Familj och släkt Artikelarkiv  Kåserier m.m. Recensioner "Den Gudomliga Symfonin"  Stiftshistoria Dagen Världen idag Svensk Pastoraltidskrift Kyrklig dokumentation Kyrka och Folk Kristeligt Dagblad  Vårt Land   Kyrkpressen The Christian Post Christian Today Christianity Today  FOXNEWS   BBC i24News Al Jazeera Himlen TV7 Israel News SR SVT SvD  Omni Telegraph The Wall Street Journal Vita huset blogg Jerusalem Post   Frankfurter Allgemeine  Le Figaro  Det goda samhället  Lästips  Ledarsidorna.se  Nyheter från Israel Katolskt Magasin  Katolsk Observatör och dess blogg  Signum  The Vatican Today  SMHI  Libris Bokbörsen Antikvariat  Eniro  Hitta.se  Trafikverket  Resrobot Kyrkokartan.se

Rolf Pettersson:

Domkapitlet brister i kyrkorättslig kompetens

Vill biskoparna få makt att binda prästers samveten?


Intervju med Gunnar Hyltén-Cavallius om 68-kyrkan


Advokat Andreas Stenkar Karlgren:
En lättnad för hela Svenska kyrkan, det var min spontana reaktion på beslutet från Överklagandenämnden angående Rune Imberg.


Mikael Karlendal:
Jag lämnar den Romersk-katolska kyrkan

Förvirrat i Rom om religionernas sanna väsen


Ett sätt att se på framtiden i Falkenbergs pastorat
Ett diskussionsunderlag


Överklagandenämnden upphäver Göteborgs domkapitels beslut ang. Rune Imberg

Här är Överklagandenämndens beslut

Kommentar av Dag Sandahl

Kommentarer av Wanja Lundby-Wedin och Bengt Ådahl

Vänstern i Härnösands stift:
Nu får det vara nog med daltandet!

Svar från Inger Lindeskog:
Det Vänstern i Svenska kyrkan kallar daltande är den ordning som gäller i Svenska kyrkan. Där vi lever med motstridiga ståndpunkter i frågor som rör till exempel ämbetet och äktenskapet.


Svenska Jerusalemsföreningen granskas


Abortindustrin har rasistiska rötter

Elaine ångrar sin abort:
”Läkaren visade fostrets tickande hjärta”


Se gärna den utmärkta dokumentären om Charles Ives på SVT Play!

Och läs gärna min bok Den Gudomliga Symfonin som är inspirerad av Charles Ives 4:e symfoni!


Gunnar Hyltén-Cavallius:
Partierna styr kyrkan för sina egna syften


Per Ewert:
(S)å utspelas kyrkomötet


Johan Westerholm:
Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan allt mer lika domedagssekter

Svenska Kyrkan del av Greta-rörelsen, bryter med den lutherska traditionen


Kristna är världens mest förföljda minoritet.
Viktigt möte i FN om religionsfrihet.


Fredrik Sidenvall:
Det systematiska kriget mot oönskad reproduktion


Ulf Jonsson:
Vadå pluralism?


Svante Nordin:
Tre former av politisk och vetenskaplig korrekthet inom akademin


Nej, samvetsfrihet hotar inte aborträtten

Samfund har rätt att definiera äktenskap


Gravsättning utan ceremoni allt vanligare


John Sjögren:
Skaffa barn är ingen mänsklig rättighet


HBTQ-profilerna som dömts för brott mot barn


Exploatering vid Botvids kyrka


Patrik Engellau:
Jesus
- alla tiders främste opinionsbildare


Torbjörn Aronson:
Svenska frikyrkor accepterar statens försök att sprida svensk abortpolitik


Druvjuice eller starkvin - en vattendelare i Svenska Kyrkan

Genuine Bread and Wine Must Be Used for the Celebration of Mass

Markus Hagberg:
D
et materiellas betydelse i firandet av nattvarde

Mikael Löwegren:
Regler och pastorala undantag i nattvardsfirandet


Att Svenska Kyrkan blir allt mer politisk är ingen nyhet – men i det tysta sker en omdisposition av uppdraget som själavårdare. Diakonen, och diakonin, tar en ny skepnad ...


Få är medvetna om säkerhetsriskerna med dödshjälp


Svenska kyrkan under Antje Jackeléns ledning


”Regeringen ska inte försöka styra kyrkan”

Catarina Kärkkäinen:
Arma svenska folkkyrka


Visby kyrkoråd avsätter domprost Mats Hermansson

Ett stort antal handlingar i ärendet finns på Kyrklig dokumentation

Kyrkans tidning:
"Förtroende saknas"


Göran Larsson:
Vart tog de judisk-kristna relationerna vägen?


Intervju med Thomas Idergard - politikern som blev präst


Donald Trump dök upp på gudstjänst

Här är filmen!


Laurentiistiftelsen:
Var förberedd på att bli en minoritet!

Susanna Bigersson:
Snälla regeringen, låt kyrkorna vara kyrkor!

Martin Tunström:
Statskyrkotänkande på kulturdepartementet


S:
Antisemitism som sällskapslek

Centerpartiet borde sopa framför egen dörr


Katolska kyrkan lämnar Svenska missionsrådets styrelse


Mohamed Omar:
Islam och kristendomshatet


Rune Imberg bemöter Göteborgs domkapitels skrivelse till Överklagandenämnden


Hur har det kunnat bli så här, att man måste skämmas för sin antisemitiska kyrkoledning? Varför detta gullande med islamfascismen? Läs denna utomordentliga debatt artikel av Johanna Andersson och Annika Borg!

