet att slippa utföra abort


Berit Simonsson:
Kapad regnbåge


Exit Wejryd

Öppet brev till avgångne ärkebiskopen Anders Wejryd


Prata om Satan och arbetslinjen


"I kyrkans historia är kopplingen makt, politik och inflytande påtaglig. Men ska det vara så idag?"


Till Klara kyrka kommer hungriga, narkomaner och prostituerade för att få hjälp utan moraliska pekpinnar. Det är kyrkorna som fångar upp och hjälper Sveriges mest utsatta, för att deras tro säger att de ska göra det. Samma tro som de kristna ofta hånas för.


Okej med kondomer men inte själavård?

Översexualiserad kristendom – om Bibeln i HBTQ-tolkning

Sjukdom, symptom och medicin – några tankar om en kyrka i kris

Har Svenska kyrkan mist sin sälta?

Öppet brev till ärkebiskopen

Står inkvisitionen på tröskeln?

Uppdrag granskning ville gillra en fälla

Uppdrag granskning behöver granskas

För mycket fokus på homosexualitet

Biörn Fjärstedt:
Biskoparna svek sina präster

ATT DÖMA UTAN ATT LYSSNA

Öppet brev till Uppdrag gransknings Kalle Larsson

Får Uppdrag Granskning bryta mot lagen?

Om någon undrar hur kyrkans forntida häxprocesser fungerade så kan man alltid titta på förra veckans Uppdrag Granskning

Det är viktigt att vi inte går på den bild av kyrkan som illvilliga journalister vill ge. Så kommenterar Frälsningsarméns ledare Marie Willermark debatten efter Uppdrag granskning.

Anders Wejryd, släng prestigen överbord och erkänn att du gjorde fel!

VAR FANNS "BÖGBOTARNA"?

Låt inte homosexuella bli gisslan i kulturkampen kyrka – queer-ideologi

Uppdrag granskning anmält för granskning

Mobbning de luxe

Sturmark tar prästernas parti efter Uppdrag granskning

”Ynkligt när Svenska kyrkan sviker sina präster” – Den långa versionen

Elisabet Höglund:
Vulgär journalistik gräver sin egen grav

Wejryd måste avgå

Anders Wejryd, vill du att jag lämnar Svenska kyrkan?

Anders Piltz:
" Det är häpnadsväckande att kyrkliga instanser inte i första hand reagerar instinktivt till försvar av tystnadsplikten utan oreflekterat ställer upp på de spelregler som uppställts av SVT:s program Uppdrag ganskning."

Slutsatsen är att Uppdrag Granskning misslyckades kapitalt med att hitta en enda ”bögbotare”.

Kristna hbtq-personer reagerar på "Bögbotarna"

Nasrin Sjögren:
"Ynkligt när Svenska kyrkan sviker sina präster"

Erik Johansson:
"För dig verkar jag inte ens existera, Lars Gårdfeldt"

Lukas Berggren:
Kyrkoledningen låter prästerna ta smällen

Elisabeth Sandlund:
Oetisk granskning gav magert resultat

Helena Edlund:
Tankar efter Uppdrag Granskning

Expressen:
En fjäder för att blåsa upp till sittande höna

Tommy Dahlman:
Kyrkoledningen är svag för mediascoop Uppdrag granskning och ärkebiskopen

Uppdrag granskning om förbön

Uppdrag Granskning och prästerna som blev lejonmat

Uppdrag: manipulation

Peter Artman och Uppdrag granskning

Elisabeth Sandlund om kvällens Uppdrag granskning:
"Inga svavelosande predikningar om synd och straff"

Lukas Berggren:
Kan man välja sin sexualitet eller inte?

Peter Artman: Vi försöker bara vara trogna mot vår tro

Oloph Bexell:
”Paralleller till det som nu skett torde bara gå att leta upp i totalitära regimer”


En sydkoreansk missionär har dömts till livstids straffarbete i Nordkorea


Jeg vil snakke om hva som skjer når du er i abortprosessen og etterpå


Lisa Abramowicz:
Negligerat påvebesök

Påven i Jerusalem


Bengt Olof Dike:
Biskoparna slår in öppna dörrar med sitt klimatinspel


Har kristna och muslimer samma Gud?

Är Allah Bibelns Gud? En judisk syn på saken

Sätt Jesus Kristus högst på agendan!


Erik Andersson:
Snedvriden analys av Hägglund

Bengt Hägglund:
Paulus ord kan inte anföras mot kvinnliga präster


Maria Ludvigsson:
Konvertiter utan liturgisk koll


26-åriga Mariam Yahya Ibrahim ska hängas.
Hennes brott: bytt islam mot kristendom.


Sudanese Anglicans Say Gay Marriage will result in violence against Christians
People of South Sudan would go back to their traditional religions which oppose same-sex practice
Sudanese Church would ultimately break with Church of England


SVT:
Kyrkomusikeerna dömer ut handboksförslaget


SL bör flagga på Jesusmanifestationen


Bishop Gene Robinson and Partner Announce Divorce

Präster ersätts av RFSL-informatörer

Miljonkostnader för HBT-certifiering


Youtube:
Återinvigning av Mariakyrkan i Uddevalla


Eli Göndar:
Svenska kyrkan måste välja väg
Har Guds ord status i Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan - en vänsterpolitisk kamporganisation?


'Britain IS a Christian country - and we respect that': Hindu, Muslim and Sikh leaders back the PM after 'militant atheists' tell him to keep quiet on religion

Archbishop Welby links Gay marriage with Christian African killings by Muslim Extremists

Is Richard Dawkins leading people to Jesus?


Björn Wiman:
Kyrkan är den plats där det räcker att bara finnas


SVT:
Konverterade från islam - dödshotas

Maria Ludvigsson, SvD:
Välkomna även de kristna som inte vågar fira påsk


Tillsätt en kriskommission


Reklamfilmen från ICA dras in

ICA:s reklamfilm inför påsken gycklar med nattvarden. Protestera hos ICA!

Skicka ett mail till presschefen! Föreslå att de omedelbart tar bort filmen och sedan förklarar att det var ett olycksfall! Be ICA att visa hänsyn och respekt!

Erik Helmerson:
Påsklamm med smak av hån

Harmlöst skämt eller allvarligt övertramp?


Göran Skytte:
Olikhet är inte en fattigdom utan en rikedom


Dag Sandahl:
Personligt ansvar för presidiekonferensmiddag

Maria Ludvigsson:
Svenska kyrkans ledning festar dyrt i fastan


Om dödshjälp


Norska kyrkan säger nej till homovigslar


Elise Lindqvist berättar om sitt nya liv


Skamlig jakt på präster

SVT passerar etisk gräns med råge

En präst måste själv få avgöra om den vill viga ett par eller inte

Var är våra biskopar...?

