Artikelarkiv:


 

Ann Lång:
Jag är inte intresserad av att vara ofrivillig terapeut åt en kvinnlig präst som har problem med att relatera till en allsmäktig fadersgestalt.


Anställda inom Svenska kyrkan vittnar om mobbning:
”Det är en tystnadskultur”


Brukar du skänka pengar till Svenska kyrkans internationella arbete?
Då kan det hända att pengarna går till abortrådgivning och arbete med hbtq-frågor.


Maria Löfberg:
Helt fel tågordning – nu måste kyrkostyrelsen bromsa

Svenska kyrkans handboksmusik är amatörmässig

Mikael Löwegren:
Vårt gemensamma gudstjänstliv äventyras

Professor Mattias Lundberg:
Hur kunde det bli så här?
Om försöken till revision av kyrkohandboken i Svenska kyrkan

Professor Karin Nelson önskar att den nya kyrkohandboken bara ska bli ett tillägg till den gamla


Göran Skytte:
Varför klagar kristna på tomma kyrkor?

Någonstans finns det en gräns. Gränsen och botten nåddes, för mig, i Kyrkans tidning nummer 9/17, i artikeln ”Västerås stift – den rebelliske tonåringen”...


Patrik Pettersson:
Sedan början av 2016 har ärkebiskop Antje Jackelén etablerat en tankemodell som gör gällande att uttryckligt stöd för utsatta kristna i mellanöstern är en del av ”det islamfientliga tankekomplexet."...

Patrik Engellau:
Svenska präster, det kan finnas undantag, verkar inte ha någon skolning i svåra moraliska frågor om hur människor ska förhålla sig till varandra. De präster jag försökt resonera med om saken har mest pladdrat om värdegrunden och klimatet.Den femte mars 2017 skrev emellertid ärkebiskop Jackelén en debattartikel i Dagens Nyheter som kanske var ett senkommet goddag yxskaft-svar på min fråga.

Patrik Pettersson:
Det senaste året har vår ärkebiskops retorik och hennes ”svans” på redaktioner, kanslier och i sociala medier misstänkliggjort och smutskastat dem som har tagit till ord och handling för att skapa medvetenhet om, och opinion till stöd för, mellanösterns utsatta kristna. Nu har Antje Jackelén bytt fot.

DN ledare:
Sluta tiga om förföljda kristna!


Majoriteten av prästerna har traditionell kristen tro


Postmodernism i Västerås:
"Jag tror inte på den fysiska uppståndelsen i en konkret bemärkelse, däremot tror jag på uppståndelsen. Det kanske låter lite motsägelsefullt, men det funkar för mig."


Sveriges största politiska parti, Socialdemokraterna, blockerar många av sina medlemmar från att ställa upp i landets största samfunds interna val.


Medan vissa grupper uppmanas att uttrycka sina åsikter uppmanas kristna att hålla sin övertygelse privat. Vi kristna måste sluta att gömma oss – istället får andra återigen vänja sig vid att vår tro märks.


Film:
Svenska kyrkan - en arbetsgivare i tiden

Sofia Lilly Jönsson:
Öppet brev till vice ordförande i kyrkostyrelsen Wanja Lundby-Wedin


Med vilken rätt kan någon annan makt upphäva vad politikerväldet beslutat? Vad stödjer sig barnmorskans samvete på? Någonting som skulle vara högre och mäktigare än Sveriges riksdag? Finns sådant? I detta perspektiv inser man direkt att barnmorskan är en sorts subversiv kraft, en statsfiende, helt enkelt. Självklart måste lojala medborgare ta avstånd från barnmorskan och hennes anhang av potentiella samhällsomstörtare.


Joel Halldorf:
Konflikten mellan kyrkans personliga sätt att vara och modernitetens organisatoriska logik är en ödesfråga i dag.


Mathias Bred, GP:
Biskopar saknas i debatten om ny kyrkohandbok

Johan-Magnus Sjöberg:
Kyrkoledning med bristande markkontakt

Brita Häll:
Vem läker såren i kyrkan?

Maria Schottenius:
Den goda viljan räcker inte när det krävs jurister för att få ut dokumenten


S:ta Clara:
Vi har döpt minst 150 muslimska konvertiter


Svenskarna som inte bryr sig om religion har ändå stenhårda krav på att kyrkan ska leverera


Lars B Stenström:
Präst och tjänsteman


Carolina Johansson:
8,500 vs. 2,500,000


Ur tidskriften Axess Luthernummer:

Annika Borg:
Evangeliet glöms

Per Svensson:
Gatlopp för Luther

Svante Nordin:
Luther Bakom allt


Sofia Lilly Jönsson:
Kyrkans rekordtapp ett tecken på engagemang

Josefin Holmström:
Själv vänder jag mig hellre till Bibeln


Jämtland:
Det kan vara dags för ett kyrkouppror

Maria Löfberg:
Lägg handboksförslaget på is

Gustaf Natt och dag:
Därför överklagade vi beslutet

Maria Schottenius:
Risk att den nya Kyrkohandboken ratas av lokala församlingar

Om Karl Gerhard hade gjort den:
Kyrkohandboksvisan

Mera sång om kyrkohandboken:
Bohlin, Bohlin ...

Olof Edsinger:
Barnmorskan har lagen på sin sida

Ruth Nordström:
Grimmark har utsatts för offentlig mobbning

March for Life Remarks of Vice President Pence

Frida Park:
Klart barnmorskan inte ska behöva abortera

Samvetsfrihet en mångfaldsfråga
Medborgare borde uppmuntras att följa sitt samvete, skriver Joel Halldorf


Forskare:
Nu vet vi när Josua vann slaget vid Gibeon


Ann Heberlein:
Vi lämnar kyrkan för att vi är kristna


Erik Helmerson:
Kristna mördas – världen blundar


Satsa på konservativ kristendom!


Kommentar till Antjes angrepp på kyrkan i Lettland


Torbjörn Aronson:
Teologisk årskrönika


Mellanmjölksförsvar för en produkt som inte övertygar

Josefin Holmström:
När ska kyrkan lyssna på de obekväma rösterna?

Patrik Pettersson framförde tre synpunkter till Antje..

Sofia Lilly Jönsson:
"Om makten tar a priori att den är ofelbar, uppstår kyrkosplittring i alla fall. Auktoritet och tilltro måste förtjänas. Sanning är ett perspektiv som makten inte äger."

Hur står det till med yttrandefriheten inom Svenska kyrkan i praktiken? Den sitter trängre till än vad många vill hävda, menar prästen Gunnar Hyltén-Cavallius.

DGS-TV:
Går det att reformera Svenska kyrkan?
Samtal med Annika Borg och Helena Edlund

Ann Heberlein:
Hon arbetar på sitt varumärke, Ärkebiskop Antje eller ÄB Antje, men struntar i att den organisation hon är satt att förvalta vittrar sönder.

Maria Schottenius:
Nu råder uppror bland kyrkomusikerna

Anders Brogren:
Fenomenet Antje

Antje intervenerar i Lettland
Antje har utvidgat sin episkopala tillsyn till andra sidan av Östersjön och läxar upp den lettiska kyrkan.

Läs hennes brev här!

Antje intervenerar i Mellanöstern
... Svenska Kyrkan är i allra högsta grad en aktör i denna konflikt, trots ärkebiskopens botgöringsresa till Egypten. ... Det är ingen slump att ärkebiskopen valde Egypten före Libanon. I Libanon hade hon ställts inför att behöva svara på en rad obekväma frågor, i Egypten mest tomma artighetsfraser... Svenska Kyrkan spelar hela tiden med just de krafter som håller ett lågintensivt folkmord och ett lågintensivt tredje världskrig vid liv... Att klarlägga detta är avgörande för att vi skall kunna navigera bättre i framtiden än vad dagens utrikesledning och Svenska Kyrkan gör. Den Svenska Kyrkan är i allra högsta grad en aktör i denna konflikt. Men hemmavid.

Läs artikeln En resa in i Mörkrets hjärta här!

... Ärkebiskopens platta kondoleanser, utan kritik mot den lagstiftning som gör detta möjligt, är även de en naturlig del i detta. Hon kommer inte rimligen ta den strid som krävs med sin långa historia att se genom fingrarna på hur kristna minoriteter behandlas i Mellanöstern ...

Läs artikeln Folkmordet på kristna fortsätter i det tysta här!

...Ärkebiskopen gråter för männens skull. Män som i många andra länder skulle förväntas ha slagits för sitt land, sin heder och sin familj. Kvinnorna, de äldre och barnen blev medvetet lämnade efter, vadandes i ruinerna i färskt blod. Övergivna av männen...

Läs artikeln Nyanserna i en påstådd moralisk kollaps här!

När ska ärkebiskop Antje Jackelén ta förföljelsen och folkmordet på kristna på allvar? Nuri Kino har lyssnat på henne i Sveriges radio.


Den syrisk-ortodoxe patriarken Afram önskar God Jul

Ordet Betlehem ströks
liksom verser med Jesus Kristus när Södra skolan i Åmål firade Lucia. – Horribelt, säger Peter Landälv, pastor i Kungsbergskyrkan, där samlingen hölls.

Stallet är pyntat, men krubban gapar tom


Anders Wejryd och Wanja Lundby-Wedin om myter och lögner


Om du som präst är kritisk till Handboksförslaget 2016 och anser att en grundlig omprövning måste ske, skriv under här!

Maria Schottenius:
Nu råder uppror bland kyrkomusikerna

Jan H Börjesson:
Snart har vi det ungefär som man har det i England där församlingarna själv får välja liturgi och psalmbok.

Gör i stället ett tillägg!

Maria Schottenius:
Varför detta hemlighetsmakeri kring kyrkohandboken?

Sofia Lilly Jönsson:
Turerna kring kyrkohandboken är rena farsen

Den nya kyrkohandboken kommer att brista i brett förtroende

Handboken på Youtube


Vad säger Bibeln om äktenskapet?

Lukas Berggren:
Alla ska med – vare sig de vill eller inte

Joel Halldorf:
”Hänga med sin tid” räcker inte
Svenska kyrkan måste motivera kursändringar teologiskt.


Bert Stålhammar:
Skolbesök i advents- och jultid


När ska ärkebiskop Antje Jackelén ta förföljelsen och folkmordet på kristna på allvar?
Det undrar Nuri Kino efter att ha lyssnat på en intervju med henne i i Sveriges radio.


Vill Svenska kyrkan verklig ekumenik?

Samvetsfriheten hotad även i Svenska kyrkan

Göteborgs-Posten:
Mångfald motarbetas inom kyrkan


Lars Adaktusson:
EU:s väljare vill sköta sina familjer själva


Biörn Fjärstedt:
Det är verkligen upp- och nedvänt, antikristligt rent av, när kyrkan tänks kunna bli ett verktyg för ett politiskt partis målsättning.


Påven varnar för tre falska modeller i strävan mot kristen enhet


Göteborgs stifts herdaminne, band III (Fässbergs, Älvsyssels södra och norra kontrakt) har anlänt från tryckeriet


Svenska kyrkan måste spara halv miljon om dagen


Göran Skytte:
Muslimer på påvens mässa

Förstod journalisterna påvens svar?

Ann Heberlein:
Kyrkan är inte vilken klubb som helst

Annika Borg:
Påvebesök, patriarkatets kvinnor och Aftonbladets förvirring

Pope Francis confirms finality of ban on ordaining women priests

Joel Halldorf och Sofia Lilly Jönsson chattar om kyrkan och den kristna tron.

Göteborgs-Posten:
Kategoriseringsångesten som påven väcker är inte olik den som fanns kring Bertil Gärtner

Signum om påvebesöket:
" Förberedelserna har präglats av friktioner mellan Stockholms katolska stift och Svenska kyrkans ledning om allt möjligt."

Ulf Jonsson:
Det religiösa landskapet i Sverige inför påvens besök

DN:
Ulf Jonsson intervjuar påven

Intervjun med påven – fullständig version

DN:
Därför väljer unga svenskar att bli katoliker

Rune Imberg:
Luther och den överraskande reformationen


HANDBOKSBLUFFEN!
eller
Konsten att ljuga med statistik

Svar på biskopsartikel:
Detta beteende
skämmer ut Svenska kyrkans ledning!

Vem vill ni nå?

Alla remissvar och yttranden över kyrkohandboksförslaget finns här!


Stärk rättssäkerheten – utöka översynen av domkapitlen!


De inbjudna gästerna vid påvens besök i Lund finns här!

Spänd stämning inför påvens Sverigebesök

Vi behöver biskopen av Rom
I en globaliserad och pluralistisk värld ser vi ingen annan samlande gestalt för världskristenheten än påven. Det skriver fyra ämbetsbärare i Svenska kyrkan i ett öppet brev till påven.


Göran Skytte:
S lyckades göra kyrkan till ett salighetsverk


Än finns det tid att sätta sig in i remissvaren till kyrkohandboken. Läs frisvaren och gå inte på tjänstemännens vinklade presentation!

Alla remisssvaren finns här!


Handlingsfriheten för präster kan begränsas


"Människor och tro" i P1 anmäls till granskningsnämnden


Handlar kristendom om att de anställda gnetar på så länge Svenska kyrkan har råd att betala dem?


S sprider propaganda om Svenska kyrkan

De socialdemokratiska kyrkopolitikerna marscherar beslutsamt in från vänster


Hur blev svenskarna världens mest ensamma folk?

Våren 1972 samlas en grupp socialdemokratiska politiker för att skapa en ny vision för Sveriges framtid. Målet är att skapa ett samhälle av oberoende individer. I The Swedish Theory of Love undersöker, 40 år senare, filmaren Erik Gandini resultatet.


Svenska Kyrkans upplevda ambition att så få personer som möjligt skall känna igen sig i den kyrka de döptes och växte upp i verkar vara outsläcklig.


My Cross:
Is Sweden's Church Failing To Stand Up For Persecuted Christians?


Per Eckerdal tar strid mot Missionsprovinsen


Annika Borg:
En ny reformation

Johanna Andersson:
Öppet brev till ärkebiskop Antje Jackelén

Svar från Antje Jackelén


Förmår kyrkomötet hålla fast vid uppdraget?

Göran Skytte:
"Även jag har funderat på att lämna Svenska kyrkan."
Det kungliga salighetsverket

Partierna borde lämna Svenska kyrkan


Låt inte stress sänka handbokens kvalitet!

Vad händer nu med Kyrkohandboken och remissen?


Svenska kyrkan förstår inte sitt kärnuppdrag

Det skulle kunna vara en parodi, men det här är verkligheten i Sverige. Förra veckan återupptog riksdagens sitt arbete efter sommarens uppehåll.

Riksdagens oheliga öppnande


Lars Adaktusson:
De förföljda vill inte att vi tiger

Kyrkans märkliga politik

Bertil Murray:
Debatten punkterade kyrkans självbild

Biörn Fjärstedt:
Inga pengar bör skickas uppåt i systemet. Koncernnivån kan gott få torka bort. Den är ingen apostolisk ordning.Kyrkan är ingen storkoncern.


"Allt handlar inte om dig, Antje Jackelén"
Sofia Lilly Jönsson om Antjes självömkande

Patrik Pettersson:
Därför kritiserade jag ärkebiskopen

Samtalsklimatet i Svenska kyrkan: ett anspråkslöst förslag till etablissemanget

"Först kommer den lilla bocken Bruse. Sedan kommer Gud. Gud är större."
Patrik Engellau om Antjes valspråk

Antje svarar


Läronämnden avstyrker krav om vigsel av samkönade par


Gunnar Hökmark:
Svenska kyrkan vilse i världen

Därför exploderade debatten om korset

Mohamed Omar:
Antingen är man muslim och håller Muhammed för en sann profet eller så är man kristen och håller honom för en falsk profet. Antje har trasslat till det.


Vad händer nu med Kyrkohandboken och remissen?

Maria Schottenius:
"Biskop i Lund och ansvarig var under denna tid Antje Jackelén.
Hon hade alltså ett par månader innan hon blev ärkebiskop, tillsammans med sitt domkapitel, avvisat förslaget till ny kyrkohandbok på både textliga och musikaliska grunder. Har hon ändrat uppfattning? Och i så fall, varför?"
Antje Jackelén sa nej till kyrkohandboken, men sen då?


Berth Löndahl går i pension


Statsvetaren Andreas Johansson Heinö på twitter:
"Nu skulle man vilja vara en fluga på väggen på kyrkokansliet i Uppsala"

Norrköpings Tidningar:
Ärkebiskopen kan lära av statsministern

Tänk till en extra gång innan du lämnar Svenska kyrkan

Corren:
Om Svenska kyrkan inte klarar av att tydligt ta ställning för något så självklart utan envisas med att fortsätta krumbukta sig bådar det inte gott för den fortsatta medlemsutvecklingen.

Patrik Engellau:
Om jag inte fått allting om bakfoten förefaller det mig helt obegripligt att ärkebiskopen ger sig i lag med sådana extremister

Lena Breitner:
Svenska kyrkans omvandling i S-riktning signerades Harald Hallén och Arthur Engberg

Ett beslut och utträde som väcker bedrövelse

Vem platsar i Svenska kyrkan i dag?

Jönköpings-Posten:
Dags för Svenska Kyrkan att bli en kyrka igen

Dag Sandahl:
Kyrkokrisen inte ny men andlig

Lars Adaktusson:
Kristna är visst under attack

Patrik Engellau:
"Om Islamiska staten ogillar mesiga kristna är det kanske bra att sådana som påven och Sveriges ärkebiskop gullar med muslimer. Eller också är det tvärtom: Islamiska staten kanske bara låtsas hata harhjärtade kristna eftersom sådant hat uppmuntrar ärkebiskopen till fortsatt eftergivenhet mot islam vilket gör att islam lättare kan växa sig starkt i västerlandet."

Mariestads-Tidningen:
Ärkebiskopen har att göra

Patrik Engellau:
Öppet brev från en medlem i svenska kyrkan med begäran om att kyrkan måtte ge andlig vägledning

Johan Westerholm:
De som tiger samtycker

Ruth Nordström:
Förföljelsen av kristna är ett faktum

Jenny Sonesson:
Låt kyrkor lysa rött för förföljda kristna

Erik Helmerson:
Att stödja de förföljda är inte ett korståg

Svensk Tidskrift:
Prekärt läge för Svenska kyrkan

Chris Forsne:
Gå ut och gör alla folk till lärjungar!

Lena Breitner:
Infiltrationen av Svenska kyrkan – från WWII till Margareta Winberg och Ulf Bjereld

Mohamed Omar:
Därför går jag med i Svenska kyrkan

Tomas Appelqvist:
Kyrkans politisering luckrar upp den sekulära staten

Gunnar Hökmark:
Den kristna tron är nämligen något större än deras personliga tyckande

Krönika i Aftonbladet:
Svenska kyrkan kan inte inkludera alla

Siewert Öholm:
Full storm i Svenska kyrkan

Christer Sturmark går med i ”Mitt kors”

Fredrik Malm:
Den tysta kyrkan

Eric Erfors, Expressen:
Låt oss be en bön för Svenska kyrkan

Martin Tunström, Smålands-Posten:
Missriktade utträden ur kyrkan

Patrik Lindenfors:
Trosbekännelse i tiden

Annika Borg:
"Mitt kors" förtjänar en ordentlig ursäkt

Tuff prislapp på kyrkans medlemsras

Mohamed Omar:
Ärkebiskopens märkliga sällskap

Markus Hagberg:
Dags för biskoparna att visa kyrkligt ledarskap

Lukas Berggren:
Varför kritisera stöd till förföljda kristna?

Siewert Öholm:
Islamismen kan aldrig få oss att dölja våra kors

Södermanlands Nyheter:
Svenska kyrkans ledning måste bli bättre på att representera hela sin medlemskår

Gunnar Hökmark om logiken hos Svenska kyrkans ledning (video)

Henrik Sundström (M):
Identitetspolitiken har ersatt den kristna tron

Håkan Lindberg:
Svenska kyrkan är i otakt med medlemmarna

Göteborgs-Posten:
Svenska kyrkan är undfallande inför islamism

Thomas Idergard:
Korsets dårskap och troskrisen

Ann Heberlein:
Kyrkan vill inte leda ett kristet samfund

Mohamed Omar:
Korset provocerar

Lennart Bengtsson:
Hotet mot dagens kristna

Margit Richert:
Jag fortsätter att bära mitt kors för alla förföljda


Domprosten i Visby åter på banan

Gotlands Allehanda:
Om jag inte redan hade lämnat Svenska kyrkan...

Vad är domprosten kapabel till?


 

Vi ser slutfasen av fördrivningen av den kristna kulturen i Mellanöstern och Väst lyfter inte ett finger!

Ronie Berggren:
Mellanösterns kristna - en svensk angelägenhet

Soheila Fors, som grundade Tehuset i Jönköping, står nu dagligen i kontakt med polisen för att berätta var hon är och vad hon gör och i telefonen har hon ett direktnummer till Säpo.

Det pågår en väckelse i muslimvärlden

Patrik Engellau:
Västerlandets värden kommer från Bibeln

Patrik Engellau:
En mässa

Mohamed Omar:
Kyrkor angår alla svenskar, det gör inte moskéer


Påven:
Präst är man dygnet runt


"Jag är en kristen man..."
Sebbe Staxx hoppar av Kartellen


Patrik Engellau:
Inspirationen till dagens text kommer från Predikaren, som i 10:5,6 framför följande uppfattning:

Ett elände gives, som jag har sett under solen,
ett fel som beror av den som har makten:
att dårskap sättes på höga platser,
medan förnämliga män få sitta i förnedring.


