Betraktelse för Borås Tidning för 16:e söndagen efter trefaldighet, 27/9 1998:

Det bara blinkar till!

För en tid sedan gjordes en undersökning om vilket intryck man hade av gudstjänster. Flera av de intervjuade tyckte att prästen talade alldeles för mycket om döden. Sedan frågade man vilken typ av gudstjänst vederbörande hade besökt. Svaret blev: En begravning!

Begravning är den typ av gudstjänst som de flesta kommer i kontakt med. Att prästen då talar om döden är oundvikligt. Men viktigast är att prästen talar om hur det går till att få evigt liv.

Hur moderna, frigjorda och avancerade vi än blir, så måste vi ändå dö till sist. Visserligen har medellivslängden ökat. Genom bättre mat och bostäder och förnämlig hälso- och sjukvård har det oundvikliga skjutits upp några år, men döden vinner ändå till sist. Att åstadkomma odödlighet ligger inte inom människans möjligheter. För övrigt är det knappast odödlighet man önskar sig mest av allt när man är gammal och sjuk och inte kan ta vara på sig själv.

Jesus kom hit till världen för att ge liv till oss, som annars lever under dödens slaveri. Hans förkunnelse handlar om detta: Överge dödens väg! Vänd om! Tro på mig!

Men Jesus förkunnade inte bara i ord. Han visade också i handling att han är Herre över liv och död. Åtskilliga som var sjuka blev botade av honom. Vid tre tillfällen berättar evangelierna t.o.m. om att han uppväckte döda. Ett av dem berättas om dagens evangelium.

Jesus kom in i en by, som hette Nain. Där hade just ende sonen till en änka dött, han som skulle kunna försörja sin mor. När Jesus fick se henne i begravningståget fylldes han av medlidande och sade: "Gråt inte!" Sedan gick han fram till likbåren och sade: "Unge man, jag säger dig: Stig upp!" Då satte sig den döde sonen upp och började tala.

Om nu Jesus kunde väcka upp en död i Nain och, som det berättas i andra texter, även synagogsföreståndarens Jairus dotter samt Lasarus i Betania, varför väckte han då inte upp några fler? Överallt fanns ju människor som dog. Och varför botade han inte fler sjuka än bara några stycken som står omnämnda i Bibeln? Det fanns ju massor av andra blinda, lama och spetälska där han gick fram.

När Jesus botade sjuka eller uppväckte döda så var det rena undantagssituationer. Han kom inte hit till jorden för att ge evigt liv i denna syndens värld. Meningen var inte att vi skulle bo kvar i den här rivningskåken för evigt. Men han botade eller uppväckte en och annan för att på så sätt förkunna att han är Herre över liv och död. När han hade uppväckt änkans son i Nain kom Johannes döparens lärjungar till honom och frågade om han verkligen var Messias. Jesus sade till dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud."

Det betyder att Jesus kan göra vad han vill. Framför allt vill han frälsa oss från denna värld, där synden och döden härskar, till evigt liv hos Gud i himlen. När han dog på korset försonade han vår synd och befriade oss från dödens tyranni. Hans uppståndelse ur graven på påskdagens morgon bekräftade hans seger över döden.

Varför uppväcker inte Jesus alla döda? Det skall han göra en gång. På den yttersta dagen, när tiden är ute för vår jord, skall han väcka alla döda ur deras gravar och de skall då träda fram till domen. Men dessförinnan, redan nu, vill Jesus räkna in dig i saligheten. Han säger också: "Den som hör mina ord och tror på honom som har sänt mig kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet." Då sker övergången från död till liv redan under vår livstid. Därmed är allt väsentligt redan avgjort. När sedan kroppen dör, när Herren behagar kalla hem dig, då är det bara som ett kort ögonblick, som när ljuset blinkar till vid ett strömavbrott, så är du över på andra sidan där döden inte mer finns till.

Anders Brogren

Tillbaka till hemsidan