Familj och släkt Artikelarkiv  Kåserier m.m. Recensioner "Den Gudomliga Symfonin"  MMM Stiftshistoria  Dagen Världen idag Svensk Pastoraltidskrift Kyrklig dokumentation Kyrka och Folk Kristeligt Dagblad  Vårt Land   Kyrkpressen The Christian Post Christian Today Christianity Today CNN FOXNEWS Sky News  BBC i24News Al Jazeera English SR SVT SvD  DN  Telegraph The Wall Street Journal  Washington Post Jerusalem Post   Gatestone Institute  Frankfurter Allgemeine  Le Monde  Dick Erixon Det goda samhället  Cornucopia Ledarsidorna.se Dag Sandahl  Nyheter från Israel Katolskt Magasin  Katolsk Observatör och dess blogg  Signum  The Vatican Today  SMHI  Libris Bokbörsen Antikvariat  Eniro  Hitta.se  Trafikverket  Resrobot

Lansering av boken
68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 i Borås den 31 januari.


Samvetsfrihet en mångfaldsfråga
Medborgare borde uppmuntras att följa sitt samvete, skriver Joel Halldorf


101-årige Olof Andrén, Sveriges äldste präst, predikade i Uppsala i söndags


Om Karl Gerhard hade gjort den:
Kyrkohandboksvisan

Mera sång om kyrkohandboken:
Bohlin, Bohlin ...


Forskare:
Nu vet vi när Josua vann slaget vid Gibeon


Ann Heberlein:
Vi lämnar kyrkan för att vi är kristna


Erik Helmerson:
Kristna mördas – världen blundar


Satsa på konservativ kristendom!


Kommentar till Antjes angrepp på kyrkan i Lettland


Torbjörn Aronson:
Teologisk årskrönika


Mellanmjölksförsvar för en produkt som inte övertygar

Josefin Holmström:
När ska kyrkan lyssna på de obekväma rösterna?

Patrik Pettersson framförde tre synpunkter till Antje..

Sofia Lilly Jönsson:
"Om makten tar a priori att den är ofelbar, uppstår kyrkosplittring i alla fall. Auktoritet och tilltro måste förtjänas. Sanning är ett perspektiv som makten inte äger."

Hur står det till med yttrandefriheten inom Svenska kyrkan i praktiken? Den sitter trängre till än vad många vill hävda, menar prästen Gunnar Hyltén-Cavallius.

DGS-TV:
Går det att reformera Svenska kyrkan?
Samtal med Annika Borg och Helena Edlund

Ann Heberlein:
Hon arbetar på sitt varumärke, Ärkebiskop Antje eller ÄB Antje, men struntar i att den organisation hon är satt att förvalta vittrar sönder.

Maria Schottenius:
Nu råder uppror bland kyrkomusikerna

Anders Brogren:
Fenomenet Antje

Antje intervenerar i Lettland
Antje har utvidgat sin episkopala tillsyn till andra sidan av Östersjön och läxar upp den lettiska kyrkan.

Läs hennes brev här!

Antje intervenerar i Mellanöstern
... Svenska Kyrkan är i allra högsta grad en aktör i denna konflikt, trots ärkebiskopens botgöringsresa till Egypten. ... Det är ingen slump att ärkebiskopen valde Egypten före Libanon. I Libanon hade hon ställts inför att behöva svara på en rad obekväma frågor, i Egypten mest tomma artighetsfraser... Svenska Kyrkan spelar hela tiden med just de krafter som håller ett lågintensivt folkmord och ett lågintensivt tredje världskrig vid liv... Att klarlägga detta är avgörande för att vi skall kunna navigera bättre i framtiden än vad dagens utrikesledning och Svenska Kyrkan gör. Den Svenska Kyrkan är i allra högsta grad en aktör i denna konflikt. Men hemmavid.

Läs artikeln En resa in i Mörkrets hjärta här!

... Ärkebiskopens platta kondoleanser, utan kritik mot den lagstiftning som gör detta möjligt, är även de en naturlig del i detta. Hon kommer inte rimligen ta den strid som krävs med sin långa historia att se genom fingrarna på hur kristna minoriteter behandlas i Mellanöstern ...

Läs artikeln Folkmordet på kristna fortsätter i det tysta här!

...Ärkebiskopen gråter för männens skull. Män som i många andra länder skulle förväntas ha slagits för sitt land, sin heder och sin familj. Kvinnorna, de äldre och barnen blev medvetet lämnade efter, vadandes i ruinerna i färskt blod. Övergivna av männen...

Läs artikeln Nyanserna i en påstådd moralisk kollaps här!

När ska ärkebiskop Antje Jackelén ta förföljelsen och folkmordet på kristna på allvar? Nuri Kino har lyssnat på henne i Sveriges radio.


Den syrisk-ortodoxe patriarken Afram önskar God Jul

Ordet Betlehem ströks
liksom verser med Jesus Kristus när Södra skolan i Åmål firade Lucia. – Horribelt, säger Peter Landälv, pastor i Kungsbergskyrkan, där samlingen hölls.

Stallet är pyntat, men krubban gapar tom


Anders Wejryd och Wanja Lundby-Wedin om myter och lögner


Om du som präst är kritisk till Handboksförslaget 2016 och anser att en grundlig omprövning måste ske, skriv under här!

Maria Schottenius:
Nu råder uppror bland kyrkomusikerna

Jan H Börjesson:
Snart har vi det ungefär som man har det i England där församlingarna själv får välja liturgi och psalmbok.

Gör i stället ett tillägg!

Maria Schottenius:
Varför detta hemlighetsmakeri kring kyrkohandboken?

Sofia Lilly Jönsson:
Turerna kring kyrkohandboken är rena farsen

Den nya kyrkohandboken kommer att brista i brett förtroende

Handboken på Youtube


Vad säger Bibeln om äktenskapet?

Lukas Berggren:
Alla ska med – vare sig de vill eller inte

Joel Halldorf:
”Hänga med sin tid” räcker inte
Svenska kyrkan måste motivera kursändringar teologiskt.


Bert Stålhammar:
Skolbesök i advents- och jultid


När ska ärkebiskop Antje Jackelén ta förföljelsen och folkmordet på kristna på allvar?
Det undrar Nuri Kino efter att ha lyssnat på en intervju med henne i i Sveriges radio.


Vill Svenska kyrkan verklig ekumenik?

Samvetsfriheten hotad även i Svenska kyrkan

Göteborgs-Posten:
Mångfald motarbetas inom kyrkan


Lars Adaktusson:
EU:s väljare vill sköta sina familjer själva


Biörn Fjärstedt:
Det är verkligen upp- och nedvänt, antikristligt rent av, när kyrkan tänks kunna bli ett verktyg för ett politiskt partis målsättning.


Påven varnar för tre falska modeller i strävan mot kristen enhet


Nya Testamentet, andra upplagan av Reformationsbibeln 2016, har anlänt från tryckeriet


Göteborgs stifts herdaminne, band III (Fässbergs, Älvsyssels södra och norra kontrakt) har anlänt från tryckeriet


Svenska kyrkan måste spara halv miljon om dagen


Göran Skytte:
Muslimer på påvens mässa

Förstod journalisterna påvens svar?

Ann Heberlein:
Kyrkan är inte vilken klubb som helst

Annika Borg:
Påvebesök, patriarkatets kvinnor och Aftonbladets förvirring

Pope Francis confirms finality of ban on ordaining women priests

Joel Halldorf och Sofia Lilly Jönsson chattar om kyrkan och den kristna tron.

Göteborgs-Posten:
Kategoriseringsångesten som påven väcker är inte olik den som fanns kring Bertil Gärtner

Signum om påvebesöket:
" Förberedelserna har präglats av friktioner mellan Stockholms katolska stift och Svenska kyrkans ledning om allt möjligt."

Ulf Jonsson:
Det religiösa landskapet i Sverige inför påvens besök

DN:
Ulf Jonsson intervjuar påven

Intervjun med påven – fullständig version

DN:
Därför väljer unga svenskar att bli katoliker

Rune Imberg:
Luther och den överraskande reformationen


HANDBOKSBLUFFEN!
eller
Konsten att ljuga med statistik

Svar på biskopsartikel:
Detta beteende
skämmer ut Svenska kyrkans ledning!

Vem vill ni nå?

Alla remissvar och yttranden över kyrkohandboksförslaget finns här!


Stärk rättssäkerheten – utöka översynen av domkapitlen!


De inbjudna gästerna vid påvens besök i Lund finns här!

Spänd stämning inför påvens Sverigebesök

Vi behöver biskopen av Rom
I en globaliserad och pluralistisk värld ser vi ingen annan samlande gestalt för världskristenheten än påven. Det skriver fyra ämbetsbärare i Svenska kyrkan i ett öppet brev till påven.


Kyrkopolitiken skrämmer bort


Göran Skytte:
S lyckades göra kyrkan till ett salighetsverk


Än finns det tid att sätta sig in i remissvaren till kyrkohandboken. Läs frisvaren och gå inte på tjänstemännens vinklade presentation!

Alla remisssvaren finns här!


Handlingsfriheten för präster kan begränsas


"Människor och tro" i P1 anmäls till granskningsnämnden


Handlar kristendom om att de anställda gnetar på så länge Svenska kyrkan har råd att betala dem?


S sprider propaganda om Svenska kyrkan

De socialdemokratiska kyrkopolitikerna marscherar beslutsamt in från vänster


Hur blev svenskarna världens mest ensamma folk?