Kina:
Kyrkor tvingas plocka ner sina kors

Turkiet:
Erdogan förbjuder kyrkoinvigning


”Jag blev chockad över att kristna var så oehört utsatta”

”Du har lämnat islam, då vet du att vi har rätt att döda dig”


Sorgligt beslut i riksdagens utrikesutskott


Annika Borg:
Regeringen ger stöd åt historierevisionism


TV4:
Det assyriska folkmordet, del 1

Turkiets ambassad försökte stoppa dokumentär om folkmord


Mohamed Omar:
Det har hänt mycket på sju år

Carl Rudbeck:
Den muslimska världen framställs som offer


Utred kyrkans DDR-koppling!

Stasis skugga faller över Växjö stift


Micael Grenholm:
Muslimerna tillber en gud som inte finns

Bombade, brända och kissade på: Kyrkor under islam
Muslimsk förföljelse av kristna, januari 2016

Kyrkornas världsråd demoniserar Israel - igen


Vädjan till Sverige:
Ge inte stöd till Abbas


Vad är det då för utveckling som skapat den Iphone som låg i den unge arabens hand? - Den började under kristendomens första århundraden, med de första församlingarnas beroende av medlemmarnas bidrag...

Intressant artikel av Rutger Palmstierna:
Fast i det förgångna


Bojkotten gör palestinier arbetslösa


Roya och Saba har konverterat från islam till kristendom. De utsätts för hot och trakasserier av en grupp män på asylboendet i Jämtland.

Svenska Evangeliska Alliansen stöder privat asylboende för kristna

Förföljda kristna inte med i utrikesdeklarationen

Förföljelse av kristna ökar i Indien


Oönskat resultat
Aftonbladet raderade omröstning


Patrik Pettersson:
Det som försvårar vår kyrkas inre och offentliga diskussion är det allmänreligiösa tankekomplexet som vår ärkebiskop med kamrater försöker etablera som kyrkans paradigm. Den där tankemodellen som reducerar innehållet i kristen tro och innehållet i den identitet som formas av en kristen tro till ett oidefinierat, innehållslöst och formlöst allt och ingenting.

Brita Häll:
Tydligt och kraftfullt om hotet mot kristna

DN:
Vi är vanligtvis snabba att uppmärksamma och fördöma attacker mot minoriteter, men vad gäller utsatta kristna flyktingar är det förvånansvärt tyst.

Vår kyrkas ärkebiskop är inte landets utrikesminister. Ändå låter de slående lika när de uttalar sig om folkmordet och den utrotning av kristna som pågår i Mellanöstern. Vår ärkebiskop låter nästan som utrikesministern.

Studio Ett:
Svenska kyrkan för passiv?

Att närma sig den kristna tro under sin tid som asylsökande kan betinga ett högt pris för den som tidigare identifierat sig som muslim.

Ann Heberlein:
Svenska kyrkan måste värna om kristna flyktingar

Svenska kyrkans ledning försöker just nu skriva om sin egen historia och låtsas som om man under lång tid ropat högst om kristnas utsatthet. Men så har det inte varit.

Anna Dahlberg:
Hur smutsig är den svenska FN-kampanjen?

Nuri Kino:
Nu startar jag ett asylboende för kristna

Europaparlamentet erkänner folkmord på kristna

IS dödande av kristna är inget mindre än folkmord

Ingenstans har vi sett bilder på hur statsråd eller andra ledande politiker besökt kristna söndagsgudstjänster för att visa solidaritet med förföljda kristna... Det finns till och med svenska, kristna samfund som har valt att tala om förföljelsen av ”religiösa minoriteter”, utan att nämna ordet kristna!... I ett svar på en fråga vid Folk och försvars konferens i januari kunde och ville utrikesminister Margot Wallström bara uttryckligt nämna yezidierna som en utsatt grupp.


SvD som palestinsk propagandaröst


Alla västländer borde prioritera kristna från muslimska länder när de ger folk flyktingstatus.

Man behöver inte traggla sig igenom den allt annat än lättlästa Koranen och 1000-tals hadither för att förstå vad islam handlar om. Det räcker med att ta del av två nutida dokument Kairodeklarationen och Ammanbudskapet.


Recension av KG Hammars senaste bok


”En helt egen journalistisk produkt”

När gifta intervjuar varandra i SvD förloras redaktionell integritet


IS och den muslimska apokalypsen


Bert Stålhammar om jämställdhet och hederskultur


Christer Sturmark:
De kristna ska inte behöva tala i egen sak


Israel portar Wallström

"How a woman who so bluntly hates Israel was elected, and still holds the role of foreign minister of Sweden."

Varför erkände Sverige Palestina utan krav på motprestation?


Drottning Elizabeths julpredikan

Martin Modeus:
En anpassad kristen tro blir bara otydlig

Ragnar Persenius:
Inkarnationen leder till försoning och förnyat liv – inte reinkarnationen


Bojkotta Israel? Starta med…


Ta hoten mot de kristna på allvar!

Det är svårt att förstå att Svenska kyrkan starkt hävdar att hjälpverksamhet inte skall prioritera kristna framom andra grupper samtidigt som det är ett faktum att de kristna kyrkorna i Mellanöstern själva hjälper alla utan att göra skillnad på etnicitet och religion.
Genom att vägra ge stöd direkt till kyrkorna minskar vi deras möjlighet att hjälpa där nöden är som störst och vittna om Guds rikes närvaro.


Fromma tonsättare


Fru Utrikesminister - Det är flyktingarna från Europa, Mellanöstern och Etiopien som du anklagar för att vara orsaken till terrorn i Europa


En kristen slaktas var femte minut


Vi önskar lycka till:
En ny muslimsk reformrörelse


Susanna Birgersson:
Flykt är ingen ursäkt för att förtrycka andra


Utrikespolitisk härdsmälta

Mathias Sundin (L):
Regeringen blandar bort korten i försvaret av utrikesministern

Löfven ändrar sig:
Det är terrorism

Björklund kräver svar

Nu har Margot Wallström gjort bort sig igen!

Hon har svårt att kontrollera sina antisemitiska reflexer.


Om julhatarna:
Fler muslimska ledare måste våga stiga fram och – på riktigt – ifrågasätta våldet och hatet i de egna religiösa texterna.


Sensationellt fynd vid Tempelberget:
Avtryck av kung Hiskias sigill


Håkan Nesser om Jesus


Knessetledamot:
Sverige kan inte längre spela en konstruktiv roll i Mellanöstern

Omvärlden behöver stå upp för kristna palestinier

Inkompetenta Margot har gjort det - igen!
Så var alltså även Parisattentatet judarnas fel.

Läxan för Frankrike och Europa


Kristna somalier berättar om dödshoten


I Umeå minns man Kristallnatten — utan att bjuda in den judiska församlingen

Antirasisterna verkar lida av minnesförlust


Kristofobiska hatbrott har tredubblats på fem år


Världens största krig är osynligt i medierna

I vår tid finns de varmaste Israelvännerna bland kristna sionister

Dödshot mot kristna somalier i Sverige

Tawfik Ghosheh från Israel och hustrun Hanaa från Palestina räddar livsmedelsaffärer på svenska landsbygden


Erik Helmerson:
Ingen bryr sig om förtryckta kristna


Den svenska regeringen har ett särskilt ansvar när det gäller att tala klarspråk med palestinierna.

Den palestinska ambassadören i Sverige bekräftade av misstag den palestinska ledningens syn på terror


Hur Obama inledde en ny era av kristet martyrskap


Mona Walter:
Stanna kvar i Svenska kyrkan

Mona Walter deltog i Storkyrkans koranstudier

Mona Walter:
Bisarr kurs i kristen tro

Mer om Mona Walter


Dick Erixon:
Judehatet i svenska medier

Maria Ludvigsson:
Hur kan vi förstå Israel via TT, SR och SVT?


Restaurangägare i Göteborg hotas av IS-budskapet ”Konvertera eller dö”


Antikrist i Ribe


Kyrkan spionerar och skickar pengar till diktatur


Fler muslimer blir kristna


Ordförande för Palestinagrupperna i Göteborg: "Förbjud judar att studera kärnfysik"


Vad händer i Syrien? Här en bakgrund!


Stort säkerhetspådrag när Mona Walter talade i Rinkeby

Reaktioner efter Mona Walters tal


Tysklands shariastyrda flyktingförläggningar


Margot Wallström gör nytt försök att resa till Israel


Mose ville hitta fel i Bibeln


Påven hånar politiska fångar på Kuba


Bert Stålhammar:
Vem bryr sig?


Kristen väckelse i det muslimska Nordafrika


 

Om 20 år är det fler kristna än muslimer i Indonesien (enligt muslimer)

 

Varje år blir 6 miljoner muslimer i Afrika kristna (enligt muslimer)

 

Psykologiska orsaker till spridningen av politisk islam


Förlåtelsen viktigast för Sebbe Staxx


Hoten fortsätter på asylboendet, menar de kristna asylsökande som vi pratat med. De berättar att de fruktar för sina liv och är villiga att flytta vart som helst, bara de kommer därifrån.

Allt är mycket enkelt i Mellanöstern
Första Moseboken 16:12

"Detta visar inte bara på den ofantliga naiviteten hos svenska journalister och myndigheter, utan också hur denna vår okunnighet kan få ödesdigra konsekvenser."
Carl Johan Erixon:
Svarta fanor över Idlib

Mona Walter:
Vem är en riktig muslim?

Hamas barnläger

"Trots pågående bestialisk terror i Syrien ägnar sig medierna sommartid gärna åt Gaza, denna gång om följderna efter förra årets angrepp på Israel. En så märklig nyhetsvärdering kan bara bero på en sak: judehat."

Kravaller på Tempelberget
Maskerade män förberedde stenkastning mot Tisha b´
Av


Kristna tvingades flytta från asylboende efter hot
En grupp kristna asylsökande har tvingats flytta från ett av Migrationsverkets boenden i Kalmar län sedan de trakasserats och hotats av fundamentalistiska islamister.

Först förbjöds de att bära kristna symboler, som halsbandens kors. Sedan förbjöds de att använda de gemensamma bostadsutrymmena. Till slut såg de ingen annan möjlighet än att fly. De fruktade för sin säkerhet, eftersom de var kristna omgivna av muslimska fundamentalister. Att fly till säkerheten Sverige var otänkbart. Det hade de redan gjort.


Ahmad al-Qattani:
Islam är den snabbast döende religionen

Muslimer ifrågasätter sin religion på grund av IS och konverterar till kristendomen

Islams nya kris:
Islamismens upprepade misslyckanden


Annika Borg:
- Sverige var unikt anfrätt av vänsterideologierna och många är de som vill att det som varit ska förbli i dunkel och sjunka undan.
Hur arvet efter 1968 lever vidare hos dagens unga generationer är ytterligare en fråga att ta sig an. Under ord som "fred" och "solidaritet" kan, som 1968-rörelserna visar, dölja sig annat.


"Skolöverstyrelsen var på olika sätt involverad i DDR-utbildningen. Dess generaldirektör Jonas Orring var mycket positiv och stödde fortbildningen; svensk skola hade mer att lära från DDR än från den västtyska skolan."
Anders Törnvall har granskat svenska lärare på kurs i DDR

Mitt bidrag i boken om Svenska kyrkan och DDR kan du läsa här!
Boken "Som i en spegel, Kyrka och teologi i möte med DDR kan beställas från stiftskansliet i Växjö.

Se också dokumentärfilmen "Spionen som hamnade i kylan" här!


45 minuter hemma hos Kjell-Albin Abrahamsson, som bl.a. imiterar Sven Wollter. Se här!


Salomon Schulman:
Bottennapp för Ship to Gaza


Anders Brogren:
Konfrontation, dialog eller synkretism?
Om religioners möte, I
Om religioners möte, II.
Recension av en avhandling.

Vem är Antje Jackelén?
Om sin person har hon varit ganska förtegen. Hon har i stället hänvisat till sin kompetens och önskat bli bedömd efter sin teologiska produktion. Den granskas i denna artikel:
Antje Jackelén som teolog

Antje förnekar att människan har en odödlig själ

Svenska kyrkan som varumärke
Ladda ner ledaren i SPT nr 14!

Antje som medieprodukt:
Svenska kyrkans PR-byrå delade ut påhittat pris i Almedalen

Antje blundar

Det sämsta som kan hända Antje Jackelén är att de kritiska rösterna inom kyrkan tynar bort, skrev Sofia Lilly Jönsson förra sommaren från Almedalen. Artikeln är väl så aktuell idag som då!

Kardinal Kurt Koch om ekumeniken och Antje

 

Miljöpartiet infiltrerat av islamister

När ska Margot Wallström börja tala klarspråk om Palestina?


Kristendomen vacklar i Tyskland


Var är Löfvens och Socialdemokraternas självrannsakan?
Hur kunde någon som Kaplan bli minister?
Hur kunde någon som Mustafa väljas in partistyrelsen?
Hur många islamistisk färgade antisemiter finns egentligen inom partiet?


Mohamed Omar:
Bort och hem igen

Malmös judar skymfade i Studio Ett

Kristna förföljs för sin tro:
"Bar våldtäktsmannens barn"


26 nya förbud för kristna i Kina


FARC-ledare blir kristna


Asylsökande jihadister bakom attackerna i Paris


120 år - människans maximala livslängd
Då sade HERREN: »Min ande skall icke bliva kvar i människorna
för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid
bestämd till ett hundra tjugoår.» - Första Moseboken 6:3

Per Ewert:
Dödshjälp är ingen modell för framtiden

Annika Borg:
Vi behöver tala om döendet


Bengt Holmberg:
Evangelisterna

Artiklar publicerade i Svensk Pastoraltidskrift 2016


Trump:
Hela Jerusalem tillhör Israel


Mohamed Omar:
Jag såg allt från mitt fönster


Siewert Öholm:
Svenska kyrkan hetsar mot Israel

Kyrkornas världsråds bönevecka mot Israel

Mahmoud Abbas uppmanas komma till Knesset och tala om fred

Isaac Bachman:
Tidningen Haaretz ger osann bild av Israel


Kristna i Mellanöstern vädjar:
Varför får vi ingen hjälp?

Lars Adaktusson i Syrien


Johan Hakelius:
Man skulle vilja veta varför våldsam islamism fått fäste


Anna Kinberg Batra får en klapp på huvudet


Radikala muslimer utövar påtryckningar på asylboenden (SVT)

Stora risker för dem som lämnar islam (SVT)

Isaac Bachman:
Brunne ger inget svar på kritik mot modern antisemitism

Petra Heldt:
Luthers antisemitism får nytt liv


Det är inte bara i Sverige det finns kristendomsfobi.
Läs här om BBC och de kristna OS-vinnarna!

The faith of Usain Bolt in 5 tweets


Annika Borg:
Svenska kyrkan fortsätter sprida felaktigheter om Israel

Annika Borg:
Be om ursäkt för lögnerna om Israel, Svenska kyrkan


Kauft nicht bei Juden!

Anna Karin Hammar är fixerad vid Israel

Med tystnad, förbigående av fakta, försåtliga formuleringar och rena lögner bygger Anna Karin Hammar en rasistisk diskurs om Israel

Judehatet sitter hårt

Bojkott av Israel är ren antisemitism

Johanna Andersson:
Jag har begärt utträde ur Svenska kyrkan


Lördag 6 augusti 2016 var vi med i Rigas domkyrka när Hasse Jönsson från Hammenhög på Österlen vigdes till biskop Hanss Martins Jensons av Liepaja stift. Här får han sin herdestav av ärkebiskop Janis Vanags.

Mitt referat från biskopsvigningen kan du läsa här!

Latvian Lutherans Consecrate a Confessional Swede as Bishop


Detta händer i Sverige:
"Till höger kan du se bilden på hur detta Brödraskap straffade en sju-årig pojke för att hans far konverterat till kristendomen. Av etiska skäl, och med tanke på läsaren, publiceras endast en av röntgenbilderna...". Läs och se här!

Är det sant som Eva Brunne säger att "ingen enda religion har våld som en lärosats"? Läs kommentar av Mohamed Omar!

Brännmärk IS som djävulsdyrkare!

Präst mördad av islamister under mässan

Självmordsbombning avvärjd i Jerusalem


Mikael Isacsons och Mikael Löwegrens samlade texter i liturgiska frågor finns nu på www.liturgi.se.


Gäller feminismen även mördade Hallel?

Mohamed Omar:
Är moskéer mer värda än kyrkor?

Svenska skattepengar går till Israelhat


Chorale (Sv.psb. 144), arr. Jonas Brogren


Pridefestivalen är nämligen ingen allmän manifestation om ”alla människors lika värde”, hur gärna arrangören och andra än vill framställa den så. Den är ungefär lika opolitisk som ett första maj-tåg i Vänsterpartiets regi.

All kärlek är bra kärlek – eller?


Patrik Engellau:
När ska människan dömas?


Stanley Sjöberg:
Varför kommenterade jag massmordet i Orlando?


Isaac Bachman:
Svenska kyrkans Israelsvek

Borgerliga begravningar ökar


Address of the Churches and the Religious Organizations
to the Ukrainian People


Kristna mördas och fördrivs i Mellanöstern. Men Svenska kyrkan tycks mest upptagen med att kritisera Israel – det säkraste landet i regionen för en kristen.

Kristna förföljs och flyr
Då väljer Svenska kyrkan att sjösätta en stor kampanj för att bojkotta apelsiner från Israel, skriver riksdagsledamot Fredrik Malm.

Kristna jagas i Sverige och utomlands

Annika Borg intervjuas om Svenska kyrkans förfall, Israelhat och 68-vänstern

Annika Borg:
Kyrkan styrs av studentvänstern


Se bilder på prästerna i Kiev!


Det bästa vi kan ge våra barn är föräldrar som älskar varandra i en hållbar relation

Svenska Kyrkans Unga börjar likna tok-Centern:
Vi vill bryta normen om två kön
(1 Moseboken 1:27)


Svensk-argentinska bröder träffade påven


Inget samsex i Church of England


Frågor om Sandahl-Jackelén från en i kyrkojuridiken okunnig lekman


Bengt Malmgren:
Stötande att inte ta barnmorskans motiv på allvar

Låt vårdpersonal vägra utföra aborter

TV4:
Barnmorskan som vägrar utföra aborter

Barnmorskan:
Jag vill rädda liv, inte släcka det

TV-debatt om barnmorskan och aborten

Siewert Öholm:
Barnmorska – det heligaste yrket


Urban Claesson:
Folkkyrkan som satsade på fel folk


Hur blev det med genomförandet av det som beslutats i doppastoral och församlingsinstruktion?


Olof Edsinger:
Måste vi välja mellan enhet och bekännelse?


"Jag tycker inte det är någon förlust för Svenska kyrkan om Marcus Birro lämnar, det måste jag säga."
(Ann Heberlein, SVT 23/1)

Till Marcus försvar

Johanna Andersson:
Tyst efter debatten

Debatten är här!


Du skall göra som Svenssons gör


Påven:
De kristnas splittring inget annat än en skandal


Julavslutning i kyrka anmäls


Skojigare gudstjänst? Varför då?


Carl Rudbeck:
Hur kunde vår generation ha så fel?


Martin Lembke:
Avrättad kropp blev levande


Nyhetsflash:
I arabvärlden konverterar många unga till kristendomen

Imamer predikar om Jesus utifrån Koranen


Lars Adaktusson:
Av all religiös förföljelse i världen drabbar 80 procent troende kristna. EU och Sverige måste nu sätta press på länder som kränker religionsfriheten.

Det finns ett land i Mellanöstern där själva det faktum att man bekänner sig till den kristna tron inte är förenat med livsfara.
Gissa vilket land Svenska kyrkan driver bojkottkampanj emot?


Lutherskt arv på undantag


Vårt samhälle präglas av en kristen offensiv. Vill vi verkligen ha tillbaka det samhälle där kristendomen under 900 år styrde befolkningen med ett järngrepp?

Det kristna inflytandet är helt i sin ordning


Ökande religionsfientlighet under året 2012

Ateist får asyl


Svenska kyrkan (dvs dess nomenklatura) särbehandlar Israel

Blodpudding på palestinskt barnablod – påstår en svensk muslimsk ledare att Ariel Sharon skulle ha beställt.


Relevanta gudstjänster kan snabbt bli sekulära gudstjänster
Magnus Persson, pastor i församlingen United i Malmö förklarar varför man lämnade ”marknadsanpassningen”.


Matteus, Markus, Lukas och Johannes om utsläppsrätter


Svenska kyrkan sviker Israel

En julkampanj med dolt judehat


Antje Jackelén i Ekots lördagsintervju

Om Antje Jackelén blivit chef för Ikea

Olof Edsinger:
Jesus är enda vägen


Det är rimligt att S som parti lämnar kyrkopolitiken. Så borde också Centerpartiet och Sverigedemokraterna göra.


Påven öppnar famnen, men de som hoppas på ja till abort och enkönade äktenskap blir besvikna.


