Familj och släkt Artikelarkiv  Kåserier m.m. Recensioner "Den Gudomliga Symfonin"  Stiftshistoria Dagen Världen idag Svensk Pastoraltidskrift Kyrklig dokumentation Kyrka och Folk Kristeligt Dagblad  Vårt Land   Kyrkpressen The Christian Post Christian Today Christianity Today  FOXNEWS CNN  BBC i24News Al Jazeera Himlen TV7 Israel News CBN News  SR SVT SvD Kvartal  Smedjan Svensk Tidskrift  Bulletin    Omni Telegraph The Wall Street Journal Vita huset blogg Jerusalem Post   Frankfurter Allgemeine  Le Figaro  Det goda samhället  Lästips  Ledarsidorna.se  Nyheter från Israel Katolskt Magasin  Katolsk Observatör och dess blogg  Signum   Vatican News  SMHI  Libris Bokbörsen Antikvariat  Eniro  Hitta.se  Trafikverket  Resrobot Kyrkokartan.se

Svenska kyrkan Överklagandenämnd upphäver Härnösands stiftsstyrelses beslut att avskeda biskop Eva Nordung Byström


Per Ewert samtalar med Johan Sundeen om 68-kyrkanFörra året mördades 60 procent fler kristna för sin tro än året innan


Fredrik Sidenvall:
Varning för de strängt goda


Thomas Gür om Tennyson och Messias:
Jag är inte ert alibi


I finländska Hufvudstadsbladet 29/12 har jag en debattartikel om julen.


Johan Westerholm:
Ersättningsteologin, socialdemokraterna och Svenska kyrkan


Mohamed Omar:
Svenska kyrkan – det fula bakom den vackra fasaden


Intervju med Kjell O Lejon om kyrka och politik

Intervju med Allan Emrén om tro och vetenskap


Svenska kyrkans värdegrund
eller
Hur man får stopp på floskelströmmarna från Kyrkans hus


Vilken auktoritet har biskopen?


Johan Westerholm:
Så raderar Svenska kyrkan ut minnet av Kristallnatten

Ivar Arpi:
Antisemitismen fanns bakom fasaden

Soheila Fors bygger stängsel runt sitt hus i Karlskoga

I det förment demokratiska Somaliland sätts kristna i fängelse. Hör hotet från polischefen!


Antisemitism – när Socialdemokrater för Tro och Solidaritet själva får välja

Dramatiskt vägval väntar Svenska kyrkan 2021


Svarta kristna liv är tydligen inte värda något


Dubbel måttstock när hädelser härjar

Dags att syna folkkyrkoteologernas lögner!


Trumps nya fredsavtal isolerar Löfven och Antjes kyrka

Svenska kyrkan, broderskapsrörelsen och brödraskapet


Inkvisitionen mot sunt förnuft började med Israel


Identitetspolitiken är den nya rasismen


Antjes kompis avgår med hela styrelsen för Islamic Relief Worldwide


En fråga om vilken kyrkosyn vi vill ha


Per Ewert:
Kristna socialdemokrater på svag kristen grund


Mohammed Omar:
Svenska kyrkan kanske redan är död?


Fil. doktor i religionshistoria (sic!):
Svenska kyrkans ledare lägger sig platt inför islamiseringen av Sverige


Vad vilja Socialdemokraterna med sina egna religiösa skolor?


Andreas Stenkar Karlgren:
Koncernkyrkan – hotet mot vår Svenska kyrka


Lennart Waara:
Svenska kyrkans majoritet av kvinnliga präster


Frankrikes katedraler i brand:
"Det sista steget i avkristningen"?


Mohamed Omar:
I Det Nya Sverige är moskéer mer värda än kyrkor


53 härskare omnämnda i Bibeln har identifierats genom arkeologi


Bitte Assamo:
Värdegrund, arvsynd och religiöst fromleri


Nej, Åsa Linderborg. Du drogs inte med. Du drev på.


Därför har Svenska kyrkan och Folkbildningsrådet fel om Islamic Relief och Ibn Rushd


Grekisk-ortodoxa kyrkan:
Yoga oförenligt med kristen tro


Sandra Stiskalo:
Jag vill ha en gud som INTE möter mig i ögonhöjd


Svenska kyrkans ledning försvarar radikala islamistiska miljöer – motsätter sig granskning


Sanningen vann viktig seger i Svenska kyrkan


Kyrkor i Göteborg öppnar igen – flera gudstjänster ska minska trängseln

Biskop Sören Dalevi, vilse bland folk och fä

Biskop kallar konservativa präster för ”knäppgökar”

Johan Westerholm:
Ny kyrkoherde i Malmö - Svenska kyrkans politiska vägval allt tydligare

Susanna Birgersson:
Varför lider inte Svenska kyrkan med förföljda kristna?

Chris Forsne:
Skilj kyrkorna från prästerskapet!


Tord Nordblom:
Sju skarpa förslag för att komma tillrätta med prästbristen


Per Ewert:
Bibliska värden återvänder i coronas spår


Gunnar Hyltén-Cavallius:
När Jesus och Marx skulle frälsa världen tillsammans


Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem hade en storhetstid på 1980-talet.
Då gjordes enastående insatser för att vädra ut gammal antisemitism ur Svenska kyrkan. Många prästers och lärares kunskaper i och förståelse för kyrkans judiska rötter ökades. Kristendomens relationer med judendomen förbättrades i ett dialogvänligt klimat. STI fick en aktad ställning i Jerusalem.

Men detta misshagade den efterhand allt mer vänstervridna ledningen i Svenska kyrkan. Den politiserade styrelsen i Uppsala såg en möjlighet att använda institutet för sina syften. Den tragiska utvecklingen har sedan understötts av de tre senaste ärkebiskoparna.

Först en som med liv och lust propagerade för den antisemitiska BDS-rörelsen (Boycott, Divestment and Sanctions Movement).