Våren 1972 samlas en grupp socialdemokratiska politiker för att skapa en ny vision för Sveriges framtid. Målet är att skapa ett samhälle av oberoende individer. I The Swedish Theory of Love undersöker, 40 år senare, filmaren Erik Gandini resultatet.


Svenska Kyrkans upplevda ambition att så få personer som möjligt skall känna igen sig i den kyrka de döptes och växte upp i verkar vara outsläcklig.


My Cross:
Is Sweden's Church Failing To Stand Up For Persecuted Christians?


Per Eckerdal tar strid mot Missionsprovinsen


Bach på 90 minuter med John Eliot Gardiner


Annika Borg:
En ny reformation

Johanna Andersson:
Öppet brev till ärkebiskop Antje Jackelén

Svar från Antje Jackelén


Förmår kyrkomötet hålla fast vid uppdraget?

Göran Skytte:
"Även jag har funderat på att lämna Svenska kyrkan."
Det kungliga salighetsverket

Partierna borde lämna Svenska kyrkan


Låt inte stress sänka handbokens kvalitet!

Vad händer nu med Kyrkohandboken och remissen?


Svenska kyrkan förstår inte sitt kärnuppdrag

Det skulle kunna vara en parodi, men det här är verkligheten i Sverige. Förra veckan återupptog riksdagens sitt arbete efter sommarens uppehåll.

Riksdagens oheliga öppnande


Lars Adaktusson:
De förföljda vill inte att vi tiger

Kyrkans märkliga politik

Bertil Murray:
Debatten punkterade kyrkans självbild

Biörn Fjärstedt:
Inga pengar bör skickas uppåt i systemet. Koncernnivån kan gott få torka bort. Den är ingen apostolisk ordning.Kyrkan är ingen storkoncern.


"Allt handlar inte om dig, Antje Jackelén"
Sofia Lilly Jönsson om Antjes självömkande

Patrik Pettersson:
Därför kritiserade jag ärkebiskopen

Samtalsklimatet i Svenska kyrkan: ett anspråkslöst förslag till etablissemanget

"Först kommer den lilla bocken Bruse. Sedan kommer Gud. Gud är större."
Patrik Engellau om Antjes valspråk

Antje svarar


Läronämnden avstyrker krav om vigsel av samkönade par


Gunnar Hökmark:
Svenska kyrkan vilse i världen

Därför exploderade debatten om korset

Mohamed Omar:
Antingen är man muslim och håller Muhammed för en sann profet eller så är man kristen och håller honom för en falsk profet. Antje har trasslat till det.


Vad händer nu med Kyrkohandboken och remissen?

Maria Schottenius:
"Biskop i Lund och ansvarig var under denna tid Antje Jackelén.
Hon hade alltså ett par månader innan hon blev ärkebiskop, tillsammans med sitt domkapitel, avvisat förslaget till ny kyrkohandbok på både textliga och musikaliska grunder. Har hon ändrat uppfattning? Och i så fall, varför?"
Antje Jackelén sa nej till kyrkohandboken, men sen då?


Berth Löndahl går i pension


Statsvetaren Andreas Johansson Heinö på twitter:
"Nu skulle man vilja vara en fluga på väggen på kyrkokansliet i Uppsala"

Norrköpings Tidningar:
Ärkebiskopen kan lära av statsministern

Tänk till en extra gång innan du lämnar Svenska kyrkan

Corren:
Om Svenska kyrkan inte klarar av att tydligt ta ställning för något så självklart utan envisas med att fortsätta krumbukta sig bådar det inte gott för den fortsatta medlemsutvecklingen.

Patrik Engellau:
Om jag inte fått allting om bakfoten förefaller det mig helt obegripligt att ärkebiskopen ger sig i lag med sådana extremister

Lena Breitner:
Svenska kyrkans omvandling i S-riktning signerades Harald Hallén och Arthur Engberg

Ett beslut och utträde som väcker bedrövelse

Vem platsar i Svenska kyrkan i dag?

Jönköpings-Posten:
Dags för Svenska Kyrkan att bli en kyrka igen

Dag Sandahl:
Kyrkokrisen inte ny men andlig

Lars Adaktusson:
Kristna är visst under attack

Patrik Engellau:
"Om Islamiska staten ogillar mesiga kristna är det kanske bra att sådana som påven och Sveriges ärkebiskop gullar med muslimer. Eller också är det tvärtom: Islamiska staten kanske bara låtsas hata harhjärtade kristna eftersom sådant hat uppmuntrar ärkebiskopen till fortsatt eftergivenhet mot islam vilket gör att islam lättare kan växa sig starkt i västerlandet."

Mariestads-Tidningen:
Ärkebiskopen har att göra

Patrik Engellau:
Öppet brev från en medlem i svenska kyrkan med begäran om att kyrkan måtte ge andlig vägledning

Johan Westerholm:
De som tiger samtycker

Ruth Nordström:
Förföljelsen av kristna är ett faktum

Jenny Sonesson:
Låt kyrkor lysa rött för förföljda kristna

Erik Helmerson:
Att stödja de förföljda är inte ett korståg

Svensk Tidskrift:
Prekärt läge för Svenska kyrkan

Chris Forsne:
Gå ut och gör alla folk till lärjungar!

Lena Breitner:
Infiltrationen av Svenska kyrkan – från WWII till Margareta Winberg och Ulf Bjereld

Mohamed Omar:
Därför går jag med i Svenska kyrkan

Tomas Appelqvist:
Kyrkans politisering luckrar upp den sekulära staten

Gunnar Hökmark:
Den kristna tron är nämligen något större än deras personliga tyckande

Krönika i Aftonbladet:
Svenska kyrkan kan inte inkludera alla

Siewert Öholm:
Full storm i Svenska kyrkan

Christer Sturmark går med i ”Mitt kors”

Fredrik Malm:
Den tysta kyrkan

Eric Erfors, Expressen:
Låt oss be en bön för Svenska kyrkan

Martin Tunström, Smålands-Posten:
Missriktade utträden ur kyrkan

Patrik Lindenfors:
Trosbekännelse i tiden

Annika Borg:
"Mitt kors" förtjänar en ordentlig ursäkt

Tuff prislapp på kyrkans medlemsras

Mohamed Omar:
Ärkebiskopens märkliga sällskap

Markus Hagberg:
Dags för biskoparna att visa kyrkligt ledarskap

Lukas Berggren:
Varför kritisera stöd till förföljda kristna?

Siewert Öholm:
Islamismen kan aldrig få oss att dölja våra kors

Södermanlands Nyheter:
Svenska kyrkans ledning måste bli bättre på att representera hela sin medlemskår

Gunnar Hökmark om logiken hos Svenska kyrkans ledning (video)

Henrik Sundström (M):
Identitetspolitiken har ersatt den kristna tron

Håkan Lindberg:
Svenska kyrkan är i otakt med medlemmarna

Göteborgs-Posten:
Svenska kyrkan är undfallande inför islamism

Thomas Idergard:
Korsets dårskap och troskrisen

Ann Heberlein:
Kyrkan vill inte leda ett kristet samfund

Mohamed Omar:
Korset provocerar

Lennart Bengtsson:
Hotet mot dagens kristna

Margit Richert:
Jag fortsätter att bära mitt kors för alla förföljda


Domprosten i Visby åter på banan

Gotlands Allehanda:
Om jag inte redan hade lämnat Svenska kyrkan...

Vad är domprosten kapabel till?


Mohamed Omar:
De kristna i Sverige borde bli lite mindre mesiga


GP:
Svenska kyrkans främsta företrädare använder vår tids oro för att ifrågasätta den sekulära staten

Patrik Pettersson:
Det är konstigt att vår kyrkas ärkebiskop är ointresserad av att kommunicera med oss som är hennes systrar och bröder

Dag Sandahl:
Kulturkamp?

Per Gudmundson:
Muslimska Brödraskapet ett udda val av kyrkan

Sofia Lilly Jönsson:
Att skälla på Antje Jackelén hjälper inte


Lars Adaktusson:
Våra värderingar bygger på kristna etik- och idéarvet


Patrik Göransson kyrkoherde i Svenska församlingen i Tallinn


Turkiets tradition av mord på kristna

Rashid jämförde Islams och kristendomens Gud

Kristna församlingar växer när asylsökande konverterar


Isaac Bachman:
De svar jag fått från Svenska kyrkan har varit en besvikelse

Självhatarna i kyrkan

Kommunikationsansvarig på kyrkokansliet:
Att bära kors är ”uppviglande och okristligt”

Inte kristet att vara otydlig inför barbariet

Ärkebiskopens tystnad är häpnadsväckande


Intersektionalitetsteorin – ett viktigt verktyg för den nya intoleransen


Beachen är inte kyrkans plats

Om Antje Jackelén:
Religionen behöver få mer inflytande och inte begränsas till den privata sfären, menar hon. Särskilt är det islam hon resonerar om.

Martyren i Rouen


Svenska kyrkans företrädare ger sig gärna in i den politiska debatten. Men nivån på deras argumentation är ofta bedrövlig.


Ointresse för judisk-kristen dialog

Kyrkan under slöjan

Ambassadör Isaac Bachman:
I vems namn talar Svenska kyrkan?


Almedalen:

Kyrkliga ledare säljer ut kyrkans själ för en skärva medial uppmärkamhet

Robert Hannah (L) kritiserar "Svenska kyrkan"

Annika Borg:
Vad vill Svenska kyrkan tala om?


