Den gode herden

I Israel ser man numera sällan några herdar. Åker man däremot över till Jordanien är chansen större att få syn på dem. Om man färdas på vägen mellan Amman och Akaba, genom det ödsliga landskapet i det bibliska Moab, tycks det som om tiden stannat. Bortser man från den moderna motorvägen, så ser landskapet ut som när israeliterna en gång drog fram på väg från fångenskapen i Egypten till det utlovade landet.

På många håll ser man fårahjordar röra sig mellan klippblock och stenar. Man undrar vad lever de av. Så ser man att de har herden med sig. Den som läst Bibeln förstår då hur det fungerar. Herden känner till var det finns bete och vatten. Dit leder han fåren. Utan herden skulle fåren dö av svält och törst.

Jesus är den gode herden. Genom dopet och tron är vi får i hans hjord. Om vi följer honom får vi något att leva av för vår inre människa. Utan honom går vi vilse bland stenar och block i det karga andliga landskapet. Vi finner inte den andliga näringen. Då blir resultatet hunger och törst i själen.

Hur vet vi att just han är den rätte herden? Det finns ju så många religioner och livsåskådningar att välja mellan. Svaret är, att han gett sitt liv för fåren. Detta bevisar att han är den rätte herden.

Under franska revolutionen för 200 år sedan, då allt skulle vändas upp och ner, insåg man också att man borde skaffa sig en ny religion i stället för kristendomen. En antal nya religioner konstruerades. Den mest framgångsrika kallades Teofilantropi. I det s.k direktoriet restes ett förslag att den skulle bli Frankrikes officiella religion. Barras, som var en av de fem direktorerna, vände sig då hånfullt mot sin kollega La Revellière, den nya trons främste tillskyndare, och påpekade att denne först borde offra sitt liv för den nya religionen för att den skulle bli trovärdig. Därmed var diskussionen avslutad. Man insåg att den inte kunde konkurrera med kristendomen.

Jesus är den gode herden som offrat sitt liv för fåren. På så sätt har han visat vem han är. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

Det är i verklighetens handlingar som vi visar om vår tro är äkta. Det är också i handling man kan ta reda på om det lönar sig att följa Jesus. Genom diskussioner blir ingen övertygad. Men den som själv prövar på hur det är att vara ett får i den hjord där Jesus är herde lär sig vad det innebär att tro. Det är att inse, att på egen hand kan jag inte klara mig i livets öken, men om jag följer Jesus, så för han mig till "gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro".

Jesus har valt ut en hjord, en grupp människor, som tillsammans utgör Kristi kyrka på jorden. Men det är inte bara för deras egen skulle han utvalt dem. De skall också vara hans redskap här i världen för att tjäna hela mänskligheten. De skall i sin tur vara som herdar för alla de människor som är "illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde".

Det är många som ännu inte funnit meningen med livet och sin plats i tillvaron. Men också de skall ledas rätt och en dag lyssna till den gode herdens röst, "och det skall bli en hjord och en herde".

ANDERS BROGREN

Tillbaka till hemsidan.