Anders Gerdmar:
Deformation och reformation: det teologiska året 2013


Gravöl i Bunkeflo strandkyrka


Nya ordföranden i stiftsfullmäktige är noga med att poängtera att det är ett politiskt uppdrag, inte religiöst.
– Jag är troende, jag tror på ett högre väsen. Men det är inte nödvändigt för att kunna göra jobbet.


Berit Simonsson:
Dagen då Sverige blev mörklagt


Miraklet i Klara


Apartheidstaten Israel

Johanna Andersson:
En ensidig kampanj från Svenska kyrkan

Annika Borg:
En dos israelhat i brevlådan

Vilka fler länder ska Svenska kyrkan bojkotta?

Rädda Mellanösterns kristna från förföljelse!

Kjell Albin Abrahamson:
Mördade kristna, en icke­nyhet


Thomas Steinfeld ser en utställing om det lutherska prästhemmet (inkl. Hjortbergstavlan från Släps kyrka) på Deutsches Historisches Museum i Berlin.


Likadant i Aarhus:
Et par kirker med enorm vækst er blandt de mest konservative – i hvert fald hvad angår forståelsen af Bibelen.


Lennart Hambre:
Problemet med sekularisering är inte att samhället sekulariseras, bekymret är kyrkans egen sekularisering.


Moloks prästinna


Johanna Andersson:
Varför en bok om islam som julhälsning?
Julhälsning och könsblindhet
Vad är en julhälsning?

Skall Svenska kyrkan samarbeta med RFSL?

Kyrkomötet om RFSL:s certifiering

Brev från Rune Imberg till Göteborgs domkapitel angående RFSL-sympatisören biskop Per Eckerdal

Och här är några "goda" råd från RFSL


Lucka 14: Hat i adventstid

Lucka 13: Det behövs mer Gud i kyrkan


Fredrik Sidenvall:
Inför slutspelet


För tio år sedan orsakade KG Hammar debattstorm i det som kom att kallas Jesus-debatten.
Nu har han gjort det igen. I Kyrkans Tidning nummer 46 skrev Hammar att Kristus är en tankekonstruktion....


Julevangeliet 2.0


Johanna Andersson:
Oväntad julhälsning


"I ett land som tror sig avkristnat men där väckelsen bara slumrar under ytan är det mycket effektivt att antyda att den som är av radikalt annan åsikt (kanske sig själv ovetande) går det ondas ärenden. Dylika argument vinner kanske inte debatter, men de skapar ett klimat som avskräcker vettiga människor från att ta till orda. Och då kan en ganska liten grupp trosvissa få oproportionellt stort inflytande."

- Pröva med att byta ut "skolan" i Zarembas artikel mot "Svenska kyrkan" och "lärarutbildning" mot "prästutbildning"!

Maciej Zaremba:
Hur kunde Sverige utarma sin lärarkår?


Stefan Swärd:
Alla frågor är inte förhandlingsbara


Hatets dubbla måttstockar

Kyrkans stöd till Seglora smedja ett problem


SvD:
Mellanösterns kristna behöver vår hjälp nu


Mandela har kommit hem

Nelson Mandelas andliga utveckling


Mikael Karlendal:
Jag lämnar pingströrelsen


Det socialdemokratiska partiet bör inte längre särbehandla något trossamfund


56 procent

Antje Jackelén, fortsätter att vara förstasidesstoff

Siewert Öholm:
Jackelén måste förstå saklig kritik

Att hata hör inte kristendomen till

Därför hatar vi Birro

Hot och hat och vanskligheter

Oklara svar om kyrkans lära

Uttalande från västlæstadianerna:
En avfallen kyrka


Lyssna till både judar och palestinier


Var ligger tyngdpunkten?

Per Åkerlund:
Hammar skiljer sig från kyrkans tro

KG Hammar:
Ja, Kristus är en tankekonstruktion

Kommentar:
Kristus - en tankekonstruktion?

En orolig fråga från en lekman:
Är inte påskens vittnen längre tillförlitliga?


Tung kyrklig post för Lundby-Wedin

Rekryteringsfirma frågade Per Eckerdal:
Vill du bli kyrkoherde?


Göran Skytte:
Tro och teologi inte samma sak

Jackelén måste välja klimatväg

Tryggve Mettinger:
Tror biskoparna på uppståndelsen och Jesu återkomst?

Annika Borg:
#prataomKristus

Marcus Birro om Antje Jackelén

Christer Sturmark om Antje Jackelén:
”Eftersom hennes teologi inte säger något alls så gör den heller ingen skada.”
Christer Sturmark i Dagens Industri, helgbilagan, 2013-11-08

Carolina Johansson:
Varför bli medlem i Svenska kyrkan?

Annika Borg:
Nedrustad teologi bakom debattens haveri

GP:
Antje Jackelén ser sig som "reformationens dotter"

Johanna Andersson:
Tolkning, bildning och nördar


Swedish Archbishop:
Why Pick Jesus over Muhammed?


Dödshjälp som välfärdsegoism


Under söndagarna intar den kristna församlingen Hillsong Nalen sedan 2,5 år tillbaka.
Men den musikaliska kyrkan sparkas nu ut – efter att pastorn Andreas Nielsen uttalat sig kontroversiellt i Sveriges Radio.
– Jag personligen viger inte homosexuella, för att jag tror att äktenskapet kommer ifrån Bibeln, säger han bland annat.


Eli Göndör:
Svenska kyrkan är en frikyrka bland andra


Tala klarspråk i kyrkan nu Antje Jackelén!

Om att trolla med fina ord


Joel Halldorf:
Våga se verkligheten


Diskussionen om kristen teologi undermineras

Bara Gud kan gripa tag i ett stenhjärta

Lena Andersson svarar Ann Heberlein:
Kyrkans ödmjukhet är förklädd kunskapsfientlighet
Ann Heberlein:
Biskop Antje Jackelén är större än Lena Anderssons debatteknik
Lena Andersson i DN:
Att ”Gud alltid är större” är en flykt in i tankelättjan

Tydligt att Jackelén inte vill svara

Antje Jackelén "förklarar" sig. Men kan någon förklara vad det egentligen är hon säger?
Kommentar:
Se Matteusevangeliet 5:37!

Även frikyrkan har fått sin Antje:
Hurdan är Equmeniakyrkans teologi?
Ett urvattnat kors – när teologin kollapsar

Jag flytt int - om sprickan i Svenska kyrkan

Söndagsskolfröken och die Erzbischöfin

Om Lena Andersson:
Delegitimeringsstrategier

Det är tur för Antje Jackelén att Ingemar Hedenius är död. Han skulle obarmhärtigt ha malt ner undanflykterna och motsägelserna. Men här gör i stället Stefan Gustavsson en god insats i upplysningens tjänst:
Otydligheten förtydligad

"Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta."
Esaias Tegnér i Epilog vid magisterpromotionen 1820

Maria Ludvigsson i SvD:
Huruvida ärkebiskopskandidaterna tror på himmel, helvete och Guds son är oklart, men de kan sannerligen konsten att relativisera.

De vädjar till Jackelén:
Värna om minoriteterna!

Kommentar från Kyrklig samling:
Kyrkosplittringen är redan ett faktum

Elisabeth Sandlund:
Fem råd till vår nya ärkebiskop

Per Beskow:
Jesus i kyrkan

Bitte Assarmo:
Svenska kyrkans hållning är problematisk

Carolina Johansson:
Ett nytt samfund?

Anders Gerdmar:
Gnostiska idéer i Ärkebiskopsgården

Humanistbloggen:
Allahu Akbar! Antje Jackelén ny ärkebiskop

Världen idag:
Kan splittringen leda till enhet?

Smålandsposten:
Ny ärkebiskop i Svenska föreningen

Barometern:
Vit rök över Uppsala

Anna Sophia Bonde:
Hur ska man med glädje kunna bjuda in till festen om man fått lära sig att Jesus aldrig menar vad han säger?

Stefan Holmström:
Är måttet rågat även för EFS?

Siewert Öholm:
KG Hammars privatreligion

Åke Bonnier:
Trospoliserna, Svenska kyrkan och ärkebiskopsvalet
Läs även kommentarerna!

Försök inte få på mig en dumstrut, biskop Bonnier!

Johanna Andersson:
Trospoliser?

Helena Edlund:
Ora pro nobis

"Vi är en sekulär kyrka som tror på religionsfrihet."

Professor Eva Hamberg lämnar Svenska kyrkan

»Öppen demokratisk folkkyrka», en analys av Eva Hamberg

Eva Hamberg & Yngve Kalin:
Vägran att ta till sig fakta påskyndar Svenska kyrkans kris

Elisabeth Sandlund:
Skrivs nytt kapitel i kyrkohistorien?

Göran Skytte:
Om kyrkans ledning bidrar till att kyrkan går i tusen bitar, då måste man vara oförsonlig.

Kyrkans Tidning:
Kristus på väg ut i marginalen?

Var går Svenska kyrkans gränser?

Och nu är det inget unikt med Jesus

Den breda vägens ÄB-kandidater

Biskop Antje Jackeléns svar i ÄB-utfrågningen förra veckan, om hon anser att Jesus är Guds son, kräver ett teologiskt förtydligande

Hur många stenar kan plockas ur bygget, utan att det rasar?

Varför jag inte håller med Antje Jackelén

Ambitiös utfrågning kan ändra utgång av ÄB-val

Kandidaterna och tron på Jesus

Elisabeth Sandlund:
Svårt se Jackelén som samlande gestalt för svensk kristenhet

Sofia Lilly Jönsson:
Ärkebiskopshearingen 1 oktober 2013

Johanna Andersson:
Jackelén och enheten

Micael Grenholm:
Varför jag inte håller med Antje Jackelén
What if Jesus predikade vad Antje Jackelén predikar?

Anders Brogren:
Jackelén och livet efter detta

Seger för Nadia Eweida i Europadomstolen

Två föräldrar har anmält Norrmalmskolan i Skövde till Skolinspektionen efter att deras son sjungit flera psalmer i kyrkan på skoltid samt fått med sig vykort hem med bibelord.

Flera tusen kristna bussas ut ur Sudan

Kristen skolförening i Mullsjö slängdes ut

Har en religiös förening på en skola rätt att värva medlemmar? Nej, säger Skolverkets jurist. Ja, säger Skolledarförbundets ordförande.Den grundlagskyddade föreningsfriheten ställs mot skollagens krav på icke-konfessionell utbildning.

Credo i Lund utesluts från Akademiska Föreningen

Syriska rebeller har halshuggit en kristen man och sedan kastat honom till hundarna

Ny massaker på kristna i Nigeria Se även BBC!

Nämndemannen och islamisten Ebtisam Aldebe (C) har nekatkristna konvertiter asyl

Präst sköts i Zanzibar

Iransk pastor åter i fängelse

Kyrkobesökare mördade i Nigeria


Annika Borg:
Jag efterlyser balans i kyrkans agerande gentemot Israel

Den verkliga diskrimineringspolitiken i Mellanöstern är den som av grannländerna decennium efter decennium riktas mot Israel. Det skriver Israels ambassadör.

Hatet mot en kippa på krogen


Finland:
Ännu en utvisning

Norge:
Åtte av tolv biskoper vil vie homofile


Om kyrkohandboken:
Inte kyrkan light!


DN:
Barn dör inte av en gudstjänst


Oplanerat möte Hammar – Skytte

KG Hammar om Eskil Franck:
"Han har tillgång till den hermeneutiska kunskap (tolkningens villkor) som möjliggör en icke-dogmatisk kristendomstolkning. Han är också under lång tid en av vår kyrkas främsta representanter för denna tolkning. Men det håller inte i längden. Det är som om det han själv kraftfullt argumenterat för inte längre bär på det personliga planet."

The Telegraph:
Christians are being thrown to the lions again


Så här kyrklig är Sveriges regering


Lutherhjälpen har återuppstått i ny regi


Johan Hakelius:
Intressant att veta hur det här med abort är så enkelt


Kan en lagman tjänstgöra både som polis, åklagare och domare? Enligt Kyrkoordningen tycks det vara OK, men vad säger svensk lag? - Domaren i Lunds domkapitel har nu blivit anmäld till Justitiekanslern och Justitieombudsmannen, som skall pröva detta.

Läs anmälan här!


Stockholms biskop Eva Brunne (S) har blivit anmäld till Ansvarsnämnden för biskopar sedan hon gett råd på Twitter att inte rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet. Anmälan finns här!

Johanna Andersson:
En öppen kyrka ska rymma mångfald

Eva Brunne gömmer sig

Vem är vår biskop? Vem är min biskop?


Inte bara Elisabeth Svantesson mobbas:
Som nybliven svenska har 23-åriga Abeba Aregawi också fått uppleva framgångens baksida: Stämpeln som homofob.


ELISABETH SVANTESSON

Federley ratades av medier – ville inte kritisera Svantesson

Göran Skytte:
Trollen spricker i dagsljus

En chockerande utnämning

Ulf Bjereld:
Vad hade hänt om Elisabeth Svantesson varit muslim?

Ny minister:
Bevare oss för politiska karriärister

Siewert Öholm:
För SR:s inrikesreporter är Livets Ordmedlemmar ”tänkbara stinkbomber”

Expressen:
Gilla olika - på riktigt

SvD:
Ful häxjakt på nya jobbministern

”Detta är en form av mobbning”

Ja till Livet och Livets ord är ej extrema

Elisabeth Svantesson och alla vi andra obehagliga

Religionspanik efter Svantessons utnämning

Vem/vilka är de självutnämnda åsiktspoliserna?

Eli Göndör:
Vår svenska syn på tro unikt aggressiv


KYRKOVALET

Lars B Stenström:
"Eliten" ska växa
Tro och politik, en gång till

Helle Klein om kyrkovalet och Sverigedemokraterna

Greider i elfenbenstornet

Kyrkans politiker gav SD en stor framgång

Ingen framgång för kyrkan – en analys av kyrkovalet

De har kidnappat min kyrka

Elisabeth Sandlund:
Rösta med eftertanke i söndagens kyrkoval!

Erik Eckerdal:
Svenska kyrkans demokratiska fångenskap

Ulvar i fårakläder eller Får i ulvakläder?

Maria Schottenius:
Kyrkovalet handlar mindre om Jesus än om Jimmie

Kasta ur partimånglarna ur templet!

10 budord för kyrkopolitiker

Johan Thelin:
Är det klokt att rösta?

Andreas Johansson Heinö:
SD:s kyrkopolitiska makt är ett medialt påhitt

Kreativa tankar kring kyrkostyre

Samfundsministern upprörs över kyrkovalet

Kyrkan som riskerar att alldeles glida isär

Maria Ludvigsson:
Inte kyrkans uppdrag att vara politisk

Leo Holter:
Vafalls? Konservativ, jag!?

Angela Merkel:
- Statens uppgift att säkerställa förnuftiga ramvillkor för politiskt oberoende kyrkligt liv och verksamhet.

Olle Burell (S):
– Det jag menar med religionsfrihet är att det finns andra samfund att söka sig till i stället för att vara kvar i Svenska kyrkan.

Maktlystnad och gammal vana

Erik Eckerdal:
Omorganiseringen av Svenska kyrkan har gjort den mindre demokratisk. Höstens kyrkoval visar varför politiseringen och partiernas inflytande måste upphöra.

Kyrkans skendemokrati

Partiprogram eller bibeln?

Kyrkovalet borde inte vara politiskt

S saknar förmåga att bedöma de egna idéerna i ljuset av den större kyrkliga traditionen

Expressen:
Politikerna måste lämna Gud i fred

Malmö:
Hakkors målades på judars dörr

Lisa Abramowicz:
Försummade flyktingar


Det ungerska partiet Jobbik har bett regeringen att upprätta listor på judar som utgör ”en nationell säkerhetsrisk”.

Israelhat med lång historia

Hamas mål var aldrig öppna gränsövergångar

Hamasledaren Khaled Meshaal hyllar Iran för att ha försett Hamas med pengar och vapen

Carl Bildt anser att saker som inte existerar kan orsaka problem

Hamas är arvtagare till Hitlers arabiska vänner

"Ship to Gaza" medförde 2 rullstolar, 20 skolböcker, 5 par kryckor, 48 betongplattor, 40 trästolar, baddräkter, barnskor, fotbollar med mera.

"Svenska kyrkan" (dvs. Kyrkans hus i Uppsala) kräver märkning av israeliska varor. Diskussion i P1.

Svenska kristna organisationer som Svenska Kyrkan, Bilda och Diakonia uppträder som de militanta palestiniernas förespråkare

Israel mäts med annan måttstock av ärkebiskop Anders Wejryd och biskop Hans-Erik Nordin

Israels ambassadör:
Kyrkorna har en mycket viktig roll att spela för försoning och dialog i konfliktområden. Det är därför nedslående att Svenska Kyrkan väljer att lägga all skuld på och söka straffa den ena sidan i en mycket komplicerad konflikt – något som bara fördjupar de befintliga klyftorna i regionen.

Stefan Löfvén träffade palestinska ledare


Bönesamling i Egypten samlade 10 000 unga kristna


Tycker vänstern att brittiska blockaden av tredje riket var "orättfärdigt"?

Varubristen i Gaza

Semestra i Gaza!


Kulturrådet stöttar Ingmar Karlssons bok trots falsarierna

Dilsa Demirbag-Sten:
Var det så här det gick till före Förintelsen?

Kan islam kränka muslimer?

Father Zakaria have not been involved in the creation, production or finances of the provocative short-film the “Innocence of Muslims.”


Fascinerande folkliv!
En godbit för Israelintresserade spårvagnsvänner


Svenska kristna ledare måste uttala klart stöd för Israel och det judiska folket och stå för den linjen även praktiskt

Svenska Kyrkan sticker än en gång upp sitt fula antisemitiska tryne

Svenska kyrkans svek mot det judiska folket

Ship to Gaza rymmer dunklare drivkrafter


I vilket land växer antalet evangeliska kristna snabbast? - Kanske inte där du tror. Svaret finns här!

Brev från pastor i Aleppo

Muslim Persecution of Christians: August, 2012


Kan du förstå tysk radio där man talar långsamt och tydligt? - Lyssna då till ett program om Stasi och Sverige här!


Slumpen är utesluten!
Läs Allan Emréns bok Fotspår i kosmos!


Kyrkomötet:
Uppmaning till bojkott av Israel


Franciskanerna i Jonsered (film)


Intellektuell och moralisk kortslutning på Natur & Kultur

Torbjörn Jerlerup tycker att förlaget borde dra in Ingmar Karlssons bok om sionismen.

Ingmar Karlssons bok borde också dras in
Förstaupplagan av Herman Lindqvists memoarer drogs in efter att DN Kultur uppmärksammat faktafel. Om Ingmar Karlssons betydligt grövre övertramp i bokform är det däremot tyst...


Lars Adaktusson:
Sjöstedt och ytterkantsvänstern


FN-kritik mot godtyckliga arresteringar i Iran

Kyrka attackerad i Pakistan


Är det över huvud taget möjligt för för judar och araber att samarbeta? På Max Rayne-skolan i Jerusalem, med lika många judiska och arabiska elever, trivs både elever och lärare utmärkt. Och föräldrarna är mycket nöjda med skolan.


Intressant bok om Dödahavsrullarna


Guillous sanning är inte den sanning jag läst mig till


Dramatisk vändning i fallet Rimsha Masih

Imam förfalskade bevis mot fängslad flicka i Pakistan


Så många går i kyrkan i olika länder


Gud visar musklerna – jag är helt oberörd


För väldigt länge sedan levde en kille som hette Mysus....


Nasrin Sjögren berättar om sitt och andras liv


Storbritannien:
Fick sparken för att de är kristna


Anthony Flew – ateismens mardröm


Fredrik Malm:
Tala klarspråk om kristna i Mellanöstern


Minst 17 kristna i fängelse i Iran


Hallands Nyheter intervjuar min vän golfspelaren Rune Eliasson


BBC Four:
Bach och den lutherska kyrkomusiken


Kyrkomötesmotionär (C)
kräver att Israels ockupation av Gaza upphör. Motionären vill också uppdra åt kyrkostyrelsen att initiera en folklig upplysningskampanj i Palestinafrågan.

En sådan kampanj skulle lämpligen kunna upplysa motionären om att Israels ockupation av Gaza upphörde redan 2005.

Ladda ner motionen här!

Hurra! 16 döda!

Se den glada terroristen!


Stiftshistorisk dag 2012


Åhörare som hört mig hålla några föredrag om Israel och profetiorna har bett mig att lägga ut bibelställen i urval på hemsidan.
Nu finns de här!


Saudiarabien deporterade fängslade kristna etiopier

Mulismer blir kristna i Sverige

Bön för muslimer under Ramadan


Sommar i P1:
Ängeln på Malmskillnadsgatan

P2 Dokumentär:
O store Gud - ett program om en sång som gick över världen


Vitryska militärer sparkas efter pr-jippo

Gripen för att ha fotat nallebjörnar

'Teddybear Airdrop' Takes Aim At Belarus Denials

Vitrysslands säkerhetspolis har gripit en journalist som rapporterat om en svensk pr-byrås kampanj, där nallebjörnar med regimkritiska budskap släpptes från ett flygplan.

Swedish Pilot, Local Eyewitnesses Testify To Daring Free-Speech Stunt Over Belarus

Svenskt flygplan släppte nallebjörnar över Ivenetz.
"Vår" kyrka och klocktornet syns på filmen!