Sedan en som avlade ett beundransfyllt ”statsbesök” hos Syriens diktator Hafez al-Assad.

Och så den nuvarande som under valspråket Allah akbar (visserligen i svensk översättning, men i alla fall …) stöder det av hennes landsmaninna Angela Merkel förkastade Kairosdokumentet och förklarat att BDS-rörelsen talar samma språk som 1930-talets nazistsiska kampanj ”Kauft nicht bei Juden”!

Är Svenska kyrkan tillbaka på ruta 1? Nej, idag är kunskapen större hos Svenska kyrkans gräsrötter. Vi är många som upprörs över antisemitismen i kyrkan och samhälle. Var inte rädd för att säga ifrån mot kyrkoledningen!

Och så ett stort tack till Johan Westerholm som håller tummen i ögat på den s.k. "Svenska kyrkan", d.v.s. gänget i Kyrkans hus i Uppsala. Läs hans artiklar här!

Johan Westerholm:

Svenska kyrkan inleder samarbete med Muslimska brödraskapet

Svenska kyrkans Malmökonferens synliggör radikalt europeiskt kluster

Svenska kyrkans samarbeten skapar nytt utrikespolitiskt kluster för islamism

Så förbereds Svenska kyrkans framtida vägval

Svenska kyrkans samarbete med Muslimska brödraskapet går långt tillbaka i tiden

Svenska kyrkans samarbete med Muslimska brödraskapet utmanar de mänskliga rättigheterna

Mohamed Omar:
Svenska kyrkan lider av oikofobisk depression


Så slösade kyrkfackets chefer bort medlemspengarna


Church of England om äktenskapet
Biskoparna i Church of England har offentliggjort ett pastoralt brev där man klargör hur Church of England ser på äktenskap och partnerskap. Bakgrunden är ändringar i den civila lagstiftningen om äktenskap och partnerskap i England. Uttalandet i sin helhet finns tillgängligt på den engelska kyrkans hemsida: www.churchofengland.org/.
Här är tre viktiga punkter i uttalandet:

Kyrkans undervisning om äktenskap


• 7. Church of Englands ståndpunkt är och har alltid varit att äktenskapet tillhör skapelseordningen, givet av Gud i skapelsen som ett medel för hans nåd. Äktenskapet – det vill säga ett varaktigt förhållande mellan en man och en kvinna, präglat av trohet, hängivenhet och varaktighet, lagligen ingånget och offentligen bekräftat av dem båda som ett ömsesidigt åtagande – är själva kärnan i ett friskt samhälles fortbestånd. Vi menar att det nu och framgent är den bästa ramen för barnens uppväxt och fostran, även om det inte utgör det enda tänkbara sammanhanget för barns bästa, i synnerhet inte om de annars vore hänvisade till långvarig vistelse på offentlig institution eller liknande.

• 8. Vad Church of England lär sammanfattas helt kort på traditionellt vis i The Book of Common Prayer, där vigselritualet anger för vilka ändamål äktenskapet har inrättats, nämligen: »för att alstra barn, … som botemedel mot synd [och] … till ömsesidig samvaro, hjälp och tröst som båda bör få från varandra.»

• 9. I ljuset av denna insikt lär Church of England att »samlaget, som uttrycker största tänkbara tillit och förtrogenhet, rätteligen och uteslutande hör till äktenskapet» (Marriage: a teaching document of the House of Bishops, 1999). Vår syn är att övriga sexuella förhållanden, utanför det heterosexuella äktenskapet, inte motsvarar Guds avsikter med människosläktet.


Kristna halshuggna till jul, västvärlden somnar omNu finns föreläsningar av Hugo Odeberg på nätet!
Lyssna här!

Andreas Stenkar Karlgren:
Avgörs kyrkans framtid i den fria debatten
eller i de slutna rummen?


Stort finländskt fenomen - hundratals muslimer blir kristna


Antjes julhälsning
Orden saknas för hur undermåligt det är – exegetiskt, teologiskt, ecklesiologiskt och pastoralt. Vår ärkebiskop framstår mest som sin egen kyrkas antites, enligt Patrik Pettersson.

Boris Johnson önskar god jul

Prins Charles julbudskap om förföljda kristna

Donald Trump önskar god jul

Stefan Löfven önskar god jul

Kronprinsessans familj vid julkrubban


Kyrkskatten ska finansiera kyrklig verksamhet


Det är ganska märkligt att vår kyrkas ärkebiskop gör ämbetet och sig själv till någon form av medial attraktion och sitter och pratar strunt i en massa olika sammanhang som inte har med kyrkans ärende att göra.


DN: Värdefullt med konfessionella skolor


Rolf Pettersson:

Domkapitlet brister i kyrkorättslig kompetens

Vill biskoparna få makt att binda prästers samveten?


Intervju med Gunnar Hyltén-Cavallius om 68-kyrkan


Advokat Andreas Stenkar Karlgren:
En lättnad för hela Svenska kyrkan, det var min spontana reaktion på beslutet från Överklagandenämnden angående Rune Imberg.


Mikael Karlendal:
Jag lämnar den Romersk-katolska kyrkan

Förvirrat i Rom om religionernas sanna väsen


Ett sätt att se på framtiden i Falkenbergs pastorat
Ett diskussionsunderlag


Överklagandenämnden upphäver Göteborgs domkapitels beslut ang. Rune Imberg

Här är Överklagandenämndens beslut

Kommentar av Dag Sandahl

Kommentarer av Wanja Lundby-Wedin och Bengt Ådahl

Vänstern i Härnösands stift:
Nu får det vara nog med daltandet!

Svar från Inger Lindeskog:
Det Vänstern i Svenska kyrkan kallar daltande är den ordning som gäller i Svenska kyrkan. Där vi lever med motstridiga ståndpunkter i frågor som rör till exempel ämbetet och äktenskapet.


