Familj och släkt Artikelarkiv  Kåserier m.m. Recensioner "Den Gudomliga Symfonin"  MMM Stiftshistoria  Dagen Världen idag Svensk Pastoraltidskrift Kyrklig dokumentation Kyrka och Folk Kristeligt Dagblad  Vårt Land   Kyrkpressen The Christian Post Christian Today Christianity Today CNN FOXNEWS Sky News  BBC i24News Al Jazeera English SR SVT SvD  DN  Telegraph The Wall Street Journal Vita huset blogg Jerusalem Post   Gatestone Institute  Frankfurter Allgemeine  Le Monde  Dick Erixon Det goda samhället  Cornucopia Ledarsidorna.se Dag Sandahl  Nyheter från Israel Katolskt Magasin  Katolsk Observatör och dess blogg  Signum  The Vatican Today  SMHI  Libris Bokbörsen Antikvariat  Eniro  Hitta.se  Trafikverket  Resrobot

Film:
Svenska kyrkan - en arbetsgivare i tiden

Sofia Lilly Jönsson:
Öppet brev till vice ordförande i kyrkostyrelsen Wanja Lundby-Wedin


Domprosten Hermansson anmäld igen


Med vilken rätt kan någon annan makt upphäva vad politikerväldet beslutat? Vad stödjer sig barnmorskans samvete på? Någonting som skulle vara högre och mäktigare än Sveriges riksdag? Finns sådant? I detta perspektiv inser man direkt att barnmorskan är en sorts subversiv kraft, en statsfiende, helt enkelt. Självklart måste lojala medborgare ta avstånd från barnmorskan och hennes anhang av potentiella samhällsomstörtare.


Joel Halldorf:
Konflikten mellan kyrkans personliga sätt att vara och modernitetens organisatoriska logik är en ödesfråga i dag.


Mathias Bred, GP:
Biskopar saknas i debatten om ny kyrkohandbok

Johan-Magnus Sjöberg:
Kyrkoledning med bristande markkontakt

Brita Häll:
Vem läker såren i kyrkan?

Maria Schottenius:
Den goda viljan räcker inte när det krävs jurister för att få ut dokumenten


S:ta Clara:
Vi har döpt minst 150 muslimska konvertiter


Svenskarna som inte bryr sig om religion har ändå stenhårda krav på att kyrkan ska leverera


Lars B Stenström:
Präst och tjänsteman


Carolina Johansson:
8,500 vs. 2,500,000


Ur tidskriften Axess Luthernummer:

Annika Borg:
Evangeliet glöms

Per Svensson:
Gatlopp för Luther

Svante Nordin:
Luther Bakom allt


Sofia Lilly Jönsson:
Kyrkans rekordtapp ett tecken på engagemang

Josefin Holmström:
Själv vänder jag mig hellre till Bibeln


Jämtland:
Det kan vara dags för ett kyrkouppror

Maria Löfberg:
Lägg handboksförslaget på is

Gustaf Natt och dag:
Därför överklagade vi beslutet

Maria Schottenius:
Risk att den nya Kyrkohandboken ratas av lokala församlingar

Om Karl Gerhard hade gjort den:
Kyrkohandboksvisan

Mera sång om kyrkohandboken:
Bohlin, Bohlin ...


Olof Edsinger:
Barnmorskan har lagen på sin sida

Ruth Nordström:
Grimmark har utsatts för offentlig mobbning

March for Life Remarks of Vice President Pence

Frida Park:
Klart barnmorskan inte ska behöva abortera

Samvetsfrihet en mångfaldsfråga
Medborgare borde uppmuntras att följa sitt samvete, skriver Joel Halldorf


Forskare:
Nu vet vi när Josua vann slaget vid Gibeon


Ann Heberlein:
Vi lämnar kyrkan för att vi är kristna


Erik Helmerson:
Kristna mördas – världen blundar


Satsa på konservativ kristendom!


Kommentar till Antjes angrepp på kyrkan i Lettland


Torbjörn Aronson:
Teologisk årskrönika


Mellanmjölksförsvar för en produkt som inte övertygar

Josefin Holmström:
När ska kyrkan lyssna på de obekväma rösterna?

Patrik Pettersson framförde tre synpunkter till Antje..

Sofia Lilly Jönsson:
"Om makten tar a priori att den är ofelbar, uppstår kyrkosplittring i alla fall. Auktoritet och tilltro måste förtjänas. Sanning är ett perspektiv som makten inte äger."

Hur står det till med yttrandefriheten inom Svenska kyrkan i praktiken? Den sitter trängre till än vad många vill hävda, menar prästen Gunnar Hyltén-Cavallius.

DGS-TV:
Går det att reformera Svenska kyrkan?
Samtal med Annika Borg och Helena Edlund

Ann Heberlein:
Hon arbetar på sitt varumärke, Ärkebiskop Antje eller ÄB Antje, men struntar i att den organisation hon är satt att förvalta vittrar sönder.

Maria Schottenius:
Nu råder uppror bland kyrkomusikerna

Anders Brogren:
Fenomenet Antje

Antje intervenerar i Lettland
Antje har utvidgat sin episkopala tillsyn till andra sidan av Östersjön och läxar upp den lettiska kyrkan.

Läs hennes brev här!

Antje intervenerar i Mellanöstern
... Svenska Kyrkan är i allra högsta grad en aktör i denna konflikt, trots ärkebiskopens botgöringsresa till Egypten. ... Det är ingen slump att ärkebiskopen valde Egypten före Libanon. I Libanon hade hon ställts inför att behöva svara på en rad obekväma frågor, i Egypten mest tomma artighetsfraser... Svenska Kyrkan spelar hela tiden med just de krafter som håller ett lågintensivt folkmord och ett lågintensivt tredje världskrig vid liv... Att klarlägga detta är avgörande för att vi skall kunna navigera bättre i framtiden än vad dagens utrikesledning och Svenska Kyrkan gör. Den Svenska Kyrkan är i allra högsta grad en aktör i denna konflikt. Men hemmavid.