Miljonkostnader för HBT-certifiering

Bilden av Marks präster som efterblivna dumskallar sprids från Borås Tidning, enligt kontraktsprost Anders Reinholdsson. Skribenten uppmanar Markborna att inte gå på den valsen, för bygdens skull.

Uppdrag granskning borde skämmas!


Kristen enhet förutsätter försoning mellan kristna och judar


Barbro Matzols:
Klarar kyrkan att leva med olika uppfattningar?


Mats Svegfors
Kristna värden – politiskt känsligt


Roland Poirier Martinsson:
Samvete och abort


Vårt katolska arv ryms inte inom mångfalden?

Något jag önskar fler journalister skulle förstå


Siewert Öholm:
Återupprättad familj är bästa skolmedicinen


Aborted babies incinerated to heat UK hospitals


Olof Edsinger:
Den postmoderna motsägelsefullheten


Hans Weichbrodt och Berit Simonsson:
Väjningsrätt ifrågasatt

Markbladet:
Kyrkoherden har talat ut med biskopen om artikel i SvD "Journalisten hade dold agenda"

Elisabeth Sandlund:
Inget samband mellan teologi och hatbrott i Kinna

Kinna församling står upp mot homofobi

Sofia Lilly Jönsson:
Finns det utrymme för variation?

Erik Johansson:
Farlig bibeltolkning
Frustration


En biståndskanal för kyrkokristna


Ateister kränkta av Dick Harrison


Vi behöver en stramare handbok


Peter Halldorf:
Vägen till enhet är inte att vi konverterar till varandras kyrkor


Fakta om världens mest förföljda religion


Svenska Kyrkans Unga- en ungdomsorganisation med strömmen


Annika Borg:
Rädda hedern med "Guds vägar"


Barbro Matzols:
Livmodern inte till låns


SVT:
Siewert Öholm och Marcus Birro om Ekmans avhopp

TV4:
Kommentar av Marcus Birro

Bengt Malmgren:
Bra för Katolska kyrkan, bra för Livets Ord, bra för kristenheten i Sverige

Göran Skytte:
Jag blev inte minsta förvånad över Ekmans beslut att gå till Katolska kyrkan

Anders Gerdmar:
Varför jag aldrig valde att konvertera till Rom

Dag Sandahl:
Romersk katolik

Tommy Dahlman:
Öppet brev till Ulf Ekman

Mikael Karlendal:
Jag är inte förvånad

Aletheia-bloggen:
Ulf & Birgitta Ekman konverterar till Katolska kyrkan

Joel Halldorf:
Ekman blir katolik: historia och mening

Sofia Lilly Jönsson:
Ulf Ekman som katolik är ingen superflash

Expressen:
Ulf Ekman har sett ljuset - och det kommer från Rom.

First Things:
Ulf Ekman´s Charismatic Conversion

Rimligt att Ekmans konvertering väcker reaktioner

DN debatt:
Ulf Ekman blir katolik

Ulf Ekmans brev till församlingen

Intervju med paret Ekman


Antje blundar


Ökat hat mot kristna i det liberala Väst?


Fler artiklar i artikelarkivet!


Anders Brogrens HemsidaHär är hemsidans egen sökmotor!

 

Ur min almanacka:

2 augusti: Morup kl 10 högmässa
9 augusti: Morup kl 10 gudstjänst
30 augusti: Älvsered 9 gudstjänst, Ullared 11 gudstjänst
27 september: Älvsered 9 gudstjänst, Ullared 11 högmässa
11 oktober: Källsjö 9 högmässa, Fagered 11 gudstjänst
18 oktober: Källsjö 9 gudstjänst, Fagered 11 gudstjänst
25 oktober:Björnekulla kyrka kl 15 högmässa, föredrag
22 november: Källsjö 9 högmässa, Fagered 11 högmässa

Om hemsidan

”Jaha, det är du med hemsidan”

Intervju i Hallands Nyheter

Vädret i Falkenberg


 

 

Anslagstavla


22 augusti: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, stiftshistorisk dag i Skee och Naverstad

25-27 augusti: Nordeuropeiska Lutherakademien (NELA) symposium, Bergen

31 augusti – 1 september: Hjelmserydsstiftelsen, Dagar för kyrka och akademi, Svante Nordin, Hedvig Brander, Anders Jarlert, Sverker Jullander, Christian Braw m.fl.

4–5 september: Göteborg, Församlingsfakulteten, Israelkonferens, Reidar Hvalvik, Bodil Skjøtt, Rolf Gunnar Heitmann m.fl.

10–11 oktober: Åh stiftsgård, Höstoas, Hans Weichbrodt, Berit Simonsson m.fl.


 NU-DOMÄNER 
PLATS I WEBHOTELL
HOS


ILLUSTRERAD BIBEL
Översatt och fackgranskad av Margareta och Anders Brogren


E-mail skickas till

info [snabel-a] brogren.nu


Den Gudomliga SymfoninMargareta Brogren 
Översättare


Yngves  predikobibliotek

Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap


SCRIPTURA
EVANGELICAL LITERATURE
MISSION


LÄNKAR

Answering Islam
En kristen-muslimsk dialog

Kyrklig dokumentation
HASHIVAH
Jesus.se
Webkyrkan med Stanley Sjöberg
Published writings by Bishop Bo Giertz available in English
Himmelskt söndagsgodis
...inte bara för de snälla barnen
Illustrerat bibellexikon
Nyheter och tidstecken
Evidence for Survival After Death
Læstadiusmuseet i Pajala

The Facts about Jesus Presented by Scholars
Biblisk ordbok
TESTIMONIES OF CHANGED LIVES!
Kunskap om GUD
Respekt -
katolsk rörelse för livet

Jesus.se
Darash
- om Bibeln och det judiska folket

Christian Braws hemsida
Gaudete förlag
Till minnet av Per Ericson
Kyrklig Samlings hemsida
Claude Loyola Allgén
Muslims For Jesus
Logosmappen
Bibelfrågan
Frågor och svar om bibeln

CredoAkademin
- till den kristna trons försvar

GodTube - ett alternativ till YouTube
Gezelius bibelverk
Kommentar till hela bibeln

Christianity Today
En kunskapsbank

Norea Radio
Radiomission över alla gränser

Back to Jerusalem

- God´s call to China
Arkadia
- portal till länkar om kristendom
Något för alla
Artos & Norma Bokförlag

Katolsk Observatör

Avisen DAGEN
(Norge)
Palestine Facts. Sajten innehåller en mängd fakta om konflikten i Mellanöstern
Katolska kyrkans katekes på svenska

Memri TV
med utvalda clip från TV-stationer i Mellanöstern
Signums hemsida
med artikelarkiv

Martyrkyrkans vänner
Jesus.se

Mission.Xp

David Virtue rundbrev om den anglikanska kyrkan.
”Kilden”, innehållsrik norsk hemsida av Torleiv Haus.
Välfärdsverket
Israel, the Conflict and Peace: Answers to Frequently Asked Questions
Bibelskolan.com
Kloster och kommuniteter inom Svenska kyrkan

Toward Jerusalem Council II
Shalom över Israel

Om Mellanösternkonflikten och antisemitismen
Turista i datorn
Göteborgs Konstmuseum
Bibelfrågan
På hårets bibelöversättning med inklusivt språk
Reformationsbibelsällskapet
Svenska Folkbibeln
Avigsidan


Kyrkliga organisationer utanför det politiska systemet

ArtikelarkivDenna sida är alltid under konstruktion!