Roland Gustafsson:
Låt Missionsprovinsen och Svenska kyrkan samtala


Obehaglig attack på religiösa skolor


Annika Borg:
Vad vill ni, biskopar?


Halldorf, pingströrelsen och tystnadens metod

Jämför med teologiska nyheter från "Svenska kyrkan" i Kyrkans hus!
Tyst kursändring har blivit Pingsts metod

Fotboll är numera en väletablerad aktivitet under Nyhemsveckans ungdomshelg eller på onsdagskvällen när konferensbesökarna kunde se Sveriges match mot Belgien på storbildsskärm. Förr var det annorlunda men skälen till den förändrade inställningen diskuteras inte.


Alla remissvar, spontanremisser och yttranden som kommit till Kyrkokansliet med anledning av handboksförslaget finns här!

Kyrkans egen musik nedvärderas


Göran Skytte:
Dödstrött på beröringsskräck


Svenska kyrkan behöver fortsatt granskning


Citat ur Bloggardag:
Eftersom Anders Wejryd slutat läsa Bloggardag (många gånger dessutom) ...


Svenska kyrkan har tappat sin själ och dess företrädare lever inte som man lär. Medlemsavhoppen fortsätter och skandaler rullas upp – men trots detta sker ingen förändring inom organisationen.


Lex Sandahl:

Svenska kyrkans nya sociala medie-strategi får kritik

Patrik Pettersson:
Myggor och kameler…

Hur tänker kyrkostyrelsen förbjuda ironi?


Ironi? Twitter från Antje under förra sommarens Almedalsvecka.

Antjes doktorsavhandling med dess ironiska slutkläm, "Aufforderung zum Tanz", granskas här!

Dock är det inte någon ironi när Antje förnekar att människan har en odödlig själ


Sluta med kollekt till Seglora smedja!


"Många har, i anslutning till diskussionen om det nya handboksförslaget, i besvikelse över att Svenska kyrkans ledning vägrar att ta ställning för de kristna som förföljs och dödas i Syrien, i anslutning till avslöjandena om kyrkans ekonomiska vidlyftigheter, begärt utträde ur svenska kyrkan. Jag vill uppmana er att inte göra det. Svenska kyrkan är vår kyrka. Vi måste stanna kvar och kräva reformation: En återgång till källorna, till rötterna, till det äkta och sanna. Vi kan inte lämna vår kyrka i händerna på en liten elit som inte vill henne väl."
Ann Heberlein: Svenska kyrkan är inte vilken klubb som helst

Biskop Bertil Gärtner om varför man inte skall lämna Svenska kyrkan

"Alla vet att arbetet med en ny handbok för gudstjänster gått snett och inte längre kan hanteras av dem som fått uppdraget. Från det centrala kyrkokansliet har utgått ett kollektcirkulär inför Missionsdagen, som är en direkt provokation mot Jesu missionsbefallning med dess uppdrag att döpa och lära i Faderns och Sonens och den Heliga Andes namn."
Biörn Fjärstedt: Börja om från början, Svenska kyrkan!

Bo Brander:
Det är ingen förnyelse att ändra Gudsbegrepp

Mer här!

Med liberalteologin kom en attack mot läran, de traditionella dogmerna och synen på Bibeln som fortsätter vara aktuell, skriver Biörn Fjärstedt.


Hasse Jönsson biskop i Lettland!


Räcker ej längre att stå på traditionen. Ny evangelisation är det som gäller – Vi är tillbaka i kyrkans första tid

"När nu svenska kyrkans personal och förtroendevalda också fångats med fingrarna i syltburken så är det naturligtvis journalistik mot öppet mål."

Kyrka utan karta och kompass

Annika Borg:
Kyrkan har för mycket pengar

Ann Heberlein:
Skandalen kan få ödesdigra följder

Elisabeth Sandlund:
Kyrkan biter inte den hand som föder den


Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem raderar judendomen från sitt ramprogram


Bo Brander:
Svenska kyrkans internationella avdelning formar en ny religion

Ragnar Persenius:
En trefaldighetsbön – till och för vem?

En kollektvädjan som motverkar sitt syfte

Bruno Edgarsson har folkets stöd


Gud bevare oss för gudlösa regimer


Med förvåning och vemod har jag läst ärkebiskopens öppna brev till Svenska akademien. Det är uppenbart att kyrkans högsta företrädare - eller hennes rådgivare - inte har insett vad akademien talar om...

Alla översättningar – även om de är troliga eller rimliga utifrån grundtexten – är inte lämpliga i liturgin.

"Välsignar" eller "välsigne"?

Heidi Avellan:
Optativ, bevare mig väl. Kyrkohandboken kan bli för enkel.

Svenska kyrkan borde vara som klippt och skuren för mig. Jag borde älska alla dessa olika gudstjänstformer...

Från Kyrkans hus:
”Gud, Heliga Treenighet, Fader och Moder, Son – Syster och Broder, och Ande – livgiverska och inspiratör ...

En kollektvädjan som motverkar sitt syfte

Livgiverskan i Strängnäs domkapitel


Björn Wiman:
Kyrkan är fortfarande vårt största kulturhus

Patrik Engellau:
Jesus hade tänkt sig att människan skulle älska sin nästa som sig själv...Ansvariga i Kyrkans hus

Kyrkohandboksförslaget
- ett pinsamt misslyckande

Antje sågar Svenska akademin!!!
Hon hänvisar till NT i Bibel 2000 som i hög grad präglades av den dominante professor Harald Riesenfeld, som i likhet med Antje själv var född och uppvuxen i Tyskland och därför inte hade känsla för alla nyanser i svenska språket.

En ny religion?

Kritik undanbedes

De små glidningarnas gud

Patrik Pettersson:
Ärkebiskopens öppna brev berättar något om hur vår kyrkas ledning och ärkebiskop förhåller sig till kritik

Ann Heberlein:
Svenska kyrkan är vilsen

Kan ärkebiskopen sin psalmbok?

Finkulturell elit vill inte bråka

När kritiken avfärdas som nedsmutsande

Försöker Svenska Kyrkan modernisera bort sig själv?

Ny kyrkohandbok kapar rötterna till traditionen

Svenska akademin om kyrkohandboken

Vitterhetsakademien ger handboksförslaget bakläxa

Så även Musikaliska akademin

Maria Schottenius:
Kyrkohandboken är ingen intern liten angelägenhet

Nya kyrkohandboken sågas av akademierna

Hittepåreligion i kyrkohandboken

Svenska kyrkan sågar av sin gren i förslaget till ny handbok 

 


Lars B. Stenström:
Ordet har ersatts av en massa ord


Kyrkan är rädd och håller på att tappa greppet


Oloph Bexell:
Om Svenska kyrkan under 1900-talet


Expressens kulturskribent tycker att Svenska kyrkan har fått en ny lyster (något han tackar Fan för)


Dick Erixon:
Sverige är i grunden ett kristet samhälle

Abdelhak


Nu krävs tydligt besked om vad Svenska kyrkan tror


Ett profetiskt kåseri, har det sagts om min krönika i SPT 2005. Jag har blivit ombedd att publicera det igen. Här är det, elva år senare. Du får själv avgöra hur pass väl jag lyckats i mina förutsägelser.

Läs "Avsluta med fyrkant!"


Det våras för kvinnoprästmotståndarna!


Maria Schottenius:
Martin Luther klarar sig utan ny kyrkohandbok


"AVKRAGNINGEN":
Överklagandenämndens beslut 7 april

Ragnar Block, Pekka Heikkinen, Gunnar Juelsson

Dags kommentar

Patrik Engellau:
Svenska kyrkans präster är nog en särskilt utsatt grupp

Kyrkokansliet i Uppsala övervakar anställda ute i församlingarna

Kristen bekännelse bryts ner

Förvirrat om Gud bortom religionerna?

Är dom stygga mot Åke?

Biskop Bonniers fortsatta bravader

Svenska kyrkans kommunikativa haveri

Biskop Åke Bonnier verkar med sin artikel i Dagen den 18/3 vilja återuppliva presbyter Arius teologi från 300-talet.

Åke Bonniers debattartikel, där han bland annat suddar ut alla människors behov av frälsning genom tron på Jesus, förvånar mig. Det skriver missionsdirektor Daniel Norburg.


Ny TV-serie:
Jesus och kristendomens martyrer


Magnus Persson om resan från kulturanpassad och pragmatisk till reformatorisk och luthersk


Eskil Franck:
Luthers judehat inget att fira


Patrik Engellau:
Svenska kyrkans Lidnersyndrom

Erik Helmerson:
Kyrkan lutar åt vänster

Svenska kyrkan i otakt med sina medlemmar

Rapporten kan laddas ner här!


Svenska kyrkans "kommunikationschef" och försåtsminering av tanken


Johan Tyrberg:
Utred stiften som arbetsgivare


Sebbe Staxx blev kristen, hoppar av Kartellen

"Jag är en kristen man" säger Sebbe Staxx i filmen Lys upp skuggorna


Göran Skytte:
Tangodans inför altaret


Berth Löndahl :
– Jag är överraskad över att stödet för synkretism ändå är så pass lågt.


Kyrkohandboken betyder mer för det svenska språket än Bibeln, men den nya versionen håller inte måttet.
Sofia Lilly Jönsson uppmanar Svenska Akademien att intressera sig för materialet innan det är för sent.