Reklambyrån fick reklam, även om planet inte lyckades ta sig ända fram till Minsk. Men vad händer på marken? Måtte nu inte Lukaschenka hitta på någon kollektiv bestraffning så att barnen från Ivenetz inte kan resa till Horred i augusti!

Utsläppet över S:ta Eufrosyniakyrkan syns även på Youtube

Invigningen 28 oktober 2007 av S:ta Eufrosyniakyrkan i Ivenetz

Film från invigningen


Leveranser till Gaza

Myt att muslimer och judar levde i harmoni i Mellanöstern

Vi måste kräva arabiska judars rätt att återvända

Läs även här!


Per Meurling blev aldrig kyrkoherde i Kristdala


Bitte Assamo:
Svensk vänster bagatelliserar


Kristna i Israel


Nu har Mohamed Omar lämnat islamismen

Terror mot judar hotar allas frihet

Turistattraktion i Gaza: Crazy Water Aqua Fun Park

Israels ambassad till Malmö stad att skärpa säkerheten inför Eurovision song contest 2013

Antisemitismen inom S i Malmö är oroande

Riksdagsledamot (FP):
Malmös kommunalråd Illmar Reepalu menar att finalen av Eurovision Song Contest bör hamna där nästa år. Då får vi anta att det kommer att ske inför tomma läktare och med kravaller utanför. Det var vad som skedde vid Sveriges tennismatch mot Israel år 2009 i Malmö.

Ta situationen på allvar, Reepalu!
Ilmar Reepalu, bör som Malmös ledande politiker, ta situationen för stadens judar på större allvar. Malmös judar har anledning av känna sig osäkra. Det skriver Susanne Gosenius, länsansvarig brottsoffersamordnare vid Polismyndigheten i Skåne.

Listen to Dr. Samuels' account on what is happening to Malmö's beleaguered Jewish community

Eli Göndör:
Enögda skeppare på väg mot Gaza

Saxofonspelaren Dror Feiler, i Sverige känd bland annat för sitt samarbete med (och partitagande för) en av världens mest våldsamma terrororganisationer, den colombianska Farc-gerillan, verkar inte ha speciellt bråttom med de livsviktiga förnödenheter som han ämnar transportera till Gaza-remsan. Fartyget Estelle gör det ena strandhugget efter det andra i Sverige, och överallt flockas fotografer och journalister.

Gaza – mer än propagandan från Ship to Gaza

Bilder från Gaza

Semestra med Ship to Gaza! Fina hotell och badstränder!

Detta bör vi veta om Gazablockaden


Nytt rundbrev från Barnens ambassad Vännernas hus i UkrainaMin svåger Johannes då han den 11 maj 2010 blivit
Honorary Member of Royal College of Music, London

Johannes Johansson
1951 — 2012

Begravningsagenda

Griftetal

Minnesord

Minnesruna i Fokus

Johannes hemsida

Intervju med Johannes

Johannes spelar
Nun komm der Heiden Heiland

(i verkligheten inspelad med samplad dator)


Dietrich Bonhoeffer and Wolfhart Pannenberg on Schism


Brödraskapet, som ofta framställs som en moderat islamistisk rörelse, har en påtagligt antisemitisk ideologi.
Så sent som 2009 hävdade den välkände Yusuf Al-Qaradawi, en av rörelsens främste­ teologer, att förintelsen­ var rättfärdig samtidigt som han ­uttryckte förhoppningen att fler folkmord skulle drabba ­judarna.

Israel har rätt till Gaza och Västbanken

Hanna Rosenthals brev till Ilmar Reepalu

Om Bilda:
Kristen nyantisemitism på gång i Sverige?

De är offren för judehatet i Malmö

Namninsamling:
Stoppa antisemitismen!

Marcus Birro:
Det är obegripligt hur en tidigare stolt vänsterrörelse kan hålla en man som Ilmar Repaluu under armarna

Påhittad berättelse bakom Karlssons titel

Karlssons konspirationer

Ambassadör Ingmar Karlssons bok, Bruden är vacker men har redan en man- sionismen en ideologi vid vägs ände?, underbygger den pro-palestinska propagandan. Karlsson ser inte att Israel är en ö av religionsfrihet och integration av människor oavsett hudfärg, skriver Franz T Cohn.

Ingmar Karlsson sprider lögner om sionismen och Israel

Sionismens teori får alltid kasta skugga över den israeliska verkligheten, skriver Nathan Shachar.
Han har läst Ingmar Karlssons nya bok och tycker att det är ett svenskt fattigdomsbevis att den inte väckt den indignation den förtjänar.

Varför inget Ship to Syria?

Grass gör offren till förövare

Günther Grass anklagar Israel för att vara för aggressivt gentemot Iran

Judar i fara för misslyckat uppror

Till följd av ökad stabilitet och minskad terrorism så avskaffar nu israeliska armén (IDF) flertalet vägspärrar i Judea och Samarien, Västbanken

Medierna beskriver aldrig vardagssämjan mellan judar och araber

Tusentals egyptiska kopter struntar i Shenouda III:s förbud att besöka Jerusalem


Attack mot kristna i norra Nigeria

Kristen egyptier dömd för hädelse


Anders Bylander:
Person och politik - en kritik av den världsliga statens människosyn


YouTube:
William Lane Craig sets out historical and Biblical evidence that leads to the conclusion that Jesus Christ rose from the dead.


Lisa Abramowicz:
Grundproblemet är att araberna inte accepterar en ickearabisk stat i Mellanöstern


Tomas Seidal:
I doktor Mengeles fotspår?


Löfvén tar tag i problemet Ilmar Reepalu


Låt inte Syriens kristna möta samma öde som Egyptens kopter, skriver två moderata riksdagsledamöter.

Den arabiska våren:
Orthodox Church says 90 per cent of Christians have been expelled from Homs

Kristna mest diskriminerade i Europa
85 procent av alla religiöst motiverade hatbrott riktade mot kristna


Långfredagen blir helgdag på Kuba


Daniel Persson, SvD:
Något som slog mig under mina studieår i Uppsala var den brist på kunskapstörst som kännetecknade många....

”68-vinden blåste bort lärarnas auktoritet, status och löner”

”Det är dags att förstatliga den svenska grundskolan”

”Bergström glömmer 90-talets skolreformer”

"Alltför många i vårt land avskyr kunskap. Tycker att den är jobbig, snobbig eller bara onödig. Och ett land som föraktar kunskap förtjänar inga bra lärare eller goda skolresultat."


Alf Svensson:
Det är riktigt att staten ska vara sekulär.
Men det behöver och bör inte innebära att politiker måste ängslas för att uttrycka sin tro. Bristen på civilkurage är ett större problem än sekulariseringen.


Israelfrågan:
Det krävs en bonde från Sörmland för att förstå


Göran Skytte:
Inte lätt att skapa ”ny människa”


STASI-agenterna:
Förundersökning inledd mot Birgitta Almgren

President Joachim Gauck anser att Stasiagenterna sluppit undan för lätt.
Joachim Gauck finner de svenska Stasiagenterna “synnerligen äckliga”. De kunde nämligen välja om de ville samarbeta med Stasi eller inte, till skillnad från många DDR-medborgare som tvingades till det, förklarar han.

Hör här!

DDR Propaganda Rock für den Frieden


Fosterdiagnostik:
I doktor Mengeles fotspår


ALF SVENSSON OM FÖRFÖLJELSER AV KRISTNA:
Islamisternas dödande av Nigerias kristna angår även oss


Ryska Eurovisionsschlagerfinalen avgjord!
De sex osannolika babuschkorna från Buranovo i Udmurtien skall bygga en kyrka för prispengarna!


Thomas Idergard:
Barn är ingen rättighet

”Barn är ingen rättighet – varken för män eller kvinnor


Amerikansk tænketank:
Israel har allerede ødelagt Irans atomprogram


Marcus Birro:
Bibeln gör mig fri - på riktigt


På 1500-talet byggde Frans Xavier orglar av bambu i Japan. Nu skördas frukten av hans mission.


TV16 på evangelisk-luthersk grund under uppbyggnad


Israel's Deputy Minister of Foreign Affairs Danny Ayalon explains the historical facts relating to the issue of refugees in the Israeli Palestinian conflict.

The video explains the reason there are still refugees after more than six decades is because of Arab leaders' recalcitrance to accept their brethren and the United Nations which created a separate agency with unique principles and criteria.

The video also highlights the issue of the Jewish refugees who were forced out of their homes in the Arab world, and were subsequently absorbed by the State of Israel.


DN:
Bryt tystnaden om våld mot kristna

Wilgot Fritzon:
Så grymt är Nordkorea

Caritasinrättning demolerad i Pakistan

Kyrkor ödeläggs på Zanzibar

Kopter motsätter sig extra skatt
Framgången för islamister i valet ökar motsättningarna mellan Egyptens folkgrupper


Rezelius från Resville till Broddetorp och Vilske-Kleva


Evidence for Survival After Death


Tullian Tchividjian, dotterson till Billy Graham:
Last week I was thrilled to see that my friend Justin Taylor highlighted on his blog Bo Giertz’s fictional work The Hammer of God.

The Best Christian Novel You’ve Never Heard Of

To download a copy of Henric Schartau and the Order of Grace, please use this link!

Men där finns endast ett förord. För predikningar m.m. i engelsk översättning, klicka här och skriv sedan Schartau som sökord!


 

David Cameron:
”Storbritannien är ett kristet land”

PO Enquist har sin prägling och vill att vi ska slå upp Bibeln och sätta tummen någonstans i Nya Testamentet. Då får vi en ”tumvers” som vi kan leva efter under året, tycker han.

Anders Borg:
”Den kristna tron gör att jag känner mig trygg i tillvaron”

Katarina Sandström:
Min tro ger mig styrka”

Pernilla Wahlgren:
Under kan tydligen ske…!?

Peter Englund:
Starka, andliga upplevelser förde mig till tro

Christina Doctare:
”När livet bränns behöver man tillhörighet”


"Jesus Only" - Where do we hear preaching like this?
Missourisynodens president Matthew Harrison:
Give us more Schartau! Please!

At a symposium on Scandinavian Lutheranism a few weeks back, we were introduced to an enormous influence on Swedish Bishop Bo Giertz name Henrich Schartau. Schartau was the spiritual force behind renewal in Western Sweden. Read the sermon which follows and you'll see why.....

A prominent evangelical discovers Bo Giertz

Billy Grahams dotterson har läst "Stengrunden" av Bo Giertz och blivit omskakad.

Intryck från Missourisynoden


I Concordia Seminary, Saint Louis

Fler rapporter:
Levande lutherdom i Amerika
The Scandinavians´ visit to the LCMS.


Ateistisk filosof ledde till Kristus:
Ayn Rand Led Me to Christ

How the anti-Christian philosopher prepared me to hear the gospel.

Högröstade ateister vill förvisa religionens irrationalism ut ur det offentliga rummet.
Anna Ekström ser hur katolska kyrkans syn på människan förhindrar dogmatiska illdåd.


I Bengt Lidners "Jerusalems förstöring" är judarna mänskliga individer, men hos J O Wallin har de blivit ett skuldbelagt kollektiv.
Anders Jarlert:
Lidners Jerusalems förstöring - och Wallins


Artiklar ur SPT:

Kvinnliga präster förändrar kyrkan

Så minns jag Gustaf Wingren

Vägran att ta till sig fakta påskyndar Svenska kyrkans kris
Ur Svensk Pastoraltidskrift nr 4/2011

Så förändrades kollektbönerna när kyrkomötet fördes bakom ljuset
Ur Svensk Pastoraltidskrift nr 4/2011

Jul i januari
Ur Svensk Pastoraltidskrift nr 3/2011

Bibel och arkeologi
Ur Svensk Pastoraltidskrift nr 2/2011

När säkerhetspolisens agent blev president för Lutherska världsförbundet
Ur Svensk Pastoraltidskrift nr 13/2008


Pilgrim Halland


 

Kyrkoordningen fyller tio år.
Hur gick det till när den antogs? Yngve Kalin har dokumenterat vad som hände vid kyrkomötena kring sekelskiftet.


 


Hittad blogg:
(FISK) i grumligt vatten

Hedvigpolitiker i biskopshärva

Den 15 februari meddelar biskopen i Växjö stift, Sven Thidevall, att han slutar sin anställning. Anledningen är att det saknas förtroende mellan kyrkopolitikerna och biskopen, enligt Bruno Edgarsson, som är ordförande i stiftsfullmäktige. Denna händelse är unik och man får gå långt tillbaka i tiden för att hitta någon liknande konfliktsituation inom Svenska kyrkan, med en biskop inblandad.

Se också här!


Nordkoreansk agent skulle mörda Sydkoreas president - blev pastor

Gerillasoldaten Tass Saada jobbade för Arafat – nu vill han tjäna Jesus


Kalvinismen formade våra Bergslagsbruk


Sydöstran skriver om Eginostiftelsen


Israelrapportören Dick Haas avled i cancer den 18 juli

Läs om hans Gudsupplevelse!


Nina Hagen är numera kristen. Hon döptes i augusti 2009.
Här är hennes hemsida!


Anders Brogren:
Det kristna Europas grekiska rötter

Tankar kring en bok som väckt debatt i FrankrikeSvenska kyrkans biskopar besökte Jerusalem i april 2010. Vi som stannade kvar därhemma hänvisades till att vara får utan herdar.
Biskoparna blev dock igenkända och fotograferade av Henrik Linjer från Varberg, som råkade dem på Tempelplatsen.
Askmolnet från Island ställde till problem för biskoparnas hemresa. De sägs inte ha kommit längre än till Istanbul.
För större bild klicka här!


Även Växjö domkapitel läser min hemsida. Och använder den.
Håll till godo!

Reflektioner kring beslut av Ansvarsnämnden för biskopar


 

 


Buddismen är inte alltid så fredlig


Eva Hamberg:
"Öppen demokratisk folkkyrka"


 


Biskop Bertil Gärtner
13/12 1924 - 20/9 2009
Biskop Bertil var ett trosvittne. Han var den siste biskopen inom Svenska kyrkans organisation som stod upp för den apostoliska tron. Nu har vi inte längre någon apostolisk succession. I väntan på kyrkans restaurering tvingas vi tills vidare vara kongregationalister.
SPT nr 20 med avskedsord från biskop Bertil!
Ladda ner här!
SPT - en tidskrift i biskop Bertils anda!
Biskop Bertil var en av grundarna av SPT. Prenumerera på Svensk Pastoraltidskrift i ett halvår!
Sätt in 195 kr på plusgiro 60 05 25-0!
Minnesord om biskop Bertil
Gäst hos Hagge (1982)
Minnesbilder ur Västnytt

Bishop Bertil Gärtner in memoriam
Bishop, Professor, Confessor, Soccer enthusiast

Ulf Ekman:
Bertil Gärtners begravning

Om Bertil Gärtners begravning

Vem kan axla biskop Bertil mantel?


Gunnar Eriksson
20/2 1953 - 25/3 2010

På Jungfru Marie bebådelsedag, den 25 mars 2010, kallades Gunnar Eriksson hem. Han avled hastigt under en skidtur tillsammans med församlingsbor.

Gunnar var sedan 2005 kyrkoherde i S:t Pauli församling i Göteborg. Han ville bygga på den enda sanna grunden, Jesus Kristus. Med hängivenhet för Guds ord nitälskade han för Guds rike, för sin församling, för Svenska kyrkan, för alla människors frälsning. Han var synnerligen energisk och initiativrik, musikalisk, alltid glad och uppmuntrande.

Mänskligt att döma hade han fortfarande mycket kvar att uträtta bland oss. Men han hade gjort sitt här på jorden. Nu får han i stället en välförtjänt vila i väntan på uppståndelsens dag.

"Saliga äro de döda, som i Herren dö. De skola vila sig ifrån sitt arbete, ty deras gärningar följa dem efter."

Lyssna till Gunnars passionspredikan den 17 mars!


 


Det var till Egypten som Josef och Maria enligt Bibeln flydde med Jesus-barnet.
Kristendomen kom sedan snabbt till detta land.
Men i dag pågår i stället
en flykt från Egypten.


Omar Mustafa samarbetade med Abdirizak Waberi i kampanj mot Nalin Pekgul

Riksdagsmannen Abdirisak Waberi (M) har moderaternas förtroende

Omar Mustafa (S) och Abdirizak Waberi (M)samarbetade för att få bort islamistkritiska Nalin Pekgul från ordförandeposten i socialdemokratiska kvinnoförbundet

Kurdo Baksi:
S i Stockholm ger plats åt extremism

Stefan Löfvens religiösa kris

DN:
Politiken är (ibland) granne med Gud

En biskopsblogg:
Att bli till det som man ville bekämpa

Josef Edebol:
Vad menas med islamofobi?

Utspelen från (S)eglora (S)medja:
Kyrkans vägval – en smutsig strid (mellan kvinnliga präster)

Wejryd om debattens tonläge och kyrkans profil:
"Men då blir man inte så relevant för samhällsutvecklingen."

Bitte Assarmo:
"Vi ser redan nu hur forum som Seglora smedja gör politik av kristendomen genom att smutskasta svenskkyrkliga som inte befinner sig vänsterut på den politiska skalan; är det månne detta arbete Hjärta vill föra vidare in i Stockholms arbetarekommun och Sveriges riksdag?


Hjälpte konverterad kvinna till Sverige - får 300 piskrapp och sex års fängelse


Molokanerna i Armenien - där finns (en del av) pingströrelsens rötter


Peter Weiderud om islamistflirt:
”Jag kan inte se något substantiellt i kritiken”


Raoul Wallenberg hedersmedborgare i Australien


Om kristofobi:
Den arabiska våren går mot höst


Bitte Assarmo om broderskapsrörelsen:
Kristna utpekas som islamofober och antisemiter på Socialdemokraternas hemsida


Nytt brev från Barnens ambassad i Ukraina


Så blev Bruce Springsteen en djupt kristen sångare


Parisdemonstrationerna:
Största möjliga tystnad


Mats Tunehag:
Det otänkbara händer


Det var Chrustjov som påstod att Gagarin var ateist - i själva verket var han troende


Magnus Norell:
Så skaffar sig Muslimska brödraskapet fotfäste i Europa

Siewert Öholm:
Mustafa-affären visar att S blivit ett mer Israelfientligt parti

Vem är Ulf Bjereld?

Underskatta inte islamismens koppling till nazismen

Antisemitismens dunkla krafter:
Kommunalråd attackerad utanför sitt hem

Omar Mustafa twittrar

Mustafa-affären är här för att stanna

Varför tvingades Omar Mustafa att avgå från partistyrelsen, medan Broderskaparna fortsätter att bjuda in extremister?

Palm-Burell: Därför tog vi vårt ansvar

Nalin Pekgul:
”Mustafa representerar inte Sveriges muslimer"

Han kom, han avslöjades, han gick

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Från Islamiska Förbundets hemsida:
S har tappat ansiktet i frågan om Omar Mustafa
Jerusalems status i Islam
Andra intressanta artiklar

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Islamiska Förbundet rensar sin hemsida – och Waberi sitter kvar

Imam Emin Narozi:
Äntligen har S förstått att Islamiska Förbundet är fundamentalister

Ingen kan representera "Sveriges muslimer"

Stor okunnighet om vad islam lär

Mycket kan sägas om denna affär. Men jag noterar främst detta: hade det "bara" handlat om att frikostigt ge plattform åt internationellt beryktade judehatare, och annat som att personligen kräva svenskt flyganfall mot Israel, verkade Mustafa kunnat stanna. Ursäkta, men det gör mig illamående.

Vilken fråga var det egentligen som fällde Omar Mustafa - eller var det bara drevet?
Kan en socialdemokrat vara av meningen att äktenskapet är till för en man och en kvinna - eller var det här Mustafa slirade?

Här går Omar Mustafa emot det egna partiet

Omar Mustafa svarar

S-partiet varnades om antisemitiska kopplingar

Mer i Studio Ett

Hur kan det vara OK att upplåta plattform åt antisemiter - och belöna det med att inväljas i partistyrelsen?

Omar Mustafas samröre med personer med antisemitiska åsikter kom som en överraskning för ledande socialdemokrater. Den kontroversiella frågan diskuterades inte i Socialdemokraternas valberedning innan Omar Mustafa nominerades till partistyrelsen.

Stefan Löfven:
– Det finns inget utrymme för att vi ska kunna misstänkliggöras för antisemitism, inte en millimeter

Här är mötet som S inte vill tala om

DN:
Oroande rasistiska kontakter

Swedish party under fire for 'anti-Semitic links'

Mona Sahlin till attack mot S-ledningen

Nima Gholam Ali:
Anpassningen till islamisterna gör att jag idag lämnar socialdemokraterna

Marcus Birro:
Det allra mest anmärkningsvärda är att Socialdemokratiska partiet av någon anledning tycks vilja hysa en person som Ilmar Reepalu. Till valberedningens ordförande, en hög position inom Socialdemokraterna, har valts Reepalu. Det skickar en del smutsbruna signaler. USA uttryckte sin oro till den grad att presidenten valde att skicka sitt sändebud till Sverige. I helgen valdes även Omar Mustafa in i partistyrelsen....

Bahareh Andersson:
Utnämningen av Omar Mustafa ett svek mot Sveriges kvinnor

Evin Baksi:
Däremot är det obegripligt hur socialdemokrater med ideal om jämställdhet och en med klar uppfattning om maktordningen kan omfamna en person som Omar Mustafa. Att de tydligen låter sig duperas av deras vackra tal och leenden. Men vi som har muslimsk bakgrund vet vad som döljer sig bakom deras leenden.