Creeper

"Trots pågående bestialisk terror i Syrien ägnar sig medierna sommartid gärna åt Gaza, denna gång om följderna efter förra årets angrepp på Israel. En så märklig nyhetsvärdering kan bara bero på en sak: judehat."

Kravaller på Tempelberget
Maskerade män förberedde stenkastning mot Tisha b´
Av


Kristna tvingades flytta från asylboende efter hot
En grupp kristna asylsökande har tvingats flytta från ett av Migrationsverkets boenden i Kalmar län sedan de trakasserats och hotats av fundamentalistiska islamister.

Först förbjöds de att bära kristna symboler, som halsbandens kors. Sedan förbjöds de att använda de gemensamma bostadsutrymmena. Till slut såg de ingen annan möjlighet än att fly. De fruktade för sin säkerhet, eftersom de var kristna omgivna av muslimska fundamentalister. Att fly till säkerheten Sverige var otänkbart. Det hade de redan gjort.


Ahmad al-Qattani:
Islam är den snabbast döende religionen

Muslimer ifrågasätter sin religion på grund av IS och konverterar till kristendomen

Islams nya kris:
Islamismens upprepade misslyckanden


Annika Borg:
- Sverige var unikt anfrätt av vänsterideologierna och många är de som vill att det som varit ska förbli i dunkel och sjunka undan.
Hur arvet efter 1968 lever vidare hos dagens unga generationer är ytterligare en fråga att ta sig an. Under ord som "fred" och "solidaritet" kan, som 1968-rörelserna visar, dölja sig annat.


SvD:
Intervju med Israels ambassadör

Inte bara Israel, Indien och USA bygger stängsel.
Det gör även Ungern, Grekland, Bulgarien, Spanien och Storbritannien.


Östtysklands hemliga säkerhetstjänst hade stort inflytande i Sverige.
Än finns ingen politisk vilja att göra upp med historien.

"Skolöverstyrelsen var på olika sätt involverad i DDR-utbildningen. Dess generaldirektör Jonas Orring var mycket positiv och stödde fortbildningen; svensk skola hade mer att lära från DDR än från den västtyska skolan."
Anders Törnvall har granskat svenska lärare på kurs i DDR


Radikala islamister i Borås:
”Hitler hade rätt”

Svensk-syriske kommentatorn Yasir al-Sayed Issas koppling till IS


45 minuter hemma hos Kjell-Albin Abrahamsson, som bl.a. imiterar Sven Wollter. Se här!


Salomon Schulman:
Bottennapp för Ship to Gaza

Ett skepp kommer lastat

Sanningen om Ship to Gazas humanitära hjälp:
Två kartonger!

Om bojkott mot Israel:
Tusentals, om inte tiotusentals, palestinier kommer att bli arbetslösa, hungriga och mogna för radikalisering. Ännu en gång är det de palestinska arbetarna i bosättningarnas fabriker som får sparken. Israelerna kommer att fortsätta blomstra. De har redan hittat nya marknader. 

Svensk Pastoraltidskrift 2015

Nr 15/16 utkom den 17 juli

De senaste årens ledare kan du läsa här!


Var är ledarna inom den muslimska civilisationen som står upp och tar kampen mot våldsverkarna?

Olika måttstockar för kristendom och islam

Pastor i Belfast riskerar fängelse för "grova förolämpningar" mot islam

Gazakriget:
Israel gör sitt yttersta för att minimera civila dödsoffer på båda sidorna;
Hamas gör sitt yttersta för att maximera civila dödsoffer på båda sidorna.

Muslimsk förföljelse av kristna, april 2015

Konvertering från islam till kristendom ökar lavinartat

Den 18 juni - 17 juli pågår muslimernas heliga fastemånad Ramadan. Under dessa 30 dagar uppmanas Sveriges kristna att visa muslimer kärlek genom förbön.

Den mycket informativa böneguiden kan beställas här!


Mehmet Kaplans karriär är kantad av skumma aktiviteter

En farlig svensk aningslöshet om IS

Coop Varberg river upp Israelbojkott


"SD har alltså tagit emot ryska pengar"


Lars Adaktusson:
Ship to Gaza är bara ett medialt upptåg

Varberg:
Extramöte efter kritik mot Israel-bojkotten

IS-krigare som "gillade att mörda kristna" konverterar till den kristna tron


Anders Brogren:
Konfrontation, dialog eller synkretism?
Om religioners möte, I
Om religioners möte, II.
Recension av en avhandling.


Olof Edsinger:
Medievillkoren och den postmoderna relativismen


Välfärdsjihad i Europa


Ny Stasi-forskning:
Från inget annat nordiskt land kom så många rapporter som från Sverige

Mitt bidrag i boken om Svenska kyrkan och DDR kan du läsa här!
Boken "Som i en spegel, Kyrka och teologi i möte med DDR kan beställas från stiftskansliet i Växjö.

Se också dokumentärfilmen "Spionen som hamnade i kylan" här!

Läs mera här!


Dubbla måttstockar - smäda kristendom men inte islam


Palestinier lever farligt i Gaza

Öppet brev till COOP

Johanna Andersson:
Bojkotta COOP


Eftersom min hustru är översättare:
Bundespräsident Joachim Gauck om översättare och översättningar
Något på den nivån lär vi aldrig få höra av en svensk politiker!


Ingemar Rådberg

1/2 1943 — 2/5 2015

Stort och innerligt tack alla vänner
för att ni på olika sätt har visat ert deltagande
i samband med att vår älskade Ingemar Rådberg
hämtats till vårt himmelska hem.

Karin Rådberg med familj


Turkiska sagor om Jerusalem från Onkel Tayyip

En islamists bekännelse

Shejk Ahmed Helayel skulle leda fredagsbönen i al-Aqsa-moskén men tvingades fly


Sameh Egyptson:
Man får inte glömma att ersättningsteologi låg till grund för den islamiska kolonialistiska erövringen under medeltiden.


Margot Wallström på krigsstigen:
-Det är att föredra att först följa direkta diplomatiska vägar eller gå genom medlare, och om dessa ansträngningar misslyckats legitimeras väpnat agerande.

Ship to Gaza-aktivisternas kompass snurrar

Vatikanen följer i Margot Wallströms fotspår och erkänner Palestina


Ridå, Romson

Hur nazistiskt är Miljöpartiet?