Kyrkopolitiker får skriva på tystnadslöfte


Varför gick Moskvapatriarken Kirill med på att träffa påven Franciskus?


Antisemitismen har därmed bokstavligen blivit institutionaliserad i Sverige. Sveriges största religiösa institution uppmuntrar människor att studera ett antisemitiskt och rasistiskt dokument.
Nima Gholam Ali Pour:
En kyrka utan samvete


Biörn Fjärstedt:
Kyrkans sönderfallande system


Påvens ursäkt en världsnyhet – utom i Sverige

Påvens besök och kristen enhet


Folkmord pågår…

Nuri Kino:
Var är Svenska kyrkan och andra kristna svenska organisationer?

Nuri Kino:
Svenska kyrkan svamlar


Liberalerna befinner sig på kollisionskurs med religionsfriheten


Man måste gå till utländska medier:
Mer från Daily Mail om mordet i Mölndal

Daily Mail:First picture of 6ft tall '15-year-old Somali boy' who 'stabbed to death' Swedish social worker

I stället för i svenska självcensuerande medier kan man hämta information i utländska medier


Församlingsråden blev samtalsklubbar


Anglikanska kyrkan står fast vid den bibliska äktenskapssynen. USA:s episkopalkyrka mister rösträtten.


Överklagandenämnden ger Ragnar Block rätt. Domkapitlets beslut inhiberat!

Gäller även Pekka Heikkinen

Gäller även Gunnar Juelsson

Ragnar Block överklagar

Domkapitlets beslut finns här!

Domkapitlets beslut om Lennart Nilsson finns här!

"Den öppna folkkyrkan" slår till!
Göteborgs domkapitel "avkragar" två präster

Kristna jagas i Sverige och utomlands


Extremfeminist och grundare av Femen Brazil blir abortmotståndare och ber kristna om ursäkt


Ortodoxa rabbiner i banbrytande uttalande om kristendomen


Kristendomen kom till Sverige före vikingatiden

Tidigt kristnande i Varnhem


"Det går precis lika bra med selleri!"
Måste man ha bröd och vin när man firar nattvard?


Rent trams att förbjuda psalmer


Torbjörn Lindahl friad av Luleå domkapitel


Så har 68-vänstern påverkat dagens kyrka


Olof Edsinger:
Inte kallade till överseende med falska profeter


Stark kyrkotillväxt i Sverige


Patrik Engellau om Antjes kvinnosyn och klimatteori


Martin Modeus:
Det finns inget advent utan kristet innehåll


Lars Adaktusson:
Erkänn att IS begår folkmord


Markus Hagberg:
Dunbolsterteologi och vänstervridning


"En nedtoning av den egna ideologin till förmån för välvilja gentemot de andra. Det förhållningssättet dominerar i vårt lands kyrkor", skriver Gunnar Hyltén-Cavallius.


Bengt Malmgren, Tomas Seidal:
Frågan om samvetsfrihet är långt ifrån avgjord


Maria Schottenius:
Utbildningen för kyrkomusiker på Musikhögskolan i Stockholm är hotad, av budgetskäl. Men det är en utbildning som ger oändligt mycket mer än den kostar.


Patrik Pettersson om Eva Brunnes lögn

Sofia Lilly Jönsson:
Har vi kommit till en punkt där biskopslöften kan åsidosättas med hänvisning till att biskopen provtänker?


Beslut om präster i Missionsprovinsen skjuts upp

Mer om ärendet här!


Thomas Idergard:
Feministisk teologi + islam = sant?

Biörn Fjärstedt:
Dags att stoppa religionsbytet


Nytt nätverk för bibeltro inom Svenska kyrkan


Aktivism skadar förtroendet för kyrkan


Kyrkan sprider misstro mot polisen


Kyrkan som blev en publikdragare


Nattvard på låtsas med plättar av majsstärkelse?

Mer om nattvardselementen på Kyrklig dokumentation


Hur kunde det bli så här?
Om försöken till revision av kyrkohandboken i Svenska kyrkan

Mer om kyrkohandboken finns här!


I vilket universum befinner sig Antje Jackelén?


Patrik Pettersson om Eva Brunnes undanflykter

Eva Brunne får internationell uppmärksamhet 


Studenthem där förbön ingår i hyran


Lägg av med det här tramset!

Håller Göteborgs domkapitel på att skada det anseende som ett domkapitel bör ha?
Har man inget viktigare att ägna sig åt?
Nu ännu ett klantigt angrepp på Ragnar Block.
Ladda ner domkapitlets senaste skrivelse och Blocks svar här!
Läs tidigare skrivelser här!


Patrik Engellau:
Framsteget som religion

Svenska kyrkans psalmer


KG Hammar har skapat förvirring i Svenska kyrkan


Berget

Elsa Mases väljer Svenska kyrkan

Bakgrund:
Striden som ledde Berget till Rom

Domkapitlet inleder tillsyn mot Berget

Krokodiltårar över fastigheter löser inte Svenska kyrkans ekumeniska problem

Anders Arborelius:
Går förtroendekrisen om Berget att lösa?

Maria Ludvigsson:
Vem begriper Svenska kyrkan?

Erik Eckerdal:
Dags för självrannsakan

Bergets juridiska status: konfessionslös

Ingen ”stjäl” Berget från Svenska kyrkan

Låt oss avsluta dessa 500 år av splittring genom att söka enheten och återförenas med den kyrka som vi skiljts från. Det skriver Peder Bergqvist, föreståndare för Stiftelsen Berget.

Flera ledande personer på retreatgården Berget i Rättvik upptas i Katolska kyrkan och gården blir katolsk. Ett viktigt steg för enhet mellan olika kyrkor, menar föreståndaren Peder Bergqvist. Ett beslut som skapar splittring, menar biskopen i Västerås stift, Mikael Mogren. Läs här!

Berget väcker känslor:
"Frågan är om de ska gå in i kyrkans ordning med kvinnliga präster eller driva sin egen lilla privata verksamhet, med en ordning där de exkluderar kvinnliga präster."


Anpassa kyrka till islam

Det är inte en biskops uppgift att så tvivel

En ny blandreligion?

”Det är ju ganska anmärkningsvärt” svarade kollegan när jag berättade att vår biskop Eva, inspirerad av det interreligiösa bönerummet på Heathrow i London, föreslog att en indikation på golvet i Sjömanskyrkan Stockholms lilla kapell skulle kunna peka ut riktningen till Mecka och att det ganska stora krucifixet på väggen i kapellet skulle kunna bäras ut eller täckas över och så att rummet skulle bli "tillgängligt för andra trosbekännare.”


Carl-Erik Sahlberg:
Svenska kyrkans botten är nådd

Ur Dag Sandahls blogg:
"Prognosen är att Svenska kyrkan tappar 2 miljoner medlemmar mellan 2030 och 2050
och det kan man fundera över, men det handlar om att vi dör. Om nu världen består. Då begriper alla att alternativen antingen är att anpassa Svenska kyrkan till kundkretsen, göra den till folkkyrka på riktigt, som det heter, eller våga det lilla och förkunna evangelium och vänta på Pingstens under. Den ena av dessa två hållningar förutsätter tro och tillit till den Helige Ande. Den förutsätter också kärlek till Svenska kyrkan och till det svenska folket, människor som är döpta och i många fall konfirmerade just i denna kyrka. Det förutsätter också idogt församlingsbyggande och, antar jag, viss beslutsamhet mot de lättingar som använder Svenska kyrkan för sina personliga projekt i fromhetsbranschen."


Olof Edsinger:
Angeläget upprop mot Svenska kyrkans handboksförslag


Kyrkoordningen behöver ändras för att tydliggöra att församlingsrådet har huvudansvar för hela den grundläggande uppgiften i församlingen.


Ulf och Birgitta Ekman berättar om sin väg till den katolska kyrkan:
The Journey Home


Angela Merkel:
Börja gå i kyrkan

Angela Merkel vittnar om sin kristna tro:
Därför är jag kristen
(på tyska, använd ev. översättningsfunktionen)


Hur pinsamt får ett domkapitel vara?
Vad är det som driver dem till detta Stasi-liknande beteende?
Kontrollbehov?
Avundsjuka?
Vet inte domkapitlet att Konventikelplakatet är avskaffat?
Varför denna häxjakt på pensionerade präster utifrån en påhittad bestämmelse i juridikens gråzoner?
Döm själv! Ladda ner dokumenten och läs!

Göteborgs domkapitels brev till stiftets präster den 20 febr. 2012 att det är ett löftesbrott att leda gudstjänst exempelvis inom Missionsprovinsen (2015-09-03)

Förfrågan och svar från Ragnar Block (2015-09-02)

Förfrågan och svar från Pekka Heikinen (2015-09-02)

Förfrågan och svar från Gunnar Juelsson (2015-09-02)

Förfrågan och svar från Carl-Sixten Block (2015-09-02)

Förfrågan och svar från Lennart Nilsson (2015-09-02)

Min uppmaning till domkapitlet:
Lägg av med det här tramset!


Lars B Stenström:
Bort med partipolitiken i kyrkan!