"Antisemitismen på väg bli rumsren i S"

Carina Hägg:
Partiernas flathet mot fundamentalisterna beror på röstmaximering

Omar Mustafa och kyrkomötets s-gruppledare Olle Burell i Studio Ett

Antisemitvänlig socialdemokrat valdes in i partistyrelsen

S-toppen kritiseras - bjöd in antisemiter

S inte nog vaksamt mot antisemitisme


Dödsdömd kristen frisläppt efter 8 års fängelse

Svensk imam uttalar fatwa mot terrordådet

Svenska Teologiska Institutet kidnappat av politiska intressen


Hoppet står till ärkebiskopen att ena anglikanerna

Splittringen i den världsvida Anglikanska kyrkan fördjupas till följd av att allt fler homosexuella biskopar vigs till tjänst. På en konferens kommer kyrkans framtid att diskuteras.


”Det känns fruktansvärt att låta fullt friska foster ligga och dö framför våra ögon”


Göran Skytte:
Kan det vara så underbart bra att antalet frivilligt fromma idag är större än någonsin tidigare?


Enligt en ny undersökning är ateister smartare än kristna.
Men så verkar inte vara fallet när riksdagsmannen och ateisten Peter Persson ställer en fråga till utbildningsministern. Hur mycket har Peter Persson egentligen förstått om naturvetenskap resp. kristendom? Med risk för att rodna, läs här!

Gudsprat kan inte ersätta liv


En infekterad konflikt delar Svenska kyrkan.
Ska man tro den ena sidan försöker Socialdemokraterna ta över makten, ska man tro den andra hotar högerextrema. Och vad ska man egentligen tro om en kyrklig konflikt där den ena sidan lierat sig med muslimer och den andra med ateister?

Kyrka öppen för alla – utom Kristus?
”Livgiverskan”, kroppen och yogaflum i SR:s söndagsgudstjänst
Svenska kyrkan och stasi

Svenska kyrkan genom Stasis ögon – del I


Samuel Lamb avliden
Mitt i centrum av den egyptiska revolutionen hamnade en evangelikal kyrka vid Tahrirtorget. Intervju med församlingens pastor här!
Var femte kyrkoherde viger inte samkönade

Homosexuella vigs inte i Mark


Religionsfriheten segrade
Laestadianer kan inte tvingas att dansa
Den principiellt viktiga domen har nu vunnit laga kraft
Eva Brunnes kyrkliga förnyelse:
”Vi är här och vi är många för att göra livet så bra som möjligt för människor som finns, bor och verkar här”.

Alla sätt att fylla kyrkan är inte alls bra

Ut med rubbet!


Den islamiska regimen i Iran har lyckats förstöra folkets intresse för islam. Därför lockas iranierna i stället av kristendomen.
Unga evangelikaler i USA blir högkyrkliga
Nasrin Sjögren kämpar för människovärdet – och mot utsortering

Hur har Svenska kyrkan på mindre än fyrtio års tid kunnat göra en helomvändning i abortfrågan? Den frågan ställde MRO till ärkebiskopen under våren.

Inrikesminister Päivi Räsänen:
En kristen kan bli tvungen att agera olagligt ifall lagen strider mot Bibelns ord

Inrikesminister Päivi Räsänen (KD) förvånar sig över en ledare i tidningen Kirkko ja Kaupunki

Riikonen ger Räsänen sitt fulla stöd

Minister orsakar finsk kyrkflykt

Räsänen viciously attacked for pro-life stand; but defenders begin to speak out


Så har man fått höra det igen. Ännu en vän har anslutit sig till den spretande grupp som funderar på att lämna Svenska kyrkan...
Maria Ludvigsson:
Det behövs mer Gud i kyrkan

Att vara ateist är inte det givna

Religionen är vetenskapens antites


Fredrik Strage:
Jesus, du är ­tveklöst den mest intressanta personen i mitt Twitterflöde


Att tala om kyrkans ”varumärke” är att luras in i ett tänkande där medlemmar förväntar sig få en vara eller en tjänst. Inte bli delaktiga i ett möte med Gud.


Elisabeth Sandlund:
Svenska Kyrkan är i andlig kris


Påvens första hundra dagar


Moraltanterna på DN


Pakistanska flickan som friades från hädelseåtal bor nu i Kanada


Mustafa-affären – eller hur legitimering av judehat blev ”kamp mot antisemitism”. Debatten om Omar Mustafa, Islamiska förbundet och antisemitismen.


Gunilla Gomér:
Hon vill se KD abortskeptiskt igen


Påven:
Att vara kristen och antisemit är omöjligt


Bitte Assarmo:
Rätt till olikhet gäller inte alla


Marcus Birro:
När är en människas liv ingenting värt längre? Vem bestämmer när livet är slut?


Förslaget till ny kyrkohandbok:
Vad står det och vad står det inte i inledningsorden


Norska kyrkan:
75,8 prosent er kirkemedlemmer


Lars Adaktusson:
Det är inte som utlöpare av Amnesty eller Greenpeace som kyrkan har sitt existensberättigande


Annika Borg:
Något att komma med


Gabriel Fjellander:
MED DIG VARE OCK HERREN
En undersökning av attityder till gudstjänstens språk i Svenska kyrkan

Tord Nordblom om biskop Eckerdals "pride"-deltagande
Påven:
Homosexlobby i Vatikanen

Bayersk konsult skall hjälpa påven att lösa kurians problem


Fransk präst avstängd från tjänst efter att ha avslöjats som frimurare

Kenneth Adolfsson och Roger Aase var frimurare men hoppade av

Per Beskow:
Frimureriet i offentlighetens ljus

Är det lämpligt att präster är frimurare?


Koskinen orolig för synen på ämbetet


Förtroendevalda
ska självklart inte bedömas utifrån om de har den rätta intensiteten i sin tro, eller inte. Det är kännedom och kompetens om kyrkan som ska avgöra, anser diakonen Inger Lindeskog.


Splittring hotar den lutherska gemenskapen


Saltöskolan får kritik för svordomsbål


Arbetsmiljöproblem i Varnhems klosterkyrka


Leo Holtter:
Hur åsikter och attityder förändras över tid


Därför har Carin Jämtin hållit en låg profil i Mustafa-affären


KD-Hägglunds katastrofstrategi


Ärkebiskopen emot enkönat äktenskap


Närmaste högmässa


Göran Skytte:
Med Stalin och Jesus i Georgien

Det är möjligt att tron kan komma igen trots en lång tids förtryck och försök att kväsa den.
Det konstaterar Biörn Fjärstedt efter ett besök i Georgien. Kanske något att tänka på även för det halvt avkristnade Europa.


ELCA, den liberala evangelisk-lutherska kyrkan i USA, har tappat en halv miljon medlemmar


Johanna Andersson:
När jag prästvigdes i början av 1990-talet sågs ”kvinnoprästmotståndarna” som det stora hotet mot jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter .....


Vad säger dagens biskopar?


Gothenburg CoS Bishop marches in gay pride parade

Biskopen och regnbågsparaden

Johanna Andersson:
Om renlärighet

Annika Borg:
Vad ska vi ha biskopar till?

Jag tror inte att Jesus var Messias, sade en präst i Svenska kyrkan...


Marcus Birro:
Det är så ofantligt mycket större än att löpa efter allt som är dött som grus


Carola om sin kristna tro


Konvertiten Bashir kritisk till beviskraven

DN:
Människor som riskerar förföljelse för sin religionstillhörighets skull har rätt att få skydd och uppe­hållstillstånd i Sverige. Det är ett fullgott och okontroversiellt asylskäl.


Socialstyrelsen stoppar årlig abortstatistikrapport

Vad lär vi av fallet med den morddömde abortläkaren?

Kermit Gosnell – ett samhällssymtom

Sandra förlorade två barn på 72 timmar

Patriarch Ilia II aktualiserar abortporblemet i Georgien


Göteborgs biskop i regnbågsparad


Mordkomplott mot patriarken Bartolomeus av Konstantinopel


Barbro Matzols:
Folkkyrkan vid ett vägskäl

Anpassning räddar inte kyrkan

Karl-Erik Tysk:
Ännu ett meningslöst kyrkoval

Marcus Birro:
Svenska kyrkan, en dörrmatta för tidsandan

Svenska kyrkan kopierar den demokrati som stat och samhälle använder sig av. Men är det inte dags att jobba fram en demokratisk struktur och organisation som är kyrkans egen?

Leo Holtter:
Jag kan inte låta bli, att påminna om, att socialdemokratin också har ambitionen och viljan att med 99 000 medlemmar i ryggen få än större makt över Svenska Kyrkan än de redan har. Nu är det inte längre frågan om ett groteskt självförtroende, utan en monumental självgodhet på gränsen till hybris!


I stället för syndabekännelse:
Oacceptabelt, vagt och dubiöst


TV4 om Mattias Fjellander

Kommentar av Håkan Sunnliden

Mattias Fjellander fick rätt i Arbetsdomstolen


Prästgårdarna under debatt i Danmark


Vi tror som kyrkan alltid trott


Bakgrunden till Mekane Yesuskyrkans avbrutna samarbete med Svenska kyrkan


Musen som röt:
Wejryd med följe till Washington för att rädda klimatet


Göran Skytte:
Nej, religionen tynar inte bort


Svante Nordin:
Den tidigare ”Filosofins historia”, som är en klassiker för många studenter, behöver ett nytt kapitel. Det ska handla om Guds revansch efter sekulariseringen.

Ronny Ambjörnsson:
Därför trivs religionen bäst i sekulära samhällen


För två år sedan blev den sjukpensionerade prästen André Östlund beskylld av Luleå domkapitel för "illojalitet".
Nu har Östlund på nytt skrivit till biskop Hans Stiglund.


Skarpnäcks församling, EFS, Hammarbykyrkan, personalen, de närboende och alla aktivitetsdeltagare. Alla är förlorare när samarbetsavtalet sagts upp. - Höstens kyrkoval kan kanske byta ut den samarbetsfientliga m+s+v-koalition, som politiskt drivit nerläggningen av samarbetet.


Maria Schottenius:
Kommunikationerna uppåt gäller inte längre Gud utan flygplan

Olle Svenning (gift med ovanstående):
Gud har alltid oroat Rörelsen

Dock har ett litet fel smugit sig in i artikeln. Fredrik Ström hade kyrklig bakgrund, inte frikyrklig. Hans morfar var kyrkoherde i hans födelseförsamling Breared.


Kyrklig Samlings seger i kyrkokampen


Maria Södling, svenskkyrklig teolog, fick många frågor om sitt samfunds syn på abort under ett frukostseminarium arrangerat av Svenska evangeliska alliansen på tisdagen. Men vem har beslutat om den nya teologi? Har det skett i smyg? Mystiskt!


Dag Sandahl anmäler Dagens Seglora/Seglora smedja

Tankesmedjan Dagens Seglora
bedriver en klassisk misskreditering av människor, inte enbart av deras åsikter, på klassiskt vänstermanér, skriver Marcus Birro.

Öppet brev till biskoparna om Segloras smutskastningskampanj

Men här finns det riktiga Seglora!


Svenljunga kommun fälld för adventsgudstjänst...

...men kyrkobesök med psalmsång i Skövde frias av skolinspektionen

Här är Skolinspektionens beslut:
Sexdregaskolan             Norrmalmskolan


Ateistiska abortmotståndare ökar i USA


Skilj kyrkan från partipolitiken!

Låt kyrkan slippa vara politisk språngbräda!


Känns det rätt att hetsa mot katoliker?
Tidigare artikel här!


Församlingarna försvinner – och blir kvar!


Att känna till ursprunget till den kristna påsken tillhör allmänbildningen


Motståndare till homosexäktenskap hotas


Saudi Arabia declares destruction of all churches in region


Marcus Birro:
Jag önskar jag kunde säga till dem


Det islamisiskt våldet har nu nått Tanzania:
Anglican Primate of Tanzania Reports Attack


Växjö stift utreder östtyskt spioneri

TV4:
Birgitta Almgren om Stasi och Svenska kyrkan
Stasispioner kan ha infiltrerat Växjö stift


Den religiösa kartan över Mellanöstern ritas om.
Och det går snabbt.


The Turin Shroud
is not a medieval forgery, as has long been claimed, but could in fact date from the time of Christ's death, a new book claims.


Ur Gefle Dagblad:
Kyrkan behöver ingen sossestyrning

Gudstjänsten
samlar färre besökare än förr, till och med bland kyrkans anställda, förtroendevalda, körmedlemmar och syföreningar, skriver kyrkoherden i Västlands församling.


Beslutet i Göteborgs stiftsstyrelse upphävt av överklagandenämnden

– Jag beklagar detta som innebär att många års väntan på ändrad pastoratsindelning i Göteborg nu skjuts ytterligare på framtiden, säger biskop Per Eckerdal i en kommentar.

Hans-Olof Andrén:
"Oerhört pinsamt för Göteborgs stift - dåligt ledarskap"


Skolverket:
Religiösa skolföreningar får värva medlemmar

Centerpartiet tänker inte lämna kyrkopolitiken

Wanja Lundby-Wedin toppar kyrkolista

(S)yn för (S)ägen

Uppladdning inför kyrkovalet
Vad Stefan Löfven kommer att tala om har inte avslöjats på förhand, men Olle Burell hoppas att Socialdemokraternas ledare ska utveckla sin syn på politiken i allmänhet, samt hur man via kyrkopolitiken kan föra ut partiets värderingar....

Vad har politikerna i kyrkan att göra?
Det frågar socialdemokraterna Rickard ”Nicke” Bremer och Anders Härnbro i en motion som lämnats in till socialdemokraternas kongress 2013.

En vandring tar slut och genast börjar en ny


Marcus Birro:
Jag kan aldrig förlora när jag tror gott om mina medmänniskor


Erstas oblatbageri — stärkelseplättar i stället för bröd
Innehåller även soja, som ger problem för somliga

Läs Markus Hagbergs artikel om det materiellas betydelse i nattvarden i Svensk Pastoraltidskrift nr 11 och 12/2012!

Del 1             Del 2


Skickades hem med abortpiller

Fick besked om missfall — men fostret levde

Se KALLA FAKTA!


Påven väljer fängelse i stället för kyrka


PINSAMT

Svensk självtillräcklighet 1
Bottenfrusen ekumenik
Svenska kyrkan inte representerad vid påveinstallationen
Riksbiskopen i stället på middag hos Brunne

Svensk självtillräcklighet 2
Sydsvenskan framhärdar
Tar inskränktheten till nya höjder

Men Sveriges regering var representerad genom samfundsministern och ambassadören:

Samfundsminister Stefan Attefall:
Jag gratulerar Katolska kyrkan

Ambassadör Ulla Gudmundson:
Många uppmuntrande symboliska tecken kring nye påven Franciscus

Social rättvisa bärande tema för Franciskus


Visste inte att de filmade en svenskfinansierad kyrka

Sankta Eufrosyniakyrkan under nallebombning

Reportage i vitrysk TV

Invigningen 28 oktober 2007 av S:ta Eufrosyniakyrkan i Ivenetz

Film från invigningen


Påven Franciskus möter patriarken Bartholomeos


Ludvig och Evelina samtalar om ämbetsfrågan


Förakta inte historien

Det är i Asien kristendomen sprider sig snabbast. Där ses den som en modern trosåskådning.


Færre velger dåp, konfirmasjon og gravferd i kirken


Påven Franciskus

Påven Franciskus badade i folkhavet

For the first time since the Great Schism, ecumenical patriarch to attend pope's inaugural Mass

Patriarken Kirill:
... the Russian Orthodox Church, opening the possibility for co-operation and interaction with the Roman Catholic Church.

Ur (syd)svensk åldersdiskriminerande synvinkel:
"För de 1,2 miljarderna katoliker är det bara att foga sig i vad andra – denna grupp äldre herrar – bestämt. Så säger en otidsenlig och självfallet odemokratisk tradition."

”Som ett gott vin som mognar med åldern, låt oss dela med oss till de unga av vårt livs visdom”

Påvens första presskonferens

Nye påven är bibeltroende ekumenisk karismatiker

Påvedömet är en gåta i Sverige

Sexfixering skymmer sikt

Habemus papam: oremus

Befrielseteologen Boff försvarar påven

Peace Nobel Prize winner:
" Bergoglio had no links with the dictatorship"

Rabbi Marvin Hier:
"We have every reason to be confident Pope Francis I will be a staunch defender of the historic Nostra Aetate"

Frans I er en gave fra Gud

Wikipedia: Pope Francis


Alf Svensson:
Sverige bör ta katolska kyrkan på större allvar


Leo Holtter:
Jag väljer att bli ilsket upprörd och förvånad så länge systemet fortgår!


Carola:
"Jag vill än en gång tacka Gud"


Ahmadinejad:
Chavez skall uppstå med Jesus

Irans president kritiseras för kram


Porten till Svenska teologiska institutet i Jerusalem fick svåra skador när en grävmaskin backade in i den


DN:
Titeln ”Assisterad befruktning – etiska aspekter” banaliserar de många och stora fråge­ställningar som behandlas. Som till exempel surrogatmödraskap.

Surrogate offered $10,000 to abort baby

SMER:
Etisk härdsmälta - nu läcker den

Kvinnors kroppar är
inte bara en behållare


Domkapitlen är hjälplösa


Jag har under de senaste åren förgäves försökt få till en dialog med företrädare för partier, som ställer upp i kyrkovalen, men det har varit fullständigt omöjligt....


Gud har bara lite personalproblem

Kritik undanbedes

Dumma, dumma Jenny Nordberg!


Sorgligt och smärtsamt. Det säger Lutherska världsförbundets generalsekreterare Martin Junge om Mekane Yesus-kyrkans brytning med Svenska kyrkan.


Fick min misstanke snabbt bekräftad. Jag räknas inte!


Ett liberalt demokratiskt samhälle kan inte nonchalera religionens inflytande eller avfärda det som något förknippat med enbart outbildade eller svagsinta människor. I samma stund som sekulära liberala röster avfärdar eller försöker förhindra religiösa röster i samhället, går en central liberal tanke förlorad: varje individs rätt till att få göra sin röst hörd och förverkliga sig själv utifrån sina personliga föreställningar och värderingar, skriver Eli Göndör, redaktör för den kommande antologin Religionen i demokratin – ett politiskt dilemmas återkomst.


Problematiskt adoptera Jesus


Det finns tre krafter som framträder tydligt i kampen om det som finns kvar av Svenska kyrkan och frikyrkorna, skriver Biörn Fjärstedt.


Minister: Öppna kyrkan för flera olika religioner


Mer än 100 000 människor hade på onsdagen samlats på Petersplatsen för att höra Benedictus XVI:s sista tal som påve.

Ulla Gudmundsson:
Påven som förenade gammalt och nytt


Et nyt videnscenter skal analysere danskernes forhold til kirken og eksempelvis kaste lys over, hvorfor så mange er medlem af folkekirken, mens så få går i kirke om søndagen


Bänknötaren, ryggraden i Svenska Kyrkan


Peter Kreeft:
Women and the Priesthood (ljudfil)


Joachim Holmgren:
”Jag har fått uppleva hur det är att bli buren”


Skulden är en vit man


Habermas överraskade vid Europakongress om religion


Att avlägsna livmoderinnehållet


Elevernas kyrkbesök borde varit obligatoriskt


Lars Adaktusson:
”Nu blir jag medlem i KD och ställer upp i EU-valet”

Siewert Öholm:
Adaktusson gör en hjälteinsats också för framtidens journalistik


Centern missförstår månggifte


Hudiksvalls Tidning:
Om ett halvår är det kyrkoval. Men vem bryr sig egentligen? Mer än kyrkopolitikerna.

Finns det ens rester kvar av demokrati inom KF?


Av frukten känner man trädet

Svenska medier genomsyras av förlegat katolikhat

Påven hade rätt om kampen mot aids


Leo Holtter:
Jag var och är en del i det beslut som lett till att Mekane Yesus nu bryter med Svenska Kyrkan.....

Mer om Mekane Yesus


Leninprisets ordförande är förtroendevald i Svenska kyrkan


Göran Skytte:
Svältkur för våra demoner


Har påven en lustig mössa?

Sverige älskar att skita ner allt heligt


Stasi i det svenska samhället


Skulle inte accepteras som medlem idag


Ny påve betyder inte ny kyrka

Påven drar sig tillbaka


Endnu en kirke søger troende præst


Nej till regnbågsmässa i Söderhamn


Tänk om vi 2017 kunde sätta den bortre parentesen för den splittring av kyrkan som tog sin början för femhundra år sedan. Det skriver prästen Per Åkerlund om relationerna mellan kyrkorna.

MEKANE YESUSKYRKAN

EFS missionsföreståndare kommenterar

Vi blev utestängda!

Mekane Yesuskyrkan bryter förbindelserna med Svenska kyrkan och ELCA

Svenska kyrkans hemsida

– Vi smäller inte igen några dörrar, säger ärkebiskop Anders Wejryd. Han beklagar Mekane Yesuskyrkan beslut, men säger att han inte riktigt vet vad det betyder.