Läs artikeln En resa in i Mörkrets hjärta här!

... Ärkebiskopens platta kondoleanser, utan kritik mot den lagstiftning som gör detta möjligt, är även de en naturlig del i detta. Hon kommer inte rimligen ta den strid som krävs med sin långa historia att se genom fingrarna på hur kristna minoriteter behandlas i Mellanöstern ...

Läs artikeln Folkmordet på kristna fortsätter i det tysta här!

...Ärkebiskopen gråter för männens skull. Män som i många andra länder skulle förväntas ha slagits för sitt land, sin heder och sin familj. Kvinnorna, de äldre och barnen blev medvetet lämnade efter, vadandes i ruinerna i färskt blod. Övergivna av männen...

Läs artikeln Nyanserna i en påstådd moralisk kollaps här!

När ska ärkebiskop Antje Jackelén ta förföljelsen och folkmordet på kristna på allvar? Nuri Kino har lyssnat på henne i Sveriges radio.


Den syrisk-ortodoxe patriarken Afram önskar God Jul

Ordet Betlehem ströks
liksom verser med Jesus Kristus när Södra skolan i Åmål firade Lucia. – Horribelt, säger Peter Landälv, pastor i Kungsbergskyrkan, där samlingen hölls.

Stallet är pyntat, men krubban gapar tom


Anders Wejryd och Wanja Lundby-Wedin om myter och lögner


Om du som präst är kritisk till Handboksförslaget 2016 och anser att en grundlig omprövning måste ske, skriv under här!

Maria Schottenius:
Nu råder uppror bland kyrkomusikerna

Jan H Börjesson:
Snart har vi det ungefär som man har det i England där församlingarna själv får välja liturgi och psalmbok.

Gör i stället ett tillägg!

Maria Schottenius:
Varför detta hemlighetsmakeri kring kyrkohandboken?

Sofia Lilly Jönsson:
Turerna kring kyrkohandboken är rena farsen

Den nya kyrkohandboken kommer att brista i brett förtroende

Handboken på Youtube


Vad säger Bibeln om äktenskapet?

Lukas Berggren:
Alla ska med – vare sig de vill eller inte

Joel Halldorf:
”Hänga med sin tid” räcker inte
Svenska kyrkan måste motivera kursändringar teologiskt.


Bert Stålhammar:
Skolbesök i advents- och jultid


När ska ärkebiskop Antje Jackelén ta förföljelsen och folkmordet på kristna på allvar?
Det undrar Nuri Kino efter att ha lyssnat på en intervju med henne i i Sveriges radio.


Vill Svenska kyrkan verklig ekumenik?

Samvetsfriheten hotad även i Svenska kyrkan

Göteborgs-Posten:
Mångfald motarbetas inom kyrkan


Lars Adaktusson:
EU:s väljare vill sköta sina familjer själva


Biörn Fjärstedt:
Det är verkligen upp- och nedvänt, antikristligt rent av, när kyrkan tänks kunna bli ett verktyg för ett politiskt partis målsättning.


Påven varnar för tre falska modeller i strävan mot kristen enhet


Göteborgs stifts herdaminne, band III (Fässbergs, Älvsyssels södra och norra kontrakt) har anlänt från tryckeriet


Svenska kyrkan måste spara halv miljon om dagen


Göran Skytte:
Muslimer på påvens mässa

Förstod journalisterna påvens svar?

Ann Heberlein:
Kyrkan är inte vilken klubb som helst

Annika Borg:
Påvebesök, patriarkatets kvinnor och Aftonbladets förvirring

Pope Francis confirms finality of ban on ordaining women priests

Joel Halldorf och Sofia Lilly Jönsson chattar om kyrkan och den kristna tron.

Göteborgs-Posten:
Kategoriseringsångesten som påven väcker är inte olik den som fanns kring Bertil Gärtner

Signum om påvebesöket:
" Förberedelserna har präglats av friktioner mellan Stockholms katolska stift och Svenska kyrkans ledning om allt möjligt."

Ulf Jonsson:
Det religiösa landskapet i Sverige inför påvens besök

DN:
Ulf Jonsson intervjuar påven

Intervjun med påven – fullständig version

DN:
Därför väljer unga svenskar att bli katoliker

Rune Imberg:
Luther och den överraskande reformationen


HANDBOKSBLUFFEN!
eller
Konsten att ljuga med statistik

Svar på biskopsartikel:
Detta beteende
skämmer ut Svenska kyrkans ledning!

Vem vill ni nå?

Alla remissvar och yttranden över kyrkohandboksförslaget finns här!


Stärk rättssäkerheten – utöka översynen av domkapitlen!


De inbjudna gästerna vid påvens besök i Lund finns här!

Spänd stämning inför påvens Sverigebesök

Vi behöver biskopen av Rom
I en globaliserad och pluralistisk värld ser vi ingen annan samlande gestalt för världskristenheten än påven. Det skriver fyra ämbetsbärare i Svenska kyrkan i ett öppet brev till påven.


Göran Skytte:
S lyckades göra kyrkan till ett salighetsverk


Än finns det tid att sätta sig in i remissvaren till kyrkohandboken. Läs frisvaren och gå inte på tjänstemännens vinklade presentation!

Alla remisssvaren finns här!


Handlingsfriheten för präster kan begränsas


"Människor och tro" i P1 anmäls till granskningsnämnden


Handlar kristendom om att de anställda gnetar på så länge Svenska kyrkan har råd att betala dem?


S sprider propaganda om Svenska kyrkan

De socialdemokratiska kyrkopolitikerna marscherar beslutsamt in från vänster


Hur blev svenskarna världens mest ensamma folk?

Våren 1972 samlas en grupp socialdemokratiska politiker för att skapa en ny vision för Sveriges framtid. Målet är att skapa ett samhälle av oberoende individer. I The Swedish Theory of Love undersöker, 40 år senare, filmaren Erik Gandini resultatet.


Svenska Kyrkans upplevda ambition att så få personer som möjligt skall känna igen sig i den kyrka de döptes och växte upp i verkar vara outsläcklig.