Biskopsmötet måste ta avstånd från den extrema BDS-rörelsen!

Artikeln är från 2017, tyvärr fortfarande aktuell. Men nu har även det tyska parlamentet, Der Bundestag, den 17 maj 2019 fastslagit att BDS-rörelsen är antisemitisk. Vi väntar på Antjes kommentar.


Annika Borg:
Niqab – en extrem och oroande symbol

Stefan Hedlund:
Vänsterns vurm för folkmördare

Sameh Egyptson:
Svenska kyrkan har gått i fällan

Torgny Larsson:
Utred hur tillsynen ska förbättras

Yngve Kalin:
Så gick det till när pastoraten blev prästernas arbetsgivare

Gunnar Hyltén-Cavallius:
Kyrka i politikens ledband

Johan Sundeen:
I begynnelsen var socialismen

Ann Lång:
Kyrkan är rädd och håller på att tappa greppet


Johan Lundberg:
Antisemitismen visar att staten Israel behövs

Israels ambassadör:
Vissa grupper inom S är besatta av Israelkritiken

Socialdemokrater för tro och solidaritet (f.d. Broderskapsrörelsen) — eller för extremism?

Antisemitiska föreningen i Socialdemokraterna – AfS


Trump lyfte fram bönens kraft

The National Day of Prayer

Förintelse av kristendomens tillvaro och folk:
Var är upprördheten i Väst?

Dåden på Sri Lanka följer ett välkänt mönster

Trump lyfter fram kristnas situation i möten med världsledare


Oss påskdyrkare emellan


Stefan och Margot! Var är era presskonferenser? Var är era fördömanden? Kan inte Stefan åtminstone riskera några missade muslimska röster och säga att detta "inte är OK"?
Nigeria: Jihad mot kristna


Sofia Lilly Jönsson:
Vad apokalypsen kan lära oss om klimathotet


Den svenska kristenheten kan inte leva bara på självförnekelse


Mikael Karlendal:
Kan man försvara påven?

Påven Franciskus är centralfigur i
kyrkans nuvarande kris

Påven i Marocko
Lördag 30 mars anlände påven Franciskus till Marocko. Tillsammans med kung Muhammed VI undertecknade han ett tillkännagivande där de båda statsöverhuvudena fastslog Jerusalems unika religiösa karaktär. De betonade att staden är mänsklighetens gemensamma arv och att den särskilt för de tre monoteistiska religionernas troende är en mötesplats och en symbol för fredlig samexistens, där ömsesidig respekt och dialog odlas.

”Det är därför vårt hopp att de tre monoteistiska religionsgruppernas anhängare i den Heliga staden får full frihet och att deras rätt att tillbedja garanteras, så att de i Jerusalem/Al Quds kan höja sina böner till Gud, Skaparen av alla, för en framtid av fred och broderskap på jorden."

Det är oklart till vem detta tillkännagivande är riktat. Sedan juni 1967 råder ju full frihet för de tre religionerna att bedja på sina resp. heliga platser. Så var det emellertid inte under den jordanska ockupationen 1949–1967. När jag första gången besökte Jerusalem, det var 1966, fick man inte ens stanna vid Västra muren (”Klagomuren”), än mindre fotografera den. Jerusalems gamla stad, som tidigare haft judisk majoritet, var etniskt rensad. I Jewish Quarter fanns inga judar. Synagogorna var förstörda, i vissa fall förvandlade till latriner. På Oljeberget var alla gravstenar med hebreisk text sönderslagna eller bortfraktade.

Den enda garantin för att de tre religionerna även i fortsättningen ska ha tillträde till sina heliga platser är att Israel fortsätter att ha kontroll över hela Jerusalem.


Israels ambassadör:
Svenska kyrkan är Israelfientlig


Allt fler asylsökande muslimer vill konvertera till kristendomen


Josefin Holmström:
När ska kristnas situation börja tas på allvar i Sverige?


Svenska kyrkan språngbräda för islamister


Sverige - sekulärt och kristet


Israels ambassadör om Svenska kyrkans ledning


Rune Imberg överklagar Göteborgs domkapitels beslut och handläggning

Andliga ledare – i parti och minut

Rune Imberg förhörd i biskoplöst domkapitel

Rune Imbergs avkragning

Domkapitlets handlingar och protokoll finns här!


Jennifer Hegarty:
Därför hoppade jag av som följeslagare


”Jag har varit med om att stycka människor”

Mördare byter vapen mot Bibeln


Dag Sandahl:
De arga

Folkkyrka och medlemsavveckling

Göra reda för sig


Pingstpastorer blev präster


Joel Halldorf:
Inga fler applåder!


Sverige har ingen förmåga att hantera religiösa frågor... besattheten av vad andra människor tycker och tänker framstår som en modern form av husförhör


Vad kan vi lära av partiernas medlemstapp?


Utbildningen av diakoner till Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan är en politisk rörelse


Är musiken ett gudsbevis?


Svenska Teologiska Institutet

Göran Larsson:
Det krävs akademisk och teologisk kompetens på plats inom STI:s murar

Göran Larsson:
STI är inte längre ett akademiskt forsknings- och utbildningsinstitut med fokus på judaistik, bibelvetenskap och relationen mellan judar och kristna

Bo Johnson:
STI:s uppgift är att vara ett forskningscentrum

Biörn Fjärstedt om STI-krisen:
Kyrkorna bör försöka lösa sin ännu olösta konflikt med det judiska folket

Bo Sandahl:
Låt Svenska teologiska institutet vara en spetsverksamhet för judisk-kristen dialog!