Svenska Jerusalemsföreningen granskas


Abortindustrin har rasistiska rötter

Elaine ångrar sin abort:
”Läkaren visade fostrets tickande hjärta”


Se gärna den utmärkta dokumentären om Charles Ives på SVT Play!

Och läs gärna min bok Den Gudomliga Symfonin som är inspirerad av Charles Ives 4:e symfoni!


Gunnar Hyltén-Cavallius:
Partierna styr kyrkan för sina egna syften


Per Ewert:
(S)å utspelas kyrkomötet


Johan Westerholm:
Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan allt mer lika domedagssekter

Svenska Kyrkan del av Greta-rörelsen, bryter med den lutherska traditionen


Kristna är världens mest förföljda minoritet.
Viktigt möte i FN om religionsfrihet.


Fredrik Sidenvall:
Det systematiska kriget mot oönskad reproduktion


Ulf Jonsson:
Vadå pluralism?


Svante Nordin:
Tre former av politisk och vetenskaplig korrekthet inom akademin


Nej, samvetsfrihet hotar inte aborträtten

Samfund har rätt att definiera äktenskap


Gravsättning utan ceremoni allt vanligare


John Sjögren:
Skaffa barn är ingen mänsklig rättighet


HBTQ-profilerna som dömts för brott mot barn


Exploatering vid Botvids kyrka


Patrik Engellau:
Jesus
- alla tiders främste opinionsbildare


Torbjörn Aronson:
Svenska frikyrkor accepterar statens försök att sprida svensk abortpolitik


Druvjuice eller starkvin - en vattendelare i Svenska Kyrkan

Genuine Bread and Wine Must Be Used for the Celebration of Mass

Markus Hagberg:
D
et materiellas betydelse i firandet av nattvarde

Mikael Löwegren:
Regler och pastorala undantag i nattvardsfirandet


Att Svenska Kyrkan blir allt mer politisk är ingen nyhet – men i det tysta sker en omdisposition av uppdraget som själavårdare. Diakonen, och diakonin, tar en ny skepnad ...


Få är medvetna om säkerhetsriskerna med dödshjälp


Svenska kyrkan under Antje Jackeléns ledning


”Regeringen ska inte försöka styra kyrkan”

Catarina Kärkkäinen:
Arma svenska folkkyrka


Visby kyrkoråd avsätter domprost Mats Hermansson

Ett stort antal handlingar i ärendet finns på Kyrklig dokumentation

Kyrkans tidning:
"Förtroende saknas"


Göran Larsson:
Vart tog de judisk-kristna relationerna vägen?


Intervju med Thomas Idergard - politikern som blev präst


Donald Trump dök upp på gudstjänst

Här är filmen!


Laurentiistiftelsen:
Var förberedd på att bli en minoritet!

Susanna Bigersson:
Snälla regeringen, låt kyrkorna vara kyrkor!

Martin Tunström:
Statskyrkotänkande på kulturdepartementet


S:
Antisemitism som sällskapslek

Centerpartiet borde sopa framför egen dörr


Katolska kyrkan lämnar Svenska missionsrådets styrelse


Mohamed Omar:
Islam och kristendomshatet


Rune Imberg bemöter Göteborgs domkapitels skrivelse till Överklagandenämnden


Hur har det kunnat bli så här, att man måste skämmas för sin antisemitiska kyrkoledning? Varför detta gullande med islamfascismen? Läs denna utomordentliga debatt artikel av Johanna Andersson och Annika Borg!

Biskopsmötet måste ta avstånd från den extrema BDS-rörelsen!

Artikeln är från 2017, tyvärr fortfarande aktuell. Men nu har även det tyska parlamentet, Der Bundestag, den 17 maj 2019 fastslagit att BDS-rörelsen är antisemitisk. Vi väntar på Antjes kommentar.


Annika Borg:
Niqab – en extrem och oroande symbol

Stefan Hedlund:
Vänsterns vurm för folkmördare

Sameh Egyptson:
Svenska kyrkan har gått i fällan

Torgny Larsson:
Utred hur tillsynen ska förbättras

Yngve Kalin:
Så gick det till när pastoraten blev prästernas arbetsgivare

Gunnar Hyltén-Cavallius:
Kyrka i politikens ledband

Johan Sundeen:
I begynnelsen var socialismen

Ann Lång:
Kyrkan är rädd och håller på att tappa greppet


Johan Lundberg:
Antisemitismen visar att staten Israel behövs

Israels ambassadör:
Vissa grupper inom S är besatta av Israelkritiken

Socialdemokrater för tro och solidaritet (f.d. Broderskapsrörelsen) — eller för extremism?

Antisemitiska föreningen i Socialdemokraterna – AfS


Trump lyfte fram bönens kraft

The National Day of Prayer

Förintelse av kristendomens tillvaro och folk:
Var är upprördheten i Väst?

Dåden på Sri Lanka följer ett välkänt mönster

Trump lyfter fram kristnas situation i möten med världsledare


Oss påskdyrkare emellan


Stefan och Margot! Var är era presskonferenser? Var är era fördömanden? Kan inte Stefan åtminstone riskera några missade muslimska röster och säga att detta "inte är OK"?
Nigeria: Jihad mot kristna


Sofia Lilly Jönsson:
Vad apokalypsen kan lära oss om klimathotet


Den svenska kristenheten kan inte leva bara på självförnekelse


Mikael Karlendal:
Kan man försvara påven?

Påven Franciskus är centralfigur i
kyrkans nuvarande kris

Påven i Marocko
Lördag 30 mars anlände påven Franciskus till Marocko. Tillsammans med kung Muhammed VI undertecknade han ett tillkännagivande där de båda statsöverhuvudena fastslog Jerusalems unika religiösa karaktär. De betonade att staden är mänsklighetens gemensamma arv och att den särskilt för de tre monoteistiska religionernas troende är en mötesplats och en symbol för fredlig samexistens, där ömsesidig respekt och dialog odlas.