My Cross:
Is Sweden's Church Failing To Stand Up For Persecuted Christians?


Per Eckerdal tar strid mot Missionsprovinsen


Annika Borg:
En ny reformation

Johanna Andersson:
Öppet brev till ärkebiskop Antje Jackelén

Svar från Antje Jackelén


Förmår kyrkomötet hålla fast vid uppdraget?

Göran Skytte:
"Även jag har funderat på att lämna Svenska kyrkan."
Det kungliga salighetsverket

Partierna borde lämna Svenska kyrkan


Låt inte stress sänka handbokens kvalitet!

Vad händer nu med Kyrkohandboken och remissen?


Svenska kyrkan förstår inte sitt kärnuppdrag

Det skulle kunna vara en parodi, men det här är verkligheten i Sverige. Förra veckan återupptog riksdagens sitt arbete efter sommarens uppehåll.

Riksdagens oheliga öppnande


Lars Adaktusson:
De förföljda vill inte att vi tiger

Kyrkans märkliga politik

Bertil Murray:
Debatten punkterade kyrkans självbild

Biörn Fjärstedt:
Inga pengar bör skickas uppåt i systemet. Koncernnivån kan gott få torka bort. Den är ingen apostolisk ordning.Kyrkan är ingen storkoncern.


"Allt handlar inte om dig, Antje Jackelén"
Sofia Lilly Jönsson om Antjes självömkande

Patrik Pettersson:
Därför kritiserade jag ärkebiskopen

Samtalsklimatet i Svenska kyrkan: ett anspråkslöst förslag till etablissemanget

"Först kommer den lilla bocken Bruse. Sedan kommer Gud. Gud är större."
Patrik Engellau om Antjes valspråk

Antje svarar


Läronämnden avstyrker krav om vigsel av samkönade par


Gunnar Hökmark:
Svenska kyrkan vilse i världen

Därför exploderade debatten om korset

Mohamed Omar:
Antingen är man muslim och håller Muhammed för en sann profet eller så är man kristen och håller honom för en falsk profet. Antje har trasslat till det.


Vad händer nu med Kyrkohandboken och remissen?

Maria Schottenius:
"Biskop i Lund och ansvarig var under denna tid Antje Jackelén.
Hon hade alltså ett par månader innan hon blev ärkebiskop, tillsammans med sitt domkapitel, avvisat förslaget till ny kyrkohandbok på både textliga och musikaliska grunder. Har hon ändrat uppfattning? Och i så fall, varför?"
Antje Jackelén sa nej till kyrkohandboken, men sen då?


Berth Löndahl går i pension


Statsvetaren Andreas Johansson Heinö på twitter:
"Nu skulle man vilja vara en fluga på väggen på kyrkokansliet i Uppsala"

Norrköpings Tidningar:
Ärkebiskopen kan lära av statsministern

Tänk till en extra gång innan du lämnar Svenska kyrkan

Corren:
Om Svenska kyrkan inte klarar av att tydligt ta ställning för något så självklart utan envisas med att fortsätta krumbukta sig bådar det inte gott för den fortsatta medlemsutvecklingen.

Patrik Engellau:
Om jag inte fått allting om bakfoten förefaller det mig helt obegripligt att ärkebiskopen ger sig i lag med sådana extremister

Lena Breitner:
Svenska kyrkans omvandling i S-riktning signerades Harald Hallén och Arthur Engberg

Ett beslut och utträde som väcker bedrövelse

Vem platsar i Svenska kyrkan i dag?

Jönköpings-Posten:
Dags för Svenska Kyrkan att bli en kyrka igen

Dag Sandahl:
Kyrkokrisen inte ny men andlig

Lars Adaktusson:
Kristna är visst under attack

Patrik Engellau:
"Om Islamiska staten ogillar mesiga kristna är det kanske bra att sådana som påven och Sveriges ärkebiskop gullar med muslimer. Eller också är det tvärtom: Islamiska staten kanske bara låtsas hata harhjärtade kristna eftersom sådant hat uppmuntrar ärkebiskopen till fortsatt eftergivenhet mot islam vilket gör att islam lättare kan växa sig starkt i västerlandet."

Mariestads-Tidningen:
Ärkebiskopen har att göra

Patrik Engellau:
Öppet brev från en medlem i svenska kyrkan med begäran om att kyrkan måtte ge andlig vägledning

Johan Westerholm:
De som tiger samtycker

Ruth Nordström:
Förföljelsen av kristna är ett faktum

Jenny Sonesson:
Låt kyrkor lysa rött för förföljda kristna

Erik Helmerson:
Att stödja de förföljda är inte ett korståg

Svensk Tidskrift:
Prekärt läge för Svenska kyrkan

Chris Forsne:
Gå ut och gör alla folk till lärjungar!

Lena Breitner:
Infiltrationen av Svenska kyrkan – från WWII till Margareta Winberg och Ulf Bjereld

Mohamed Omar:
Därför går jag med i Svenska kyrkan

Tomas Appelqvist:
Kyrkans politisering luckrar upp den sekulära staten

Gunnar Hökmark:
Den kristna tron är nämligen något större än deras personliga tyckande

Krönika i Aftonbladet:
Svenska kyrkan kan inte inkludera alla

Siewert Öholm:
Full storm i Svenska kyrkan

Christer Sturmark går med i ”Mitt kors”

Fredrik Malm:
Den tysta kyrkan

Eric Erfors, Expressen:
Låt oss be en bön för Svenska kyrkan

Martin Tunström, Smålands-Posten:
Missriktade utträden ur kyrkan

Patrik Lindenfors:
Trosbekännelse i tiden

Annika Borg:
"Mitt kors" förtjänar en ordentlig ursäkt

Tuff prislapp på kyrkans medlemsras

Mohamed Omar:
Ärkebiskopens märkliga sällskap

Markus Hagberg:
Dags för biskoparna att visa kyrkligt ledarskap

Lukas Berggren:
Varför kritisera stöd till förföljda kristna?