90 anställda - noll koll
"Under ett telefonsamtal med en av arrangörerna, Svenska kyrkan, får jag veta att man på Internationella avdelningen har ett 90-tal anställda. Tack vare dessa 90 personer borde finnas resurser att ha koll på i vilka MR-sammanhang kyrkan finns representerad och vad hon där bidrar med, liksom hur innehållet ser ut och om det stämmer med kyrkans policy."
"Svenska kyrkan" medarrangör av antisemiters konferens


Svenska kyrkans kris har bara börjat


Ännu en barnmorska agerar för samvetsfrihet

Påven ger präster rätt att under det heliga året förlåta kvinnor som har gjort abort


Erik Helmerson, DN:
Hatbrotten mot kristna har enligt Brå mer än trefaldigats de senaste fem åren. De vanligaste kristofobiska brotten är just skadegörelse på kyrkor och församlingshem. Alltså borde alla skäl finnas för samhället att uppmärksamma risken för fler attacker och markera. Men i stället: tystnad.


Göteborgs domkapitel tar åter upp frågan om präster i Missionsprovinsen


Kommentarer till storkyrkoprästernas rötmånadsartikel:

Nathan Söderblom om islam

Annika Borg:
Frågor till Stockholms domkyrkoförsamling

Gunnel Wahlström:
När Storkyrkans präster tar Nathan Söderbloms ekumeniska tankar som grund för att argumentera ett öppnande mot andra religioner glömmer de hans negativa inställning till islam.

Per Beskow:
De fem prästernas förslag har inga fördelar alls utan försämrar bara relationen mellan de religiösa samfunden genom att skapa nya spänningar.

Micael Grenholm:
Jag skulle vilja skicka en utmaning till ledarskapen för EFK, Pingst, Katolska kyrkan, Frälsningsarmén och andra församlingsrörelser som håller med Petrus om att endast Jesus ger frälsning: ta avstånd från Svenska kyrkan. Om vi kan hålla ute Jehovas vittnen från ekumeniska samarbeten för att de förnekar Jesu gudom bör vi definitivt hålla Svenska kyrkan ute när de nu öppnar upp för att Jesus inte behövs för frälsning överhuvudtaget.

Maria Ludvigsson:
Allting flyter i Svenska kyrkan

Sofia Lilly Jönsson:
Till kyrkan kommer människor av många olika anledningar. Rädsla för muslimer är mycket sällan orsaken. Det vet prästerna i Storkyrkan. De älskar att jämföra sig med stora kyrkoledare som Nathan Söderblom och bröderna i Taizé, men tonen i deras förkunnelse är en helt annan. Om dessa präster vill ta en diskussion om religionens gränser så bör de åtminstone göra det med en intellektuell hederlighet som hedrar deras idoler.

"I Svenska kyrkan är vi öppna för alla trossätt, och håller man inte med om det är man inte välkommen".

Dag Sandahl:
Jag tog fram [av Söderblom] boken kl 05.35 denna morgon. Där finns inte något sådant citat.

Elisabeth Sandlund:
Det är inte så väl att rubriksättaren på Dagens Nyheter skruvat till en formulering som inte har täckning i texten. Det är så illa att artikelförfattarna faktiskt menar precis detta. De har fel.

Lars B Stenström:
Att svenska teologer och präster så skrupellöst förenklar teologiskt avvägda texter bekräftar en utbredd sjuka. Hänvisa till böcker och skrifter och påstå vad de betyder och använd den påstådda betydelsen antingen som ett stöd eller som något att bekämpa och förkasta. I detta fall används konciliets text för att befästa en inställning som dokumentet faktiskt inte alls ger uttryck åt.

Leo Holtter:
Vilka riktar sig alla dessa artiklar till och hur ser problemet, som mängder av artikelförfattare försöker hitta lösning på?

Erik J Andersson:
Reinfeldt varnade för religiösa ledare som utnyttjar religionen för sina egna syften. Det menar jag är just vad att de fem stockholmsprästerna gör när de vill leda Svenska kyrkan i en riktning där hennes byggnader blir plats för muslimsk trosutövning eller buddhistiska ceremonier.

Göran Fjällborg:
Artikeln är ett exempel på vår relativistiska, anti-kristna världskultur och ett tecken på tidsandan. I egenskap av präster i Svenska kyrkan borde man kunna förvänta sig att de åtminstone står för kristen tro.

Stefan Gustavsson:
Islam, judendom och kristendom har tre radikalt skilda versioner av vad som hände med Jesus. De stora frågorna behöver diskuteras med större precision.


I Syrien och Irak är det framför allt muslimer som står för brutaliteten och övergreppen, vilket uppenbarligen räcker för att Svenska kyrkan ska rikta blicken åt klimat- och miljöfrågor i stället.


Alla planer som ska upprättas och som någon ytterst sällan läser, men som det blir ett förfärligt liv om, om de inte finns, är ett allt större arbetsmiljöproblem i kyrkan

Våra församlingar och pastorat dignar under en börda av lagar, regler och förordningar.
Det enklaste och säkraste sättet att ta död på en organisation och dess människors engagemang och ansvartagande är just att detaljreglera verksamheten


Ebba Busch Thor och populismen


Ann-Sofie Dahl:
Svenska kyrkan har tappat tron på sin egen tro

Facebookkommentar av Siewert Öholm:
"Detta är en artikel som är både skrämmande träffsäker i dagsanalysen och dessutom profetisk orolig om framtiden.
Mycket av problemen ligger i ett opportunistiskt och havererat ledarskap. Både teologiskt och organisatoriskt och i begränsade men mäktiga skikt.
Det finns mycket tro och vision kvar i stora delar av Sv Kyrkan."


Ärkebiskop Anders Wejryd 2008:
"Termen 'äktenskap' skall även framgent förbehållas par med olika kön".

Läs om det sluttande planets historia!


Luleåprästen Torbjörn Lindahl anmäld till domkapitlet:
Ja, jag är homofob och islamofob

Torbjörn Lindahls yttrande till domkapitlet

Kyrklig yttrandefrihet i fara

Torbjörn Lindahl är en modig präst


Kristen mission i Sverige på 900-talet


Statsminstern, lär gärna av Mose - han hade det också jobbigt


Historien och de eviga värdena


Pride:
Enfärgad regnbåge

Logiska kullerbyttor inom hbtq-rörelsen


Handboksarbete i bunkern

Mer om kyrkohandboken!

 


Väjningsrätten för präster på väg att försvinna?


Tommy Dahlman:
Vi bör bli bättre på att stå fram med vår teologi


Den oheliga politiska alliansen inom Svenska kyrkan


Svenska kyrkans äldste präst


För tio år sedan var klosterlivet i Storbritannien på utdöende. Sedan dess har antalet kvinnor som väljer att bli nunnor ökat sexfalt.


Ivar Arpi:
Svenskar är mer religiösa än de tror


Annika Borg:
Klåfingrigt S släpper inte kyrkan


Mikael Karlendal:
Kvinnor i ämbetet?


”Internationellt används Sverige av ledande religionsvetare som ett paradexempel på där präster och pastorer har dåligt självförtroende och inte tror på sin egen produkt."


Per Åkerlund, Artos bokförlag, har promoverats till hedersdoktor i Lund. Här är hans promotionsföreläsning:
Fromma böcker, en torkad gäddskalle och naturvetenskap som inspiration till ny teologisk forskning


Ska man följa sitt samvete?
- Det tycker inte administratören Per Jonsson, som utöver administrerandet också är ideolog i Solberga pastorat.
Hans ledare i församlingbladet kan du ladda ner här!
Den kommenteras av Dag Sandahl här!


Stiftskollekt till socialdemokratisk propaganda


Henrik Perret:
Kärlek - den nya tolkningsnyckeln

Läs om Kati Niemeläs artikel Female Clergy as Agents of Religious Change här!


Kyrkohandboken

Varför behövs det alls en ny handbok?
Och varför går det att argumentera för att det är så bråttom att få ut en sådan att kvalitet och gediget processande äventyras?

Varför en kyrkohandbok överhuvudtaget?

Åsa Hagberg: Ett nytt språk

Med tanke på hur lågt i tak det har blivit i en likriktad organisation, är det glädjande, att när proppen har gått ur fördämningarna, återfinns där också församlingsaktiva och präster, till och med domprostar och biskopar.

Ett prästupprop mot kyrkohandboksförslaget har dragits igång

Här är namninsamlingen!

Experter dömer ut nya kyrkohandboken

Maria Schottenius:
Arbetet har fastnat i en maktkamp

Nu har handboken blivit en prestigefråga
Den misslyckade handboksrevisionen får fortsätta. "Det skulle förrycka arbetet" att ändra på arbetsformen, dvs. ta in sådana som är sakkunniga inom liturgi och musik. Det får hellre bli misslyckat än att det får ta den tid som behövs. Så får man tolka senaste beskedet från biskop Per Eckerdal.

Maria Löfberg:
Lyssna till protesterna

Per Eckerdal känner inte igen den bild som debattörerna ger.
Det är just detta som är problemet. Citat ur Eckerdals artikel:
"Ett exempel på bristande kommunikation är att efter året med försökshandbok och remissyttranden spreds en bild att de flesta var nöjda och inga större förändringar behövdes." Vem spred den bilden? Se här!

Ledare i SPT:
Handboksrevolten i historiskt perspektiv

Erkänn nederlaget och tillsätt en ny projektledning!

