Den 1 maj fyller denna hemsida 20 år.
Kanske är den en av Sveriges äldsta ännu uppdaterade hemsidor.

Familj och släkt Artikelarkiv  Kåserier m.m. Recensioner "Den Gudomliga Symfonin"  MMM Stiftshistoria  Dagen Världen idag Svensk Pastoraltidskrift Kyrklig dokumentation Kyrka och Folk Kristeligt Dagblad  Vårt Land   Kyrkpressen The Christian Post Christian Today Christianity Today CNN FOXNEWS Sky News  BBC i24News Al Jazeera English SR SVT SvD  DN Omni Telegraph The Wall Street Journal Vita huset blogg Jerusalem Post   Frankfurter Allgemeine  Le Monde  Dick Erixon Det goda samhället  Cornucopia Ledarsidorna.se Dag Sandahl  Nyheter från Israel Katolskt Magasin  Katolsk Observatör och dess blogg  Signum  The Vatican Today  SMHI  Libris Bokbörsen Antikvariat  Eniro  Hitta.se  Trafikverket  Resrobot

Tomas Appelqvist:
Biskoparna uppfattas som marionetter

GP:
Kyrkohandboken ett sista försök till revolution

SvD:
I arbetet med att revidera kyrkohandboken ägnar sig Svenska kyrkan åt att uppfinna hjulet istället för att lyssna på experter. Det är en allvarlig felbedömning, skriver fem nordiska forskare och erbjuder kyrkan sin expertis inom hymnologi och kyrkomusik.


Kyrkorådsordförande utesluten av ÖKAs hårda politisering


"Jag kommer aldrig att vara något partis tjänsteman, oavsett hur många röster ni vinner i det stundande valet. Bara så ni vet: jag är illojal mot er alla."


Biörn Fjärstedt:
Svenska kyrkan är som ett litet företag


Ska illegala migranter utvisas?
Annika Borg ställer Antje till svars


Svenska kyrkan är bättre på pr än på medlemsvård


Barnmorskan har lagen på sin sida

Vinstvarsel i samvetsfråga


Tomas Appelqvist:
Tvingas biskopsmötet lyda?


President Erdogan förrättar muslimsk bön i Hagia Sofia på Långfredagen


Såpan med domprosten i Visby fortsätter

Journalisten om journalisten…

Allvarligt när kyrkans folk hånar journalister

Ständigt denne domprost Hermansson!
Går emot sin egen remiss i handboksfrågan!

Sofia Lilly Jönsson:
Kyrkan knakar i fogarna

Domprosten Hermansson anmäld igen

Ett utval av tidigare anmälningar mot Hermansson finns på Kyrklig dokumentation


Rekordmånga lämnar Svenska kyrkan


Kan man förlåta hur hemska handlingar som helst?
I kölvattnet av fredagens terrordåd blir det tydligt hur lite folk vet om kristna begrepp, skriver Sofia Lilly Jönsson.


Mikael Löwegren:
Lejdhamre klargör var motsättningarna i Svenska kyrkan går

Per Åkerlund:
Gör om, gör rätt!
Om kyrkans eviga behov av att återfinna källorna

Och här finns en teologisk skattkammare!


Ann Lång:
Jag är inte intresserad av att vara ofrivillig terapeut åt en kvinnlig präst som har problem med att relatera till en allsmäktig fadersgestalt.


Anställda inom Svenska kyrkan vittnar om mobbning:
”Det är en tystnadskultur”


Brukar du skänka pengar till Svenska kyrkans internationella arbete?
Då kan det hända att pengarna går till abortrådgivning och arbete med hbtq-frågor.