Siewert Öholm:
Islamismen kan aldrig få oss att dölja våra kors

Södermanlands Nyheter:
Svenska kyrkans ledning måste bli bättre på att representera hela sin medlemskår

Gunnar Hökmark om logiken hos Svenska kyrkans ledning (video)

Henrik Sundström (M):
Identitetspolitiken har ersatt den kristna tron

Håkan Lindberg:
Svenska kyrkan är i otakt med medlemmarna

Göteborgs-Posten:
Svenska kyrkan är undfallande inför islamism

Thomas Idergard:
Korsets dårskap och troskrisen

Ann Heberlein:
Kyrkan vill inte leda ett kristet samfund

Mohamed Omar:
Korset provocerar

Lennart Bengtsson:
Hotet mot dagens kristna

Margit Richert:
Jag fortsätter att bära mitt kors för alla förföljda


Domprosten i Visby åter på banan

Gotlands Allehanda:
Om jag inte redan hade lämnat Svenska kyrkan...

Vad är domprosten kapabel till?


 


Fler artiklar i artikelarkivet!


Anders Brogrens HemsidaHär är hemsidans egen sökmotor!

Laxräknaren
i Hertingforsen, Falkenberg

 

Om hemsidan

”Jaha, det är du med hemsidan”

Intervju i Hallands Nyheter

Vädret i Falkenberg


 

 

Anslagstavla

27 februari–4 mars: Göteborg, Församlingsfakulteten, intensivkurs (STM) med Naomichi Masaki: »Martin Luther's theology»

5 mars: Lärjungagården, Torestorp, Bibelundervisning, Carl Magnus Adrian

5 mars: Örtagården, Lane-Ryr, Rune Imberg om Lina Sandell.

19 mars: Örtagården, Lane-Ryr, Bekännelseskrifterna, Kristologisk fördjupning, Daniel Johansson.

24 mars: Göteborg, Församlingsfakulteten, Temadag, Magnus Persson, Agne Nordlander.

2 april: Lärjungagården, Torestorp, Bibelundervisning, Owe Johansson

2 april: Örtagården, Lane-Ryr, Lena Brattgård om Olof Hartman.

7–8 april: Örtagården, Lane-Ryr, Bibelhelg, Carl Magnus Adrian.

13-16 april: Lärjungagården, Torestorp, Påskfirande

23 april: Örtagården, Lane-Ryr, Bekännelseskrifterna, Lag och evangelium, Torbjörn Johansson.

7 maj: Lärjungagården, Torestorp, Bibelundervisning, Åke Reinholdsson

7 maj: Örtagården, Lane-Ryr, Göran och Bodil Landgren om Nils Bolander.

8 maj: Lärjungagården, Torestorp, Måndag för Martor

20 maj Lärjungagården, Torestorp, Kurs i kristen tro för muslimer

30 juni - 2 juli: Lärjungagården, Torestorp, Läger i SESG-anda, Göran Landgren, Bertil Hanberger

12–15 juli: Umeå, Oas sommarmöte.

17-20 juli: Lärjungagården, Torestorp, Sommarmöte

25–29 juli: Varberg, Oas sommarmöte.

1–4 augusti: Örtagården, Lane-Ryr, Bibel- och idrottsläger.

3–5 augusti: Göteborg, Församlingsfakulteten, Sommarbibelskola.

9–10 november: Göteborg, Församlingsfakulteten, Bibelkonferens, Oswald Bayer, Seyoon Kim, Robert Kolb, Fredrik Brosché.


 NU-DOMÄNER 
PLATS I WEBHOTELL
HOS


ILLUSTRERAD BIBEL
Översatt och fackgranskad av Margareta och Anders Brogren


E-mail skickas till

info [snabel-a] brogren.nu


Den Gudomliga SymfoninMargareta Brogren 
Översättare


Yngves  predikobibliotek

Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap


SCRIPTURA
EVANGELICAL LITERATURE
MISSION


LÄNKAR

Answering Islam
En kristen-muslimsk dialog

Kyrklig dokumentation
HASHIVAH
Jesus.se
Webkyrkan med Stanley Sjöberg
Published writings by Bishop Bo Giertz available in English
Himmelskt söndagsgodis
...inte bara för de snälla barnen
Illustrerat bibellexikon
Nyheter och tidstecken
Evidence for Survival After Death
Læstadiusmuseet i Pajala

The Facts about Jesus Presented by Scholars
Biblisk ordbok
TESTIMONIES OF CHANGED LIVES!
Kunskap om GUD
Respekt -
katolsk rörelse för livet

Jesus.se
Darash
- om Bibeln och det judiska folket

Christian Braws hemsida
Gaudete förlag
Till minnet av Per Ericson
Kyrklig Samlings hemsida
Claude Loyola Allgén
Muslims For Jesus
Logosmappen
Bibelfrågan
Frågor och svar om bibeln

CredoAkademin
- till den kristna trons försvar

GodTube - ett alternativ till YouTube
Gezelius bibelverk
Kommentar till hela bibeln

Christianity Today
En kunskapsbank

Norea Radio
Radiomission över alla gränser

Back to Jerusalem

- God´s call to China
Arkadia
- portal till länkar om kristendom
Något för alla
Artos & Norma Bokförlag

Katolsk Observatör

Avisen DAGEN
(Norge)
Palestine Facts. Sajten innehåller en mängd fakta om konflikten i Mellanöstern
Katolska kyrkans katekes på svenska

Memri TV
med utvalda clip från TV-stationer i Mellanöstern
Signums hemsida
med artikelarkiv

Martyrkyrkans vänner
Jesus.se

Mission.Xp

David Virtue rundbrev om den anglikanska kyrkan.
”Kilden”, innehållsrik norsk hemsida av Torleiv Haus.
Välfärdsverket
Israel, the Conflict and Peace: Answers to Frequently Asked Questions
Bibelskolan.com
Kloster och kommuniteter inom Svenska kyrkan

Toward Jerusalem Council II
Shalom över Israel

Om Mellanösternkonflikten och antisemitismen
Turista i datorn
Göteborgs Konstmuseum
Bibelfrågan
På hårets bibelöversättning med inklusivt språk
Reformationsbibelsällskapet
Svenska Folkbibeln
Avigsidan


Kyrkliga organisationer utanför det politiska systemet

ArtikelarkivDenna sida är alltid under konstruktion!