Mysteriet med den försvunna skattskrivningen


De kyrkliga 50-talisternas stora misslyckanden


Nattvard på månen


Mikael Mogren om julfirandet


Antje och akademin


Kardinal Arborelius klargörande om Svenska Missionsrådets abortuttalande


Biblisk vänskap blir homorelation i den nya vigselordningen


Kyrkokansliprofil angriper konservativa präster


Svenska kyrkan på fåfängans marknad


”Alla människors lika värde” bygger på en felöversättning


Vänstern tog över den norska kyrkan:
Seierherrer som ble tapere


Kyrkohandboken:
Harald Göranssons barn skriver till Kyrkostyrelsen

i Kyrklig Dokumentation


Fredrik Sidenvall:
Fientligt övertagande


Jordan Peterson rör om i åsiktskorridoren
Jordan Peterson hos Skavlan


Dags att ändra i testamenten!
Svenska Kyrkans Mission finns inte längre. De som skrivit in SKM som förmånstagare i sina testamenten bör därför ändra dessa, påminner Fredrik Sidenvall om i en ledare i Kyrka och Folk.

Läs också ledaren i SPT 16/2018!


Gör inte döden ännu mer osynlig!


Vill vi vara kyrka eller ett fastighetsbolag?Teologiskt arbete behövs för vision om gudstjänstliv

”Allt för Sverige”-deltagarna i tårar – känner sorg för svenskarna


Prästerna i Svenska kyrkan som konverterat


Kommer kristen tro dö ut i Europa?


Statsrådet ställer till det för Svenska kyrkan


Vad säger partierna om kristendomen?


Annie Lööf och samvetsfriheten


Lars Eklund:
De som motsatte sig tvångssteriliseringar


Annika Borg:
De kyrkliga 68:orna i motvind


Mekane Yesuskyrkan har fått 3,5 miljoner nya medlemmar på sex år


Widar Andersson:
Släpp inte makten över kyrkklockan!


Carl-Erik Sahlberg:
Svenska kyrkan - en mamma som inte mår bra

Campingutrop

Annika Borg - Johanna Andersson:
Vänsterpolitiken tömmer kyrkan på evighetsperspektivet

Vänsterpolitik nyckeln till evangeliet för 68-kyrkan

Johan Sundeen:
”Anders Wejryd vilseleder om 68-kyrkan”

Anders Wejryd försvarar 68-kyrkan


"Babblande dvärgar", sa ärkebiskopen från predikstolen!


Falsklarmet från kyrkan kan följas av fler


Svar till Antje:
Inkarnation handlar om kropp


Johan Hakelius:
Kyrkklockarna mot Gür rätt i tiden

Sammanställning om domprosten Hermanssons bravader

Domprosten Hermansson ringer i klockorna för att få tyst på Thomas Gür

Alf Svensson:
Sluta jaga kristna tron ur Sverige!

Svenska kyrkans Israelfientlighet fortsätter

Jesus hade tydligen fel! Tvåkönat giftermål "inte rättvisande". Men läs sedan Matt. 19:3-12!

Den kristna vänsters blinda fläck

Paul Widén:
Svenska kyrkans inställning till Israel

Sofia Lilly Jönsson:
Varför pratar journalister till punkt med ärkebiskopen?

Om man hävdar att Kristus inte längre har en mänsklig kropp är det slut med läran om Kristi verkliga, reala närvaro i nattvarden, anser debattörerna Johansson & Johansson

Det är viktigt att behärska teologins formelspråk. För helt utan gränsdragningar och gränsbevakningar kan inte teologin vara, skriver ärkebiskopen i sin replik.

Vad sa Thomas? Bloggardag kommenterar


1968 formade kyrkans Israelsyn

Israels ambassadör:
Kräv ett slut på Svenska kyrkans hat mot Israel

Annika Borg:
Ryktet om 68-kyrkans död är starkt överdrivet

Maria Ludvigsson:
Kyrkan, LO och Fairtrade – kan det bli värre?


Johanna Andersson:
Hårdvinklad källa med sanningsanspråk


John Gustavsson:
Save the 8th. Min kamp mot abort.


Annika Borg:
Svenska kyrkan och islamisterna


Regnbågsfernissan är äntligen skrapad


Jenny Sonesson:
När medkänsla blir härskarteknik

Mohamed Omar:
Antje Jackeléns politik leder till att intoleransen vinner terräng

Fredrik Haage:
Floskler som kyrkliga trossatser

Patrik Pettersson:
Antje skyller på andra


Radio Halland:
Kritiserad kyrkohandbok hotas av rättighetsbråk


Antje:
"Trist" att kristna blir mördade


Mässboken - ett komplement till Kyrkohandboken!

Mattias Lundberg:
Att kyrkan i vissa beslutande organ framstår som helt okunnig om sin egen liturgiska, litterära och musikaliska tradition i närtid är anmärkningsvärt.


Stefan Löfven gick till attack mot ”frireligiösa”


Kvinnlig präst har drop-in-vigslar.
Reportern frågar: Är du själv gift?

Svar: – Haha, faktiskt bara sambo!
Se här!


Bert Stålhammar:
Väckelserörelsen och demokratin


Intervju i Sveriges Kristna Radio om min hemsida


Svenska kyrkan en allt mer politisk och aktivistisk kraft där religionen kommer i andra hand


Biörn Fjärstedt:
Svenska kyrkan överger folket med nya kyrkohandboken

Maria Schottenius:
"Du ska inte stjäla!"