Artiklar och uttalanden om Miljöpartiet i förhållande till Israel och judar


Kommentarer från Gatestone Institute — nu på svenska


Mohamed Omar:
Det bästa sättet att motverka islamofobi vore att visa att man som muslim står upp för yttrandefriheten


Mona Walter i CBN News

 


Annika Borg:
De sista kristna


Mohamed Omar:
Ayaan Hirsi Ali har rätt

Ayaan Hirsi Ali om islam som fredens religion


Turkiets gömda armenier träder fram


Katolsk konfirmandundervisning tycks uppröra mer än öppet hyllande av vår tids värsta mördarrörelser


Recensioner 
Lamin Sanneh: Summoned from the Margin
Kalle Holmqvist: Gråkoltarna
Mats Furberg:
Guds barnbarn
Olle Sahlström: Vi möts i lärkans sång. En resa i vandrarprästen David Petanders fotspår


Stiftshistoriskt symposium i Göteborg 7-8 april 2015


Lyssna till gudstjänster från Mariakyrkan i Uddevalla


Hundratals ISIS-krigare har angripits av köttätande parasiter

Annika Borg:
Adjö, herr Raheb

Den "moderate" Abbas, premiärminister i det av Sverige erkända Palestina, vill bomba sin egen koalitionspartner.

”Jag hatar inte muslimer – utan det muslimska regelverket”

Nathan Shachar:
"Det svenska intresset, för att inte säga passionen, för Mellanösterns problem och dess folk, går inte att förklara utan kristendomen."

Paul Widén kommenterar det israeliska valet

Margot Wallströmkrisen:
Härdsmälta och nytänkande

Obamas sändebud undersöker antisemitismen i Malmö

(S)tändigt dessa felsteg

Kyrkans Tidning kommenterar sin ändring av artikeln

Isaac Bachman om egendomligt jounalistiskt arbete (desinformation) i Kyrkans Tidning.

Israels ambassadör:
Inget hopp att Svenska kyrkan ska ändra uppfattning

Interpellation om biståndet

Otack är Sveriges lön
Först erkänner vi Palestina och höjer biståndet, därefter ställer sig landet på Saudiarabiens sida.

Siewert Öholm:
Margot Wallström chikanerar Sverige

Dick Erixon:
Kvinnor i Israel har avsevärt starkare ställning och rättigheter än i palestinskkontrollerade områden, ändå resulterar Sveriges “feministiska utrikespolitik” att man förolämpar Israel och belönar palestinska aktörer.

Israels ambassadör Isaac Bachman:
En genomgång av de många webbplatser om Israel-Palestina som Svenska kyrkan officiellt står bakom, och de skrifter som marknadsförs där, väcker frågor om den ensidighet som präglar Svenska kyrkans synsätt.

Erik Helmerson:
Varför bojkotta just Israel

OATLY-GATE

Har verkligen inget av detta med islam att göra?

Sluta bortförklara den religiösa aspekten av IS

Siewert Öholm:
Judehat på Göteborg C

Startade problemen mellan kristna och muslimer, väst och öst, i och med korstågen?

Lärare försvarade fakta kring Förintelsen – kritiseras

Auschwitz ingen tolkningsfråga

President Sisis historiska tal till imamerna i Al-Azharuniversitetet:
Ni måste befria er från destruktiva tolkningar av Koranen som får resten av världen att hata er!

Jubel i församlingen när president Sisi talade vid julmässan i Kairos koptiska domkyrka:
Vi skall älska varandra!

Dags att reformera islam

The weekend’s feel-good story about a Muslim “ring of peace” formed to “protect” Jews at an Oslo synagogue turned out to be a complete fabrication by the mainstream media

Här slår nio unga muslimer ett slag mot antisemitismen.

VG:
Ifølge politiet var det 1300 personer til stede i markeringen.
Veldig mange av dem etniske nordmenn.

Muslimer i Oslo bildar ”Fredens ring” runt synagogan

Flere hundre møtte opp i dansk terrorists begravelse

Siewert Öholm:
Mediaprofiler ursäktar judehat

Lyssna till Helena Grolls numera världsberömda klavertramp i Studio Ett (bortcensurerat från SR:s hemsida):
Har judarna själva något ansvar för antisemitismen?!!!

Det finns ingen judisk flagga

SR ber om ursäkt för fråga om judar

Gammalt gift i livsfarlig ny kombination

Syrisk-ortodoxa i Örebro fruktar IS-rekrytering

Johan Hakelius:
Islam i teori och praktik

Lars Adaktusson:
EU-bistånd ska inte gå till antisemiter


Morgan om bönen


Gullan har fått GPS av Gud


Svenska kyrkans ledning
har inte mandat att i kyrkans namn driva sina särintressen och släppa fram och odla ersättningsteologi, politisk historierevisionism och Israelhat.


Veckans skämt? - Nej, det är faktiskt på riktigt!
Sverige ökar biståndet till Palestina med 1,5 miljarder kronor – pengar som bland annat ska gå till att bekämpa korruption!
O, sancta simplicitas!

Abbas belönas för vanskötsel


Putin i Kairo:
Kolla hans min när musikkåren spelar Rysslands nationalsång!


Som pensionär får man tid att göra sådant som förut blivit uppskjutet. För några år sedan kunde jag äntligen ta itu med min gamle släkting Johan Stenflychts nästan osannolika berättelse om allt han var med om under Det stora nordiska kriget. Stenflycht började som volontär men blev så småningom Karl XII:s förtrogne bakom ryggen på övriga officerare.

Läs berättelsen här i pdf eller här i html!


"Islamofobin blir här en sjaskig handske att kasta i ansiktet på folk"


Marinens musikkår blir kvar


Kyrkoaktivister på villovägar

Margot Wallström "har inte tid"

Nalin Pekgul kritiserar Mehmet Kaplan:
"Jag utmanar starka krafter"

Det som aldrig skulle få hända igen

Swedish reporter assaulted after wearing kippah to test attitudes toward Jews

Egyptens president Sisi:
Islam måste reformeras!


En av de stulna eldstoderna tillbaka i Kyrkhult.
Jan Ottosson är glad.

Så här såg det ut vid vårt besök i somras.
Men nu saknas bara en av skulpturerna.


Städade på skrivbordet och hittade detta föredrag
(från en USA-resa 2011):

The Preferability of Consensus:
How the Church Built the Swedish Model
A European Case Study
ANDERS BROGREN


Varför inte en nationell handlingsplan mot antisemitism – också?

Det går inte att blunda för judehatet

Wallström – ”persona non grata"

Israels ambassadör Isaac Bachman:
”Om den svenska regeringen verkligen menar allvar med att understödja fredsansträngningarna måste man överge den nuvarande hållningen baserad enbart på ensidiga påtryckningar mot en part – Israel”

Lars Adaktusson:
Margot Wallström och svensk israelfientlighet

Per Gudmundson:
En turist i verkligheten


Historik över S:ta Eufrosyniakyrkan i Ivenets, Vitryssland.