Skandinavien, västvärldens citadell för antisemitism


Intervju:
Stanley Sjöberg om islam

Intervju:
Sebastian Stakset om sin frälsning 

Svensk Pastoraltidskrift 2017

Nr 4 utkom den 17 februari

Förslaget till ny kyrkohandbok gransk

as här!

De senaste årens ledare kan du läsa här!


När Jesus blev gerillasoldat

Läs om 68-kyrkan!


Paul Widén:
Margot Wallströms israelfixering

Naomi Abramowicz:
Margot Wallström har dille på Israel

Margot Wallström sprider antisemitism

Statsministern och det Muslimska Brödraskapet

Mats Tunehag:
Inreseförbud för judar?


Adaktusson:
"SVT-chefer ville inte rapportera om raketer mot Israel"

När riksdagen debatterade utrensningen av kristna i Irak och Syrien ville regeringen inte erkänna att det pågick ett folkmord. Många av dem som dör är kvinnor och barn, men detta tycks vara en blind fläck i Sveriges feministiska utrikespolitik.

Trump vill prioritera kristna asylsökande

Statement by the President on International Holocaust Remembrance Day


Muslimska Brödraskapet i Rosenbad med egna passerkort

Mohamed Omar:
Varför kallas inte Obama populist?

Göran Greider har fel om moskén i Borlänge


Intervju med Anne-Marie Pålsson:
Hur fungerar makt?
Också tillämpbart på Svenska kyrkan


Alltid Israels fel:
Verklighetsinvertering i Svenska Dagbladet


Bonnierkoncernens nya publicistiska linje skrämmer


Havel påpekade helt riktigt: den sekulära ateismen är livsfarlig för både människor och samhällen.

Efter Obama:
"Det kan inte bli sämre"


Mohamed Omar:
"Jag tror inte att de flesta av oss förstår hur mycket kristendomen har betytt för svensk kultur. Jag förstår mer nu än jag gjorde tidigare eftersom jag var muslim i många år..."


Benjamin Netanyaho om etnisk rensning

Margot Wallström rankad som nr 8 på antisemitisk lista


Mohamed Omar:
Kristna martyrer förr och nu


Donald Trump says ‘merry Christmas,’
Obama wishes ‘happy holidays’

Adonis om våldet i islam

Lars Adaktusson:
Av EU:s 28 utrikesministrar är Margot Wallström den enda som är persona non grata i Mellanösterns enda demokrati.

Margit Wallström får Jerusalemsorden av Mahmoud Abbas.


Forskare:
Hebreiska alfabetet är äldst


Sveriges regering stöder terror


Sebbe Staxx tackar Jesus.
Ber om förlåtelse för åren i Kartellen.


Mohamed Omar:
Ej kommer han med härar


Mohamed Omar:
"Jag menar att den engelska ärkebiskopen intar en mer konstruktiv hållning än den svenska"

Ärkebiskop Justin Welby:
”Dags sluta säga att IS inte har med islam att göra”

Mohamed Omar:
Världen behöver amerikanskt ledarskap i kampen mot islamismen


Isaac Bachman:
Demoniseringen av Israel central i rasistiska och extrema ideologier

I vems namn talar Svenska kyrkan?


Lars Adaktusson:
Dags att sätta stopp för Israelfientligheten

PM Netanyahu Congratulates US President-Elect Donald Trump

Fenomenet Donald Trump – några försök till förklaringar

Arvet efter 1968
Samtal med Inger Enkvist och Johan Sundeen om skolans och kyrkans vänstervridning

Johan Sundeens bok om vänstern och Svenska kyrkan kommer i januari


Miljöpartiet infiltrerat av islamister

När ska Margot Wallström börja tala klarspråk om Palestina?


Kristendomen vacklar i Tyskland


Var är Löfvens och Socialdemokraternas självrannsakan?
Hur kunde någon som Kaplan bli minister?
Hur kunde någon som Mustafa väljas in partistyrelsen?
Hur många islamistisk färgade antisemiter finns egentligen inom partiet?


Mohamed Omar:
Bort och hem igen

Malmös judar skymfade i Studio Ett

Kristna förföljs för sin tro:
"Bar våldtäktsmannens barn"


26 nya förbud för kristna i Kina


FARC-ledare blir kristna


Asylsökande jihadister bakom attackerna i Paris


120 år - människans maximala livslängd
Då sade HERREN: »Min ande skall icke bliva kvar i människorna
för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid
bestämd till ett hundra tjugoår.» - Första Moseboken 6:3

Per Ewert:
Dödshjälp är ingen modell för framtiden

Annika Borg:
Vi behöver tala om döendet


Bengt Holmberg:
Evangelisterna

Artiklar publicerade i Svensk Pastoraltidskrift 2016


Trump:
Hela Jerusalem tillhör Israel


Mohamed Omar:
Jag såg allt från mitt fönster


Siewert Öholm:
Svenska kyrkan hetsar mot Israel

Kyrkornas världsråds bönevecka mot Israel

Mahmoud Abbas uppmanas komma till Knesset och tala om fred

Isaac Bachman:
Tidningen Haaretz ger osann bild av Israel


Kristna i Mellanöstern vädjar:
Varför får vi ingen hjälp?

Lars Adaktusson i Syrien


Johan Hakelius:
Man skulle vilja veta varför våldsam islamism fått fäste


Anna Kinberg Batra får en klapp på huvudet


Radikala muslimer utövar påtryckningar på asylboenden (SVT)

Stora risker för dem som lämnar islam (SVT)

Isaac Bachman:
Brunne ger inget svar på kritik mot modern antisemitism

Petra Heldt:
Luthers antisemitism får nytt liv


Det är inte bara i Sverige det finns kristendomsfobi.
Läs här om BBC och de kristna OS-vinnarna!