Kyrkan svek offren på Drottninggatan vid minnesceremonin


Processen med den nya kyrkohandboken kan inte beskrivas som något annat än osund och rutten

Håll fast vid liturgins evangeliska katolicitet!


Detta parti styr Svenska kyrkan:
"Makten får S att strunta i religionsfriheten"


När ärkebiskopen blev muslim

Patrik Pettersson:
Slö, slapp och doktrinärt likgiltig teologi från biskopen


John Sjögren:
En domesticerad Jesus?

Mikael Mogren:
Om kristologi


Nya upphovsrättsanspråk på kyrkohandboken


Alf Svensson:
Religionsfobi livsfarligt för samhället


Inför Långfredagen:
När blev Jesus korsfäst?


Dag Sandahl:
DödshjälpDet som är mest besvärande med nya kyrkohandboken är att liturgin brukas för att främja vissa ideologiska övertygelser, skriver Biörn Fjärstedt.

Annika Borg:
Kyrkans flagga vajar rödgrön


Dag Sandahl:
Applåder, visslingar och rop!

Widar Andersson:
Religiös blir ett skällsord

Stödet till trossamfunden – det bidragsindustriella komplexet förblir intakt

Antje till attack mot förre kyrkostyrelseledamoten Olle Burell (S):
Religiösa friskolor en tillgång för samhället


Ledare i Kyrkans Tidning:
Klokt att skjuta upp distributionen av handboken

Anders Ekenbergs skrivelse till kyrkostyrelsen

Christer Pahlmblad kastar grus i handboksmaskineriet!

Kyrkohandboken blir försenad

Tomas Appelqvist:
Kyrkostyrelsen bör stoppa utdelandet av handboken

Maria Schottenius:
Svenska kyrkan glömde upphovsrätten

Riggat avtal om kyrkohandboken mellan Svenska kyrkan och Verbum AB


Intervju med Sofia Lilly Jönsson:
Maktens utmanare


Ett budskap till de 55 kommunikatörerna i Kyrkokansliet

Tord Nordblom:
Behöver kyrkan lika många anställda i framtiden?


Bo Gunnar Åkesson:
Bygg upp vården om medlemmarna


Grahl har fått svar (dock inte av Antje som rest till Myanmar):
Goddag yxskaft!
Grahls slutreplik

Thomas Grahl:
Frågorna som fortfarande väntar på svar

Här är frågorna!


Dag Sandahl:
Irrlärarna och idiotförklaringen


Gunnar Hyltén-Cavallius:
Finns det vilja till krissamtal?


Dags att klyva Svenska kyrkan i två delar


Ett budskap till de 55 kommunikatörerna i Kyrkokansliet i Uppsala


Frida Park:
Förföljda kristna i Sverige är en blind fläck


Stefan Hedlund om Svenska kyrkans makalösa dumheter


Johan Hakelius om det förändrade "vi"


Patrik Pettersson:
Dyster höst

PBS News Hour TV:
Is God is beyond gender? Swedish church challenges traditional perception

Susanna Birgersson:
Varför låter ärkebiskopen som en personalchef?


Sofia Lilly Jönsson:
Man ska inte behöva känna sig dum i mötet med kyrkan


Christer Sturmark upprepar i SvD en svårutrotad faktoid, nämligen att julen är en hednisk högtid! - Fortfarande är det många som tror så. Men det är fel. Julen är ursprungligen en kristen högtid. Läs här!

Så får vi se om någon tidning också i år tar upp den gamla faktoiden om att kejsar Augustus aldrig hade någon skattskrivning. Du kan förbereda dig genom att läsa här!


Thomas Grahl:
Hur avser kyrkomakten renovera byråkratin?

Hård kritik har framförts mot kyrkohandboken

Arbetet med kyrkohandboken ingen framgångssaga


Svenska kyrkan borde inte gräva skyttegravar


Vem är Sofia Lilly Jönsson?

Sofia Lilly Jönsson:
Med Guds hjälp och stjärnans


Christer Pahlmblad:
Svenska kyrkan vårdar inte det teologiska arvet


Lena Adelsohn Liljeroth:
Börjar Svenska kyrkan bli desperat?


Farhågorna om partipolitisering av Svenska kyrkan inför kyrkovalet i höstas besannas


Jag är inte religiös men...

Svenska kyrkans "reform"

Det teologiska innehållet bekymrar

Makten framför allt

Gudstjänsttrygghet
- ett brev från ordföranden i Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen

Det är ett alltför vanligt missförstånd att Anden skulle vara "en hon", senast nu från Svenska kyrkans kyrkomöte. Faktum är att den helige Ande inte alls är feminimum.

Att kyrkomötet godkänt handboken bevisar än en gång att Svenska kyrkan skadas av att styras av de politiska partierna.

Nya kyrkohandboken kan leda till mer splittring


Tveksamt om Svenska Kyrkans #utiljuset kommer få mätbar effekt


Svenska kyrkan – vägen till helvetet kantas av goda föresatser

Kirken i Sverige oppfordrer sine prester til å bruke kjønnsnøytralt språk når de snakker om Gud

Den svenske kirke overvejer kønsneutral Gud

Church of Sweden to stop clergy calling God 'he' or 'the Lord' in bid to crack down on gendered language

Church of Sweden to stop referring to God as 'he' or 'Lord'

Jumalan herroittelua karsittiin Ruotsin kirkonmenoista – Uutinen levisi ulkomaille, ja moni käsitti väärin

Reforming the Church of Sweden


Kyrkokansliets vinklade sammanställning kan du glömma!
Så här ser verkligheten ut!