Barn med olika handikapp får hjälp av fader Viktor och "Victoria House" i Pralnicki, Vitryssland


Svenska kyrkans tysta diplomati eller i nöden prövas vännen!

"Svenska kyrkan" ifrågasätter Open Doors siffror

Erik Helmerson, DN:
Jag har inte kunnat finna en enda svenskkyrklig kommentar till Open Doors senaste rapport.

Ny religionsförföljelselista från Open Doors


Pelle Poluha om Reza Aslan, islam och dess kristna försvarare


Om syster Mariannes antisemitism

Aftonbladets antisemitiska reflexer


Sven Wollter försvarar Stalin!

Birgitta Almgren bränner SÄPO-dokumenten

Släck inte Stasiarkivet!

Svensk Stasiforskning förstörs på nyårsafton


Mest kusligt är Anders Törnvalls avslutande telefonsamtal med Aleksander Radler.
Se dokumentärfilmen "Spionen som hamnade i kylan"!

Stasiagent visar sitt rätta ansikte

Professor Anders Törnvall talar om Stasis arbete i svenska skolor:
"Det fanns inte en enda skola i Sverige som inte hade en tysklärare som fått kompletterande utbildning av Stasi".

Radio Västerbotten:
Intervju med Anders Törnvall

Spionprästen som vägrar göra avbön

Svenska kyrkan och DDR:
Bryt hemlighetsmakeriet!

Nej till forskning!

Historieforskningen viktig del av psykförsvaret

Christoph Andersson:
Vad pysslade Säpo med under kalla kriget egentligen?

Läs också den otroliga historien om biskopen som blev ordförande i vänskapsföreningen Sverige-DDR!

Läs också den otroliga historien om hur den säkerhetspolisens agent blev president för Lutherska Världsförbundet!


Merkel vill inte erkänna Palestina

Hur ser Sverige på ett palestinskt återvändande?

De anhöriga till de fyra judiska männen som mördades i tisdags valde att inte kräva hämnd.

Palestinier jublar över mord på rabbiner

Blind i Gaza


Yasser Arafat 'found Jesus' before death, claims evangelical friend

Did Arafat convert to Christianity before he died?

Nej till moskébidrag


Om en predikan av Henric Schartau


Aftonbladets ledarredaktion till Palestina – Sida betalar resan


Skriv under Upprop Israel!
Vi stöder inte den svenska regeringens beslut att erkänna en palestinsk stat


En resa (eller var det två?) och en bok


Om Sten Edgar Staxäng
Recension av hans bok
Mer om boken


Ny pristagare till priset som ratats av drottning Silvia

Europarådet:
Fel att ställa in konferensen

Varför är Ruth Nordström kontroversiell?

Nu blev poltikerna rädda. Vågar inte utreda.
Motion om samvetsfrihet stoppas


Lögner som kostar liv

Inrikespolitik fick S att erkänna Palestina

Svenska erkännandet:
Legitimitet åt Hamas terror

SVT:
Intervju med Israels ambassadör

Egypten har hittat hundratals Gazatunnlar
Egyptiska armén river 800 hus

Föräldrar rädda för Isis – undviker moskéer


Mer om kyrkohandboksförslaget:

Dra i nödbromsen!

Lägg all prestige åt sidan!


Vin och bröd:
Nattvard på riktigt?


Andra delen av Göteborgs stifts herdaminne har kommit ut!
Omfattar Älvsborgs, Nylöse och Hisings kontrakt.
Superintressant om församlingar och präster!


Prästen Peter Artman fälls för brott mot tystnadsplikten

Skara domkapitels beslut


”Vad ska jag göra med fostret när det lever?”

I vilket annat sammanhang talar man om "risk för överlevnad" eller "human avlivning"?

”Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet”


Lars Adaktusson:
Regeringens Palestinaväg fel

Ship to Gaza samarbetar med antisemiter

Plakatpolitik bäst i demonstrationståg

Svenska kyrkans plakatpolitik i Palestinafrågan

Vem skall Israel kräva skadestånd ifrån?

Nu är Israel den enda fristaden för Mellanösterns kristna


Königin Silvia von Schweden lehnt Preis für die Menschenwürde ab – Veranstalter sind Lebensschützer

Den ”intoleranta toleransen” firar nya triumfer

Hade Moder Teresa fått fredspriset i dag?

Drottningen tvingas in i åsiktskorridoren

Absurt att abortfråga avstyrde konferensen

Men i resten av Sverige har vi något som kallas åsikts- och yttrandefrihet och det innebär att man både får ha och yttra andra uppfattningar än de som godkänts av RFSL eller Aftonbladets ledarredaktion. Vi kallar det demokrati.

Vilken skam!

Så fick RFSU drottningen att avstå från människorättspris

Elisabeth Sandlund:
Pinsamt dålig hantering och en panikreaktion

Drottning Silvia avstår pris

Människorättspris till drottning Silvia


Skriv på!
Upprop: Svenska kyrkan stöder inte erkännandet av Palestina

Nathan Shachar:
”Romantisk bild av Palestina banar väg för erkännandet”

Britain, Sweden - and a State of Palestine?

Stefan Löfvén i regeringsförklaringen:

"Konflikten mellan Israel och Palestina kan endast lösas genom en tvåstatslösning, framförhandlad i enlighet med folkrättens principer. Den måste garantera såväl palestiniernas som israelernas legitima krav på nationellt självbestämmande och säkerhet. En tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens. Därför kommer Sverige att erkänna staten Palestina."

Sverige skall alltså erkänna Palestina eftersom en tvåstatslösning ”förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens”. Man undrar hur det står till med logiken?

Den 13 juli skrev Stefan Löfven på Facebook:
"Israel måste respektera internationell rätt, men har självfallet rätt att försvara sig." Detta var säkert hans egen uppfattning, men inlägget gav upphov till en störtflod av antisemitiska kommentarer. Han tog därför bort inlägget efter några dagar.

Uttalandet att vilja erkänna Palestina är naturligtvis en eftergift till Miljöpartiet och till vissa väljargrupper. Förmodligen tänker Löfven som biskop Brask: ”Härtill är jag nödd och tvungen!”

Avigdor Liberman:
”Ensidiga svenska åtgärder löser ingenting i konflikten”

Därför kommer Sverige att erkänna staten PalestinaErkännande av palestinsk stat strider mot folkrätten

"Svenska kyrkan" vill erkänna Palestina
Jag är medlem i Svenska kyrkan, men det är inte för att jag behöver någon som tar politisk ställning åt mig. Den saken vill jag sköta själv liksom jag själv kunde rösta i valet den 14 september. Hur skall jag bära mig åt för att slippa "Svenska kyrkans" förmynderi?