Slarva inte med traditionens bärkraft

Maria Schottenius:
Protestera innan kyrkohandboken förstör kulturarvet

"Inte färdigtuggat" säger biskop Per Eckerdal om försökshandboken

Ur kritiken mot kyrkohandboken:
”Förslaget bör ses över språkligt och rensas från kyrkliga ”inneord” som ”allt”, ”alla”, ”brustenhet” och ”mysterium”"

Kyrkohandboken borde engagera kulturvärlden

Att inte kyrkans ledning förstår allvaret i det massiva avvisandet av förslaget är ett uttryck för den kunskapsföraktande kulturen inom Svenska kyrkan och det ledarskapsproblem som tycks accelerera.

SR:
Hård kritik från kyrkomusiker mot kyrkohandboken

Ta hit en stor skämskudde!


Fler artiklar i artikelarkivet!


Anders Brogrens HemsidaHär är hemsidans egen sökmotor!

Laxräknaren
i Hertingforsen, Falkenberg

 

Om hemsidan

”Jaha, det är du med hemsidan”

Intervju i Hallands Nyheter

Vädret i Falkenberg


 

 

Anslagstavla

28–29 januari: Heliga Hjärtas Kloster, Omberg, aKFs bibeldagar. Den odelade kyrkans tro enligt den Nicenska trosbekännelsen, Folke T Olofsson, Niklas Adell. Kurt Enström.

3–4 februari: Örtagården, Lane-Ryr, Grundkurs i själavård, John Breneman.

5 februari: Örtagården, Lane-Ryr, Lillemor Walldin om Ylva Eggehorn.

6 februari: Göteborg, Överås, Oasdag, Bo Brander m.fl.

10–11 februari: Örtagården, Lane-Ryr, Kvinnodygn, Ing-Marie Svenning, Elisabeth Högberg.

19 februari: Örtagården, Lane-Ryr, Bekännelseskrifterna, Arvsynd och människovärde, Torbjörn Johansson.

27 februari–4 mars: Göteborg, Församlingsfakulteten, intensivkurs (STM) med Naomichi Masaki: »Martin Luther's theology»

5 mars: Örtagården, Lane-Ryr, Rune Imberg om Lina Sandell.

19 mars: Örtagården, Lane-Ryr, Bekännelseskrifterna, Kristologisk fördjupning, Daniel Johansson.

24 mars: Göteborg, Församlingsfakulteten, Temadag, Magnus Persson, Agne Nordlander.

2 april: Örtagården, Lane-Ryr, Lena Brattgård om Olof Hartman.

7–8 april: Örtagården, Lane-Ryr, Bibelhelg, Carl Magnus Adrian.

23 april: Örtagården, Lane-Ryr, Bekännelseskrifterna, Lag och evangelium, Torbjörn Johansson.

7 maj: Örtagården, Lane-Ryr, Göra och Bodil Landgren om Nils Bolander.

12–15 juli: Umeå, Oas sommarmöte.

25–29 juli: Varberg, Oas sommarmöte.

1–4 augusti: Örtagården, Lane-Ryr, Bibel- och idrottsläger.

3–5 augusti: Göteborg, Församlingsfakulteten, Sommarbibelskola.

9–10 november: Göteborg, Församlingsfakulteten, Bibelkonferens, Oswald Bayer, Seyoon Kim, Robert Kolb, Fredrik Brosché.


 NU-DOMÄNER 
PLATS I WEBHOTELL
HOS


ILLUSTRERAD BIBEL
Översatt och fackgranskad av Margareta och Anders Brogren


E-mail skickas till

info [snabel-a] brogren.nu


Den Gudomliga SymfoninMargareta Brogren 
Översättare


Yngves  predikobibliotek

Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap


SCRIPTURA
EVANGELICAL LITERATURE
MISSION


LÄNKAR

Answering Islam
En kristen-muslimsk dialog

Kyrklig dokumentation
HASHIVAH
Jesus.se
Webkyrkan med Stanley Sjöberg
Published writings by Bishop Bo Giertz available in English
Himmelskt söndagsgodis
...inte bara för de snälla barnen
Illustrerat bibellexikon
Nyheter och tidstecken
Evidence for Survival After Death
Læstadiusmuseet i Pajala

The Facts about Jesus Presented by Scholars
Biblisk ordbok
TESTIMONIES OF CHANGED LIVES!
Kunskap om GUD
Respekt -
katolsk rörelse för livet

Jesus.se
Darash
- om Bibeln och det judiska folket

Christian Braws hemsida
Gaudete förlag
Till minnet av Per Ericson
Kyrklig Samlings hemsida
Claude Loyola Allgén
Muslims For Jesus
Logosmappen
Bibelfrågan
Frågor och svar om bibeln

CredoAkademin
- till den kristna trons försvar

GodTube - ett alternativ till YouTube
Gezelius bibelverk
Kommentar till hela bibeln

Christianity Today
En kunskapsbank

Norea Radio
Radiomission över alla gränser

Back to Jerusalem

- God´s call to China
Arkadia
- portal till länkar om kristendom
Något för alla
Artos & Norma Bokförlag

Katolsk Observatör

Avisen DAGEN
(Norge)
Palestine Facts. Sajten innehåller en mängd fakta om konflikten i Mellanöstern
Katolska kyrkans katekes på svenska

Memri TV
med utvalda clip från TV-stationer i Mellanöstern
Signums hemsida
med artikelarkiv

Martyrkyrkans vänner
Jesus.se

Mission.Xp

David Virtue rundbrev om den anglikanska kyrkan.
”Kilden”, innehållsrik norsk hemsida av Torleiv Haus.
Välfärdsverket
Israel, the Conflict and Peace: Answers to Frequently Asked Questions
Bibelskolan.com
Kloster och kommuniteter inom Svenska kyrkan

Toward Jerusalem Council II
Shalom över Israel

Om Mellanösternkonflikten och antisemitismen
Turista i datorn
Göteborgs Konstmuseum
Bibelfrågan
På hårets bibelöversättning med inklusivt språk
Reformationsbibelsällskapet
Svenska Folkbibeln
Avigsidan


Kyrkliga organisationer utanför det politiska systemet

ArtikelarkivDenna sida är alltid under konstruktion!


 

Svensk Pastoraltidskrift 2017

Nr 2 utkom den 20 januari

Förslaget till ny kyrkohandbok gransk

as här!

De senaste årens ledare kan du läsa här!


Intervju med Anne-Marie Pålsson:
Hur fungerar makt?
Också tillämpbart på Svenska kyrkan


Alltid Israels fel:
Verklighetsinvertering i Svenska Dagbladet


Bonnierkoncernens nya publicistiska linje skrämmer


Havel påpekade helt riktigt: den sekulära ateismen är livsfarlig för både människor och samhällen.

Efter Obama:
"Det kan inte bli sämre"


Mohamed Omar:
"Jag tror inte att de flesta av oss förstår hur mycket kristendomen har betytt för svensk kultur. Jag förstår mer nu än jag gjorde tidigare eftersom jag var muslim i många år..."


Benjamin Netanyaho om etnisk rensning

Margot Wallström rankad som nr 8 på antisemitisk lista


Mohamed Omar:
Kristna martyrer förr och nu


Donald Trump says ‘merry Christmas,’
Obama wishes ‘happy holidays’

Adonis om våldet i islam

Lars Adaktusson:
Av EU:s 28 utrikesministrar är Margot Wallström den enda som är persona non grata i Mellanösterns enda demokrati.

Margit Wallström får Jerusalemsorden av Mahmoud Abbas.


Forskare:
Hebreiska alfabetet är äldst


Sveriges regering stöder terror


Sebbe Staxx tackar Jesus.
Ber om förlåtelse för åren i Kartellen.


Mohamed Omar:
Ej kommer han med härar


Mohamed Omar:
"Jag menar att den engelska ärkebiskopen intar en mer konstruktiv hållning än den svenska"

Ärkebiskop Justin Welby:
”Dags sluta säga att IS inte har med islam att göra”

Mohamed Omar:
Världen behöver amerikanskt ledarskap i kampen mot islamismen


Isaac Bachman:
Demoniseringen av Israel central i rasistiska och extrema ideologier

I vems namn talar Svenska kyrkan?


Lars Adaktusson:
Dags att sätta stopp för Israelfientligheten

PM Netanyahu Congratulates US President-Elect Donald Trump

Fenomenet Donald Trump – några försök till förklaringar

Arvet efter 1968
Samtal med Inger Enkvist och Johan Sundeen om skolans och kyrkans vänstervridning

Johan Sundeens bok om vänstern och Svenska kyrkan kommer i januari


Miljöpartiet infiltrerat av islamister

När ska Margot Wallström börja tala klarspråk om Palestina?


Kristendomen vacklar i Tyskland


Var är Löfvens och Socialdemokraternas självrannsakan?
Hur kunde någon som Kaplan bli minister?
Hur kunde någon som Mustafa väljas in partistyrelsen?
Hur många islamistisk färgade antisemiter finns egentligen inom partiet?


Mohamed Omar:
Bort och hem igen

Malmös judar skymfade i Studio Ett

Kristna förföljs för sin tro:
"Bar våldtäktsmannens barn"


26 nya förbud för kristna i Kina


FARC-ledare blir kristna


Asylsökande jihadister bakom attackerna i Paris


120 år - människans maximala livslängd
Då sade HERREN: »Min ande skall icke bliva kvar i människorna
för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid
bestämd till ett hundra tjugoår.» - Första Moseboken 6:3

Per Ewert:
Dödshjälp är ingen modell för framtiden

Annika Borg:
Vi behöver tala om döendet


Bengt Holmberg:
Evangelisterna

Artiklar publicerade i Svensk Pastoraltidskrift 2016


Trump:
Hela Jerusalem tillhör Israel


Mohamed Omar:
Jag såg allt från mitt fönster


Siewert Öholm:
Svenska kyrkan hetsar mot Israel

Kyrkornas världsråds bönevecka mot Israel

Mahmoud Abbas uppmanas komma till Knesset och tala om fred

Isaac Bachman:
Tidningen Haaretz ger osann bild av Israel


Kristna i Mellanöstern vädjar:
Varför får vi ingen hjälp?