Här är en oberoende granskning av 616 remissvar om en ny kyrkohandbok!

Och här en detaljerad sammanställning av 272 remissyttranden!
© Kyrklig dokumentation

Revisionsbyrån Grant Thorntons granskning av projektprocessen för ny kyrkohandbok presenterades 16 november — med två veckors fördröjning. Dokumentet finns här!

Mattias Lundberg:
Kyrkomötesledamöter, gå inte mot kyrkans församlingar i avgörande fråga!

Corren.se:
Hafsverk av kyrkan
Uselt arbete ger dålig handbok

DN:
Kommentar av Maria Schottenius:
Katastrofal läsning för de ansvariga för kyrkohandboken!

SvD:
Kommentar av Sofia Lilly Jönsson:
Granskningen av kyrkohandboken en slakt!

Rapporten sammanfattas av Dag Sandahl

Dag Sandahl:
Några av oss har extra anledning att markera. Det är vi som undgick rondskålen men som med nuvarande abortlagstiftning kanske hamnat där. Vi är rätt många. Ska vi ta Electas ord för sanna att alternativet, att vi lever är (så sa hon, inte "kan vara") är värre.

Ann Heberlein:
Hycklarna i Hedvig Eleonora


49 präster:
Arbetet med handboken måste tas om

Sofia Lilly Jönsson:
Börjar Svenska kyrkan inse vikten av kvalitetsmusik?

Tomas Appelqvist:
Att nu anta en handbok kommer förmodligen främst att underminera bokens ställning. Om några få år kommer kyrkomötet ändå behöva ta upp frågan igen utifrån ett betydligt sämre utgångsläge.


Fler artiklar i artikelarkivet!


Anders Brogrens HemsidaHär är hemsidans egen sökmotor!

Laxräknaren
i Hertingforsen, Falkenberg

 

Om hemsidan

”Jaha, det är du med hemsidan”

Intervju i Hallands Nyheter

Vädret i Falkenberg

 

KALENDER

16 november: Göteborg, Församlingsfakulteten. Fakultetens dag, Agen Nordlander, Torbjörn Johansson, Rune Imberg.

16 november: Stockholm, Roseniuskyrkan, mässa.

16–17 november: Åh stiftsgård, Höstoas, Hans Weichbrodt, Berit Simonsson, Filip Lindstrand, Jan Hallquist, Benedikte Nilsson, Lars Nilsson, Miriam Axklo, Marcus Stille, Göran Olofsson, Lennart Henricsson, Hanna Simonsson, Lisa Lerman, Lena Lagerqvist.

20 november: Lund, Laurentiistiftelsen, Ingrid Norén Nilsson, Kyrkoårets rikedom.

21 november: Lund, Theofil, lunchsamling, Vägar framåt för bekännelsetrogna i Svenska kyrkan, Berth Löndahl.

24 november: Torestorp, Lärjungagården, Om att bli funnen i Jesus, Hans Lundaahl.

25 november: Göteborg, Församlingsfakulteten, Gudsbilden i Gamla testamentet, Mats Eskhult.

27 november: Lund, Laurentiistiftelsen, Elisabet Willix, Psalmboken.

28 november: Lund, Theofil, lunchsamling om Psalt. 15.

30 november: Stockholm, Roseniuskyrkan, mässa.

4 december: Lund, Laurentiistiftelsen, Berth Löndahl, Andens frukter.

5 december: Lund, Theofil, lunchsamling om teologi i tiden.

6–8 december: Djursholm, SSB:s adventskonvent.

6–8 december: Hjelmserydsstiftelsen, retreat, Pär-Magnus Möller.

11 december: Lund, Laurentiistiftelsen, Johannes Sköldengen, Varför ska man gå i kyrkan?

12 december: Lund, Theofil, lunchsamling om kristen filosofi.

18 december: Lund, Laurentiistiftelsen, Folke T. Olofsson, Trosbekännelse.


 NU-DOMÄNER 
PLATS I WEBHOTELL
HOS


ILLUSTRERAD BIBEL
Översatt och fackgranskad av Margareta och Anders Brogren


E-mail skickas till

info [snabel-a] brogren.nu


Den Gudomliga SymfoninMargareta Brogren 
Översättare


Yngves  predikobibliotek

Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap


LÄNKAR
Himlen TV7
Sveriges kristna radio
Den kristna kyrkans tro

Kingdom Kids Club
Answering Islam
En kristen-muslimsk dialog

Kyrklig dokumentation
HASHIVAH
Jesus.se
Webkyrkan med Stanley Sjöberg
Published writings by Bishop Bo Giertz available in English
Himmelskt söndagsgodis
...inte bara för de snälla barnen
Illustrerat bibellexikon
Nyheter och tidstecken
Evidence for Survival After Death
Læstadiusmuseet i Pajala

The Facts about Jesus Presented by Scholars
Biblisk ordbok
TESTIMONIES OF CHANGED LIVES!
Kunskap om GUD
Respekt -
katolsk rörelse för livet

Jesus.se
Darash
- om Bibeln och det judiska folket

Christian Braws hemsida
Gaudete förlag
Till minnet av Per Ericson
Kyrklig Samlings hemsida
Claude Loyola Allgén
Muslims For Jesus
Logosmappen
Bibelfrågan
Frågor och svar om bibeln