I marginalen av Svenska kyrkan


Regeringen:
Några kristna, några öppet antikristna

Bostadsministern och jihadistkramaren  Mehmet Kaplan har deltagit i "Ship to Gaza".

Framtidsminister Kristina Persson kan se framtiden i kristallkulan.

Justitieminister Morgan Johansson är engagerad  i styrelsen för Humanisterna.

Margot, miljonerna och moralen

Men kultur- och samfundsminister Alice Bah Kuhnke har suttit i kyrkomötet för POSK och är troende kristen.

Svagaste regeringen någonsin


Till eftertanke:
Marcus Birro intervjuas av Antje Jackelén på bokmässan
Birro ursäktar sig med att han inte är teolog. Men det är han som är teologen i ordets bokstavliga betydelse. Han talar om Gud.


Du läser väl Kyrklig dokumentation, den nya sajten där viktig dokumentation och ibland svåråtkomliga handlingar kommer att publiceras tillsammans med historiskt material


Annons i Kyrkans Tidning den 25/9


Johan nekades att bli diakon – ”en mognadsfråga”

EFS har träffat Svenska kyrkans biskopar­ för att få svar på hur man bör resonera kring samkönade äktenskap. Helt nöjd med svaren är man dock inte. ”Det är tveksamt om de tar vår oro på allvar”, säger Stefan Holmström.


Smålandsposten:
Krisen kyrkomötet missar


Kyrkohandboken

Gudstjänstspråk utan rötter

Karin Strinnholm:
Förslaget till kyrkohandbok är historielöst

Sofia Lilly Jönsson:
Människor måste kunna känna igen sig i kyrkan

Liturgiexperten Christer Pahlmblad:
Reviderad mässordning för Svenska kyrkan.
Läs på Kyrklig dokumentation!

Antje Jackelén:
Musiken behöver ännu mycket professionell omsorg

Antje Jackelén och Wanja Lundby Wedin (S) om kyrkohandboken:
"Förslaget har ett starkt stöd"

Starkt stöd?
Varför då ett upprop mot förslag till ny Kyrkohandbok

Starkt stöd?
Varför är svaret inte förankrat i kyrkostyrelsen

Barbro Matzols, Kyrkans Tidning:
En tondöv reaktion

Gör om, gör rätt!

DN:
Maria Schottenius om kyrkohandboken

Lars B Stenström:
Igenkänning


Svenska kyrkans politiska ställningstaganden har egentligen aldrig varit speciellt modiga


Homofrågan ännu en gång:
Det blåser upp till storm i EFS


Sverigedemokraterna har Svenska kyrkan att tacka för mycketSPÄNNINGEN I LIVET
En DVD med intressanta vittnesbörd
Att använda i församlingens verksamhet
Läs vidare här!


Om kyrkan ska ses som en politisk kraft är det en obegriplig begränsning att den då ska vara under inflytande av de politiska krafter som kyrkan behöver opponera mot.


Ny befolkningskategori i Israel:
Kristna araméer


Tillfälle att kombinera tågintresse och Israelintresse.
Många sekvenser med f.d. Kustpilentågen
(som gick mellan Karlskrona och Malmö/Helsingborg) i Det Heliga Landet.


Har befallningen tappat sin aktualitet eller har kyrkans mission ända sen apostlarnas dagar på något sätt haft en felaktig utgångspunkt?


I Svenska kyrkans självbild finns en del grumligheter som vi skulle behöva omvända oss ifrån. Kanske har katolikerna en liknande utmaning, skriver Jan Eckerdal.

Den lutherska folkkyrkans monopoliserande tankereflexer avslöjas i Uppsala stifts firande. Det skriver elva katolska forskare.

Svenska kyrkan inte kyrka, tycker katoliker.


OBAMA, FN, EU:
VI BEHÖVER EN FRISTAD!


Sheik Ahmed från Sverige ringer till TV


Slå ner pålarna i partiet mot alla dessa krafter och markera hårt mot sidoorganisationen Tro och Solidaritet.


Indisk TV:
Raketavfyrning vid hotell i Gaza

Fransk TV:
Ännu en raktetavfyrning vid hotell i Gaza


Protest mot antikyrklig kampanj i Kina


Salomon Schulman:
Religionsfriheten i Sverige är över för judar


Erik Ullenhag, Fredrik Malm:
Förföljelsen av kristna är oacceptabel

Ivar Arpi:
Världen sviker Iraks kristna


Början av slutet

Saudi Arabia’s King Abdullah called the war in Gaza a “collective massacre” caused by Hamas.

Tunnelseende i Gazafrågan

Flaska kastades mot Malmörabbin

Svenska kyrkan i Malmö reagerar kraftfullt på attackerna mot judiska församlingen


Sten-Gunnar Hedin:
Varför fördömer Diakonia inte Hamas?

Henry Bronett:
Antisemitismen ökar i Sverige - och vi tiger


Hillary Clinton om Gazakriget


Ramberg brister i saklighet med ensidigt urvalAnne Ramberg har inte tolkningsföreträde

Skydd av palestinierna – en plikt vid skapandet av Israel

Här sprängs profeten Jonas grav


Meriam Ibrahim äntligen utsläppt från Sudan

Domstol i Sudan frigav dödsdömd kristen kvinna...

... men grep henne på flygplatsen

Steget har blivit allt kortare mellan Israelhat och judehat


Intervju med Naghmeh Abedini, hustru till Saaed Abedini som sedan två år sitter i fängelse i Iran för att han är kristen. Men i fängelset blir muslimer kristna...

 

Egypten lägger skulden på Hamas. Al-Ahram tackar Netanyahu.


Morgonböner och andakter i Sankt Pauli närradio


Kristen väckelse i det muslimska Nordafrika

Somalisk kvinna konverterade till kristendomen - nu dödshotas hon

Hon är en av få svensk-somalier som vågar stå för sin kristna tro offentligt.

Mona Walter:
Erik Ullenhag uppvisar tecken på naivitet och okunnighet om islam som lära, religion och politisk ideologi.


Dokumentation av antisemitiska kommentarer på Stefan Löfvens Facebooksida


Är arabvärlden dömd till evigt kaos?


Anglikanska kvinnliga biskopar – ett ekumeniskt hinder

Kardinal Kasper om kvinnliga biskopar i Church of England


Nu börjar surrogatbarnen att tala u


"Thank you Netanyahu and may God give us more [people] like you to destroy Hamas!"
— Azza Sami of the Egyptian newspaper Al-Ahram.

Kanadas premiärminister Stephen Harper om Israel


Vem är Antje Jackelén?
Inte blir man klokare av denna nya intervju där hon bemöter kritiken mot henne med undanglidande svar. Finns det någon kärna? Vad säger hon egentligen?

Vilka är enligt Antje Svenska kyrkans främsta uppgifter?

Om sin person har hon varit ganska förtegen. Hon har i stället hänvisat till sin kompetens och önskat bli bedömd efter sin teologiska produktion. Den granskas här i två artiklar:
Antje Jackelén som teolog
Del 1
Del 2

Antje tror inte på ett liv efter döden!


