Hjälparens uppgift

I dagens evangelium säger Jesus att det är bra för lärjungarna om han lämnar dem. Varför? Är det inte bäst för dem att ha Jesus hos sig?

Jesus behöver lämna dem för att inte vara i vägen för någon annan. För vem då? - För Hjälparen, den helige Ande.

Inom gudomen är olika uppgifter fördelade på Fadern, Sonen och Anden. Sonen har inte samma uppgifter som Anden. Anden har inte samma uppgifter som Sonen. När Jesus lämnar sin plats till förmån för Anden kan därför Gud uppenbara sig på ett annat sätt för oss. Anden kan då utföra sådant som just Anden skall göra.

Vad kan det vara som Anden är specialiserad på? - På att visa världen "vad synd och rättfärdighet och dom är".

Hur då? Det här är verkligen svåra saker att förstå! - Just det! Detta är verkligen inte enkelt. Därför behöver vi Anden, eftersom Anden kommer in i vårt inre, in i vårt psyke, in i vår egen ande, och förklarar för oss inifrån.

Vill du veta mer om Gud skall du alltså be om att den helige Ande får komma in i dig och förklara, klargöra, sammanhangen inne i ditt eget hjärta. Då kommer din egen ande i samklang med Guds Ande och han kan visa dig på sådant du förut inte förstod.

På tre punkter har Anden något att förklara för världen, enligt vad Jesus säger i dagens evangelium:

  1. "Synd: de tror inte på mig." - Att jag är en syndare förstår jag inte av mig själv. Nog kan jag se en del av mina brister och mina misslyckanden i livet. Men själva ursynden, den att inte tro på Gud, den har jag inte ont av om inte Anden uppenbarar saken för mig. Denna insikt om min synd mot Gud är grundläggande och nödvändig om jag skall kunna gå vidare i den gudomliga kunskapen.
  2. Rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre." - Gud vill att vi skall vara rättfärdiga, utan synd. Detta kan vi inte ordna på egen hand. Därför har Jesus försonat vår synd på korset. Därefter har han som segrare återvänt till himlen, där vi visserligen inte kan se honom, men där han beder för oss. Genom att tro på honom får vi våra synder förlåtna och räknas som rättfärdiga inför Gud.
  3. "Dom: denna världens härskare är dömd." - Det som hör denna världen till är på förhand dömt till undergång. Vi blir frälsta från den domen om vi är döpta, tror på Jesus och bekänner honom.
Var detta svårt att förstå? - Ja, detta är verkligen svårbegripligt för våra egna fattningsgåvor. Därför skall vi bedja om att den helige Ande får komma in i oss och förklara vad Gud har för avsikter med oss.

ANDERS BROGREN

Tillbaka till hemsidan.