Betraktelse för Borås Tidning 000319 för 2 i fastan:

Att brottas med Gud

Jakob var på hemväg med hela sin familj. Det läser vi om i den gammaltestamentliga texten på andra söndagen i fastan. Han var omgiven av allt det som gav trygghet, hustrur, barn, tjänare, boskap. Han hade fått sin svärfars välsignelse. Han hade det gott ställt.

Men han hade också en ouppklarad affär med sin bror Esau, som han en gång lurat på förstfödslorätten. Därför skulle han nu söka upp sin bror för att se om det gick att få någon försoning till stånd. Jakob var orolig. Ryktet gick att Esau var på väg mot honom med 400 man.

Mitt i natten lät Jakob föra över hela sin familj i säkerhet på andra sidan floden Jabbok. Sedan blev han ensam kvar vid vadstället. Där i mörkret kom en okänd man, en Herrens ängel, och brottades med honom. Det blev en hård kamp, som varade hela natten. Den okände motståndaren gav Jakob ett slag så att höften gick ur led. När äntligen de första solstrålarna syntes över bergstopparna kring den trånga dalgången sade den okände: "Släpp mig, dagen gryr!"

Jakob svarade honom: "Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig." Jakob höll alltså fast i den okände, som skadat honom, och gav sig inte utan att först ha blivit välsignad. Efter denna händelse fick han namnet Israel, som betyder "du har kämpat med Gud och människor och segrat".

*****

Vi försöker alla att skaffa oss ett tryggt och ombonat liv. I kretsen av de våra kan vi slappna av. I våra hem omger vi oss med saker som vi skaffat under årens lopp och som utgör en del av vår identitet. Det obehagliga i livet har vi en förmåga att skärma av eller glömma.

Men det finns också sådant i våra liv som aldrig har blivit uppklarat. Det kan vara en medmänniska som vi någon gång för länge sedan har förorättat. Och så har vi då sådant som Gud helst inte skulle veta om. I allas våra liv finns mörka stråk.

Förr eller senare kommer sanningens ögonblick. Det är ett ögonblick, som du måste möta på egen hand. Där kan ingen följa dig. Ensam står du då i uppgörelsen med dig själv och med Gud. Och du finner, liksom Jakob, att Gud är gåtfull. Han kan inte helt begripas av oss människor. Han låter oss hamna i situationer av kamp och mörker. Men då gäller det att hänga vid, att inte släppa taget förrän det ljusnar igen. Den verklige Guden, han som har skapat himmel och jord, är inte någon viljelös och konsumentanpassad Gud, som alltid anser att kunden har rätt. Nej, Gud är som han är. Det kan vi inte göra något åt. Och det är, trots allt, bara av honom vi kan få välsignelsen.

I sin outgrundlighet har Gud sänt sin Son till jorden. I Jesus Kristus möter vi den okände. I sin outgrundliga kärlek har han offrat sig på korset för att vi skulle få välsignelsen och förstfödslorätten till det himmelska arvet. Genom den helige Andes förnyande kraft vill han omskapa dig till sin avbild. Därför gäller det att kämpa och hålla ut tills morgonrodnaden går upp.

Anders Brogren

Tillbaka till hemsidan