”Det är därför vårt hopp att de tre monoteistiska religionsgruppernas anhängare i den Heliga staden får full frihet och att deras rätt att tillbedja garanteras, så att de i Jerusalem/Al Quds kan höja sina böner till Gud, Skaparen av alla, för en framtid av fred och broderskap på jorden."

Det är oklart till vem detta tillkännagivande är riktat. Sedan juni 1967 råder ju full frihet för de tre religionerna att bedja på sina resp. heliga platser. Så var det emellertid inte under den jordanska ockupationen 1949–1967. När jag första gången besökte Jerusalem, det var 1966, fick man inte ens stanna vid Västra muren (”Klagomuren”), än mindre fotografera den. Jerusalems gamla stad, som tidigare haft judisk majoritet, var etniskt rensad. I Jewish Quarter fanns inga judar. Synagogorna var förstörda, i vissa fall förvandlade till latriner. På Oljeberget var alla gravstenar med hebreisk text sönderslagna eller bortfraktade.

Den enda garantin för att de tre religionerna även i fortsättningen ska ha tillträde till sina heliga platser är att Israel fortsätter att ha kontroll över hela Jerusalem.


Israels ambassadör:
Svenska kyrkan är Israelfientlig


Allt fler asylsökande muslimer vill konvertera till kristendomen


Josefin Holmström:
När ska kristnas situation börja tas på allvar i Sverige?


Svenska kyrkan språngbräda för islamister


Sverige - sekulärt och kristet


Israels ambassadör om Svenska kyrkans ledning


Rune Imberg överklagar Göteborgs domkapitels beslut och handläggning

Andliga ledare – i parti och minut

Rune Imberg förhörd i biskoplöst domkapitel

Rune Imbergs avkragning

Domkapitlets handlingar och protokoll finns här!


Jennifer Hegarty:
Därför hoppade jag av som följeslagare


”Jag har varit med om att stycka människor”

Mördare byter vapen mot Bibeln


Dag Sandahl:
De arga

Folkkyrka och medlemsavveckling

Göra reda för sig


Pingstpastorer blev präster


Joel Halldorf:
Inga fler applåder!


Sverige har ingen förmåga att hantera religiösa frågor... besattheten av vad andra människor tycker och tänker framstår som en modern form av husförhör


Vad kan vi lära av partiernas medlemstapp?


Utbildningen av diakoner till Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan är en politisk rörelse


Är musiken ett gudsbevis?


Svenska Teologiska Institutet

Göran Larsson:
Det krävs akademisk och teologisk kompetens på plats inom STI:s murar

Göran Larsson:
STI är inte längre ett akademiskt forsknings- och utbildningsinstitut med fokus på judaistik, bibelvetenskap och relationen mellan judar och kristna

Bo Johnson:
STI:s uppgift är att vara ett forskningscentrum

Biörn Fjärstedt om STI-krisen:
Kyrkorna bör försöka lösa sin ännu olösta konflikt med det judiska folket

Bo Sandahl:
Låt Svenska teologiska institutet vara en spetsverksamhet för judisk-kristen dialog!


Mysteriet med den försvunna skattskrivningen


De kyrkliga 50-talisternas stora misslyckanden


Nattvard på månen


Mikael Mogren om julfirandet


Antje och akademin


Kardinal Arborelius klargörande om Svenska Missionsrådets abortuttalande


Biblisk vänskap blir homorelation i den nya vigselordningen


Kyrkokansliprofil angriper konservativa präster


Svenska kyrkan på fåfängans marknad


”Alla människors lika värde” bygger på en felöversättning


Vänstern tog över den norska kyrkan:
Seierherrer som ble tapere


Kyrkohandboken:
Harald Göranssons barn skriver till Kyrkostyrelsen

i Kyrklig Dokumentation


Fredrik Sidenvall:
Fientligt övertagande


Jordan Peterson rör om i åsiktskorridoren
Jordan Peterson hos Skavlan


Dags att ändra i testamenten!
Svenska Kyrkans Mission finns inte längre. De som skrivit in SKM som förmånstagare i sina testamenten bör därför ändra dessa, påminner Fredrik Sidenvall om i en ledare i Kyrka och Folk.

Läs också ledaren i SPT 16/2018!


Gör inte döden ännu mer osynlig!


Vill vi vara kyrka eller ett fastighetsbolag?Teologiskt arbete behövs för vision om gudstjänstliv

”Allt för Sverige”-deltagarna i tårar – känner sorg för svenskarna


Prästerna i Svenska kyrkan som konverterat


Kommer kristen tro dö ut i Europa?


Statsrådet ställer till det för Svenska kyrkan


Vad säger partierna om kristendomen?


Annie Lööf och samvetsfriheten


Lars Eklund:
De som motsatte sig tvångssteriliseringar


Annika Borg:
De kyrkliga 68:orna i motvind


Mekane Yesuskyrkan har fått 3,5 miljoner nya medlemmar på sex år


Widar Andersson:
Släpp inte makten över kyrkklockan!


Carl-Erik Sahlberg:
Svenska kyrkan - en mamma som inte mår bra

Campingutrop

Annika Borg - Johanna Andersson:
Vänsterpolitiken tömmer kyrkan på evighetsperspektivet

Vänsterpolitik nyckeln till evangeliet för 68-kyrkan

Johan Sundeen:
”Anders Wejryd vilseleder om 68-kyrkan”

Anders Wejryd försvarar 68-kyrkan


"Babblande dvärgar", sa ärkebiskopen från predikstolen!


Falsklarmet från kyrkan kan följas av fler


Svar till Antje:
Inkarnation handlar om kropp


Fler artiklar i artikelarkivet!


Anders Brogrens Hemsida


Här är hemsidans egen sökmotor!

Laxräknaren
i Hertingforsen, Falkenberg

 

Om hemsidan

”Jaha, det är du med hemsidan”

Intervju i Hallands Nyheter

Vädret i Falkenberg

 


 NU-DOMÄNER 
PLATS I WEBHOTELL
HOS


ILLUSTRERAD BIBEL
Översatt och fackgranskad av Margareta och Anders Brogren

Omdömen


Den Gudomliga SymfoninMargareta Brogren 
Översättare


Yngves  predikobibliotek

Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap


LÄNKAR
TV16- kristen TV

Himlen TV7

Sveriges kristna radio
Den kristna kyrkans tro

Kingdom Kids Club
Answering Islam
En kristen-muslimsk dialog

Kyrklig dokumentation
HASHIVAH
Jesus.se
Webkyrkan med Stanley Sjöberg
Published writings by Bishop Bo Giertz available in English
Himmelskt söndagsgodis
...inte bara för de snälla barnen
Illustrerat bibellexikon
Nyheter och tidstecken
Evidence for Survival After Death
Læstadiusmuseet i Pajala

The Facts about Jesus Presented by Scholars
Biblisk ordbok
TESTIMONIES OF CHANGED LIVES!
Kunskap om GUD
Respekt -
katolsk rörelse för livet

Jesus.se
Darash
- om Bibeln och det judiska folket

Christian Braws hemsida
Gaudete förlag
Till minnet av Per Ericson
Kyrklig Samlings hemsida
Claude Loyola Allgén
Muslims For Jesus
Logosmappen
Bibelfrågan
Frågor och svar om bibeln

CredoAkademin
- till den kristna trons försvar

GodTube - ett alternativ till YouTube
Gezelius bibelverk
Kommentar till hela bibeln

Christianity Today
En kunskapsbank

Norea Radio
Radiomission över alla gränser

Back to Jerusalem

- God´s call to China
Arkadia
- portal till länkar om kristendom
Något för alla
Artos & Norma Bokförlag

Katolsk Observatör

Avisen DAGEN
(Norge)
Palestine Facts. Sajten innehåller en mängd fakta om konflikten i Mellanöstern
Katolska kyrkans katekes på svenska

Memri TV
med utvalda clip från TV-stationer i Mellanöstern
Signums hemsida
med artikelarkiv

Martyrkyrkans vänner
Jesus.se

Mission.Xp

David Virtue rundbrev om den anglikanska kyrkan.
”Kilden”, innehållsrik norsk hemsida av Torleiv Haus.
Välfärdsverket
Israel, the Conflict and Peace: Answers to Frequently Asked Questions
Bibelskolan.com
Kloster och kommuniteter inom Svenska kyrkan

Toward Jerusalem Council II
Shalom över Israel

Om Mellanösternkonflikten och antisemitismen
Turista i datorn
Göteborgs Konstmuseum
Bibelfrågan
På hårets bibelöversättning med inklusivt språk
Reformationsbibelsällskapet
Svenska Folkbibeln
Avigsidan


Kyrkliga organisationer utanför det politiska systemet

ArtikelarkivDenna sida är alltid under konstruktion!


Obama om Israel


SPT
NR 1
15/1 2021 • ÅRGÅNG 63

LEDARE
Valstrategi eller evangelisationskampanj?

ARTIKLAR
STEN HIDAL
En delad nation
FREDRIK BROSCHÉ
Kristus har uppstått och lever i mig
MARKUS HAGBERG
Byte av uppdrag inom vigningstjänsten

REFLEX
Markus Leandersson bokar bord på landets bästa pizzeria

KOMMENTARER
Värdegrunden som finns men inte finns
Rättssäkerheten i domkapitlen

FÖR PREDIKAN
ALVE SVENSSON
Tredje söndagen efter Trettondedagen
TORD NORDBLOM
Septuagesima

http://www.pastoraltidskrift.nu/


Vattna rötterna, så växer kronan

Det är i år 100 år sedan Bengt Hägglund föddes. Genom ett omfattande teologiskt författarskap har han spritt väsentlig kunskap över hela jorden. Hans böcker och skrifter finns på svenska, tyska, engelska, portugisiska och japanska. Därför har föreningen Theofil i Lund under hösten 2020 ordnat en konferens kring Bengt Hägglunds gärning med temat Vattna rötterna, så växer kronan. Eftersom coronan fick ny fart har konferensen fått genomföras digitalt. Man kan alltså lyssna på alla föreläsningarna genom att gå in på theofil.nu – därefter klickar man på Teologkonferens 2020.

Föreläsarna är professor Svante Nordin från Lunds universitet, professor Kjell O. Lejon från Linköpings universitet, professor Asger Højlund från Menighedsfakultetet i Århus, docent Johan Sundéen från Högskolan i Borås, teol. dr Torbjörn Johansson från Församlingsfakulteten i Göteborg samt docent Christian Braw från Åbo Akademi. Konferensen leds av Anders Ek, teologisekreterare vid Theofil.


Varför är vänstern och UD så tysta om Israels fredsavtal?


Läs om mina kontakter med STASI här!


ExMuslimTV på ny sajt!

Kanalen ExMuslimTV är stoppad av Facebook!

Mohamed Omar:
I Det Nya Sverige lever före detta muslimer under hot


Irans vansinne måste få ett slut – innan det är för sent


Överväldigande stöd för Hongkongs nya säkerhetslag i FN:s råd för mänskliga rättigheter!


David Lega:
EU måste stå på Israels sida


Sovjet låg bakom Palmemordet?

Vittnena:
Det var inte Stig Engström som sköt Olof Palme

Pingstvän och ögonvittne:
”Skandal utan dess like”


Litet nätverk driver Kyrkornas världsråd i antisemitisk riktning


Påfallande tyst när Iran vill utplåna Israel


Paul Widén:
Internationell rätt utgör en hörnsten för fred och säkerhet i regionen

Kung Bibis "annekteringsplaner"


Annika Borg:
Israelhatets apostlar rider igen

Nya danska bibeln är exempel på stor förvirring kring Israel

”Israel” raderades bort i ny dansk bibel

Socialdemokraternas "Tro och solidaritet" har antisemitiskt tankegods


TV-intervju med Paul Segerstrom:
Beror västvärldens framgång på kristendomen?

TV-intervju med Torbjörn Aronsson:
Hur skulle Sverige sett ut utan kristendomen?


The Church in China – A Wonderful New Resource


Om fängelsehotade Päivi Räsänen på Youtube

Polisen borde förhöra Finlands alla bibelspridare


'Repent and accept the Gospel' Trumps say in Ash Wednesday statement


Viktigt bakslag för muslimsk extremism

Varför araber i Israel inte vill bo i "Palestina"

Adam Cwejman:
Tala klarspråk om samtidens europeiska antisemitism

Johan Westerholm:
Religionen den största källan till väpnade konflikter

Paul Widén:
Yitzhak Rabin i repris


Vår kära Raisa Biegun, som tog initiativ till Horreds församlings lägerverksamhet för vitryska barn, avled den 1 januari 2020 i sitt hem i Jelenia Gora i Polen.
Här är en minnesruna!


Israeliska rabbiner:
Trump uppfyller Jeremias profetior


Dags för Iran att återknyta de historiska banden till Israel


Dagens Arena normaliserar antisemitismen inom Socialdemokraterna


Knarklangargeneralen är död


Sverige har länk till illegala bosättningar och byggen


Johan Westerholm:
Antisionismen inom Svenska kyrkan är en del av svensk utrikespolitik

Annika Borg:
Två decennier av Israelhat inom Svenska kyrkan


Richard Sörman:
En svensk kristendom för 2020-talet


Kristendomsfientliga attacker i Europa slår rekord år 2019

TV4 tar bort Israel-avsnitt


Liberal Debatt:
Folkets kyrka i förändring
Det är söndag i Göteborg och kyrkklockorna ringer till högmässa i Örgryte pastorats fyra församlingar...


S-antisemismen i Malmö och Uppsalaklustret


Våldsbejakande julbudskap i Den Gode Herdens skola i Betlehem


Avkragningen i Luleå stift överklagad

Kättartribunalen i Luleå stift

EFS sågar beslut om avkragning av präst

Präst avkragad på grund av uttalande om homosexualitet

Anmälan av hbtq-kritisk präst läggs ner


Att välja provokation är fel grepp på helig plats


Trump tar krafttag mot skoltrakasserier mot judar


Bitte Assarmo:
För Sveriges kristna organisationer är aktivismen viktigare än sakfrågan


Ärkebiskopen av Canterbury varnar!
När ska Antje Jackelén komma till samma insikt om antisemitismen?

Jared Kushner:
President Trump Is Defending Jewish Students
With an executive order, he makes clear that anti-Semitism is not to be tolerated.


Over 200 Israeli Rabbis Sign Letter Thanking Trump for “Fulfilling Prophecy of Jeremiah”

200 rabbiner tackar president Trump.
Ser uppfyllelse av Jeremia 31:4.


Pope Francis, 'The Song of Roland' and Imam Al-Tayeb


Israels ambassadör:
Öppna era biblar, Svenska kyrkan!


Færøerne vill placere ny repræsentation i Jerusalem


Och mycket annat!

Se vidare på SPT:s hemsida:
www.pastoraltidskrift.nu/


"Svenska kyrkan" vill att utrikesminister Ann Linde agerar


Antalet kristna i Iran växer – men de ses som ett hot


68-rörelsen och EU:s relationer med Israel


Hösten då judarna kom till Marstrand


Salomon Schulman:
Det vore till exempel intressant att få höra vår ärkebiskop berätta för en bredare publik vad som hände i hennes tyska födelsestad. Hon har säkert hört både ett och annat om judar som skymfades eller mördades.


Sameh Egyptson:
Svenska kyrkan har gått i fällan


Fel att tala om ”ockuperad mark”


USA erkänner folkmordet 1914


Polisen stänger kyrkor i väckelsens Algeriet


Ann Linde försvarade BDS-rörelsen


In A First, Greek Church Recognizes Orthodox Church Of Ukraine


Lars Adaktusson:
Nu kan du få Sverige på rätt kurs igen, Linde!


Ilan Ben-Dov:
Ta chansen nu – ändra synen på Israel, Linde!

Christina Toledano Åsbrink:
Därför måste UNRWA läggas ner


Hos Labour möts vi av en judekarikatyr.
Jeremy Corbyn måste göra upp med sina egna rötter.


Bengt-Ove Andersson:
Kan Sverige resa sig efter Wallström

Välkommet ifrågasättande av Bildts utrikespolitik


Varför araber avskyr palestinier


Valet mellan Israel och Iran borde vara enkelt för Margot Wallström


Visselblåsare:
Google svartlistar högersajter – vill stoppa Trump


Antisemitismen har ökat i Sverige
Ny mätning från Aftonbladet/Inizio om hatet mot judar i Sverige

Malmö slätar över sin antisemitism


Carl Henrik Grenholms utrikespolitiska ställningstagande i tidningen Broderskap 1971:
”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”
Johan Westerholm:
Därför knäcks inte antisemitismen i Malmö


President Trump Meets with Survivors of Religious Persecution

Bengt-Ove Andersson:
De som inte minns historien är dömda att upprepa den

Afrika:
Oroande ökning i förföljelse av kristna

Attackerna på Afrikas kristna ökar snabbt

De palestinska kristnas svåra situation

Antisemitismen i Sverige ökar och allt fler judar hotas


DDR

Guido Knopps bok om DDR har nu kommit i svensk översättning. Du kan också läsa mina gamla artiklar om DDR och östblocket.

I skuggan av det kalla kriget
och
Svenskkyrkan i Dresden.
Ingår i "Såsom i en spegel. Kyrka och teologi i möte med DDR", utg. av Växjö stift 2015
.

Biskop Carlzon, freden och DDR
Tidigare publicerad i Svensk Pastoraltidskrift nr.3/2013.