Malmö:
Flaggade israeliskt - misshandlades med järnrör


Skapar religion ordning?

Gud är tillbaka


Fredsbönen i Vatikanen med israeler och palestinier


NÖDROP FRÅN UKRAINA!


Kinesiska myndigheter sprängde kyrka

China on course to become 'world's most Christian nation' within 15 years


Ivar Arpi:
Ett avsked till islamismen


Erdogan beklagar det armeniska folkmordet!


Ukrainian, Russian Church Leaders Trade Accusations On Easter

An Easter Tale Of Two Orthodox Babushkas In Ukraine


Carolina Johansson:
Ett biskopsord och ett till

Svenska kyrkans aktivistiska utrikespolitiska linje besvärande

Isaac Bachman:
Antje Jackelén borde sträva efter försoning


Kristna araber demonstrerade mot EU:s Israelbojkott


Youtube:
Vladimir Putin's Christian Faith - in his own words


Bosättningarna, folkrätten och "Svenska kyrkan"


Annika Borg:
Att läsa Kairos-dokumentet, några reflektioner

Anna Ekström:
Svenska Kyrkans moderna ersättningsteologi och antijudaism

Replik till Maria Ludvigsson:
En kyrka solidarisk även med kristna

Replik till Maria Ludvigsson och hennes svar


Lars Adaktusson:
Carl Bildt bör inte göra PR för ayatollorna


Published writings by Bishop Bo Giertz available in English


Ökande våld mot kristna i Andhra Pradesh från radikala hinduer


De fick ett nytt liv:
Jesus.se


Intervju med Elise Lindqvist


Tidsdokument:
Dag Hammarskjölds begravning 1961 i Uppsala domkyrka med griftetal av ärkebiskop Erling Eidem


Kristna i Galileen tar sig ur underläge

Forskningsrapport:
Jesus-centrerade missionärer avgörande för demokratisk utveckling

Europa avkristnas, men i Kina växer kyrkan - och ekonomin.
Se den tankeväckande filmen!


Gorbatjov har kommit ut:
Mikhail Gorbachev admits he is a Christian


Variant av den gamla kristna antisemitismen

Tystnad från Svenska kyrkans biskopar om Egypten och Irak

Svenska kyrkans uppfattning om Israel bygger inte på en saklig bedömning av fakta och omständigheter, utan på politiska beslut av kyrkomötet.


Infoga huvudparten av Artos missale i nya handboken


Vad skall vi göra med de tomma kyrkorna?

Karlstads stift:
Församlingar tvingas prioritera bland sina kyrkor

Barbro Matzols:
Kräv besked om kyrkornas framtid!

Svante Beckman:
Svenska kyrkan klarar inte skötseln av alla kyrkor

Peter Bexell:
Välj vilken kyrka som ska satsas på
Att välja kyrka: Artikel 1
Att välja kyrka: Artikel 2


Allan Emrén berättar om skapelsen ur naturvetenskaplig synpunkt


Prästinna - om man själv vill


Johan Lindegren blev aldrig kantor i Ullared


Jag heter Sten Edgar


På DDR-konferens i Växjö


Margareta Brogren i Stralsund den 1 april 1967
framför ett skyltfönster med damunderkläder.
Allt var politiserat. Texten i fönstret lyder:
Vårt förtroende är för partiet, vår dådkraft är för republiken.

Klicka på bilden!

Being Radler - Trailer

Konferensskvaller

Smålandsposten:
Dags att vädra ut efter Stasi

Lena Breitner om konferensen

DDR ville kartlägga Svenska kyrkan

Svenska kyrkans relation till Östtyskland sattes under lupp

Biskop Carlzon, freden och DDR

Fallet Radler:
Operation Norrsken. Stasi arbetar.

Varför sitter svenska Stasiavslöjanden så långt inne? Om konflikträdsla och illusionen av försoning

De fängslades på grund av Stasiprästen

Öppet brev till Aleksander Radler

Aleksander Radler måste ta bladet från munnen och berätta. Både för sin egen, de drabbades och för omvärldens skull. Det menar författaren och Stasiexperten Christoph Andersson.

Här finns Stasidokumenten!


Israel och apartheid


Birgitta Almgren:
Arkivforskning med munkavle som villkor


Finns det någon Gud?
Brittisk dokumentärserie

En dokumentär om Darwin, darwinismen och Gud
Med länk till filmen


Lyssna till "Vägen genom Bibeln"


De hjälper fler att gå ur Svenska kyrkan


Kinas regering ber kyrkan om hjälp!


John Tavener död


En dag med Elisabeth Sandlund


Ny bok om argument och motargument i abortdebatten:
Till de oföddas försvar


Ivar Arpi, SvD:
Strålande tider för martyrer


Hur gammalt är det ”moderna” perspektivet på jungfrufödseln?

Den öppna folkkyrkan med högt i tak?
Katolska kyrkan välkomnar kyrkodagen när Varbergs kyrkoherde stänger ute Kyrkliga Förbundet

Kyrkliga Förbundets förhoppning var att kunna fira kyrkodagen lördag den 9 november i Apelvikshöjds kyrka i Varberg, men för första gången på 90 år hände det att man inte var välkommen. Kyrkoherden upplåter inte Varbergs församlings kyrkor för kyrkodagen. Nu blir kyrkodagen i stället i f.d. Brunnsbergskyrkan, den romersk-katolska församlingens kyrka, uppger Kyrka och Folk nr 42/2013.

Däremot upplät samme kyrkoherde för en tid sedan Apelvikshöjds kyrka för en högtid för frimurarna! Hemsidan kommer att tänka på Stockholmsbiskopen Eva Brunne, vars valspråk lyder "Gör inte skillnad på människor". Tydligen gäller det inte i Varberg.

Johannesevangeliet 16:2
Johannes tredje brev 9-10


Iran vilseleder om de kristnas rättigheter


The Church of Sweden used as a weapon against Israel

Annelie Enochson:
Motion om "Antisemitismen i Sverige" inlämnad

Åke Bonnier:
Kommer det alls att vara möjligt att leva som jude i Sverige


Ryssland:
Två miljoner muslimer har blivit kristna

Georgien:
Masskonversioner från islam till kristendom


Klockan klämtar för de kristna

Tre huvuden på samma hydra
De hänger ihop, helgens terrordåd, trots att det är långt mellan Bagdad, Peshawar i Pakistan och Kenyas huvudstad Nairobi.


Semester i Italien!
Hyr semesterlägenhet
i en medeltidsstad i Umbrien!
Guidebok om Panicale
Bildreportage från Panicale


Tysklands järnlady tar tron på allva


Med antirasismen som täckmantel


Ny kyrkohandbok
Förslaget till ny kyrkohandbok granskas här!


Är detta slutet på islamismen?