Lars Adaktusson i Syrien


Johan Hakelius:
Man skulle vilja veta varför våldsam islamism fått fäste


Anna Kinberg Batra får en klapp på huvudet


Radikala muslimer utövar påtryckningar på asylboenden (SVT)

Stora risker för dem som lämnar islam (SVT)

Isaac Bachman:
Brunne ger inget svar på kritik mot modern antisemitism

Petra Heldt:
Luthers antisemitism får nytt liv


Det är inte bara i Sverige det finns kristendomsfobi.
Läs här om BBC och de kristna OS-vinnarna!

The faith of Usain Bolt in 5 tweets


Annika Borg:
Svenska kyrkan fortsätter sprida felaktigheter om Israel

Annika Borg:
Be om ursäkt för lögnerna om Israel, Svenska kyrkan


Kauft nicht bei Juden!

Anna Karin Hammar är fixerad vid Israel

Med tystnad, förbigående av fakta, försåtliga formuleringar och rena lögner bygger Anna Karin Hammar en rasistisk diskurs om Israel

Judehatet sitter hårt

Bojkott av Israel är ren antisemitism

Johanna Andersson:
Jag har begärt utträde ur Svenska kyrkan


Lördag 6 augusti 2016 var vi med i Rigas domkyrka när Hasse Jönsson från Hammenhög på Österlen vigdes till biskop Hanss Martins Jensons av Liepaja stift. Här får han sin herdestav av ärkebiskop Janis Vanags.

Mitt referat från biskopsvigningen kan du läsa här!

Latvian Lutherans Consecrate a Confessional Swede as Bishop


Detta händer i Sverige:
"Till höger kan du se bilden på hur detta Brödraskap straffade en sju-årig pojke för att hans far konverterat till kristendomen. Av etiska skäl, och med tanke på läsaren, publiceras endast en av röntgenbilderna...". Läs och se här!

Är det sant som Eva Brunne säger att "ingen enda religion har våld som en lärosats"? Läs kommentar av Mohamed Omar!

Brännmärk IS som djävulsdyrkare!

Präst mördad av islamister under mässan

Självmordsbombning avvärjd i Jerusalem


Mikael Isacsons och Mikael Löwegrens samlade texter i liturgiska frågor finns nu på www.liturgi.se.


Gäller feminismen även mördade Hallel?

Mohamed Omar:
Är moskéer mer värda än kyrkor?

Svenska skattepengar går till Israelhat


Chorale (Sv.psb. 144), arr. Jonas Brogren


Pridefestivalen är nämligen ingen allmän manifestation om ”alla människors lika värde”, hur gärna arrangören och andra än vill framställa den så. Den är ungefär lika opolitisk som ett första maj-tåg i Vänsterpartiets regi.

All kärlek är bra kärlek – eller?


Patrik Engellau:
När ska människan dömas?


Stanley Sjöberg:
Varför kommenterade jag massmordet i Orlando?


Isaac Bachman:
Svenska kyrkans Israelsvek


Nya bilder från våra vänner i Victoria House, Ivenetz, Vitryssland


Vi ser slutfasen av fördrivningen av den kristna kulturen i Mellanöstern och Väst lyfter inte ett finger!

Ronie Berggren:
Mellanösterns kristna - en svensk angelägenhet

Soheila Fors, som grundade Tehuset i Jönköping, står nu dagligen i kontakt med polisen för att berätta var hon är och vad hon gör och i telefonen har hon ett direktnummer till Säpo.

Det pågår en väckelse i muslimvärlden

Patrik Engellau:
Västerlandets värden kommer från Bibeln

Patrik Engellau:
En mässa

Mohamed Omar:
Kyrkor angår alla svenskar, det gör inte moskéer


Påven:
Präst är man dygnet runt


"Jag är en kristen man..."
Sebbe Staxx hoppar av Kartellen


Patrik Engellau:
Inspirationen till dagens text kommer från Predikaren, som i 10:5,6 framför följande uppfattning:

Ett elände gives, som jag har sett under solen,
ett fel som beror av den som har makten:
att dårskap sättes på höga platser,
medan förnämliga män få sitta i förnedring.


Kina:
Kyrkor tvingas plocka ner sina kors

Turkiet:
Erdogan förbjuder kyrkoinvigning


”Jag blev chockad över att kristna var så oehört utsatta”

”Du har lämnat islam, då vet du att vi har rätt att döda dig”


Sorgligt beslut i riksdagens utrikesutskott


Annika Borg:
Regeringen ger stöd åt historierevisionism


TV4:
Det assyriska folkmordet, del 1

Turkiets ambassad försökte stoppa dokumentär om folkmord


Mohamed Omar:
Det har hänt mycket på sju år

Carl Rudbeck:
Den muslimska världen framställs som offer


Utred kyrkans DDR-koppling!

Stasis skugga faller över Växjö stift


Micael Grenholm:
Muslimerna tillber en gud som inte finns

Bombade, brända och kissade på: Kyrkor under islam
Muslimsk förföljelse av kristna, januari 2016

Kyrkornas världsråd demoniserar Israel - igen


Vädjan till Sverige:
Ge inte stöd till Abbas


Vad är det då för utveckling som skapat den Iphone som låg i den unge arabens hand? - Den började under kristendomens första århundraden, med de första församlingarnas beroende av medlemmarnas bidrag...

Intressant artikel av Rutger Palmstierna:
Fast i det förgångna


Bojkotten gör palestinier arbetslösa


Roya och Saba har konverterat från islam till kristendom. De utsätts för hot och trakasserier av en grupp män på asylboendet i Jämtland.

Svenska Evangeliska Alliansen stöder privat asylboende för kristna

Förföljda kristna inte med i utrikesdeklarationen

Förföljelse av kristna ökar i Indien


Oönskat resultat
Aftonbladet raderade omröstning


Patrik Pettersson:
Det som försvårar vår kyrkas inre och offentliga diskussion är det allmänreligiösa tankekomplexet som vår ärkebiskop med kamrater försöker etablera som kyrkans paradigm. Den där tankemodellen som reducerar innehållet i kristen tro och innehållet i den identitet som formas av en kristen tro till ett oidefinierat, innehållslöst och formlöst allt och ingenting.

Brita Häll:
Tydligt och kraftfullt om hotet mot kristna

DN:
Vi är vanligtvis snabba att uppmärksamma och fördöma attacker mot minoriteter, men vad gäller utsatta kristna flyktingar är det förvånansvärt tyst.

Vår kyrkas ärkebiskop är inte landets utrikesminister. Ändå låter de slående lika när de uttalar sig om folkmordet och den utrotning av kristna som pågår i Mellanöstern. Vår ärkebiskop låter nästan som utrikesministern.

Studio Ett:
Svenska kyrkan för passiv?

Att närma sig den kristna tro under sin tid som asylsökande kan betinga ett högt pris för den som tidigare identifierat sig som muslim.

Ann Heberlein:
Svenska kyrkan måste värna om kristna flyktingar

Svenska kyrkans ledning försöker just nu skriva om sin egen historia och låtsas som om man under lång tid ropat högst om kristnas utsatthet. Men så har det inte varit.

Anna Dahlberg:
Hur smutsig är den svenska FN-kampanjen?

Nuri Kino:
Nu startar jag ett asylboende för kristna

Europaparlamentet erkänner folkmord på kristna

IS dödande av kristna är inget mindre än folkmord

Ingenstans har vi sett bilder på hur statsråd eller andra ledande politiker besökt kristna söndagsgudstjänster för att visa solidaritet med förföljda kristna... Det finns till och med svenska, kristna samfund som har valt att tala om förföljelsen av ”religiösa minoriteter”, utan att nämna ordet kristna!... I ett svar på en fråga vid Folk och försvars konferens i januari kunde och ville utrikesminister Margot Wallström bara uttryckligt nämna yezidierna som en utsatt grupp.


SvD som palestinsk propagandaröst


Alla västländer borde prioritera kristna från muslimska länder när de ger folk flyktingstatus.

Man behöver inte traggla sig igenom den allt annat än lättlästa Koranen och 1000-tals hadither för att förstå vad islam handlar om. Det räcker med att ta del av två nutida dokument Kairodeklarationen och Ammanbudskapet.


Recension av KG Hammars senaste bok


”En helt egen journalistisk produkt”

När gifta intervjuar varandra i SvD förloras redaktionell integritet


IS och den muslimska apokalypsen


Bert Stålhammar om jämställdhet och hederskultur


Christer Sturmark:
De kristna ska inte behöva tala i egen sak


Israel portar Wallström

"How a woman who so bluntly hates Israel was elected, and still holds the role of foreign minister of Sweden."

Varför erkände Sverige Palestina utan krav på motprestation?


Drottning Elizabeths julpredikan

Martin Modeus:
En anpassad kristen tro blir bara otydlig

Ragnar Persenius:
Inkarnationen leder till försoning och förnyat liv – inte reinkarnationen


Bojkotta Israel? Starta med…


Ta hoten mot de kristna på allvar!