Brev från Mekane Yesuskyrkan till ärkebiskop Wejryd i översättning

Ärkebiskop Anders Wejryd svar på brevet från Mekane Yesuskyrkan.
Här är Kyrkans Tidnings sammandrag! Man kan också ladda ner dokumenten som filer från Svenska kyrkans hemsida.

Brev från Mekane Yesus kyrkan till Kyrklig samling
Efter kyrkomötets beslut i äktenskapsfrågan 2009 skrev Kyrklig samling brev till systerkyrkor i hela världen och bad om råd att hantera den uppkomna situationen. Efterhand har svar inkommit från flera kyrkor. Ett brev kom från Mekane Yesus-kyrkan i Etiopen där kyrkans främste företrädare Dr Wakseyoum Idossa skriver: ”Även om vi inte kunde svara omedelbart på er begäran på det sätt ni hade förväntat, har vi bett – och gör det fortfarande – om Guds ingripande till att leda och hjälpa er i en så svår situation som att Guds kyrka [i Sverige] med hänvisning till mänskliga rättigheter helt underlåtit att förbli vid Guds auktoritativa, genuina och ofelbara Ord och i stället tolkar Bibeln så att de kan leva i enlighet med synsättet i sin kontext (omgivning).” Läs här i svensk översättning!

The liberalization of ethical norms has been vividly manifested in particular in the blessing of the so-called ‘same-sex unions’ and in the ordination and episcopal consecration of open homosexuals. For this reason the Moscow Patriarchate has had to suspend its relations with the Episcopal Church in the USA and the Lutheran Church in Sweden.

Före detta ärkebiskopar är oroliga för Svenska kyrkans framtida relationer med andra kyrkor

Svenska kyrkan säger nej till att använda begreppet äktenskap för homosexuella. Men det var för fem år sedan.


Katolska kyrkan:
De stora männens maktkamp. Vem skall bort?


På hösten 2011 hann ödet ifatt teologiprofessorn och kyrkoherden Aleksander Radler
Han hade varit hemlig Stasiagent ända sedan sina studieår i Lund på 1960-talet. Christoph Andersson har läst hans 5,3 kilo tunga Stasiakt.

Christoph Andersson i en radiointervju


För en tid sedan hyrde biskopsmötet in en konsult för att få råd angående sociala medier. Ett av dem tycks ha varit att man ska våga vara tramsig...


Siwert Öholm:
Efter att ha hört Kent Wisti nu några gånger har jag bara ett par frågor kvar: Den ena är om Jesu ord om kärlek innebär rätt till intellektuell och teologisk blindhet och religionssammanblandning. Den andra frågan är varför Sveriges Radio gång på gång förmedlar sändningar från denna ”kyrkorevolutionära rörelse”....


Egil Hovland er død


FRAMTIDSSPANING
Jonas Bromander analyserar kyrklig statistik. Se här (börjar 18 minuter in i programmet) och här!

Ann Heberlein:
Vinter vid korset

Om kyrkovalet:
Varför inte säga som det är?

Ungdomsstyrelsen stödjer arbetet med att påverka Frälsningsarméns tolkning av Bibeln med 335000 kronor. Sedan när blev det statens uppgift att korrigera hur de religiösa samfunden tolkar sina urkunder?Dementi om EKHO projekt i Frälsningsarmén
27 teologer har søgt job som “troende” præst

Menighedsrådet i Mejdal söker troende präst


Låt äktenskapet vara! Äktenskapsbalken bör behållas i nuvarande form.
Ulf Ekman om Livets Ord
Om biskop Persenius herdabrev:
Steg i rätt riktning

Indien förbjuder surrogatmödrar
Rädda Barnens pengar går till lyx
Luleå domkyrkoförsamling ska spara och har som ett led i det sålt sitt församlingshus. Verksamheten och de anställda har börjat flytta ut.
Mats Jonsson:
När domkapitlen sorterar ut sökande till prästtjänster i Svenska kyrkan är kriterierna oklara och grunderna ofta fördolda...

Lars Adaktusson:
Det omdebatterade förslaget till nytt idéprogram i Centerpartiet aktualiserar familjens betydelse...

Hennes tehus bryter kvinnors isolering
Bengt Malmgren:
Katolska kyrkan och nya pingstkarismatiska icke samfundsanknutna församlingar, typ Livets Ord

Hon vill se abortfrågan lyftas i Svenska kyrkan

Öppet brev till ärkebiskop Anders Wejryd från Människorätt för ofödda

För tio år sedan dödade jag mitt första barn...


Kyrkan i Kina och i Sverige:
Vems är den?


Processen mot ett politiskt beslut kan gå snabbt och det är ingen vågad gissning att tro, att Svenska Kyrkan kanske redan till kyrkovalet 2017 har blivit tvungen att ta ställning till frågan om månggifte.....


Är verkligen tigandet som motståndsstrategi att rekommendera?


Annika Borg:
Skiljelinjerna handlar idag till stor till om andra frågor än ämbetssyn och samkönade relationer. En av de stora frågorna – som jag tror kan öka splittringen – handlar om ifall kristen tro är synonymt med politik - partipolitik - och inget mer och inget annat.


Kyrkans ritualer lockar ateister


Prästämbete och äktenskap, sexuell symbolism i skapelsen


Miraklet i Klara


Oseriöst om kyrkovalet


Förföljda kristna:
Mördade för sin tros skull


Anna var i femte veckan och grälade med sin pojkvän, som tyckte att hon skulle göra abort.
När han såg bilderna på hemsidan abortnej.se vände allt. Nu har deras barn fyllt två år.


Statsministerstöd till skolavslutningar i kyrkan


Det antikristna problemet är enormt. 200 miljoner kristna är i dag hotade på olika sätt, och på tio år har det begåtts en miljon antikristna mord i världen. Kristenheten har inte mycket till försvar. Påvens makt sträcker sig inte längre än Vatikanens diplomatiska kanaler. Mot våld krävs ett mera handfast skydd, av det slag Antje Jackelén vill riva ned. För det skyddet är politiken, inte religionen, ansvarig.


Intervju med Iwan Giertz


Inget himmelrike i kyrkans värld


Björn Ulvaeus - ateisten som finner ro i kyrkan


Oxen och åsnan i julkrubban


Jul i Gaza


President Peres önskar alla kristna en god jul


En julklapp till alla bibelläsare:
Nu finns hela Gilbrant-Odebergs bibellexikon på nätet


Bibeln bästsäljare i Norge


Staffan Holmgren:
Per Eckerdal bryter sönder samverkan

Hårt slag mot Göteborgsförsamlingarna


Marcus Birro:

Tappa inte er frimodighet!

Det finns ondska i världen. Det finns människor som gärna tjänar denna ondska.


Nu ska skollagen ses över
81 130 namnunderskrifter lämnades på tisdagen över till utbildningsminister Jan Björklund Men hur lyckades Helle slinka med? Hur många underskrifter har hon skaffat?
Läs här och här och här!


Familjen och gudstron är två inspirationskällor i Anders Borgs liv. Båda hör samman med julen – en högtid som finansministern uppskattar.


Danmark:
Ökat intresse hos skolor och förskolor för julspel och kyrkobesök

Vetenskap och tro är ingen motsättning


Bo Brander står fast vid sitt kvinnoprästmotstånd


Nasrin Sjögren intervjuas om aborter i P3


Om vår tids kyrkokamp på bibliskt språk


Kviinge kyrka går mot strömmen


Moderaterna har en islamist i riksdagen


Jultomten har kristet ursprung

Lars Adaktusson:
Det är något märkligt med debatten om skolavslutningar i kyrkan

Helle Klein:
Helgerån att ta bort den kristna tron

Marus Birro:
Om nu vi bryr oss så lite om Gud, varför väcker han sådana starka känslor?


Håkan Sunnliden:
Om vår tids andliga uppvaknande


Den nya ärkebiskopen av Canterbury har en oväntad bakgrund - överraskande även för honom själv

The next Archbishop of Canterbury has described his shock at discovering the truth about his father’s secret life

The German Jewish ancestors of Justin Welby, the next Archbishop of Canterbury, were forced to flee the Nazis and then faced internment in Britain during the war as “enemy aliens”


Tiden mogen för icke-territoriella församlingar


SKOLVERKETS KRISTOFOBI

Maria Ludvigsson:
Advent, som vilken folkdräkt som helst

Carolina Johansson:
Nästan så man önskar att biskopen skrivit ledaren istället

Gunnar Hökmark:
Svårt att förklara julen

Alf Svensson:
Ska vi riva kyrktornen?

Demonstrera mot pösiga byråkrater! Skriv på Adventsupproret!

Konfessionell när det passar

Frimärksikonerna

Klipp från Nyhetsmorgon, TV4

”Advent utan innehåll meningslöst”

Göran Hägglund:
Ny lag löser tramsdebatten om skolavslutningar i kyrkan

Skole dropper advent og kalder begivenheden ”for religiøs”

Elisabeth Sandlund:
Säg nej tack till skolavslutningarna

Jul i Grönköping

”Det finns inget advent utan kristet innehåll”

Tvärsnytt

Ska skolorna ha luciafirande utan Lucia också?


En jul utan jubelsång

Låt barnen få komma till kyrkan

Skolverkstalibaner i Hednaland

Hägglund och Björklund:
Inget psalmförbud under skolavslutning


Kyrkomötet har haft mycket att stå i onsdagen den 21 november. Efter lång debatt beslöt man till sist bl.a. att kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Gaza. Det tycks ha undgått Kyrkomötet att ockupationen av Gaza upphörde redan 2005. Kyrkomötet tycks inte vara riktigt uppdaterat.

Vidare uppdrog man till kyrkostyrelsen att uppmana den svenska regeringen att verka för att Palestina upptas som fullvärdig medlemsstat i FN. Frågan är bara vilket område som avses med Palestina och vilken regering det är som styr detta område. PLO eller Hamas?

Vidare beslöt Kyrkomötet med 206 röster mot 24 att säga ja till förslaget om nya storpastorat och uppifrånstyrda församlingar utan kyrkoråd. Jämför med orden i Kyrkoordningens inledning: "Alltsedan kristendomen kom till Sverige har människor samlats i församlingarna till gudstjänst, rådslag och beslut om gemensamma angelägenheter." Eller inledningen till Andra avdelningen: Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. — Församlingen har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund." Svenska kyrkan tycks ha blivit "ett hus som kommit i strid med sig självt".

Men det kunde inte bli på annat sätt. Debatten och omröstningen var helt onödiga. Allt var ju sedan länge bestämt i de politiska partikanslierna, som sedan upplyste sina ledamöter om hur de skulle rösta.

Dock reserverade sig Frimodig kyrka. Läs här!

Kyrkomötet underminerar Israel

Kyrkomötet sprider hatpropaganda


BBC dokumentär:
Did Darwin Kill God?


Ny dokumentär om Honeckers sista dagar
Alla partivänner vände dem ryggen
Ställda på gatan vände de sg till kyrkan
I fyra månader bodde de hemma hos pastor Holmer
Ateisten Honecker hade ett krucifix på kistan
Margot Honecker (84) bryter tystnaden i unik intervju

Der Mann bei dem Honecker wohnte
Intervju med Pfarrer Uwe Holmer


Kriget mot flickorna


Strukturutredningen –– kyrkomötet kan justera förslaget

Remissinstanserna som går i graven
Försöksförsamlingarnas kyrkoråd ska svara på remissen och kan göra det senast den 1 februari 2014. Det är bara det att från den sista december 2013 upphör de gamla kyrkoråden i de församlingar som ingått i samfälligheter....


NU GÖR JAG SLUT MED HUMANISTERNA


"En dinosaurie, en mumie, ingen kommissionär för det 21:a århundrandet. Reaktionära och fasansfulla åsikter. En homofob av stora mått, han ska helst hålla sig till Malta eller åka så långt han kan från EU.Vi vill inte ha honom här."
Så karaktäriserar den extremistiska EU-parlamentarikern Cecilia Wikström Maltas utrikesminister Tonio Borg


Upp och ner i Schottenius värld


Maria Ludvigsson:
Svenska kyrkan gör halt vid det traditionella socialdemokratiska felslutet


Kyrkogårdar skyddas i svensk lag som ett av våra viktigaste kulturarv. Men landet runt pågår en skändning. Ingen tar till orda när kyrkogårdsförvaltningarna låter schakta bort gravvårdar.


Den ”siste kristne” i Homs dödad


Pingstkyrkan blir moské


Öppet brev till Svenska kyrkans ledarskap


Gudstjänstglädje


Dialogimamen i Guds hus i Fisksätra, Nacka församling


Sturmark avvisar en traditionell form av ateism


Berget i Rättvik fyller 50 år


Danska kvinnor gör abort i Sverige

Myndigheder bør stoppe abortturisme

Barnets køn kan spille ind ved sen abort

Abortmotståndare byter strategi


Textfragmentet som talar om Jesus fru är en förfalskning.
Förfalskningen avslöjades av ett korrekturfel.


Göran Skytte:
Försvara Jesus med statistik!


Nya bilder från Ivenetz, Vitryssland


Johan Candelin om att sprida det goda

Martyrkyrkans vänner


Behöver kristna inte längre tro på Guds existens?


Richard Dawkins
besökte nyligen Stockholm och gjorde bl a ett bejublat framträdande på Rival. Men varför bjuder Kungliga Vetenskapsakademin in en forskare som suddar ut gränsen mellan vetande och förhoppning när det finns andra forskare att tillgå, undrar läkaren KG Janunger i en kritisk artikel.


Diakonutbildningen på Ersta, Bräcke och Vårsta läggs ner.
Kantorsutbildningen samlas till två eller tre ställen i landet.
Det blir resultatet när ett gemensamt slutår införs 2014.


PINSAMT
Den vitryska valkommisisonens ordförande visste inte ens hur många procent som hade röstat. Se video!


Vilket samhälle vill du ha: Obamas eller Romneys?


You Can Smear, Persecute and Kill Christians, But Don't Touch Muslims, Jews, Gays....
It is now becoming manifestly clear that Christians are the new whipping boys of secularists, Hollywood actors and celebrities, liberal politicians, Jews, Muslims, Gays and America's intellectual elite.


Annika Borg om hur kyrkan mer och mer fjärmar sig från sin egen självreflektion för att söka räddning i tanken på att "vi religiösa ska hålla ihop".


Kyrkostyrelsen skönmålar det egna förslaget


Trons försvarare?
Väktare på Sions murar?

Lyssna till KG Hammar i Filosofiska rummet, P1, den 30 september 2012:

Efter 36:49:

Programledaren Peter Sandberg:
Men jag tänker, KG , om man då har en stark Gudstro och livet sträcker sig på något sätt in i framtiden efter det jordeliga. Jag menar, man kanske har det bästa framför sig.

KG Hammar:
Ja (skrattar generat), alltså. Livet är för mig Gud – om man skall använda den metaforen, va. Och det största i livet är Gudsrelationen, som inte kan skiljas från andra relationer, och Gud är kärlek. Jag kan inte då få in i mitt huvud att Gud skulle begränsa den här relationen till mitt biologiska liv. Det är liksom min kortfattade livsekvation. Men sen, vad det betyder vet jag inte.

Lyssna här!


Ulla Gudmundson:
Att leva mellan ideal och verklighet


L’Osservatore Romano:
Coptic text with the supposed allusion to “Jesus' wife”
A papyrus adrift


Wilgot Fritzon:
Kyrkan lurades av KGB

Corren:
I det röda tyranniets hemliga tjänst

Nu kräver Anders Törnvall att regeringen utreder omfattningen av Stasis och systerorganisationen KGB:s verksamhet i Sverige.


Berit Simonsson:
Dags för en befrielserörelse

Kyrkomötets ordförande hoppar av för att Moderaterna inte tänker ställa upp i nästa kyrkoval.


Lars Adaktusson:
Dags att räta på ryggen


Se upp för megapastorat
Svenska kyrkan bör inte följa förlegade kommunala perspektiv. Dessutom leder kyrklig storskalighet till färre som besöker gudstjänsten och i förlängningen påverkar det pastoratens ekonomi negativt. Det anser Anders Bexell som vill att kyrkomötet sätter ner foten och säger nej till bildandet av stora pastorat.

Kyrkomötet är på väg att avskaffa samfälligheterna.
Följderna för berörda församlingar är omvälvande, då de blir av med sitt självstyre, skriver Lars B Stenström, Kjell Kallenberg, Annika Borg och Yngve Kalin.

Mer analys behövs om kyrkans struktur
Äntligen en en debatt om Svenska kyrkans centrala frågor. Den hittillsvarande tystnaden kring Strukturutredningens förslag är talande! Det säger Jan-Ove Wernersson, kyrkonämndens ordförande i Löftadalens kyrkliga samfällighet.

Stukturutredningen:
Utan motivering försvinner de direktvalda kyrkoråden


Mohamed Omar:
Kloka muslimer vill inte införa hädelseförbud


Ska Svenska kyrkan införa åsiktsregistrering?


Personen som försvann – utvecklingen av svensk abortlagstiftning


“Bäst på dop” = Dålig journalistik


Hade Jesus en fru?

Gnosticism, Jesus fru, Maria Magdalena, Da Vinci-bluffen mm

Diskussion i TV4:s morgonsoffa


Världen med eller utan Gud
Samtal på Kungliga Vetenskapsakademin med bl.a kardinal Gianfranco Ravasi


"Ofantligt svårt vända utvecklingen. Det var inte friskolereformen 1992 som gjorde den svenska skolan dålig. Förändringen började när vinden från 1968 blåste rakt genom skolpolitik och skolmyndigheter. Den kom att prägla institutionerna i Sverige."

Detta sagt om skolan. Men kanske lär det oss också något om Svenska kyrkan?


Dags att sluta säga "frikyrklig"?


Enköpings arbetarekommun:
Befria kyrkan från de politiska partierna!


Så behandlas terrorister i USA


Bitte Assarmo:
Svenska journalister kryper för islamistisk fundamentalism

Den kristna staden Rableh i Syrien har blockerats av rebeller i två veckor. Invånarna är desperata.

Roger Bolton ansvarade för BBC:s religiösa radioprogram Sunday i många år.
Nu hävdar han att BBC präglas av "liberala skeptiska humanister" som skrattar åt kristna, men som är rädda för att skämta om islam.


Ärkebiskop Carey om enkönade äktenskap

I England finns biskopar som träder fram som herdar för hjorden
Förre ärkebiskopen, lord Carey:
I have often said that Christians have acted like 'doormats' for too long in a culture which owes so much to the formation of Christian faith. Now is the time to stand up and be counted in support of 'tolerance', freedom of expression and worship...


Var femte minut dödas en kristen för sin tro


Johan Hakelius:
Varför måste journalister försköna för att försvara? Även en stalinist, som fångne svensken Martin Schibbye i Etiopien, har rättigheter vi bör ta strid för. Men det gör honom inte till en demokratisk förebild.....


”Missförstånd” mellan kyrkan och musikern
Kyrkoledningen bjöd in organisten Jonas Roman till ett möte på torsdagskvällen.

I Varberg är det tydligen politiker som bestämmer om vem som skall spela på orgeln.


Italiensk press har de senaste dagarna ägnat helsidor åt att Sverige ska vara värdlandet för Hedningarnas förgård. Intresset är stort när det katolska forumet för dialog mellan troende och icke troende i dag slår upp sina portar i ett av världens mest sekulariserade länder. Dagen träffade eldsjälen bakom projektet, kardinal Gianfranco Ravasi, strax innan hans avfärd till Stockholm.


Lokalpolitikerna har fått för stor makt i Svenska kyrkan och brutit udden av biskopsämbetet. Det säger prästen Håkan Sunnliden.


Muslimsk by förvandlad genom bön, kristna företagare och ugglor


Den iranske pastorn Yosef Nadarkhani är fri.
Efter 1 062 dagar i fängelse kunde han i går återförenas med sin familj. Trots hård press har Nadarkhani hela tiden vägrat att avsäga sig sin kristna tro och återvända till islam.


Hizb ut-Tahrir etablerar sig i Sverige

Den Richard Dawkins du inte får se hos Skavlan


Han blev tredje prästen ut - facket tar strid mot Gnosjö församling


Luleå stift förklarar Aleksander Radler obehörig

Burträsks kyrkoråd uttalar sig om Aleksander Radler


En av de största omstöpningarna av Svenska kyrkan som gjorts i modern tid är på väg. Ska beslutas i höst. Det sker omärkligt och i skymundan....


Etiknämnd förfalskade dokument


Det tycks vara lågt i tak i Stockholms stift. Och varför samarbetar kyrkoherden i Sofia, som är moderat, med vänsterpolitiker i "Seglora smedja"? Och varför skall man dra in västgötasocknen Seglora i detta?
Åsiktsregistrering i Svenska kyrkan


Leo Hollter:
Jag har under en längre tid ofta muttrat, att jag inte vill komma till kyrkan med mina eventuella tvivel och mötas av, att en präst glatt säger: “Kan du tänka dig, så känner jag också.”


Siwert Öholm:
Sveriges Radio ägnar sig åt ohämmad religionssynkretism


Statens olämpliga vigselförrättare


Stephan Borgehammar:
Stoppa plågsamma gudstjänstförsök!


Håkan Sunnliden:
Inkompetenta kyrkopolitiker


Det var redan före 1995 känt på teologiska institutionen vid Lunds universitet att Aleksander Radler misstänktes vara informatör för östtyska Stasi.

Se mera här!


