Den Gudomliga Symfonin

- min prästmötesavhandling från 1987
i sin tredje upplaga här på hemsidan.

INNEHÅLL:
FÖRORD 

FÖRSTA SATSEN

Prelude: Maestoso

EXORDIUM

En förtärande eld

Over there

Präglade av barndomen

Affärsbegåvad mystiker

Symphony No.4

Kristens resa

En annan värld

Tretton slag

ANDRA SATSEN 

Allegretto

ALL VÅR BÖRJAN

Är universum evigt?

Ointresserade teologer

En skapelsedag på Råö

Skapelse ur intet

Den stora förintelsen

De gåtfulla neutrinerna

De första atomerna

Rester av "varde ljus"

De första stjärnorna

Energi blir materia

Det finns antimateria

Det finns en början

Biblisk skapelsesyn

Mysteriet att finnas till

En hemlig sammansvärjning

Precisionsarbete

Finns det ett antiuniversum?

DEN GUDOMLIGA

EVOLUTIONEN

Enslingen på Downe

Onda aningar

Stormen bryter lös

Släkten är värst

Tänk om Darwin har fel!

Skaparens verk överlägset människans

Kontinuerlig skapelse i Bibeln

Var Darwin ateist?

Darwins religiösa problem

Ateistisk darwinism

Molekylärbiologin ger Darwin rätt

Utvecklingsläran kan inte testas

Den okända lagen

Slumpen och den felande länken

Kaosforskare

Katastrofala omvälvningar

Av jord är du kommen

Global svältkatastrof

En liten utvald skara

Bokrullen öppnas

Lidandets problem

Mot något nytt

DET FÖRLORADE PARADISET

Allopatrisk artbildning

Den mest anpassningsbara

Två skapelseberättelser

Gudagnistan

Tillvaron blir uppfattad

Invandrare till Eden

Var låg paradiset?

Här en källa rinner

Asiens äldsta bosättning

Det öde landet

Syndafallet

Kunskapens tribut

Marken blir förbannad

Alla som arbetar och är betungade

I krukmakarens ugn

DÖD ÅT ISRAEL!

Existerar verkligen judarna?

Kampen om landet

Judisk närvaro efter templets fall

Israel existerar

NÄR TIDEN VAR

FULLBORDAD

Augustus anger kursen

Han för dem fram i räknade hopar

Messias stjärna

En ny stjärna

Månen i blod

STÄLLD UNDER LAGEN

Jesus stod nära fariséerna

Motståndare men inte fiender

Det nya är kristologin

Esséerna på Sionsberget

Nattvardssalen

KRISTUSMÖRDARNA

Folkmassan

Var juden Johannes antisemit?

Dialog om Apostlagärningarna

Gud har förstockat dem

Guds hemlighet

Uppgiften att vara en mörk bakgrund

Gotländsk sommardag

Aventinens pärla

VINDEN FRÅN VÄSTER

Kristus kom före missionärerna

En europeisk religion

Sagan om Beowulf

Var bodde Beowulf?

Striden mot svearna

Är kyrkan svensk?

Kyrkan är gränsöverskridande

Hopp för freden

Vindarnas möte

DEN SJUNKNA KATEDRALEN

Gudsriket på jorden

Harmonin i Chartres

Ut ur stenen

Det stora raset

Fördröjningen i djupet

Europa, Sverige, Istorp

Katedralen på Götaplatsen

Katedralen i München

Mässoffret

TYCKER SIG HÖRA

TIDENS STRÖM

Det ofrånkomliga Europa

Från Kanton till Släp

Morbror Fredrik och opiumkriget

Snart vi slutat ökenfärden

Vår tids största kristendomsförföljelse

De som kommit ur den stora bedrövelsen

Nattbåten

TREDJE SATSEN 

Fugue: Andante moderato

PÅ ANDRA STRANDEN

Ökat intresse för nära-döden-upplevelser

Vad säger kyrkan?

Förnekad erfarenhet

Tiden fortsätter efter döden

Där står Kristus

Jesus är här

En hälsning från himlen

Idag skall jag dö

Allting skimrar

Ryckt ur elden

Tack för plåga

Något som liknade en stor glädje

Himlen har kommit närmare

Invändningar

En vidareutveckling

Den långa resan

FJÄRDE SATSEN 

Largo maestoso

DEN LJUSNANDE FRAMTID

Från öknen till stjärnorna

Från Big Bang till stenyxan

Vadan och varthän?

Ett växande

En vacker utsikt

Klass mot klass

Förnyelse från öster

Signalerna förloras i tystnaden

En ny tidsålder

Vem skall bestämma?

Motståndaren

Den mörknande framtid är ljus

En förnyad värld

Ett förnyat Israel

Det återupptäckta tusenårsriket

Den yttersta domen

Äntligen framme

Här är utdrag ur några recensioner!

Tillbaka till hemsidan