Det är svårt att förstå att Svenska kyrkan starkt hävdar att hjälpverksamhet inte skall prioritera kristna framom andra grupper samtidigt som det är ett faktum att de kristna kyrkorna i Mellanöstern själva hjälper alla utan att göra skillnad på etnicitet och religion.
Genom att vägra ge stöd direkt till kyrkorna minskar vi deras möjlighet att hjälpa där nöden är som störst och vittna om Guds rikes närvaro.


Fromma tonsättare


Fru Utrikesminister - Det är flyktingarna från Europa, Mellanöstern och Etiopien som du anklagar för att vara orsaken till terrorn i Europa


En kristen slaktas var femte minut


Vi önskar lycka till:
En ny muslimsk reformrörelse


Susanna Birgersson:
Flykt är ingen ursäkt för att förtrycka andra


Utrikespolitisk härdsmälta

Mathias Sundin (L):
Regeringen blandar bort korten i försvaret av utrikesministern

Löfven ändrar sig:
Det är terrorism

Björklund kräver svar

Nu har Margot Wallström gjort bort sig igen!

Hon har svårt att kontrollera sina antisemitiska reflexer.


Om julhatarna:
Fler muslimska ledare måste våga stiga fram och – på riktigt – ifrågasätta våldet och hatet i de egna religiösa texterna.


Sensationellt fynd vid Tempelberget:
Avtryck av kung Hiskias sigill


Håkan Nesser om Jesus


Knessetledamot:
Sverige kan inte längre spela en konstruktiv roll i Mellanöstern

Omvärlden behöver stå upp för kristna palestinier

Inkompetenta Margot har gjort det - igen!
Så var alltså även Parisattentatet judarnas fel.

Läxan för Frankrike och Europa


Kristna somalier berättar om dödshoten


I Umeå minns man Kristallnatten — utan att bjuda in den judiska församlingen

Antirasisterna verkar lida av minnesförlust


Kristofobiska hatbrott har tredubblats på fem år


Världens största krig är osynligt i medierna

I vår tid finns de varmaste Israelvännerna bland kristna sionister

Dödshot mot kristna somalier i Sverige

Tawfik Ghosheh från Israel och hustrun Hanaa från Palestina räddar livsmedelsaffärer på svenska landsbygden


Erik Helmerson:
Ingen bryr sig om förtryckta kristna


Den svenska regeringen har ett särskilt ansvar när det gäller att tala klarspråk med palestinierna.

Den palestinska ambassadören i Sverige bekräftade av misstag den palestinska ledningens syn på terror


Hur Obama inledde en ny era av kristet martyrskap


Mona Walter:
Stanna kvar i Svenska kyrkan

Mona Walter deltog i Storkyrkans koranstudier

Mona Walter:
Bisarr kurs i kristen tro

Mer om Mona Walter


Dick Erixon:
Judehatet i svenska medier

Maria Ludvigsson:
Hur kan vi förstå Israel via TT, SR och SVT?


Restaurangägare i Göteborg hotas av IS-budskapet ”Konvertera eller dö”


Antikrist i Ribe


Kyrkan spionerar och skickar pengar till diktatur


Fler muslimer blir kristna


Ordförande för Palestinagrupperna i Göteborg: "Förbjud judar att studera kärnfysik"


Vad händer i Syrien? Här en bakgrund!


Stort säkerhetspådrag när Mona Walter talade i Rinkeby

Reaktioner efter Mona Walters tal


Tysklands shariastyrda flyktingförläggningar


Margot Wallström gör nytt försök att resa till Israel


Mose ville hitta fel i Bibeln


Påven hånar politiska fångar på Kuba


Bert Stålhammar:
Vem bryr sig?


Kristen väckelse i det muslimska Nordafrika


 

Om 20 år är det fler kristna än muslimer i Indonesien (enligt muslimer)

 

Varje år blir 6 miljoner muslimer i Afrika kristna (enligt muslimer)

 

Psykologiska orsaker till spridningen av politisk islam


Förlåtelsen viktigast för Sebbe Staxx


Hoten fortsätter på asylboendet, menar de kristna asylsökande som vi pratat med. De berättar att de fruktar för sina liv och är villiga att flytta vart som helst, bara de kommer därifrån.

Allt är mycket enkelt i Mellanöstern
Första Moseboken 16:12

"Detta visar inte bara på den ofantliga naiviteten hos svenska journalister och myndigheter, utan också hur denna vår okunnighet kan få ödesdigra konsekvenser."
Carl Johan Erixon:
Svarta fanor över Idlib

Mona Walter:
Vem är en riktig muslim?

Hamas barnläger

"Trots pågående bestialisk terror i Syrien ägnar sig medierna sommartid gärna åt Gaza, denna gång om följderna efter förra årets angrepp på Israel. En så märklig nyhetsvärdering kan bara bero på en sak: judehat."

Kravaller på Tempelberget
Maskerade män förberedde stenkastning mot Tisha b´
Av


Kristna tvingades flytta från asylboende efter hot
En grupp kristna asylsökande har tvingats flytta från ett av Migrationsverkets boenden i Kalmar län sedan de trakasserats och hotats av fundamentalistiska islamister.

Först förbjöds de att bära kristna symboler, som halsbandens kors. Sedan förbjöds de att använda de gemensamma bostadsutrymmena. Till slut såg de ingen annan möjlighet än att fly. De fruktade för sin säkerhet, eftersom de var kristna omgivna av muslimska fundamentalister. Att fly till säkerheten Sverige var otänkbart. Det hade de redan gjort.


Ahmad al-Qattani:
Islam är den snabbast döende religionen

Muslimer ifrågasätter sin religion på grund av IS och konverterar till kristendomen

Islams nya kris:
Islamismens upprepade misslyckanden


Annika Borg:
- Sverige var unikt anfrätt av vänsterideologierna och många är de som vill att det som varit ska förbli i dunkel och sjunka undan.
Hur arvet efter 1968 lever vidare hos dagens unga generationer är ytterligare en fråga att ta sig an. Under ord som "fred" och "solidaritet" kan, som 1968-rörelserna visar, dölja sig annat.


"Skolöverstyrelsen var på olika sätt involverad i DDR-utbildningen. Dess generaldirektör Jonas Orring var mycket positiv och stödde fortbildningen; svensk skola hade mer att lära från DDR än från den västtyska skolan."
Anders Törnvall har granskat svenska lärare på kurs i DDR

Mitt bidrag i boken om Svenska kyrkan och DDR kan du läsa här!
Boken "Som i en spegel, Kyrka och teologi i möte med DDR kan beställas från stiftskansliet i Växjö.

Se också dokumentärfilmen "Spionen som hamnade i kylan" här!


45 minuter hemma hos Kjell-Albin Abrahamsson, som bl.a. imiterar Sven Wollter. Se här!


Salomon Schulman:
Bottennapp för Ship to Gaza


Anders Brogren:
Konfrontation, dialog eller synkretism?
Om religioners möte, I
Om religioners möte, II.
Recension av en avhandling.

Vem är Antje Jackelén?
Om sin person har hon varit ganska förtegen. Hon har i stället hänvisat till sin kompetens och önskat bli bedömd efter sin teologiska produktion. Den granskas i denna artikel:
Antje Jackelén som teolog

Antje förnekar att människan har en odödlig själ

Svenska kyrkan som varumärke
Ladda ner ledaren i SPT nr 14!

Antje som medieprodukt:
Svenska kyrkans PR-byrå delade ut påhittat pris i Almedalen

Antje blundar

Det sämsta som kan hända Antje Jackelén är att de kritiska rösterna inom kyrkan tynar bort, skrev Sofia Lilly Jönsson förra sommaren från Almedalen. Artikeln är väl så aktuell idag som då!

Kardinal Kurt Koch om ekumeniken och Antje


Som pensionär får man tid att göra sådant som förut blivit uppskjutet. För några år sedan kunde jag äntligen ta itu med min gamle släkting Johan Stenflychts nästan osannolika berättelse om allt han var med om under Det stora nordiska kriget. Stenflycht började som volontär men blev så småningom Karl XII:s förtrogne bakom ryggen på övriga officerare.

Läs berättelsen här i pdf eller här i html!


Städade på skrivbordet och hittade detta föredrag
(från en USA-resa 2011):

The Preferability of Consensus:
How the Church Built the Swedish Model
A European Case Study


I EFS-kyrkan i Alingsås talade jag om Israel och profetiorna:
Del 1
Del 2Det gamla templets saga
Kåseri ur Hallands-Jul 1919
av Filip Pärson

Men det gamla templet blev till sist kyrka igen.
Läs historien om S:t Laurentii i Falkenberg

Thomas Gür: Julen är en kristen högtid

Har du hört talas om att julen är en gammal hednisk högtid som de kristna tog över från romarna? Vet du att det är en faktoid?
Läs om julen – kristen eller hednisk högtid?!

Har du hört talas om att kejsar Augustus aldrig ordnade med någon skattskrivning? Vet du att det är en faktoid?
Läs om mysteriet med den försvunna skattskrivningen och andra mysterier!

En förkortad version av artikeln om skattskrivningen finns här!

Har du hört talas om att de ortodoxa kyrkorna firar jul på Trettondedagen? Vet du att det är en faktoid?
Läs om jul i januari!

Betlehems stjärna - när, var hur?

Julstämningar