Nu bryter kyrkan med sin egen historia av lokal demokrati


"Det är oroväckande att organisationer som Greenpeace och Naturskyddsföreningen försöker få upp miljöfrågan på EU-nivå."

"Handikapporganisationerna har på senare tid blivit smartare, slugare, mer raffinerade i sina försök att föra upp sina frågor på EU:s agenda. De sluter allianser med olika politiska grupper och lobbar direkt mot EU-parlamentarikerna."

Detta är två falska citat....


"Jag ska inte säga att det är fantasilöst att inte tro på Gud. Men jag tycker att jag har blivit stummare i huvudet sedan barnatron försvann..."


Antalet ateister i världen blir fler enligt en färsk undersökning. Men en majoritet av världens befolkning anser sig vara religiösa. Enligt WIN-Gallup anser sig 29 procent av svenskarna vara religiösa

Kungsbackaherden:
Religiös eller kristen?


Annika Borg:
Men för Hammar har tron ingenting med försanthållande att göra utan är ”tillit i nuet”. Lundateologi anno 2012 alltså . Och lika filosofiskt oklar.
Om nu Jesus existerar och har existerat i samma mening som Hamlet gör, varför ska vi då kalla det ena tro och religion och det andra litteratur?


Roland Poirier Martinsson:
Problemet är att religionen granskas från utsidan av oförstående personer med negativ inställning. För varje annat granskningsområde efterfrågas de motsatta egenskaperna, men talar man om religion utifrån insikt och sympati, då förväntas man inte kunna vara kritisk...


Jørgen Kleener,øjenlæge og tidligere formand for Radiorådet og DR’s bestyrelse:
Jeg føler dybt og inderligt for kristendommen. Men jeg bliver trist og vred, hver gang de af folket ansatte tjenere leger småpolitikere på folkekirkemedlemmernes vegne i stedet for at udbrede evangeliet...


Karin Svanborg-Sjövall:
Att kyrkan inte kan tillåta sig att fossiliseras om man ska kunna värva nya anhängare står klart. Men hur långt kan en religion situationsanpassa sitt budskap utan att förlora sitt existensberättigande?


Annika Borg och Johanna Andersson:
Är den så kallade ämbetsfrågan avklarad och slocknad inom Svenska kyrkan? På den frågan kan man ge flera svar...


Dag Sandahl har konstruerat ett test

Världens judar förenas inte bara av sin religion, utan även av sina gener. En ny genetisk studie visar att nästan alla judiska folkgrupper är närmare släkt med varandra än med andra folk.


Lars F Eklund:
"Med den rättspositivistiska definitionen av ett brott är det alltså i grunden omöjligt att skilja mellan brottsliga handlingar och andra handlingar, eftersom den inte fäster avseende vid handlingarnas innehåll och effekter i sig, utan blott vid om de är formellt förbjudna eller inte. - - - Annorlunda utryckt: Vad har kriminologin då att tillföra när det, såsom i fallen med Nürnberglagarna, apartheidlagarna och vissa sharialagar, snarast är lagarna som är brottsliga?"


Bristen på kritisk granskning av RFSL inget att vara stolt över


Per Dahl:
Som att backa in i framtiden


På universiteten minskar antalet teologistuderande, men på den konservativa teologiutbildningen vid Dansk Bibel-Institut upplever man nästan en fördubbling av antalet studerande under de senaste två åren.


Annika Borg:
Parasitteologi?


Anna Sophia Bonde och Gunvor Vennberg:
Bör kyrkan verkligen bejaka Prides värderingar?


Marcus Birro:
Jag tackar Gud för alla dessa mirakel

Marcus Birro på festival


Fokus på Helligånden og spiritualitet trækker folk til frikirkerne. Biskop erkender, at folkekirken har forsømt den følelsesmæssige del af troen.


Abortkliniker är dåliga på att bemöta kvinnor som har existentiella frågor efter ingreppet

Kommentar av Marcus Birro

"I´ve noticed that everyone who is for abortion is already born."
 
Ronald Reagan


Dansk präst driver ut onda andar i Jesu namn


Liberala kyrkor attraherar inte unga:
Can Liberal Christianity Be Saved?


Bengt Malmgren:
Vad är den Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan?


Annika Borg:
Vad vill S med Svenska kyrkan?


“Isn’t it odd that the Ayatollah Khomeini has turned out to be one of modern Christianity’s greatest missionaries?”
Iranier i Tyskland söker sig till bibeltrogna församlingar


Stefan Swärd:
Staten och teologin


Oas slutgudstjänst

Oasrörelsen – en historisk tillbakablick

Profetior och förbön på Sommar-Oas

Nu pågår OAS-mötet


Yassir Arafat Suffered from Leukemia, Medical Treatment Exasperated His Condition


"Förbryllas över att så många uppfattade Lundabiskopens debattinlägg om det religiösa samtalsklimatet som stärkande. Gilla, liksom. De flesta var präster eller på annat sätt beroende av kyrkan för sitt levebröd. Det är inte jag...."


Egyptens nyvalde president Muhammad Mursi vill ompröva fredsavtalet mellan Egypten och Israel, uppger den iranska nyhetsbyrån Fars. Avtalet ingicks 1979.


Varning för antisionismen


Anna Karin Hammars hatblindhet generar


Danska präster får alternativ till biskoplig tilsyn. Børge Haahr Andersen är nu "pastoral vejleder".

Biskop Niels Henrik Arendt sendte domprovst til gudstjeneste for at sikre, at højrefløjspræster ikke oprettede alternativt tilsyn.

Biskop:
Derfor skal højrefløjen blive i folkekirken


Ossuariet med texten "Jakob, Jesu broder" är inte någon förfalskning


Marcus Birro:
Om nu vi bryr oss så lite om Gud, varför väcker han sådana starka känslor?

Ändra lagen så att skolor vid enstaka tillfällen kan göra undantag från regeln om en icke-konfessionell utbildning. Skolavslutningar måste kunna firas i kyrkan utan att föregås av uppslitande diskussioner, skriver civilminister Stefan Attefall (KD).

Det är Skolverkets uppdrag att tolka lagen, inte enskilda politikers. Det säger Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på Skolverket.


Ett brittiskt lagförslag om att tillåta homoäktenskap har rört upp känslorna inom den anglikanska kyrkan. I ett brev varnar kyrkan för att förändringen kan omöjliggöra ett fortsatt samarbete mellan kyrka och stat.


VÄSTERÅS STIFT

Vederdöpare i Västerås stift...

... och i Aftonbladet

Var visserligen döpt, men inte enligt kyrkobokföringen...

Nu får väl ändå Västerås domkapitel agera!


Västerås domkapitel ger tre års prövotid till Ulla Karlsson


Dansk biskop vägrar använda nytt vigselritual


STRÄNGNÄS STIFT

Dag Sandahl:
Jag läste protokollet från Strängnäs domkapitel för att följa ett tillsynsärende mot en pensionerad präst, som begravt en icke-medlem.....

Göran Hallberg begravde en person som inte var medlem i Svenska kyrkan. För detta har han fått en skriftlig erinran av Domkapitlet.

Prästen Göran Hallbergs gårdskapell utanför Vingåker skapar oro hos de makthavande.
Därför kallades han till samtal hos biskopen.

Prästen Göran Hallberg höll i början av februari 2012 en begravning där den avlidne inte tillhörde Svenska kyrkan. Begravningen ägde rum i Västra Vingåkers församling mot kyrkoherdens vilja.

Jona kapell


Lågt, biskopen, lågt!
Lågt argumenterat av Koskinen
Det är aldrig OK med personangrepp!
Samtalsklimatet i Svenska kyrkan
Koskinen, antar du utmaningen?
Lågt blodsocker


Belinda Olsson:
Svenska journalister tycker det är jobbigt med islam


Berth Löndahl om skolavslutning i kyrkan (ljudfil)


Lars B Stenström:
Hur ska det gå med Svenska kyrkan?


Svenska journalisters okunnighet om religion leder till både bristfällig rapportering och fixering vid negativa nyheter och skandaler, skriver Johanna Andersson.


Muslimer i arabvärlden som blir kristna bör inte flagga med det offentligt. Det menar den radikale koptiske tv-predikanten Zakaria Botros, som gjort det till sin uppgift att konfrontera islam.


För Ann Hjertén i s-gruppen är det uteblivna arvodet en bidragande orsak till att hon beslutat lämna kyrkopolitiken när mandatperioden är slut, säger hon. – Det har inte handlat om några stora summor utan mer om en symbolisk uppskattning. Nu blir känslan att jag inte är värd de här småpengarna. Då arbetar jag hellre ideellt på riktigt med sådant jag tycker är roligt och som jag aldrig skulle drömma om att ta betalt för.
De förtroendevalda i Örby-Skene församling i Göteborgs stift ska hädanefter jobba utan arvode.


Enkönade vigslar införs i Danmark - men kanske med annat ritual


Förundersökningen mot Birgitta Almgren nedlagd


Vad vill Svenska kyrkan med Seglora smedja?

Stockholms stift finansierar en politisk tankesmedja - Seglora smedja - som i det närmaste börjat fungera som en inkvisition. Stiftsledningen tiger och präster räds det samtalsklimat som skapats. Men pengarna fortsätter att rulla in till smedjan. Hur använder Svenska kyrkan medlemmarnas pengar?


Heliga Birgittas födelseort: Väsby, inte Finsta


Marcus Birro:
Vi kristna måste ta stenen ur munnen!


Jacob Hjort:
Enfald och mångfaldssträvan


Sven Otto Littorin är numera "Street Pastor" i London


Ett jämlikt, mångkulturellt samhälle skapas inte genom att religionen bekämpas.
Politiska åtgärder för att ge religion en särställning i samhället är inte heller en framkomlig väg, skriver statsvetaren Andreas Johansson Heinö och religionshistorikern Eli Göndör.Både vänstern och högern är svarslösa i frågan om religionens plats i dagens samhälle.


Cordelia Edvardson:
Hav förtröstan inför livets bitterljuva slut


Buranvoskije Babusjki bygger kyrka

"Vi vill lära de unga Guds väg på deras eget språk"


Gud, frihet och Englands mörka framtid
Intervju med ateisten Christopher Hitchens bror Peter Hitchens


Adam Cwejman:
Dygderna ger mening åt livet

Andreas Stenkar Karlgren:
Kyrkans hopp i hopplösheten


Rune Imberg:
Öppet brev till biskop Per Eckerdal och Göteborgs domkapitel

ETC:
" Präster strejkar mot vigsel mellan samkönade par"


VISBY STIFT

Domkapitlet håller ihop. Mats Hermanssons åter friad.

Revisionsfirmans granskning av hanteringen rörande kyrkoantokvarisk ersättning:

Revisionsrapport 1           Revisionsrapport 2

Följ pengarna!

Kommentar till rapporterna          Visbygate


Gotlands Tidningar:
Kyrkans tystnad talar

Ännu en anmälan mot domprost Mats Hermansson!

Lunds domkapitel tar upp anonyma anmälningar.

Det gör däremot inte Visby domkapitel. Är det ett svepskäl? Eller varför vill domkapitlet inte rentvå Mats Hermansson?

Eftersom det är principiellt viktigt att fallet blir ordentligt utrett anmäler jag därför i mitt eget namn.

Två bestämmer i Visby domkyrkoförsamling

Bidragshärvan i Visby domkyrka

"Många häpnade till morgonkaffet en dag i våras när det stod i GT att en känd lokalpolitiker med falskt intyg lyckats få drygt en miljon i bidrag från Svenska kyrkan till Visby domkyrkoförsamling - men menade att ingen skada skett eftersom pengarna lämnats tillbaka....."

- Inger Harlevi ska lämna sina uppdrag. Det tycker Åke G Sjöberg, som varit moderat kyrkopolitiker i 25 år. - Alla tre måste träda fram och personligen ta på sig skulden förbehållslöst. Sjöberg syftar på Inger Harlevi, (M), kyrkoantikvarie Joakim Hansson och domprosten Mats Hermansson.

Visby stift blir utan pengar till kyrkorenoveringar nästa år på grund av domprostens slarv

Domkyrkoförsamlingen kommer att polisanmälas


Visby domkapitel kritiserar Mats Hermansson.
Läs protokollet här!


GÖTEBORGS STIFT

Rune Imberg:
Öppet brev till biskop Per Eckerdal och Göteborgs domkapitel

Biskopen hotar präster i eget konventikelplakat

Självmål
"När man i olika sammanhang kräver ökad tydlighet handlar det ofta om att markera gränser. Här eller där går gränsen för vad man kan acceptera sägs det och så förutsätter man att det ger ökad tydlighet. För kyrkans del är detta ingen framkomlig väg. För oss är det i stället viktigt att veta att det är Kristus vi bekänner och den treenige som är i vår mitt. Det är vårt centrum som gör oss tydliga och att vi hör till Kristus."
Biskop Per Eckerdal
i "Skakad, inte rörd! Ett herdabrev till kyrkans folk i Göteborgs stift", sid 119

Ingvar Hermansson:
Öppet brev till biskopen och domkapitlet i Göteborgs stift

EFS får inte "passa" i den här frågan

Skrivelse till domkapitlet från Frimodig kyrka

Brev till domkapitlet från Ragnar Block

Konventikelplakat anno 2012

Biskopsbullan från Göteborgs domkapitel

Stanley Sjöberg:
Svenska Kyrkans biskopar missbrukar makten

Norsk biskop advarer mot valgmenighetene

Kyrka och Folk:
Biskop Eckerdal hotar präster

Andreas Stenkar Karlgren:
Juridisk utredning angående biskop Eckerdals brev

Elisabeth Sandlund:
Silade mygg, svalda kameler

I Svenska kyrkan kan en oförmåga märkas att skilja mellan stort och smått

Präster varnas för Missionsprovinsen

Nu drar Svenska kyrkan åt tumskruvarna på Missionsprovinsen
I Lunds stift utreds en pensionerad prästs engagemang, och i Göteborgs stift har prästerna fått ett brev som varnar för närmanden till Missionsprovinsen.
– Det är skrivet av omsorg, prästerna ska veta vad som gäller, säger biskop Per Eckerdal.

Biskop Per Eckerdal försvarar varning för samarbete med Missionsprovinsen

Antiekumenik i Göteborg

Inkonsekvens och illojalitet


Mohamed Omar:
Därför vill jag inte längre kalla mig islamist

Häftiga kast:
Mohamed Omar intervjuad i nynazistisk nättidning — men det var för två år sedan!


Richard Dawkins understöder bibelspridning!


Roland Poirier Martinsson:
Journalister överskattar sin neutralitet


Svar från Per Eckerdal till Ragnar Block


Vem avgör när livet är värt att leva?


Marcus Birro inför Jesusmanifestationen

Aftonbladets reportage


Kyrkan får välsigna? eleverna – trots allt
”Alla är vinnare utom Skolverket!”

Nej till skolavslutning

Öppet brev till rektorerna på Göingeskolan och Prästavångsskolan i Broby

Nu sträcker kyrkan ut en hand till skolorna i Broby och hoppas rektorerna ska ta den. – Vi erbjuder en frivillig avslutning i kyrkan. Jag har träffat gråtande kvinnor som är förtvivlade för att deras barn inte ska få inleda sommarlovet i kyrkan, säger kyrkoherde Anders O Johansson.


Maria Küchen:
Kyrkan i dag är inte Idol


Lasse Anrell:
2012 – året då Strömbergsson gav kristendomen gult kort

Dags att bryta religionstabut?


GÖTEBORGS STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAP

Årsmötet den 5 maj 2012


Abortdebatten:
Kroatien - exemplet som ingen nämner


Godhetens narcissism


Historisk myt att vetenskap och kristen tro stått i konflikt

Kyrkan har lagt grunden för vår civilisation

Det kristna Europas grekiska rötter

Europa, Amerika och politik utan Gud


Svenska kyrkan:
Medlemstalet sjunker med 70 000 varje år

Svenska kyrkan borde vaknat tidigare.
Det menar ärkebiskop Anders Wejryd, som ser stora utmaningar i framtiden.

Biörn Fjärstedt:
Tid för rockad i kristenheten


Hälsning från André Östlund


Sigfrid Deminger:
Gudstjänsten visar vad vi tror


REMAINS OF THE SWEDES
An Interview with Bishop Göran Beijer of the Mission Province of the Church of Sweden


Det postsekulära samhället har mycket att vinna på att tillgodogöra sig ”den moraliska kraft som flödar ur den religiösa traditionen och som det sekulära samhället inte kan avvara utan att förlora tron på sig själv”, anser numera Jürgen Habermas.


Elisabeth Sandlund:
Kristenheten måste dra rätt slutsatser av attitydundersökningarna

 

Stefan Swärd:
Djupt rotad kyrka måste blicka framåt

Wilgot Fritzon:
Inte grönare gräs i Svenska kyrkan

LULEÅ STIFT

Pressmeddelande från Luleå stift

Smålandsposten:
Inte bara historia

Hans Wallmark:
Svenska kyrkans DDR-historia bör granskas

De blev stasiprästens offer
I 44 år har de känt till den svenske prästen Aleksander Radlers mörka hemlighet. De lade - bokstavligen - sina liv i hans händer. Resultatet: Åratal i säkerhetstjänsten Stasis fängelser.

Norrländska Socialdemokraten

DN:
Kyrkoherde tros ha spionerat för Stasi

Luleå domkapitels hemsida

"Elite-Agent" auf der Kanzel

Någon gång i slutet av 1970-talet meddelade Sydsvenska Dagbladet att Aleksander Radler blivit professor vid universitetet i Erfurt. Men vid den tiden fanns inget universitet i Erfurt. (Troligen var det fråga om ett vikariet vid den kyrkliga högskolan i Naumburg.)
Dock verkade han vid Åbo akademi 1982-83.
Men Radler var aldrig professor i Halle.
Utred Stasis infiltration!

Alexander Radlers CV 1968-94

Radlers brev

Intervju med Gesine Overkamp

Intervju med Henning Frunder

Hans Wallmark:
Vad finns om Stasi hos Svenska kyrkan?Vad finns om Stasi hos Svenska kyrkan?

Intervju med Anders Törnvall

Professor Dr. Helmut Müller-Enbergs utredning

Dag Sandahl:
Luleå domkapitel och Radlers avsägelse

Torbjörn Lindahl:
Att upprätta en fallen syndare

Expressen:
Hög tid att regeringen öppnar Stasi-arkiven

SvD:
Inte bara Stasiprästen

Radler lämnar prästämbetet

"Be offren om förlåtelse"

"Uppgifterna kan ha varit ödesdigra"

Håkan Sunnliden:
Alexander Radler prövas i sin tro

Gesine Overkamp:
”Jag hoppas att andra han har förrått kan sätta punkt”

Nyhetsskörden kring Aleksander Radlers  pudel (eller tass)

DN:
Stasiprästen Aleksander Radler erkänner

Expressen:
"Jag ångrar mig"

Radler avsäger sig platsen i kyrkomötet

Några stolar som DN Debatt glömde berätta om

Domkapitlet återupptar utredningen kring Aleksander Radler

Aleksander Radler

Kyrkoherde Alexander Radler anklagas för att ha varit hemlig agent för östtyska Stasi i 24 år.
Expressen
avslöjar nu 1019 tidigare hemliga dokument ur Stasis eget arkiv. Enligt dem angav Radler demokratikämpar som kastades i fängelse. Därefter skickades han till Sverige för nya spionuppdrag. - Jag är oskyldig. Allt är bara lögner, säger han i en exklusiv intervju.

Här är dokumenten!

Längst ner på sid. 14 i detta dokument talas om att "GM Thomas" besökte Sverige tillsammans med Dr Heinrich Fink 17-21 december 1967. Det var jag, Anders Brogren, som var deras värd. De bjöd in sig till mig eftersom jag var ordförande i Kristliga Studentförbundet i Lund. De övernattade hos mig, jag gav dem mat och körde omkring dem i min Renault 4 L. En kväll blev vi hembjudna till Lindegårds i Kävlinge. Sven Lindegård blev senare biskop i Växjö och hade många kontakter med vänstiftet i DDR, där hela ledningen var Stasiagenter. Radler började sina studier vid teologiska fakulteten i LUnd i augusti 1968. Och jag känner mig utnyttjad.

Radlers möten med biskopar

Stasispionen vid Umeå universitet


Hälsning från André Östlund


Håkan Sunnliden:
Nu går skam på torra land, del 4

Läs sedan
Dag Sandahl:
Jag vet inte om domkapitlet i Luleå är Svenska kyrkans värsta - men den sammanställning jag nu läst hör till det värsta jag fått mig till livs när det gäller kapitulär inkompetens.....

Läs sedan
Östlunds brev:
Öppet julbrev till biskop Hans Stiglund, Luleå stift

UPPDATERING:
Den sedan många år pensionerade André Östlund orkar på grund av sjukdom inte längre bli påhoppad av domkapitlet i Luleå. Han vill inte vara präst under dessa förhållanden och har nu därför avsagt sig prästämbetet.

Marcus Birro:
Vägen till undergången är en väl upplyst boulevard med neonskyltar


Roland Poirer Martinsson:
Vill de avskaffa äktenskapet helt?


Claes Malmberg:
De som inte kallar sig religiösa har bara bytt religion. Narcissismen är en slags religion idag. Människor är rädda för det som är komplext. Det som utmanar dem. Då monterar vi ner det. Folk i Sverige har en arrogans mot allt som har med tro att göra, den delen av oss håller vi på och förhandlar bort....