CredoAkademin
- till den kristna trons försvar

GodTube - ett alternativ till YouTube
Gezelius bibelverk
Kommentar till hela bibeln

Christianity Today
En kunskapsbank

Norea Radio
Radiomission över alla gränser

Back to Jerusalem

- God´s call to China
Arkadia
- portal till länkar om kristendom
Något för alla
Artos & Norma Bokförlag

Katolsk Observatör

Avisen DAGEN
(Norge)
Palestine Facts. Sajten innehåller en mängd fakta om konflikten i Mellanöstern
Katolska kyrkans katekes på svenska

Memri TV
med utvalda clip från TV-stationer i Mellanöstern
Signums hemsida
med artikelarkiv

Martyrkyrkans vänner
Jesus.se

Mission.Xp

David Virtue rundbrev om den anglikanska kyrkan.
”Kilden”, innehållsrik norsk hemsida av Torleiv Haus.
Välfärdsverket
Israel, the Conflict and Peace: Answers to Frequently Asked Questions
Bibelskolan.com
Kloster och kommuniteter inom Svenska kyrkan

Toward Jerusalem Council II
Shalom över Israel

Om Mellanösternkonflikten och antisemitismen
Turista i datorn
Göteborgs Konstmuseum
Bibelfrågan
På hårets bibelöversättning med inklusivt språk
Reformationsbibelsällskapet
Svenska Folkbibeln
Avigsidan


Kyrkliga organisationer utanför det politiska systemet

ArtikelarkivDenna sida är alltid under konstruktion!


Antalet kristna i Iran växer – men de ses som ett hot


68-rörelsen och EU:s relationer med Israel


Hösten då judarna kom till Marstrand


Salomon Schulman:
Det vore till exempel intressant att få höra vår ärkebiskop berätta för en bredare publik vad som hände i hennes tyska födelsestad. Hon har säkert hört både ett och annat om judar som skymfades eller mördades.


Sameh Egyptson:
Svenska kyrkan har gått i fällan


SPT
NR 23
8/11 2019 • ÅRGÅNG 61


LEDARE
Är de frånvarande männen ett problem?

ARTIKLAR
SOFIE HAMRING
Vad gör en man till en man och en kvinna till en kvinna? II

MARIE BERNÉLI
Söndagsskola för vuxna

REFLEX
Jonas Lidén drabbas av mening
och klimatfeber

FÖR PREDIKAN
TOM RANDGARD
Söndagen före Domssöndagen

TORD NORDBLOM
Domssöndagen

BERTH LÖNDAHL
Första söndagen i Advent

Se vidare på SPT:s hemsida:
www.pastoraltidskrift.nu/


Fel att tala om ”ockuperad mark”


USA erkänner folkmordet 1914


Polisen stänger kyrkor i väckelsens Algeriet


Ann Linde försvarade BDS-rörelsen


In A First, Greek Church Recognizes Orthodox Church Of Ukraine


Lars Adaktusson:
Nu kan du få Sverige på rätt kurs igen, Linde!


Ilan Ben-Dov:
Ta chansen nu – ändra synen på Israel, Linde!

Christina Toledano Åsbrink:
Därför måste UNRWA läggas ner


Hos Labour möts vi av en judekarikatyr.
Jeremy Corbyn måste göra upp med sina egna rötter.


Bengt-Ove Andersson:
Kan Sverige resa sig efter Wallström

Välkommet ifrågasättande av Bildts utrikespolitik


Varför araber avskyr palestinier


Valet mellan Israel och Iran borde vara enkelt för Margot Wallström


Visselblåsare:
Google svartlistar högersajter – vill stoppa Trump


Antisemitismen har ökat i Sverige
Ny mätning från Aftonbladet/Inizio om hatet mot judar i Sverige

Malmö slätar över sin antisemitism


Carl Henrik Grenholms utrikespolitiska ställningstagande i tidningen Broderskap 1971:
”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”
Johan Westerholm:
Därför knäcks inte antisemitismen i Malmö


President Trump Meets with Survivors of Religious Persecution

Bengt-Ove Andersson:
De som inte minns historien är dömda att upprepa den

Afrika:
Oroande ökning i förföljelse av kristna

Attackerna på Afrikas kristna ökar snabbt

De palestinska kristnas svåra situation

Antisemitismen i Sverige ökar och allt fler judar hotas


DDR

Guido Knopps bok om DDR har nu kommit i svensk översättning. Du kan också läsa mina gamla artiklar om DDR och östblocket.

I skuggan av det kalla kriget
och
Svenskkyrkan i Dresden.
Ingår i "Såsom i en spegel. Kyrka och teologi i möte med DDR", utg. av Växjö stift 2015
.

Biskop Carlzon, freden och DDR
Tidigare publicerad i Svensk Pastoraltidskrift nr.3/2013.

När säkerhetspolisens agent blev president för Lutherska världsförbundet
Tidigare publicerad i Svensk Pastoraltidskrift nr. 13/2008.

Krigsminnen
Ur Gränsposten 2/2001

Minnen från det kalla kriget
Ur Gränsposten 3/2001


The Persecution of Christians in the Palestinian Authority


Dick Harrison:
Västvärlden kan tacka kristendomen


Ilan Ben-Dov, Israels ambassadör:
Jag vill än en gång uppmana Svenska kyrkan att överge sin paternalistiska och arroganta hållning till Israel. Svenska kyrkans moraliska halt är i inget avseende överlägsen staten Israels och man har inget monopol på begreppen etik och moral. I stället för besattheten av Israel vore det bättre att man intresserade sig för försvaret av de otaliga kristna vilka flyr för sina liv från islamistiska diktaturstater.


