Betraktelse för den helige Mikaels dag 4/10 1998:

Barnen i centrum

Barnen står i centrum för det som Jesus säger till oss i evangeliet nu på söndag, den helige Mikaels dag. Mycket kraftigt varnar han för att förleda eller förföra barnen.

Under senare år har man talat mycket om barn som blivit sexuellt utnyttjade. Det visar sig att det är vanligare än man tror. Man har också på allvar fört fram tanken att homosexuella par skulle få adoptera barn. Bakom sådant anar man inställningen att barn är något som man kan kräva och skaffa sig för sin egen skull.

Jesus fördömer kraftigt utnyttjande av barn. Men vad han i första hand tänker på är ett slags förförelse av barnen som är mycket vanligare. Det gäller frågan om hurdana förebilder vi vuxna är till våra barn. I första hand gäller det alla föräldrar, men också alla andra vuxna som barnen kommer i kontakt med.

Hur lär sig barn att bli vuxna? Genom att se hur vuxna beter sig. Barn lär sig genom att försöka göra likadant som sina föräldrar och andra som de ser upp till. Det säger sig självt att goda förebilder är livsavgörande. Frågan som alla då måste ställa till sig själv är denna: "Är jag en bra förebild?"

Det viktigaste i vårt liv är att vi får det rätt ställt med Gud. Vår evighet beror av den saken. Genom att tro på Jesus får vi syndernas förlåtelse och evigt liv hos Gud. När vi skall vara förebilder för barnen är alltså det viktigaste att vi själva lever som Jesu lärjungar.

Vad Jesus framför allt varnar för är att vuxna människor inte tar sin tro på allvar. Barnen upptäcker sådant förr eller senare och tar intryck. Genom att själv inte bry sig om Gud och hans ord blir kan man då bli en som förleder dessa minsta. Detta är tydligen det värsta man kan göra sig skyldig till, för inte i något annat sammanhang har Jesus utfärdat en så kraftig och otäck varning: "Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup."

Jesus uppvärderar barnen. Han säger att vi inte skall förakta någon av dessa små eftersom deras änglar i himlen alltid ser den himmelske faderns ansikte. Det betyder att barnen har en enklare och snabbare kontaktväg till Gud. Det betyder då också att om vi vuxna lär av dem och tror lika enkelt och okomplicerat som barnen, så står vi nära Gud.

Anders Brogren

Tillbaka till hemsidan