Våren 2005 flyttade jag som pensionär till Falkenberg tillsammans med min hustru. Dessförinnan var jag under 27 år kyrkoherde i Istorps pastorat.

Här står jag med tangentbordet framför Tullbron, Falkenbergs mest kända byggnadsverk, som sedan mitten av 1700-talet förenar norra och södra Halland.


På samma sätt hoppas jag att min hemsida skall vara en förenande bro över liberalteologins brusande avgrund, mellan de katolskt och de evangelikalt sinnade i Kristi kyrka. Jag vill också stå upp för den lilla människan mot maktfullkomlighet och pampvälde.


Med bästa hälsningar
och önskan om allt gott!


Anders Brogren

Margareta Brogrens hemsida


”Jaha, det är du med hemsidan”

Intervju i Hallands Nyheter