Den antisemitiska miljön vid Svenska Teologiska Institutet


Västvärldens brott mot förföljda minoriteter i Mellanöstern


Ockupationen och bosättningarna är inte orsaken till den israelisk-palestinska konflikten, det är symptom på konflikten, skriver Lars Adaktusson

Mellanösterns näst mest hatade folk

Ireland's Anti-Israel Drift:
How Did It Come to This?


En hög ledare för en svensk kvinnorörelse vägrade ta Nuri Kino i hand på grund av hans engagemang för IS offer


11 Christians Killed Every Day for Their Faith


Dr Tom behandlade 500 patienter om dagen


Filippinerna:
Kristna slaktade, kyrkor bombade


En annan form av krigföring


President Trump Delivers the State of the Union Address

Abort i fokus under Trumps tal till nationen


Påven:
Mångfalden av religioner är Guds vilja

The Pope's Stubborn Silence on the Persecution of Christians


Margot Wallström skriver den 27 januari på twitter:

Today, Sweden commemorates the #HolocaustRemembranceDay in different ways. The government’s work to defeat anti-Semitism is steadfast. Education, dialogue, security and international cooperation. we must win the fight against anti-Semitism.

Själv är hon portad från Israel och står högt upp på Wiesenthalscentrets lista över antisemiter. Saknar tydligen skamkänsla.


Kyrkan och den nya antisemitismen


Ulf Bjereld (bl.a. ledamot av Göteborgs domkapitel) driver opinion för Vladimir Putins och Moskvas agenda – ett mönster med lång tradition


KINA
Kinas kristna under ökat tryck

Här ett filmat reportage där regimens agenter konfronteras!


Anders Brogren:
När kartan inte stämmer
– tankar om staten Israel


Massgripanden av kristna i Iran


Merkel har försökt hindra EU-länder från att flytta sina ambassader


Kjell O. Lejon föreläser om "Gud, Trump och hatkärleken till USA"


Ambassadör lan Ben-Dov:
Därför måste Iran stoppas


Varför demonstrerar du inte nu, Marita Ulvskog?


Fikonlövet Svenska kyrkan döljer sin agenda bakom


"Svenska kyrkan" fortsätter sitt antisemitiska korståg

Lars Adaktusson listar exempel på att Ingvar Carlsson och partitopparna förskönar S-historien

Socialdemokraterna – en säker politisk hamn för Hamas

Israel borde hyllas i stället för att hatas!

Lars Adaktussons jungfrutal i riksdagen

Pastor Brunsons förbön för president Trump

Ge oss en regering utan judefientlig Israelpolitik!

PLO vill fortfarande utplåna Israel. Åtminstone enligt sina stagar.

Israels ambassadör:
Tid för förändring

Kyrkostyrelsens ensidiga fokus på Israelkritiker

Bengt G Nilsson:
Därför har jag bytt åsikt i Israel-Palestinafrågan


Jonas Sjöstedt hade möte med terrorkopplad grupp


Varför är palestinska flyktingar annorlunda än alla andra flyktingar?


V vägrar svara på frågor om omstridd riksdagskandidat


Sverige ökar finansieringen och spridandet av antisemitiskt propagandamaterial i skolor


President Trump's Speech at dinner celebrating Evangelical leadership - August 27, 2018


Nima Gholam Ali Pour;
Svenska myndigheter finansierar antisemitismCenterpartiets attack på värdekonservativa


Då: Terrordömda
Nu: Samhällstoppar


Johan Westerholm:
Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har uttalad antisemitism bland förtroendevalda


Jenny Sonesson:
Antirasism som blundar för judehat går inte att ta på allvar


Thailändsk grottpojke tackar Gud för räddningen


Propagandakriget mot Iran


Annika Borg:
Kyrkans politiska dubbelspel om Israel


Secretary of State Mike Pompeo:
Religious persecution in Iran, China must end now


Judehatet – en främmande fågel har tagit plats i arbetarrörelsen

Pride- och Palestinaaktivister på UD går bakom ryggen på den politiska ledningen


Öppet brev till regeringen:
Hur vill ni förklara ert handlande?


Överlevarna
– samtal med de som överlevde Förintelsen


Ivar Arpi:
Folkmordet som Stefan Löfven vägrar erkänna


Nuri Kino:
Sveriges regering är tondöv för kristofobi

Regeringen måste släppa besattheten vid Israel

Det börjar röra på sig i Iran

Trist i Indonesien, tyckte Antje

Indonesia falling to Radicals


Kyrkan och Israel – kommentar till Annika Borgs öppna brev

Annika Borg:
Ärkebiskopens negativa fixering vid Israel

Annika Borg:
Öppet brev till ärkebiskopen
Kyrkans terrorstöd är en skam


En orättvis betraktelse

Socialdemokraternas 12 mäktigaste

Antje tänker verkligen så

Sverige trampar fel i Mellanöstern


Women priests and the marriage supper of the lamb


SR beklagar grovt uttalande om kristna


Hamas och Sverige pekas ut som medansvariga


Joel Halldorf: Socialdemokraterna gör religiösa till syndabockar


Svenska medier bidrar till fortsatta våldsamheter i Gaza


North Korea Opens Its Doors To Christianity


Benjamin Netanyahu avslöjar Irans atomvapenprogram


Farlig obalans i svenska mediers bevakning av Donald Trump


Turkiska angrepp mot kvarvarande armenierna fortsätter

Stefan Löfvens besked:
Inga planer på folkmordserkännande från regeringen

S-avhopp efter folkmordsbeslut


När Özz mötte Janne:
En kulturkrock mellan skam och skuld

Se Uppdrag granskning!