The faith of Usain Bolt in 5 tweets


Annika Borg:
Svenska kyrkan fortsätter sprida felaktigheter om Israel

Annika Borg:
Be om ursäkt för lögnerna om Israel, Svenska kyrkan


Kauft nicht bei Juden!

Anna Karin Hammar är fixerad vid Israel

Med tystnad, förbigående av fakta, försåtliga formuleringar och rena lögner bygger Anna Karin Hammar en rasistisk diskurs om Israel

Judehatet sitter hårt

Bojkott av Israel är ren antisemitism

Johanna Andersson:
Jag har begärt utträde ur Svenska kyrkan


Lördag 6 augusti 2016 var vi med i Rigas domkyrka när Hasse Jönsson från Hammenhög på Österlen vigdes till biskop Hanss Martins Jensons av Liepaja stift. Här får han sin herdestav av ärkebiskop Janis Vanags.

Mitt referat från biskopsvigningen kan du läsa här!

Latvian Lutherans Consecrate a Confessional Swede as Bishop


Detta händer i Sverige:
"Till höger kan du se bilden på hur detta Brödraskap straffade en sju-årig pojke för att hans far konverterat till kristendomen. Av etiska skäl, och med tanke på läsaren, publiceras endast en av röntgenbilderna...". Läs och se här!

Är det sant som Eva Brunne säger att "ingen enda religion har våld som en lärosats"? Läs kommentar av Mohamed Omar!

Brännmärk IS som djävulsdyrkare!

Präst mördad av islamister under mässan

Självmordsbombning avvärjd i Jerusalem


Mikael Isacsons och Mikael Löwegrens samlade texter i liturgiska frågor finns nu på www.liturgi.se.


Gäller feminismen även mördade Hallel?

Mohamed Omar:
Är moskéer mer värda än kyrkor?

Svenska skattepengar går till Israelhat


Chorale (Sv.psb. 144), arr. Jonas Brogren


Pridefestivalen är nämligen ingen allmän manifestation om ”alla människors lika värde”, hur gärna arrangören och andra än vill framställa den så. Den är ungefär lika opolitisk som ett första maj-tåg i Vänsterpartiets regi.

All kärlek är bra kärlek – eller?


Patrik Engellau:
När ska människan dömas?


Stanley Sjöberg:
Varför kommenterade jag massmordet i Orlando?


Isaac Bachman:
Svenska kyrkans Israelsvek


Nya bilder från våra vänner i Victoria House, Ivenetz, Vitryssland


Vi ser slutfasen av fördrivningen av den kristna kulturen i Mellanöstern och Väst lyfter inte ett finger!

Ronie Berggren:
Mellanösterns kristna - en svensk angelägenhet

Soheila Fors, som grundade Tehuset i Jönköping, står nu dagligen i kontakt med polisen för att berätta var hon är och vad hon gör och i telefonen har hon ett direktnummer till Säpo.

Det pågår en väckelse i muslimvärlden

Patrik Engellau:
Västerlandets värden kommer från Bibeln

Patrik Engellau:
En mässa

Mohamed Omar:
Kyrkor angår alla svenskar, det gör inte moskéer


Påven:
Präst är man dygnet runt


"Jag är en kristen man..."
Sebbe Staxx hoppar av Kartellen


Patrik Engellau:
Inspirationen till dagens text kommer från Predikaren, som i 10:5,6 framför följande uppfattning:

Ett elände gives, som jag har sett under solen,
ett fel som beror av den som har makten:
att dårskap sättes på höga platser,
medan förnämliga män få sitta i förnedring.


Kina:
Kyrkor tvingas plocka ner sina kors

Turkiet:
Erdogan förbjuder kyrkoinvigning


”Jag blev chockad över att kristna var så oehört utsatta”

”Du har lämnat islam, då vet du att vi har rätt att döda dig”


Sorgligt beslut i riksdagens utrikesutskott


Annika Borg:
Regeringen ger stöd åt historierevisionism


TV4:
Det assyriska folkmordet, del 1

Turkiets ambassad försökte stoppa dokumentär om folkmord


Mohamed Omar:
Det har hänt mycket på sju år

Carl Rudbeck:
Den muslimska världen framställs som offer


Utred kyrkans DDR-koppling!

Stasis skugga faller över Växjö stift


Micael Grenholm:
Muslimerna tillber en gud som inte finns

Bombade, brända och kissade på: Kyrkor under islam
Muslimsk förföljelse av kristna, januari 2016

Kyrkornas världsråd demoniserar Israel - igen


Vädjan till Sverige:
Ge inte stöd till Abbas


Vad är det då för utveckling som skapat den Iphone som låg i den unge arabens hand? - Den började under kristendomens första århundraden, med de första församlingarnas beroende av medlemmarnas bidrag...

Intressant artikel av Rutger Palmstierna:
Fast i det förgångna


Bojkotten gör palestinier arbetslösa


Roya och Saba har konverterat från islam till kristendom. De utsätts för hot och trakasserier av en grupp män på asylboendet i Jämtland.

Svenska Evangeliska Alliansen stöder privat asylboende för kristna

Förföljda kristna inte med i utrikesdeklarationen

Förföljelse av kristna ökar i Indien


Oönskat resultat
Aftonbladet raderade omröstning


Patrik Pettersson:
Det som försvårar vår kyrkas inre och offentliga diskussion är det allmänreligiösa tankekomplexet som vår ärkebiskop med kamrater försöker etablera som kyrkans paradigm. Den där tankemodellen som reducerar innehållet i kristen tro och innehållet i den identitet som formas av en kristen tro till ett oidefinierat, innehållslöst och formlöst allt och ingenting.

Brita Häll:
Tydligt och kraftfullt om hotet mot kristna

DN:
Vi är vanligtvis snabba att uppmärksamma och fördöma attacker mot minoriteter, men vad gäller utsatta kristna flyktingar är det förvånansvärt tyst.

Vår kyrkas ärkebiskop är inte landets utrikesminister. Ändå låter de slående lika när de uttalar sig om folkmordet och den utrotning av kristna som pågår i Mellanöstern. Vår ärkebiskop låter nästan som utrikesministern.

Studio Ett:
Svenska kyrkan för passiv?

Att närma sig den kristna tro under sin tid som asylsökande kan betinga ett högt pris för den som tidigare identifierat sig som muslim.

Ann Heberlein:
Svenska kyrkan måste värna om kristna flyktingar

Svenska kyrkans ledning försöker just nu skriva om sin egen historia och låtsas som om man under lång tid ropat högst om kristnas utsatthet. Men så har det inte varit.

Anna Dahlberg:
Hur smutsig är den svenska FN-kampanjen?

Nuri Kino:
Nu startar jag ett asylboende för kristna

Europaparlamentet erkänner folkmord på kristna

IS dödande av kristna är inget mindre än folkmord

Ingenstans har vi sett bilder på hur statsråd eller andra ledande politiker besökt kristna söndagsgudstjänster för att visa solidaritet med förföljda kristna... Det finns till och med svenska, kristna samfund som har valt att tala om förföljelsen av ”religiösa minoriteter”, utan att nämna ordet kristna!... I ett svar på en fråga vid Folk och försvars konferens i januari kunde och ville utrikesminister Margot Wallström bara uttryckligt nämna yezidierna som en utsatt grupp.


SvD som palestinsk propagandaröst


Alla västländer borde prioritera kristna från muslimska länder när de ger folk flyktingstatus.

Man behöver inte traggla sig igenom den allt annat än lättlästa Koranen och 1000-tals hadither för att förstå vad islam handlar om. Det räcker med att ta del av två nutida dokument Kairodeklarationen och Ammanbudskapet.


Recension av KG Hammars senaste bok


”En helt egen journalistisk produkt”

När gifta intervjuar varandra i SvD förloras redaktionell integritet


IS och den muslimska apokalypsen


Bert Stålhammar om jämställdhet och hederskultur


Christer Sturmark:
De kristna ska inte behöva tala i egen sak


Israel portar Wallström

"How a woman who so bluntly hates Israel was elected, and still holds the role of foreign minister of Sweden."

Varför erkände Sverige Palestina utan krav på motprestation?


Drottning Elizabeths julpredikan

Martin Modeus:
En anpassad kristen tro blir bara otydlig

Ragnar Persenius:
Inkarnationen leder till försoning och förnyat liv – inte reinkarnationen


Bojkotta Israel? Starta med…


Ta hoten mot de kristna på allvar!

Det är svårt att förstå att Svenska kyrkan starkt hävdar att hjälpverksamhet inte skall prioritera kristna framom andra grupper samtidigt som det är ett faktum att de kristna kyrkorna i Mellanöstern själva hjälper alla utan att göra skillnad på etnicitet och religion.
Genom att vägra ge stöd direkt till kyrkorna minskar vi deras möjlighet att hjälpa där nöden är som störst och vittna om Guds rikes närvaro.


Fromma tonsättare


Fru Utrikesminister - Det är flyktingarna från Europa, Mellanöstern och Etiopien som du anklagar för att vara orsaken till terrorn i Europa


En kristen slaktas var femte minut


Vi önskar lycka till:
En ny muslimsk reformrörelse


Susanna Birgersson:
Flykt är ingen ursäkt för att förtrycka andra


Utrikespolitisk härdsmälta

Mathias Sundin (L):
Regeringen blandar bort korten i försvaret av utrikesministern

Löfven ändrar sig:
Det är terrorism

Björklund kräver svar

Nu har Margot Wallström gjort bort sig igen!

Hon har svårt att kontrollera sina antisemitiska reflexer.


Om julhatarna:
Fler muslimska ledare måste våga stiga fram och – på riktigt – ifrågasätta våldet och hatet i de egna religiösa texterna.


Sensationellt fynd vid Tempelberget:
Avtryck av kung Hiskias sigill


Håkan Nesser om Jesus


Knessetledamot:
Sverige kan inte längre spela en konstruktiv roll i Mellanöstern

Omvärlden behöver stå upp för kristna palestinier

Inkompetenta Margot har gjort det - igen!
Så var alltså även Parisattentatet judarnas fel.

Läxan för Frankrike och Europa


Kristna somalier berättar om dödshoten


I Umeå minns man Kristallnatten — utan att bjuda in den judiska församlingen

Antirasisterna verkar lida av minnesförlust


Kristofobiska hatbrott har tredubblats på fem år


Världens största krig är osynligt i medierna

I vår tid finns de varmaste Israelvännerna bland kristna sionister

Dödshot mot kristna somalier i Sverige

Tawfik Ghosheh från Israel och hustrun Hanaa från Palestina räddar livsmedelsaffärer på svenska landsbygden


Erik Helmerson:
Ingen bryr sig om förtryckta kristna


Den svenska regeringen har ett särskilt ansvar när det gäller att tala klarspråk med palestinierna.

Den palestinska ambassadören i Sverige bekräftade av misstag den palestinska ledningens syn på terror


Hur Obama inledde en ny era av kristet martyrskap


Mona Walter:
Stanna kvar i Svenska kyrkan

Mona Walter deltog i Storkyrkans koranstudier

Mona Walter:
Bisarr kurs i kristen tro

Mer om Mona Walter


Dick Erixon:
Judehatet i svenska medier

Maria Ludvigsson:
Hur kan vi förstå Israel via TT, SR och SVT?


Restaurangägare i Göteborg hotas av IS-budskapet ”Konvertera eller dö”


Antikrist i Ribe


Kyrkan spionerar och skickar pengar till diktatur


Fler muslimer blir kristna


Ordförande för Palestinagrupperna i Göteborg: "Förbjud judar att studera kärnfysik"


Vad händer i Syrien? Här en bakgrund!