Annika Borg:
Gärningslära eller evangelium


Siewert Öholm lämnar ”motvilligt” frikyrkan


Bengt Hägglund:
Hemmagjord kyrkorätt

Alla handlingar angående obehörighetsförklaringen av Jan-Erik Appell finns här!

Consecration of Bishop Thor Henrik With in Norway

LUNDS STIFT

Alla handlingar angående obehörighetsförklaringen av Jan-Erik Appell finns här!

Toleransen har minskat

Bengt Hägglund:
Hemmagjord kyrkorätt
 


UPPSALA STIFT

Han var ett föredöme - nu får han sparken

Fortfarande kyligt behandlad av kyrkan


SKARA STIFT

En präst i Skara stift som förlorade rätten att utöva kyrkans vigningstjänst efter att ha sexofredat en flicka på Facebook, får tillbaka ämbetet sedan Överklagandenämnden ogillat domkapitlets beslut.


STOCKHOLMS STIFT

Domkapitlet i Stockholm beslöt att inte gå vidare med anmälan mot en präst för att han skrivit och spridit ett bokamanus som bland annat beskriver hans kärleksrelationer med unga kvinnor i församlingen.

Präst polisanmäld efter sexmejl


Domkapitlen dömer olika hårt

Antalet anmälningar mot präster och diakoner till domkapitlen har ökat med över 400 procent sedan 2000.

Brita Häll:
Se över domkapitlens roll

 

Bilden av ”den andre” drabbar vårt eget kulturarv

"I Luthers lära om ”det allmänna prästadömet” lades en grund till tankar om jämställdhet; hans lära om kallelsen ger en syn på arbetet som leder vidare till ”arbetslinjen” och i Luthers lära om det tredje ståndet finns ett frö till ”folkhemstanken”, nationen som ett hem för fostran och trygghet. Det vore djupt beklagligt om bilden av ”den andre” numera också ska resultera i förenklingar av och stereotypa bilder av vårt eget kulturarv."


EN KRISTEN FÖRSAMLING
Den s.k strukturutredningen (Närhet och samverkan) saknar en principiell utgångspunkt om vad en kristen församling är.

Om strukturutredningen bifalls kommer detta att få ödesdigra konsekvenser som i grunden dramatiskt kommer att förändra Svenska kyrkan och dess förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Inom ramen för Kyrklig samlings analysarbete fick biskop em. Biörn Fjärstedt i uppdrag att bibelteologiskt sammanfatta vad som kännetecknar och definierar en kristen församling och hur detta fått nedslag i kyrkans historia.


Varför finns inget Ship to Syria?


DN:
Kopterna behöver allt stöd


Danskernes kirkegang er stigende
Siden 1995 er antallet af danskere, der i løbet af en uge er i kontakt med kirken, vokset med en tredjedel, viser de seneste kirkegangstal fra TNS Gallup.

I Danmark finns biskopar som vågar ha annan mening än ministern:
Vi siger nej til den nye ægteskabslov, skriver biskopperne Henning Toft Bro, Elisabeth Dons Christensen og Karsten Nissen.


- Svenska kyrkan brottas med många problem, den framträder med olika ansikten. Detta till trots har den en unik ställning i vår historia och i den svenska folksjälen. Den stora tillgång Svenska kyrkan har i dag är en i sina huvuddrag fast gudstjänstordning. Därmed blir inte gudstjänsten så sårbar. Den kan inte lättvindigt påverkas av enskilda personer eller av lokala förhållanden. Det skapar förutsägbarhet och därmed trygghet samtidigt som de omistliga momenten i gudstjänsten driver mot det verkligt centrala. Det finns ett värn mot det som är alltför präglat av enskilda personers egna ambitioner och önskemål, i det ligger en tillgång.

Läs intervju med Sigfrid Deminger om debatten kring frikyrklighetens framtid – och om hur gudstjänsten har blivit spegelbild i stället för motkultur!


Affischen som rör upp känslor
Israeler uppfattas som råttor på Bildas annons


Norrmalmskyrkan i Stockholm står utan ordförande och kassör inför årsmötet på lördag.
Dessutom är få villiga att ingå i styrelsen. Men församlingen är inte ensam. Fler frikyrkoförsamlingar har liknande problem.


Den liberala lutherska kyrkan i USA rasar utför i antal församlingar och medlemmar
As in the Episcopal Church there is still and always will be a faithful remnant in the ELCA Five Congregations leave ELCA every week. Lutheran Congregations that leave can keep properties.


De ekumeniska strävandena har gett insikt om att även andra kyrkor än den egna förvaltar det som Jesus en gång grundade, kyrkan.
Den insikten är viktig när kyrkorna ska hitta en väg framåt, skriver biskop Fjärstedt, apropå Demingerdebatten.

Sammandrag av Demingerdebatten


Svenska kyrkan kommer att förlora en miljon medlemmar de närmaste tio åren. Det innebär 1,5 miljarder mindre i intäkter.


”Kvinnor kring Jesus” ska överbrygga klyftor
Berit Simonsson:
Ämbetsfrågan är som ett stort sår i Svenska kyrkan och orsakar mycket elände


Anders Wejryd:
"Om man bytt kön så är det inte rimligt att man kan få använda sig av ett så tydligt uttryck för den gamla identiteten som könscellerna i en ny situation. Detta har dessutom betydelse för möjligheten att uppnå trygghet i den nya könsidentiteten. Den nya identiteten kan nämligen bli osäker om man skulle få möjlighet att bli biologisk förälder med utgångspunkt i den tidigare könstillhörigheten.

Vi anser inte, tvärt emot betänkandet, att ett förbud mot att spara könsceller kan ses som diskriminerande mot de transsexuella. Att bli förälder är inte en mänsklig rättighet. Om detta torde de flesta vara överens. Att bli förälder är inte ett stadium i livet som alla har rätt att uppnå, och som man kan diskrimineras ifrån. Genom att genomgå ett könsbyte, med allt vad det innebär, prioriterar den transsexuella mannen eller kvinnan könsbytet, som innebär sterilitet, framför möjligheten att kunna bli förälder. Beslutet om könsbyte fattas efter en lång period av överväganden, då även det faktum att man på grund av sitt beslut kommer att vara steril måste vägas in i beslutet."

Men detta skrev han 2007. Sedan dess har han, plötsligt, "grundligt bearbetat frågan"!

Vad skall man säga? Bluffar ärkebiskopen? Hoppas han att ingen skall reagera?

"För fem år sedan fanns majoritet i Svenska kyrkans styrelse om att behålla tvångssteriliseringar vid könsbyte. Sedan dess har vi grundligt bearbetat frågor om äktenskap och kön och jag själv har ändrat åsikt i frågan", skriver nu ärkebiskop Anders Wejryd.

Vilka är "vi"?

Citat ur Dag Sandahls blogg:
"Ärkebiskopen har ändrat åsikt. OK. På vilket underlag då? Kyrkostyrelsen har grundligt bearbetat frågan, skriver han - och det är möjligt - men faktiskt inte under det dryga år jag varit med. Inte en rad har jag sett som problematiserat och sedan löst upp problemen."

1 april 2007 skrev Anders Wejryd också så här:
"Svenska kyrkan har inte sysslat så mycket med äktenskapsteologi. Traditionen vilar på Luthers åsikt om att det är ett rättsligt förbund mellan man och kvinna. Om staten utplånar partnerskapet för homosexuella krävs en djup omtolkning av äktenskapet som en kulturell och kyrklig tradition..." Läs mera här!

Men 2009 lät det så här!


Lars Adaktusson:
KD fortsätter flipp-floppa


Syrien, tystnaden och Svenska kyrkan

I den vänsterpolitiska enfaldens namn, amen

Är den kristna kyrkans uppgift att göra världen bättre?
Det menar många, inte minst inom Svenska kyrkan, och den uppfattningen tar överhanden i takt med att blicken för kyrkans andliga uppdrag fördunklas.

Student i Mellanösternstudier:
Nationalistiska regeringar har skapat bilden av en spöklik judeidentitet som hemsöker deras länder. Men i verkligheten bryr de sig inte ett dugg om palestiniernas öde.

Wiesenthal Centre to Swedish Justice Minister:
"On Anniversary of our Travel Advisory on Malmo We See No Reason to Relax or Revoke It"


Är det symptomatiskt för Svenska kyrkans ledning att nästan alltid välja omorganisation och omstrukturering som problemlösning?
Vi vill med Svenska kyrkan öppna för dem som söker en fast punkt, ge plats för dem som har en tro men saknar gemenskap, få tillbaka människor som inte längre delar den kristna gemenskapen men inte heller vill vara utan den om de blir inbjudna. Var finns trons perspektiv?

Både Svenska kyrkan och frikyrkorna
arbetar vidare med föreställningar från den sekulära världen: samhällspolitiska mönster respektive föreningsväsendet. De föreställningarna behöver bytas mot ett bildspråk som har sitt rotfäste i den ursprungliga traditionen, menar biskop emeritus Biörn Fjärstedt.


Den kände ateisten Richard Dawkins är i blåsväder
I en radiosänd debatt med prästen Giles Fraser gjorde Dawkins enligt många bort sig ordentligt.

Få människor kan vara så världsfrånvända som ateister


108 gange ringede kirkeklokkerne forgæves i sognene rundt om på Lolland-Falster i 2011. Selvom kirkepersonalet stod klar, og alterlysene var tændt, mødte ingen op til gudstjenesten.


Uppmaning till abort efter ultraljudsfel

Norsk biskop stöder läkare som inte vill utföra aborter

Norska biskopar går emot tidigt ultraljud:
”Ger ökad press att göra abort”

 

Medlemsjakten fortsätter
Trenden med drop-in dop sprider sig. Senast att hänga på är Örebro. Förhoppningen är att drop-in ska få fler att döpa sina barn.


Hamas och Fatah bildar samlingsregering


P1 Morgon:
Vad får en präst i Svenska Kyrkan egentligen tycka?


Kanske frikyrkligheten har haft sin tid? Att den fullgjort sitt uppdrag. Det frågar Sigfrid Deminger i en personligt hållen reflektion kring sina upplevelser av frikyrkligheten.


Marcus Birro:
När en människa blir gammal i det här landet plockas all mänsklighet av henne


Svenske præster påtvinges vielsesret


Förbudskravet i debatten är kompromisslöst, okunnigt och vilseledande. Det skriver Göran Rosenberg som härmed avslutar debatten om omskärelse av pojkar.

Se även Första Mackabeerboken 1:48-53!

International Council of Christians and Jews, ICCJ, har gjort ett uttalande med anledning av den pågående debatten om omskärelse i Sverige.

Christer Sturmark om matchen Hammar — Borg


Islam's Most Hated Man - Father Zakaria Botros


Karl-Erik Tysk:
Domkapitlets vara eller icke vara


Det är oklart om gravida kvinnor har rätt att välja mellan flera foster.
Frågan blev aktuell sedan en kvinna som bar på tvillingar av privata skäl velat ta bort en av dem.


Gaza: Hamas gräver upp kristna gravar Terror mot de kristna i Gaza

Jerusalems mufti och palestiniernas religiösa ledare kommer att utredas för antisemitism: Anledningen är att han via den palestinska officiella televisionen samt dess hemsida gjorde en citering från muslimsk text där det står att jordens sista dagar inte kommer förrän muslimerna har dödat alla judar i ett religiöst krig.

Bland det som citerades var t.ex. 'Oh Muslim, servant of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him'. Moderatorn som introducerade muftin:´Our war with the descendants of the apes and pigs is a war of religion and faith.´

Citeringarna gjordes i samband med att Abbas Al-Fatah firade 47-års jubileum i förra veckan. Minister Yuli Edelstein "Om detta inte är antisemitism så vet inte jag vad som är", sa han.

Palestinska muftin uppmanar till att döda alla judar enligt en islamisk hadith.

Annie Lööfs Palestina saknar historisk förankring

Sverige bör inte "erkänna" palestinsk förtryckarstat

Nödrop till kristna!
Premiärminister Benjamin Netanyahu i Israel önskar förbön

Fader Zakarias TV-sändningar till muslimvärlden


Staffan Skott:
Skulle han ta emot ett Hitlerpris också?


Raljans och arrogans i predikstolen


En parlamentarisk kommitté i Bulgarien har tillkännagett namn på personer som samarbetade med landets tidigare kommunistiska regim. Bland dess återfinns 11 av de 15 medlemmar som ingår i den bulgariska ortodoxa kyrkans styrande organ, den Heliga synoden.


Marcus Birro:
Sverige behöver Gud

Han dog – men fick en ny chans


Why "Invent" the Palestinians?


Maria Schottenius:
Kyrkans livemusiker måste sluta vika ned sig


Prästen Annika Borg är inte antijudisk. Men genom att hon undertecknat uppropet mot omskärelse av pojkar har hon skrivit in sig i den kristna antijudiska traditionen. Det menar professor Anders Runesson.

Hur kan man som präst i Svenska kyrkan ställa sig bakom ett förbud som kriminaliserar judendom i Sverige? Frågan ställs av Magnus Zetterholm i en replik till Annika Borg i debatten om omskärelse.

Karin Hedner Zetterholm:
Omskärelsen fast förankrad i judisk tradition

Magnus Zetterholm:
Omskärelsefrågan och kyrkans mörka arv

Göran Rosenberg:
Frontalangrepp mot judendomen av Sturmark m.fl


Räknenissarnas julafton:
Det är dags för en ny kalender där alla datum alltid infaller på samma veckodag. Då skulle världsekonomin stiga mot nya höjder, menar två USA-professorer i ekonomi och fysik. Kanske något att ta upp för "Humanisterna".


2012 ska jag sluta titulera mig ateist


Lena Andersson:
Frågan om hur jag skulle agera i en diktatur besvaras av min anpasslighet i dag.


Marcus Birro:
Vägen tillbaka till medmänsklighet går via en rättvis, konsekvent, tydlig, dömande, men ändå alltid förlåtande Gud.


Ur drottning Elisabeths jultal:

Finding hope in adversity is one of the themes of Christmas. Jesus was born into a world full of fear. The angels came to frightened shepherds with hope in their voices: ‘Fear not’, they urged, ‘we bring you tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the City of David a Saviour who is Christ the Lord.’

Although we are capable of great acts of kindness, history teaches us that we sometimes need saving from ourselves – from our recklessness or our greed. God sent into the world a unique person – neither a philosopher nor a general (important though they are) – but a Saviour, with the power to forgive.

Forgiveness lies at the heart of the Christian faith. It can heal broken families, it can restore friendships and it can reconcile divided communities. It is in forgiveness that we feel the power of God’s love.

In the last verse of this beautiful carol, O Little Town of Bethlehem, there’s a prayer:
O Holy Child of Bethlehem Descend to us we pray Cast out our sin And enter in Be born in us today

It is my prayer that on this Christmas day we might all find room in our lives for the message of the angels and for the love of God through Christ our Lord.

Se här!


50 ortodoxa och 30 armeniska präster i slagsmål i Födelsekyrkan i Betlehem.
Skildes åt av palestinska polisen.
Se video!

Varför firar ortodoxa och armenier jul i januari?
Läs här!


Den som regelbundet går i kyrkan har lägre blodtryck, visar en hälsostudie i Norge. Ju oftare besök desto lägre tryck.


På herdarnas äng möter skolbyråkraten herdarna


Har Jesus funnits? - Frågan besvaras av professor Dick Harrisson


Så många kristna finns i hela världen


Svenske prester kan gjøre mye rart i skolegudstjenesten, men de kan ikke be, lese velsignelsen eller si trosbekjennelsen.


När kyrkan inte blir som tänkt
När den nya kyrkoordningen tillkom skapades inga spärrar mot risken att falla i rövarhänder. Det skriver Biörn Fjärstedt. Ett av hoten gäller regelverket för vad en församling är.


Vi kan inte och FÅR INTE göra annat än att titta på när fostret dör i våra armar
Jag försöker så gott jag kan ge trygghet till den lilla varelsen.
För ingen vet hur mycket de är medvetna....

Ett barn är fött
Kvinna strax under 50 år söker för kraftiga buksmärtor som startade på morgonen och som ökat under dagen...

Melinda Guido vägde 269 gram när hon kom till världen


Koskinen till KD:s partistyrelse


2011 års värsta antisemiter

 


NORDKOREA:

Har tidigare anklagat Sydkorea för att använda julträdet för att sprida det kristna budskapet till nordkoreanerna.
Nu varnar Nordkorea sin granne för att tända det igen.

SVERIGE:

Skolverket kan inte svara på frågan om man får läsa ur Matteusevangeliet på skolsamlingar i advent.
Men däremot är all form av religiös förkunnelse förbjuden.

Diskussionen om att skolor bör hålla sig undan från kyrkan har blivit alltför ensidig. Skolan är långt ifrån värdeneutral i andra sammanhang. När heliga kor i form av genusvetenskap, normkritik eller RFSU:s monopolställning på skolans sexualundervisning kritiseras, är det som att svära i kyrkan. När dessa ideologiska tabun bryts väntar sällan den politiska inkvisitionen med att rycka ut till försvar. Varför inte pluralism och mångfald inom dessa livsåskådningar? Eller har det blivit viktigare med en könsneutral Lucia än att faktiskt fira Lucia?

Göteborgs-Posten:
När till exempel förskolan i Bollebygd stoppar det traditionella studiebesöket i kyrkan för att titta på julkrubban gör de därför barnen en otjänst. Likadant gör de skolor och förskolor som väljer bort luciafirande av rädsla för att kränka någon. Att känna till berättelsen om barnet i krubban och de tre vise männen hör till allmänbildningen. Barn bör veta vad advent betyder och vem Lucia ursprungligen var. Med djupa kunskapsluckor om en kraft som haft enormt inflytande i formandet av vårt land skapar man ingen "god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet". Tvärtom ökar man avståndet mellan människor.

Bollebygd:
Hon prövade också att ringa till en av förskolecheferna för att höra hur de resonerat och fick till svar att eftersom det inte finns någon moské eller judiskt center i närheten blir det ensidigt om man bara skulle besöka kyrkan.....

Skolavslutningar och skollagen
För att kristna inslag i skolavslutningar och andra högtider ska tillåtas vill Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund ändra skollagen. Men skolminister Jan Björklund (FP) menar att dagens utformning är tillräcklig.
–Jag delar inte Göran Hägglunds slutsats att lagen behöver ändras. Det är redan tillåtet att hålla traditionella avslutningar i kyrkan med den lag vi har i dag, säger Jan Björklund.

Lovisa Bergdahl: 
Skolan förkunnar alltid, frågan är bara vad

Vad tror vi på, när firandet ser ut såhär? På underhållning, sex, alkohol och konsumtion? Det är i alla fall vad vi firar. Med anledning av Skolverkets direktiv behöver vi dock ställa oss frågan: hur allsidigt är detta och hur väl främjar det integrationen? Kan vi på allvar mena att alla elever självklart känner sig delaktiga i den gemenskap som här beskrivs? Jag menar, hur troligt är det att en katolsk elev bejublar gratis kondomer eller att en muslimsk elev med sjal känner sig bekväm under trycket av att gå med i skolans catwalk?

Prästerna får inte förkunna. Det har Skolverket slagit fast. Men då måste Skolverket förklara på vilket sätt de firanden som äger rum i en helt vanlig kommunal skola idag inte är förkunnande.

Elisabeth Sandlund:
Agenda för grundskolans adventsfirande i Knäckebrohults kyrka i nådens år 2011
Godkänd av Skolverket för spridning och efterföljd i rikets alla skolor.

Bert Stålhammar:
Från hybris till kollaps

Bitte Assarmo:
Kristofobin är hela samhällets problem

Voodoo på pastoralinstitutet

Dansk forskare:
EU skriver gravskrift med afvisning af kristen arv

Storbritanniens överrabbin hos påven:
"What will it profit Europe if it gains the world yet loses its soul?"


Kyrkokansliet i Uppsala växer så det knakar
Trots upprepade försök att rationalisera arbetet ligger antalet tjänster idag på över 300 personer

Folkkyrkans själ hotas av toppstyrd kanslikyrka

Kyrkomötesledamöter spelar sudoku, läser kvällstidningar, stickar, spelar spel på datorn, läser försvarspolitisk tidskrift, skickar sms


Danska biskopar oeniga med kyrkoministern


Troende socialdemokrater gör gemensam sak med religiös fanatiker

Den religiösa fanatikern, del 2…


Selektiv fundamentalism angående vigselrätten


Strukturutredningen
Fler av förslagen skapar problem som alstrar revirstrider och misstro mellan de olika nivåerna i Svenska kyrkan för lång tid framöver. Därför säger Solna församling nej.


Präster oftare sjukskrivna för stress


Sweden and the loss of trust
The rejection of God by Social Democrats and societal values by neoliberals has left a moral vacuum that will be difficult to fill


Vårdpersonal och hela sjukhus kan vägra utföra aborter, enligt en ny Europarådsresolution.
A
bortkritiker jublar. RFSU och Vårdförbundet skakar på huvudet.
- Vi slungas tillbaka till en mörkare tid, säger Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk.


Strid i Tyskland om kvinnliga diakoner


Klas Lundström:
Kyrkornas situation i Sverige 2011 (powerpointbilder)


 


Fler artiklar finns här!