När säkerhetspolisens agent blev president för Lutherska världsförbundet
Tidigare publicerad i Svensk Pastoraltidskrift nr. 13/2008.

Krigsminnen
Ur Gränsposten 2/2001

Minnen från det kalla kriget
Ur Gränsposten 3/2001


The Persecution of Christians in the Palestinian Authority


Dick Harrison:
Västvärlden kan tacka kristendomen


Ilan Ben-Dov, Israels ambassadör:
Jag vill än en gång uppmana Svenska kyrkan att överge sin paternalistiska och arroganta hållning till Israel. Svenska kyrkans moraliska halt är i inget avseende överlägsen staten Israels och man har inget monopol på begreppen etik och moral. I stället för besattheten av Israel vore det bättre att man intresserade sig för försvaret av de otaliga kristna vilka flyr för sina liv från islamistiska diktaturstater.


Den antisemitiska miljön vid Svenska Teologiska Institutet


Västvärldens brott mot förföljda minoriteter i Mellanöstern


Ockupationen och bosättningarna är inte orsaken till den israelisk-palestinska konflikten, det är symptom på konflikten, skriver Lars Adaktusson

Mellanösterns näst mest hatade folk

Ireland's Anti-Israel Drift:
How Did It Come to This?


En hög ledare för en svensk kvinnorörelse vägrade ta Nuri Kino i hand på grund av hans engagemang för IS offer


11 Christians Killed Every Day for Their Faith


Dr Tom behandlade 500 patienter om dagen


Filippinerna:
Kristna slaktade, kyrkor bombade


En annan form av krigföring


President Trump Delivers the State of the Union Address

Abort i fokus under Trumps tal till nationen


Påven:
Mångfalden av religioner är Guds vilja

The Pope's Stubborn Silence on the Persecution of Christians


Margot Wallström skriver den 27 januari på twitter:

Today, Sweden commemorates the #HolocaustRemembranceDay in different ways. The government’s work to defeat anti-Semitism is steadfast. Education, dialogue, security and international cooperation. we must win the fight against anti-Semitism.

Själv är hon portad från Israel och står högt upp på Wiesenthalscentrets lista över antisemiter. Saknar tydligen skamkänsla.


Kyrkan och den nya antisemitismen


Ulf Bjereld (bl.a. ledamot av Göteborgs domkapitel) driver opinion för Vladimir Putins och Moskvas agenda – ett mönster med lång tradition


KINA
Kinas kristna under ökat tryck

Här ett filmat reportage där regimens agenter konfronteras!


Anders Brogren:
När kartan inte stämmer
– tankar om staten Israel


Massgripanden av kristna i Iran


Merkel har försökt hindra EU-länder från att flytta sina ambassader


Kjell O. Lejon föreläser om "Gud, Trump och hatkärleken till USA"


Ambassadör lan Ben-Dov:
Därför måste Iran stoppas


Varför demonstrerar du inte nu, Marita Ulvskog?


Fikonlövet Svenska kyrkan döljer sin agenda bakom


"Svenska kyrkan" fortsätter sitt antisemitiska korståg

Lars Adaktusson listar exempel på att Ingvar Carlsson och partitopparna förskönar S-historien

Socialdemokraterna – en säker politisk hamn för Hamas

Israel borde hyllas i stället för att hatas!

Lars Adaktussons jungfrutal i riksdagen

Pastor Brunsons förbön för president Trump

Ge oss en regering utan judefientlig Israelpolitik!

PLO vill fortfarande utplåna Israel. Åtminstone enligt sina stagar.

Israels ambassadör:
Tid för förändring

Kyrkostyrelsens ensidiga fokus på Israelkritiker

Bengt G Nilsson:
Därför har jag bytt åsikt i Israel-Palestinafrågan


Jonas Sjöstedt hade möte med terrorkopplad grupp


Varför är palestinska flyktingar annorlunda än alla andra flyktingar?


V vägrar svara på frågor om omstridd riksdagskandidat


Sverige ökar finansieringen och spridandet av antisemitiskt propagandamaterial i skolor


President Trump's Speech at dinner celebrating Evangelical leadership - August 27, 2018


Nima Gholam Ali Pour;
Svenska myndigheter finansierar antisemitismCenterpartiets attack på värdekonservativa


Då: Terrordömda
Nu: Samhällstoppar


Johan Westerholm:
Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har uttalad antisemitism bland förtroendevalda


Jenny Sonesson:
Antirasism som blundar för judehat går inte att ta på allvar


Thailändsk grottpojke tackar Gud för räddningen


Propagandakriget mot Iran


Annika Borg:
Kyrkans politiska dubbelspel om Israel


Secretary of State Mike Pompeo:
Religious persecution in Iran, China must end now


Judehatet – en främmande fågel har tagit plats i arbetarrörelsen

Pride- och Palestinaaktivister på UD går bakom ryggen på den politiska ledningen


Öppet brev till regeringen:
Hur vill ni förklara ert handlande?


Överlevarna
– samtal med de som överlevde Förintelsen


Ivar Arpi:
Folkmordet som Stefan Löfven vägrar erkänna


Nuri Kino:
Sveriges regering är tondöv för kristofobi

Regeringen måste släppa besattheten vid Israel

Det börjar röra på sig i Iran

Trist i Indonesien, tyckte Antje

Indonesia falling to Radicals


Kyrkan och Israel – kommentar till Annika Borgs öppna brev

Annika Borg:
Ärkebiskopens negativa fixering vid Israel

Annika Borg:
Öppet brev till ärkebiskopen
Kyrkans terrorstöd är en skam


En orättvis betraktelse

Socialdemokraternas 12 mäktigaste

Antje tänker verkligen så

Sverige trampar fel i Mellanöstern


Women priests and the marriage supper of the lamb


SR beklagar grovt uttalande om kristna


Hamas och Sverige pekas ut som medansvariga


Joel Halldorf: Socialdemokraterna gör religiösa till syndabockar


Svenska medier bidrar till fortsatta våldsamheter i Gaza


North Korea Opens Its Doors To Christianity


Benjamin Netanyahu avslöjar Irans atomvapenprogram


Farlig obalans i svenska mediers bevakning av Donald Trump


Turkiska angrepp mot kvarvarande armenierna fortsätter

Stefan Löfvens besked:
Inga planer på folkmordserkännande från regeringen

S-avhopp efter folkmordsbeslut


När Özz mötte Janne:
En kulturkrock mellan skam och skuld

Se Uppdrag granskning!


Theresa Mays påskbudskap

President Trumps påskhälsning


Paul Widén:
Det är inte lätt att få det rätt

Är islam en religion, en folkgrupp eller en politisk ideologi?


Palestinian Christian Theologians against Israel

Tysklands inrikesminister:
"Islam hör inte hemma i Tyskland"

Tomas Samuel: Vad innebär böneutrop?

Muslimer i Ljungby:
Vi vill inte ha böneutrop


Bitte Assarmo:
Skamligt när kristna tar strid mot livet


Vi avlönar terrorister

Islamister i svensk politik


Iransk show i Genève gör FN till åtlöje


Den feministiska utrikespolitikens arv


Akilov, Fazlhashemi och Ibn Taymiyya


Netanyahu visar upp iransk drönare i München


President Trumps tal i Israels museum

Carl Rudbeck:
Ingen kan reta etablissemanget som Trump

President Trump talar för Pro Life


Palestinska myndigheten vill samarbeta med ISIS


Margot Wallström:
Sveriges exempel avskräcker


Christer Sturmark:
De kristna ska inte behöva tala i egen sak


Mohamed Omar:
Jag frågade henne vad som är skillnaden mellan islam och kristendom.


Evangelikal megakyrka revs i norra Kina


Plundrare eller handelsmän


Den 7 januari, Juldagen (25 december) enligt den julianska kalendern gjorde Vitrysk TV ett reportage från S:ta Eufrosyniakyrkan, "vår" kyrka i Ivenetz, med fader Viktor.


Bjereld, Demker, Ship to Gaza, Göteborgs domkapitel, Equmeniakyrkan, Diakonia...

Bengt G Nilsson:
”Därför har jag bytt åsikt i Israel-Palestinafrågan”

Frankrikes Macron fogar sig efter arabvärlden

Arabisk apartheid mot palestinier

Mohamed Omar om Menlösa barns dag

Julfirande med förhinder i Betlehem

Ingen intifada i Jerusalem

An Israeli professor just went on Al Jazeera and silenced the entire Arab World

Abdulhameed Hakeem:
Trumps ambassadflytt "constitutes a positive shock to the peace process".


Margots antisemistim

Libanons kristna - offer för nästa folkmord?

Johan Westerholm:
Den dova undertonen av svensk antisemitism

Alan Johnson:
Anti-budskapen skapar polarisering och extremism

Muhamed Omar:
Intifada i Malmö

Morgan Johansson:
”Det är avskyvärt och totalt oacceptabelt att uppmana till våld mot judar."

Det antisemitiska bakgrundsbruset i media


Ärkebiskop Welby förbryllad över kristnas stöd för Trump


Mohamed Omar:
Med Andens svärd han strider


Tareq Taylor besöker Falkenberg


Hyllade terrorist – blir av med svenskt stöd

Mohamed Omar:
Terror i New York

Jesus var inte som Muhammed


USA stoppar ”ineffektivt” FN-stöd till kristna


Saudis kronprins vill liberalisera:
We want to go back to what we were, the moderate Islam that’s open to all religions

Var vikingarna muslimer?

Mohamed Omar:
När den heliga gravens kyrka förstördes


USA lämnar Unesco

Stöd Anna Karin Hammar i arbetet med att arrangera Pride 2018 på Västbanken!

"Varifrån kommer er legitimitet?" Den frågan riktade en tidigare Hamas-medlem till den palestinska delegationen i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Adaktusson och Dozzi:
Dags att be Israel om ursäkt!

Ambassadör Anders Lidén om antiisraelisaka stämningar på UD


USA:s senat hjälper kristna i Irak


Tyskland:
Islams uppgång


Lars Adaktusson:
Stefan Löfven skyller ifrån sig om antisemitismen


Som pensionär får man tid att göra sådant som förut blivit uppskjutet. För några år sedan kunde jag äntligen ta itu med min gamle släkting Johan Stenflychts nästan osannolika berättelse om allt han var med om under Det stora nordiska kriget. Stenflycht började som volontär men blev så småningom Karl XII:s förtrogne bakom ryggen på övriga officerare.

Läs berättelsen här i pdf eller här i html!


Städade på skrivbordet och hittade detta föredrag
(från en USA-resa 2011):

The Preferability of Consensus:
How the Church Built the Swedish Model
A European Case Study


I EFS-kyrkan i Alingsås talade jag om Israel och profetiorna:
Del 1
Del 2Det gamla templets saga
Kåseri ur Hallands-Jul 1919
av Filip Pärson

Men det gamla templet blev till sist kyrka igen.
Läs historien om S:t Laurentii i Falkenberg

Thomas Gür: Julen är en kristen högtid

Har du hört talas om att julen är en gammal hednisk högtid som de kristna tog över från romarna? Vet du att det är en faktoid?
Läs om julen – kristen eller hednisk högtid?!

Julgranen - en kristen symbol

Har du hört talas om att kejsar Augustus aldrig ordnade med någon skattskrivning? Vet du att det är en faktoid?
Läs om mysteriet med den försvunna skattskrivningen och andra mysterier!

En förkortad version av artikeln om skattskrivningen finns här!

Har du hört talas om att de ortodoxa kyrkorna firar jul på Trettondedagen? Vet du att det är en faktoid?
Läs om jul i januari!

Betlehems stjärna - när, var hur?

Julstämningar

När blev Jesus korsfäst?