Betraktelse för Borås Tidning 13 e tref, 6/9 1998:

Öga för öga

"Öga för öga och tand för tandů." Dagens evangelium låter grymt (Matt 5:38-48). Men föreskriften som verkar så grym vill i själva verket skydda livet. Ursprungligen är den given för att sätta gränser för människors hämndlystnad. Ett liknande bud fanns redan i den babyloniske kungen Hammurabis berömda lagsamling från 1700-talet f. Kr. Under blodshämndens hårda tider när man tog rätten i egna händer var innebörden att du får inte ta till för mycket när du hämnas. Du får inte gå längre än vad din fiende har gjort.

Men snart nog omvandlades tanken på hämnd till krav på gottgörelse i form av böter. Bestämmelsen tolkades på Jesu tid som en fråga om skadestånd. Rabbinerna var redan då sysselsatta med att fastställa lämpliga bötesbelopp. Hur mycket skall ett skadat öga ersättas med? Eller en utslagen tand? Så uppfattas budet inom judendomen ännu idag.

På denna grund, nämligen att man skall göra rätt för sig, bygger Jesus när han går ett steg vidare. Den kristna kallelsen syftar till mer än lag och ordning. I kampen mot våld och orättfärdighet visar Jesus på icke-våldets väg: "Värj er inte mot det onda!"

Detta budskap har influerat många, t.ex. Gandhi och Martin Luther King. I Östeuropa kom icke-våldsmetoden till användning 1989. I motsats till våldet syftar det passiva motståndet till att ändra inställningen hos förtryckarna genom att få dem att skämmas för att sedan ångra sig.

Det är statens uppgift att garantera lag och ordning i samhället. En kristen har samma rätt som alla andra att skydda sig, stödja sig på lagen och kalla på polisen. Men en kristen har också uppgiften att vinna sina medmänniskor för Kristus. Det gäller inte minst de medmänniskor som är otrevliga eller fientligt inställda. Också för dem har Frälsaren offrat sitt liv på korset.

I dagens evangelium säger Jesus att det är sagt att du skall älska din nästa och hata din ovän. Att du skall älska din nästa står i Gamla Testamentet. Men att hata sin ovän? Något sådant bud finner man inte i Bibeln. Uppmaningar till hat mot fiender finns däremot i de s.k. Dödahavsrullarna. Sådana tankegångar var alltså inte okända på Jesu tid.

Rakt emot dessa sekteristiska yttringar uppmanar Jesus sina lärjungar: "Älska era fiender och be för dem som förföljer er." Ändra attityden hos andra genom att älska dem! Möt kyla med värme! Bästa sättet att bli av med ett isblock är att smälta ner det med sol och ljus.

Gud själv har inte tvekat om att ta första steget till försoning. Han sände sin Son till oss människor som blivit fångar i synd och mörker. Jesus gav sitt liv utan att någon hade bett honom om det. På korset bad han för dem som korsfäste honom. Han försonade oss med Gud. Och han kallar oss att i våra egna liv bära ut Guds kärlek till världen.

Anders Brogren

Tillbaka till hemsidan