Stort säkerhetspådrag när Mona Walter talade i Rinkeby

Reaktioner efter Mona Walters tal


Tysklands shariastyrda flyktingförläggningar


Margot Wallström gör nytt försök att resa till Israel


Mose ville hitta fel i Bibeln


Påven hånar politiska fångar på Kuba


Bert Stålhammar:
Vem bryr sig?


Kristen väckelse i det muslimska Nordafrika


 

Om 20 år är det fler kristna än muslimer i Indonesien (enligt muslimer)

 

Varje år blir 6 miljoner muslimer i Afrika kristna (enligt muslimer)

 

Psykologiska orsaker till spridningen av politisk islam


Förlåtelsen viktigast för Sebbe Staxx


Hoten fortsätter på asylboendet, menar de kristna asylsökande som vi pratat med. De berättar att de fruktar för sina liv och är villiga att flytta vart som helst, bara de kommer därifrån.

Allt är mycket enkelt i Mellanöstern
Första Moseboken 16:12

"Detta visar inte bara på den ofantliga naiviteten hos svenska journalister och myndigheter, utan också hur denna vår okunnighet kan få ödesdigra konsekvenser."
Carl Johan Erixon:
Svarta fanor över Idlib

Mona Walter:
Vem är en riktig muslim?

Hamas barnläger

"Trots pågående bestialisk terror i Syrien ägnar sig medierna sommartid gärna åt Gaza, denna gång om följderna efter förra årets angrepp på Israel. En så märklig nyhetsvärdering kan bara bero på en sak: judehat."

Kravaller på Tempelberget
Maskerade män förberedde stenkastning mot Tisha b´
Av


Kristna tvingades flytta från asylboende efter hot
En grupp kristna asylsökande har tvingats flytta från ett av Migrationsverkets boenden i Kalmar län sedan de trakasserats och hotats av fundamentalistiska islamister.

Först förbjöds de att bära kristna symboler, som halsbandens kors. Sedan förbjöds de att använda de gemensamma bostadsutrymmena. Till slut såg de ingen annan möjlighet än att fly. De fruktade för sin säkerhet, eftersom de var kristna omgivna av muslimska fundamentalister. Att fly till säkerheten Sverige var otänkbart. Det hade de redan gjort.


Ahmad al-Qattani:
Islam är den snabbast döende religionen

Muslimer ifrågasätter sin religion på grund av IS och konverterar till kristendomen

Islams nya kris:
Islamismens upprepade misslyckanden


Annika Borg:
- Sverige var unikt anfrätt av vänsterideologierna och många är de som vill att det som varit ska förbli i dunkel och sjunka undan.
Hur arvet efter 1968 lever vidare hos dagens unga generationer är ytterligare en fråga att ta sig an. Under ord som "fred" och "solidaritet" kan, som 1968-rörelserna visar, dölja sig annat.


"Skolöverstyrelsen var på olika sätt involverad i DDR-utbildningen. Dess generaldirektör Jonas Orring var mycket positiv och stödde fortbildningen; svensk skola hade mer att lära från DDR än från den västtyska skolan."
Anders Törnvall har granskat svenska lärare på kurs i DDR

Mitt bidrag i boken om Svenska kyrkan och DDR kan du läsa här!
Boken "Som i en spegel, Kyrka och teologi i möte med DDR kan beställas från stiftskansliet i Växjö.

Se också dokumentärfilmen "Spionen som hamnade i kylan" här!


45 minuter hemma hos Kjell-Albin Abrahamsson, som bl.a. imiterar Sven Wollter. Se här!


Salomon Schulman:
Bottennapp för Ship to Gaza


Anders Brogren:
Konfrontation, dialog eller synkretism?
Om religioners möte, I
Om religioners möte, II.
Recension av en avhandling.

Vem är Antje Jackelén?
Om sin person har hon varit ganska förtegen. Hon har i stället hänvisat till sin kompetens och önskat bli bedömd efter sin teologiska produktion. Den granskas i denna artikel:
Antje Jackelén som teolog

Antje förnekar att människan har en odödlig själ

Svenska kyrkan som varumärke
Ladda ner ledaren i SPT nr 14!

Antje som medieprodukt:
Svenska kyrkans PR-byrå delade ut påhittat pris i Almedalen

Antje blundar

Det sämsta som kan hända Antje Jackelén är att de kritiska rösterna inom kyrkan tynar bort, skrev Sofia Lilly Jönsson förra sommaren från Almedalen. Artikeln är väl så aktuell idag som då!

Kardinal Kurt Koch om ekumeniken och Antje


Som pensionär får man tid att göra sådant som förut blivit uppskjutet. För några år sedan kunde jag äntligen ta itu med min gamle släkting Johan Stenflychts nästan osannolika berättelse om allt han var med om under Det stora nordiska kriget. Stenflycht började som volontär men blev så småningom Karl XII:s förtrogne bakom ryggen på övriga officerare.

Läs berättelsen här i pdf eller här i html!


Städade på skrivbordet och hittade detta föredrag
(från en USA-resa 2011):

The Preferability of Consensus:
How the Church Built the Swedish Model
A European Case Study


I EFS-kyrkan i Alingsås talade jag om Israel och profetiorna:
Del 1
Del 2Det gamla templets saga
Kåseri ur Hallands-Jul 1919
av Filip Pärson

Men det gamla templet blev till sist kyrka igen.
Läs historien om S:t Laurentii i Falkenberg

Thomas Gür: Julen är en kristen högtid

Har du hört talas om att julen är en gammal hednisk högtid som de kristna tog över från romarna? Vet du att det är en faktoid?
Läs om julen – kristen eller hednisk högtid?!

Har du hört talas om att kejsar Augustus aldrig ordnade med någon skattskrivning? Vet du att det är en faktoid?
Läs om mysteriet med den försvunna skattskrivningen och andra mysterier!

En förkortad version av artikeln om skattskrivningen finns här!

Har du hört talas om att de ortodoxa kyrkorna firar jul på Trettondedagen? Vet du att det är en faktoid?
Läs om jul i januari!

Betlehems stjärna - när, var hur?

Julstämningar