Maria Löfberg:
Helt fel tågordning – nu måste kyrkostyrelsen bromsa

Svenska kyrkans handboksmusik är amatörmässig

Mikael Löwegren:
Vårt gemensamma gudstjänstliv äventyras

Professor Mattias Lundberg:
Hur kunde det bli så här?
Om försöken till revision av kyrkohandboken i Svenska kyrkan

Professor Karin Nelson önskar att den nya kyrkohandboken bara ska bli ett tillägg till den gamla


Göran Skytte:
Varför klagar kristna på tomma kyrkor?

Någonstans finns det en gräns. Gränsen och botten nåddes, för mig, i Kyrkans tidning nummer 9/17, i artikeln ”Västerås stift – den rebelliske tonåringen”...


Patrik Pettersson:
Sedan början av 2016 har ärkebiskop Antje Jackelén etablerat en tankemodell som gör gällande att uttryckligt stöd för utsatta kristna i mellanöstern är en del av ”det islamfientliga tankekomplexet."...

Patrik Engellau:
Svenska präster, det kan finnas undantag, verkar inte ha någon skolning i svåra moraliska frågor om hur människor ska förhålla sig till varandra. De präster jag försökt resonera med om saken har mest pladdrat om värdegrunden och klimatet.Den femte mars 2017 skrev emellertid ärkebiskop Jackelén en debattartikel i Dagens Nyheter som kanske var ett senkommet goddag yxskaft-svar på min fråga.

Patrik Pettersson:
Det senaste året har vår ärkebiskops retorik och hennes ”svans” på redaktioner, kanslier och i sociala medier misstänkliggjort och smutskastat dem som har tagit till ord och handling för att skapa medvetenhet om, och opinion till stöd för, mellanösterns utsatta kristna. Nu har Antje Jackelén bytt fot.

DN ledare:
Sluta tiga om förföljda kristna!


Majoriteten av prästerna har traditionell kristen tro


Postmodernism i Västerås:
"Jag tror inte på den fysiska uppståndelsen i en konkret bemärkelse, däremot tror jag på uppståndelsen. Det kanske låter lite motsägelsefullt, men det funkar för mig."


Sveriges största politiska parti, Socialdemokraterna, blockerar många av sina medlemmar från att ställa upp i landets största samfunds interna val.


Medan vissa grupper uppmanas att uttrycka sina åsikter uppmanas kristna att hålla sin övertygelse privat. Vi kristna måste sluta att gömma oss – istället får andra återigen vänja sig vid att vår tro märks.


Film:
Svenska kyrkan - en arbetsgivare i tiden

Sofia Lilly Jönsson:
Öppet brev till vice ordförande i kyrkostyrelsen Wanja Lundby-Wedin


Med vilken rätt kan någon annan makt upphäva vad politikerväldet beslutat? Vad stödjer sig barnmorskans samvete på? Någonting som skulle vara högre och mäktigare än Sveriges riksdag? Finns sådant? I detta perspektiv inser man direkt att barnmorskan är en sorts subversiv kraft, en statsfiende, helt enkelt. Självklart måste lojala medborgare ta avstånd från barnmorskan och hennes anhang av potentiella samhällsomstörtare.


Joel Halldorf:
Konflikten mellan kyrkans personliga sätt att vara och modernitetens organisatoriska logik är en ödesfråga i dag.


Mathias Bred, GP:
Biskopar saknas i debatten om ny kyrkohandbok

Johan-Magnus Sjöberg:
Kyrkoledning med bristande markkontakt

Brita Häll:
Vem läker såren i kyrkan?

Maria Schottenius:
Den goda viljan räcker inte när det krävs jurister för att få ut dokumenten


S:ta Clara:
Vi har döpt minst 150 muslimska konvertiter


Svenskarna som inte bryr sig om religion har ändå stenhårda krav på att kyrkan ska leverera


Lars B Stenström:
Präst och tjänsteman


Carolina Johansson:
8,500 vs. 2,500,000


Ur tidskriften Axess Luthernummer:

Annika Borg:
Evangeliet glöms

Per Svensson:
Gatlopp för Luther

Svante Nordin:
Luther Bakom allt


Sofia Lilly Jönsson:
Kyrkans rekordtapp ett tecken på engagemang

Josefin Holmström:
Själv vänder jag mig hellre till Bibeln


Jämtland:
Det kan vara dags för ett kyrkouppror

Maria Löfberg:
Lägg handboksförslaget på is

Gustaf Natt och dag:
Därför överklagade vi beslutet

Maria Schottenius:
Risk att den nya Kyrkohandboken ratas av lokala församlingar

Om Karl Gerhard hade gjort den:
Kyrkohandboksvisan

Mera sång om kyrkohandboken:
Bohlin, Bohlin ...


Fler artiklar i artikelarkivet!


Anders Brogrens HemsidaHär är hemsidans egen sökmotor!

Laxräknaren
i Hertingforsen, Falkenberg

 

Om hemsidan

”Jaha, det är du med hemsidan”

Intervju i Hallands Nyheter

Vädret i Falkenberg


 

 

Anslagstavla

7 maj: Lärjungagården, Torestorp, Bibelundervisning, Åke Reinholdsson

7 maj: Örtagården, Lane-Ryr, Göran och Bodil Landgren om Nils Bolander.

8 maj: Lärjungagården, Torestorp, Måndag för Martor

13 maj: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, årsmöte i Johanneberg kl 14.

20 maj Lärjungagården, Torestorp, Kurs i kristen tro för muslimer

30 juni - 2 juli: Lärjungagården, Torestorp, Läger i SESG-anda, Göran Landgren, Bertil Hanberger

12–15 juli: Umeå, Oas sommarmöte.

17-20 juli: Lärjungagården, Torestorp, Sommarmöte, Per-Olof Hermansson, Anders Ingmår, Omid Pasbakhsh

25–29 juli: Varberg, Oas sommarmöte.

1–4 augusti: Örtagården, Lane-Ryr, Bibel- och idrottsläger.

3–5 augusti: Göteborg, Församlingsfakulteten, Sommarbibelskola.

9–10 november: Göteborg, Församlingsfakulteten, Bibelkonferens, Oswald Bayer, Seyoon Kim, Robert Kolb, Fredrik Brosché.


 NU-DOMÄNER 
PLATS I WEBHOTELL
HOS


ILLUSTRERAD BIBEL
Översatt och fackgranskad av Margareta och Anders Brogren


E-mail skickas till

info [snabel-a] brogren.nu


Den Gudomliga SymfoninMargareta Brogren 
Översättare


Yngves  predikobibliotek

Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap


SCRIPTURA
EVANGELICAL LITERATURE
MISSION


LÄNKAR
Den kristna kyrkans tro
Kingdom Kids Club
Answering Islam
En kristen-muslimsk dialog

Kyrklig dokumentation
HASHIVAH
Jesus.se
Webkyrkan med Stanley Sjöberg
Published writings by Bishop Bo Giertz available in English
Himmelskt söndagsgodis
...inte bara för de snälla barnen
Illustrerat bibellexikon
Nyheter och tidstecken
Evidence for Survival After Death
Læstadiusmuseet i Pajala

The Facts about Jesus Presented by Scholars
Biblisk ordbok
TESTIMONIES OF CHANGED LIVES!
Kunskap om GUD
Respekt -
katolsk rörelse för livet

Jesus.se
Darash
- om Bibeln och det judiska folket

Christian Braws hemsida
Gaudete förlag
Till minnet av Per Ericson
Kyrklig Samlings hemsida
Claude Loyola Allgén
Muslims For Jesus
Logosmappen
Bibelfrågan
Frågor och svar om bibeln

CredoAkademin
- till den kristna trons försvar

GodTube - ett alternativ till YouTube
Gezelius bibelverk
Kommentar till hela bibeln

Christianity Today
En kunskapsbank

Norea Radio
Radiomission över alla gränser

Back to Jerusalem

- God´s call to China
Arkadia
- portal till länkar om kristendom
Något för alla
Artos & Norma Bokförlag

Katolsk Observatör

Avisen DAGEN
(Norge)
Palestine Facts. Sajten innehåller en mängd fakta om konflikten i Mellanöstern
Katolska kyrkans katekes på svenska

Memri TV
med utvalda clip från TV-stationer i Mellanöstern
Signums hemsida
med artikelarkiv

Martyrkyrkans vänner
Jesus.se

Mission.Xp

David Virtue rundbrev om den anglikanska kyrkan.
”Kilden”, innehållsrik norsk hemsida av Torleiv Haus.
Välfärdsverket
Israel, the Conflict and Peace: Answers to Frequently Asked Questions
Bibelskolan.com
Kloster och kommuniteter inom Svenska kyrkan

Toward Jerusalem Council II
Shalom över Israel

Om Mellanösternkonflikten och antisemitismen
Turista i datorn
Göteborgs Konstmuseum
Bibelfrågan
På hårets bibelöversättning med inklusivt språk
Reformationsbibelsällskapet
Svenska Folkbibeln
Avigsidan


Kyrkliga organisationer utanför det politiska systemet

ArtikelarkivDenna sida är alltid under konstruktion!


Potifars hustru:
Längs antisemitismens stigar


De senaste årens ledare kan du läsa här!


Ann Heberlein:
Den tidlösa antisemitismen


68-kyrkan

Så började vänstervridningen i Svenska kyrkan

GP:
Kyrkohandboken ett sista försök till revolution

TV:
Johan Sundeen intervjuas av Anders Linder

TV:
Johan Sundeen intervjuas av Ann Heberlein

Jonas Gräslund:
Med Kristus på 68-kyrkans stridsbanér och vår tids uppropskyrka

Annika Borg:
Socialism som evangelium

Simon Pettersson:
När 68-orna tog greppet över kyrkan

Bloggen Jordens salt:
Vänsterkyrkan

Smålands-Posten:
68-Kyrkan kartlagd

Ann Heberlein:
När kyrkan mötte marxismen

Jönköpings-Posten ledarkrönika:
Det kommunistiska paradiset på jorden

Revolution framför frälsning

När Jesus blev gerillasoldat

Läs om 68-kyrkan!


De intellektuella och antisemitismen:
En Tusenårig Tradition


Intervju med Bengt Ericson om den härskande klassen

Recension:
Den härskande klassen


Chris Forsne:
Kristna ateister avgör Europas framtid


Youtube:
Intervju med Carl-Erik Sahlberg


Judisk begravningsplats förstörd – vicepresident Pence städar upp

Israels ambassadör:
SVT och SR gör samma sak som de anklagar Trump för att göra

Skandinavien, västvärldens citadell för antisemitism


Intervju:
Stanley Sjöberg om islam

Intervju:
Sebastian Stakset om sin frälsning


Ulf Öfverberg:
Tankar kring Margot Wallströms okänslighet och fixering

Paul Widén:
Margot Wallströms israelfixeringNaomi Abramowicz:
Margot Wallström har dille på Israel

Margot Wallström sprider antisemitism

Statsministern och det Muslimska Brödraskapet

Mats Tunehag:
Inreseförbud för judar?


Adaktusson:
"SVT-chefer ville inte rapportera om raketer mot Israel"

När riksdagen debatterade utrensningen av kristna i Irak och Syrien ville regeringen inte erkänna att det pågick ett folkmord. Många av dem som dör är kvinnor och barn, men detta tycks vara en blind fläck i Sveriges feministiska utrikespolitik.

Trump vill prioritera kristna asylsökande

Statement by the President on International Holocaust Remembrance Day


Muslimska Brödraskapet i Rosenbad med egna passerkort

Mohamed Omar:
Varför kallas inte Obama populist?