Bibelhelgen i Gagsmark 13-14 juli
Till vännerna i Västerbotten!
Här kommer äntligen den utlovade förteckningen över bibelställen. Annat kom emellan. Ursäkta dröjsmålet!
Hälsningar
Anders


Anders Brogren:
Levande själar och döda
Om livet efter detta


De tyska nazisterna i Saddams tjänst
De tyska företagens roll i att bygga upp Saddams arsenal av stridsgas är okänd för många och de många nazister som hjälpte honom av ideologiska skäl är okända för de flesta. Ännu 40 år efter kriget var Hitlers nazister aktiva i sina försök att skada det judiska folket. Ännu 40 efter krigets slut kunde nazisterna fortfarande orsaka folkmord. Denna gång blev det dock istället kurderna som fick känna på resultatet av deras ondsinta gärning!


Kristna i Egypten välkomnar upproret mot Muslimska brödraskapet

Två miljoner ryska muslimer har blivit kristna


Enorma oljefynd stärker Israel

Israels svarta guld förändrar regionen
När Moses under flykten från Egypten ledde israeliterna ut ur Sinaiöknen beordrade han dem att ta till vänster, varefter de hamnade i vad som i dag är Israel.
I modern tid har mer än en jude klandrat Moses för att ha anfört sitt folk till den enda platsen i Mellanöstern som inte har någon olja.
Men i dag tycks det som att Moses hittade rätt ...

Joel 2:19

Affärsmän för fred


Universum är äldre och mer fyllt av materia än man tidigare trott. Det visar en häpnadsväckande ny bild av världsalltets första flimrande ljus, den skarpaste hittills.

Varför existerar universum?
Hur fungerar Higgspartikeln?


Tecken och under


53 kristna etiopier gripna i Saudiarabien


Youtubekanal:
Muslims For Jesus


Nya orgeln i musikhögskolan i Piteå


I EFS-kyrkan i Alingsås talade jag lördagen 19 januari om Israel och profetiorna:
Del 1
Del 2


Ny kyrkohandbok?
Förslaget till ny kyrkohandbok granskas av Mikael Isacson och Mikael Löwegren


Dave Brubeck är död


Enligt internationell lag har Israel rätt att bygga bosättningar i Gaza och på Västbanken

Malmö: Judehatet måste få ett slut

Dödahavsrullarna på nätet


Lyssna till gudstjänster och bibelundervisning i din egendator!

Lärjungaskola direktsänd på web-tv tisdagar kl 18.30

Sankt Ansgar, Uppsala

Sankt Pauli, Göteborg

Kyrkliga Förbundet

Roseniuskyrkan

Evangelisk Lutherska Föreningen

Vägen genom bibeln (Norea Radio)

Björkekärrs församling


Psalmboken på nätet!

Svenska psalmboken 1986

Nätkoralboken

Stora nätpsalmboken

Barnpsalmboken

Missionsmusik

Tack till Andreas Holmberg!


Rädda liv!
Stöd minna-mottagningen i Göteborg och Uppsala - rådgivningsbyrå för gravida


”Jag jobbar kvar på lagret för att inte bli kaxig”
Morgan har blivit omåttligt populär efter sin medverkan i dokusåpan ”Ullared” - och han tackar sin kristna tro för att han fick vara med

Morgan Karlsson tackar Gud för "Ullared"-serien:
Min tro är hemligheten bakom det här


Buss 10 i Falkenberg

Falkenbergslåten
med bilder från vår gata

Falkenbergsfilmen

Hemkänslans stad framför andra

Kära Falkenbergsturist!

Hallands kustväg


Det gamla templets saga
Kåseri ur Hallands-Jul 1919
av Filip Pärson

Men det gamla templet blev till sist kyrka igen.
Läs historien om S:t Laurentii i Falkenberg

Allan Emrén:
Gudstro är det enda vetenskapliga

Gabriel A. Goldberg, M.A.:
Är den moderna staten Israel en uppfyllelse av profetiorna?


Några resereportage:

Krakow
- en brokig historia
Världshistoriens vingslag i Gdansk
Vandring runt Finjasjön
I Italiens gröna hjärta - Panicale
Spårvagnar i Lissabon
Ivenetz, Vitryssland
Grimsholmen
Hallands kustväg
Angelstads kyrka
Eriksbergs kyrka
Kila kyrka
Skansen Kronan
Adrian Petersonkyrkor i Bohuslän
Besök hos danska förfäder
Möte med dronningen.


Korset på S:ta Eufrosyniakyrkan i Ivenetz blivit förgyllt. Dessutom har kupolen blivit försedd med stjärnor. Se bilder och film här!


ISLAM

Dispatches - Undercover Mosque
En dokumentär med dold kamera om radikal islamism i engelska moskéer

List of former Muslims

Arab Vision
A community of Christians committed to proclaiming the Gospel on TV in the Arab World

Mohamed Omar:
Islamistisk sekt hjärntvättar barn

Muslims for Jesus

En hemsida där många vittnar om sin omvändelse

Sat-7
Evangeliet till Mellanöstern och Nordafrika

Arab Vision
has been gathering the personal testimonies of Moroccan men and women who have decided to follow Christ. These are now being dramatized for a special TV series for Morocco.

Kristna ex-muslimer fruktar för sina liv!
Se inslag från brittisk TV!


6 Million Muslims convert to Christianity!

Kristne Samuel Ahmed har blvit döpt i Sverige. Här är hans hemsida!

A Muslim lady's Journey from islam to Christ.

Muslim Clerics leave Islam and embrace Christ !

Iranian Muslims turn to Christ despite threat, persecution !

Muslim Imam Turns to Christ After Miraculous Healing

Ex Muslim turned to Christianity


Convert from Islam to Christ

Men det blir ideologisk strid på nätet. Muslimer känner sig hotade och går till motattack: FAKE CONVERTS FROM ISLAM TO CHRISTIANITY

Se även "More than dreams"


Gezelius bibelverk
Kommentar till hela bibeln
- nu sökbar på internet!

Vägen genom Bibeln

Bibelskola på nätetFrom China back to Jerusalem


Artiklar om julen: 

Julen handlar om Jesus och inte om Islam och Muhammed

Svensk islamdebatt är ett undantag

Har du hört talas om att kejsar Augustus aldrig ordnade med någon skattskrivning? Vet du att det är en faktoid?
Läs om mysteriet med den försvunna skattskrivningen och andra mysterier!

En förkortad version av artikeln om skattskrivningen finns här!

Har du hört talas om att julen är en gammal hednisk högtid som de kristna tog över från romarna? Vet du att det är en faktoid?
Läs om julen – kristen eller hednisk högtid?!

Har du hört talas om att de ortodoxa kyrkorna firar jul på Trettondedagen? Vet du att det är en faktoid?
Läs om jul i januari!

Betlehems stjärna - när, var hur?

Julstämningar