Kaffestrejk

När Jesus kom till syskonen i Betania satte sig Maria vid hans fötter medan
Marta började att stöka ute i köket eftersom hon ville bjuda Jesus på något
gott. Dessutom klagade hon över att Maria inte ville hjälpa till. Men då
sade Jesus till henne att Maria hade valt ut det bästa. Hon som latade sig
gjorde rätt.

I boken "Prästfruminnen" berättar Gertrud Åström om ett bönemöte en
söndag då texten handlade om Marta och Maria. Predikanten talade om Martas
bristande fromhet och höll fram Maria som föredömet. Värdinnan i huset kände
sig träffad och sårad. Hon beslöt sig för att inte göra som hon brukade. I
stället för att smyga ut i köket under slutet av predikan satt hon kvar som
alla de andra. Efter hand riktades undrande blickar mot henne, men hon
gjorde inte en min av att resa sig och gå ut. Till sist kände sig
predikanten tvungen att fråga om det inte skulle bli något kaffe, men då
svarade värdinna att idag tänkte hon göra precis som Maria och sitta kvar
och lyssna vid Mästarens fötter.

En gång vart tredje år är det dags att utlägga evangeliet om Marta
och Maria. I en församling där många bjuder på kaffe känns det som att
beträda minerat område. Kommer jag att såra någon, kommer man att
missuppfatta vad jag säger?

Jag vill i alla fall ta risken och försöka förklara vad Jesus menar.
Idag vill han säga till oss att allt som vi sysslar med i kyrkor och
församlingar skall tjäna Guds ords förkunnelse. Kyrkan är inget självändamål
utan ett verktyg för Gud att nå människorna. Vi skall veta varför vi gör
olika saker.

Att kyrkan har stora dyra byggnader, alla dessa anställda, att
vi tar upp kyrkoskatt, att det finns kyrkofullmäktige, stiftsstyrelse och
kyrkomöte, allt detta skall syfta till att föra ut Guds ord till
människorna. Att sätta ut kaffekoppar, flytta stolar, sortera
söndagsskolbilder, klistra frimärken, klippa gräsmattor, justera protokoll,
allt skall syfta till "det enda nödvändiga". Men det är väldigt lätt att
glömma bort den saken.

Ibland skulle det kännas skönt om det inte var så många yttre
attiraljer kring kyrkan. Måste det verkligen var en så stor apparat? - Nej,
antagligen inte! Det finns säkert mycket i kyrkan som är onödigt, som stjäl
kraft och resurser. Men skall det finnas en regelbunden kyrklig verksamhet
så är det ofrånkomligt att det drar med sig många yttre anordningar. Vi
kommer aldrig undan de materiella villkoren i tillvaron.

Jesus vill lära oss att ge saker och ting de rätta proportionerna.
Han vill inte att vi skall gå och oroa oss. Bara en enda sak är egentligen
nödvändig. Vi behöver visserligen lokaler att samlas i. Och kaffet är ofta
smörjmedlet i den gemenskap som vi alla har behov av.

Men allt detta yttre skall tjäna Ordet. Nattvardsbordet är viktigare
än kaffebordet. Maria gjorde det rätta valet. Men det är inte uteslutet att
hon tog sig en kopp kaffe när Jesus hade slutat sin förkunnelse.

Anders Brogren

Tillbaka till hemsidan