Göran Greider har fel om moskén i Borlänge


Intervju med Anne-Marie Pålsson:
Hur fungerar makt?
Också tillämpbart på Svenska kyrkan


Alltid Israels fel:
Verklighetsinvertering i Svenska Dagbladet


Bonnierkoncernens nya publicistiska linje skrämmer


Havel påpekade helt riktigt: den sekulära ateismen är livsfarlig för både människor och samhällen.

Efter Obama:
"Det kan inte bli sämre"


Mohamed Omar:
"Jag tror inte att de flesta av oss förstår hur mycket kristendomen har betytt för svensk kultur. Jag förstår mer nu än jag gjorde tidigare eftersom jag var muslim i många år..."


Benjamin Netanyaho om etnisk rensning

Margot Wallström rankad som nr 8 på antisemitisk lista


Mohamed Omar:
Kristna martyrer förr och nu


Donald Trump says ‘merry Christmas,’
Obama wishes ‘happy holidays’

Adonis om våldet i islam

Lars Adaktusson:
Av EU:s 28 utrikesministrar är Margot Wallström den enda som är persona non grata i Mellanösterns enda demokrati.

Margit Wallström får Jerusalemsorden av Mahmoud Abbas.


Forskare:
Hebreiska alfabetet är äldst


Sveriges regering stöder terror


Sebbe Staxx tackar Jesus.
Ber om förlåtelse för åren i Kartellen.


Mohamed Omar:
Ej kommer han med härar


Mohamed Omar:
"Jag menar att den engelska ärkebiskopen intar en mer konstruktiv hållning än den svenska"

Ärkebiskop Justin Welby:
”Dags sluta säga att IS inte har med islam att göra”

Mohamed Omar:
Världen behöver amerikanskt ledarskap i kampen mot islamismen


Isaac Bachman:
Demoniseringen av Israel central i rasistiska och extrema ideologier

I vems namn talar Svenska kyrkan?


Lars Adaktusson:
Dags att sätta stopp för Israelfientligheten

PM Netanyahu Congratulates US President-Elect Donald Trump

Fenomenet Donald Trump – några försök till förklaringar

Arvet efter 1968
Samtal med Inger Enkvist och Johan Sundeen om skolans och kyrkans vänstervridning

Johan Sundeens bok om vänstern och Svenska kyrkan kommer i januari


Nya bilder från våra vänner i Victoria House, Ivenetz, Vitryssland


Som pensionär får man tid att göra sådant som förut blivit uppskjutet. För några år sedan kunde jag äntligen ta itu med min gamle släkting Johan Stenflychts nästan osannolika berättelse om allt han var med om under Det stora nordiska kriget. Stenflycht började som volontär men blev så småningom Karl XII:s förtrogne bakom ryggen på övriga officerare.

Läs berättelsen här i pdf eller här i html!


Städade på skrivbordet och hittade detta föredrag
(från en USA-resa 2011):

The Preferability of Consensus:
How the Church Built the Swedish Model
A European Case Study


I EFS-kyrkan i Alingsås talade jag om Israel och profetiorna:
Del 1
Del 2Det gamla templets saga
Kåseri ur Hallands-Jul 1919
av Filip Pärson

Men det gamla templet blev till sist kyrka igen.
Läs historien om S:t Laurentii i Falkenberg

Thomas Gür: Julen är en kristen högtid

Har du hört talas om att julen är en gammal hednisk högtid som de kristna tog över från romarna? Vet du att det är en faktoid?
Läs om julen – kristen eller hednisk högtid?!

Har du hört talas om att kejsar Augustus aldrig ordnade med någon skattskrivning? Vet du att det är en faktoid?
Läs om mysteriet med den försvunna skattskrivningen och andra mysterier!

En förkortad version av artikeln om skattskrivningen finns här!

Har du hört talas om att de ortodoxa kyrkorna firar jul på Trettondedagen? Vet du att det är en faktoid?
Läs om jul i januari!

Betlehems stjärna - när, var hur?

Julstämningar