Theresa Mays påskbudskap

President Trumps påskhälsning


Paul Widén:
Det är inte lätt att få det rätt

Är islam en religion, en folkgrupp eller en politisk ideologi?


Palestinian Christian Theologians against Israel

Tysklands inrikesminister:
"Islam hör inte hemma i Tyskland"

Tomas Samuel: Vad innebär böneutrop?

Muslimer i Ljungby:
Vi vill inte ha böneutrop


Bitte Assarmo:
Skamligt när kristna tar strid mot livet


Vi avlönar terrorister

Islamister i svensk politik


Iransk show i Genève gör FN till åtlöje


Den feministiska utrikespolitikens arv


Akilov, Fazlhashemi och Ibn Taymiyya


Netanyahu visar upp iransk drönare i München


President Trumps tal i Israels museum

Carl Rudbeck:
Ingen kan reta etablissemanget som Trump

President Trump talar för Pro Life


Palestinska myndigheten vill samarbeta med ISIS


Margot Wallström:
Sveriges exempel avskräcker


Christer Sturmark:
De kristna ska inte behöva tala i egen sak


Mohamed Omar:
Jag frågade henne vad som är skillnaden mellan islam och kristendom.


Evangelikal megakyrka revs i norra Kina


Plundrare eller handelsmän


Den 7 januari, Juldagen (25 december) enligt den julianska kalendern gjorde Vitrysk TV ett reportage från S:ta Eufrosyniakyrkan, "vår" kyrka i Ivenetz, med fader Viktor.


Bjereld, Demker, Ship to Gaza, Göteborgs domkapitel, Equmeniakyrkan, Diakonia...

Bengt G Nilsson:
”Därför har jag bytt åsikt i Israel-Palestinafrågan”

Frankrikes Macron fogar sig efter arabvärlden

Arabisk apartheid mot palestinier

Mohamed Omar om Menlösa barns dag

Julfirande med förhinder i Betlehem

Ingen intifada i Jerusalem

An Israeli professor just went on Al Jazeera and silenced the entire Arab World

Abdulhameed Hakeem:
Trumps ambassadflytt "constitutes a positive shock to the peace process".


Margots antisemistim

Libanons kristna - offer för nästa folkmord?

Johan Westerholm:
Den dova undertonen av svensk antisemitism

Alan Johnson:
Anti-budskapen skapar polarisering och extremism

Muhamed Omar:
Intifada i Malmö

Morgan Johansson:
”Det är avskyvärt och totalt oacceptabelt att uppmana till våld mot judar."

Det antisemitiska bakgrundsbruset i media


Ärkebiskop Welby förbryllad över kristnas stöd för Trump


Mohamed Omar:
Med Andens svärd han strider


Tareq Taylor besöker Falkenberg


Hyllade terrorist – blir av med svenskt stöd

Mohamed Omar:
Terror i New York

Jesus var inte som Muhammed


USA stoppar ”ineffektivt” FN-stöd till kristna


Saudis kronprins vill liberalisera:
We want to go back to what we were, the moderate Islam that’s open to all religions

Var vikingarna muslimer?

Mohamed Omar:
När den heliga gravens kyrka förstördes


USA lämnar Unesco

Stöd Anna Karin Hammar i arbetet med att arrangera Pride 2018 på Västbanken!

"Varifrån kommer er legitimitet?" Den frågan riktade en tidigare Hamas-medlem till den palestinska delegationen i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Adaktusson och Dozzi:
Dags att be Israel om ursäkt!

Ambassadör Anders Lidén om antiisraelisaka stämningar på UD


USA:s senat hjälper kristna i Irak


Tyskland:
Islams uppgång


Lars Adaktusson:
Stefan Löfven skyller ifrån sig om antisemitismen


Som pensionär får man tid att göra sådant som förut blivit uppskjutet. För några år sedan kunde jag äntligen ta itu med min gamle släkting Johan Stenflychts nästan osannolika berättelse om allt han var med om under Det stora nordiska kriget. Stenflycht började som volontär men blev så småningom Karl XII:s förtrogne bakom ryggen på övriga officerare.

Läs berättelsen här i pdf eller här i html!


Städade på skrivbordet och hittade detta föredrag
(från en USA-resa 2011):

The Preferability of Consensus:
How the Church Built the Swedish Model
A European Case Study


I EFS-kyrkan i Alingsås talade jag om Israel och profetiorna:
Del 1
Del 2Det gamla templets saga
Kåseri ur Hallands-Jul 1919
av Filip Pärson

Men det gamla templet blev till sist kyrka igen.
Läs historien om S:t Laurentii i Falkenberg

Thomas Gür: Julen är en kristen högtid

Har du hört talas om att julen är en gammal hednisk högtid som de kristna tog över från romarna? Vet du att det är en faktoid?
Läs om julen – kristen eller hednisk högtid?!

Julgranen - en kristen symbol

Har du hört talas om att kejsar Augustus aldrig ordnade med någon skattskrivning? Vet du att det är en faktoid?
Läs om mysteriet med den försvunna skattskrivningen och andra mysterier!

En förkortad version av artikeln om skattskrivningen finns här!

Har du hört talas om att de ortodoxa kyrkorna firar jul på Trettondedagen? Vet du att det är en faktoid?
Läs om jul i januari!

Betlehems stjärna - när, var hur?

Julstämningar