Några synpunkter på musik
Musiken är mänsklighetens främsta uttrycksform.

Musiken kan indelas på följande sätt:

Av Bach är nästan allt på en alldeles egen nivå.

I kategorin "övrig musik" kan följande tonsättare, som betytt mycket för mig, nämnas: