Betraktelse för pingstdagen:

Källan som ger liv

I pingstdagens evangelium säger Jesus: "Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten." Enligt evangelisten Johannes syftar detta på den helige Ande.

Man kan alltså likna Anden vid vatten ur en källa, som gör att det som tycktes vara dött börjar att leva. I Negevöknen i Israel kan egentligen inget växa. Det är vatten som saknas. Men djupt under markytan har man faktiskt hittat stora reservoarer med fossilt vatten.

En Jesustroende rabbin, som slagit sig ner där, har en särskild andlig gåva som leder honom till vattenkällor. Han började borra mitt ute i öknen. När han nått ner till ett djup av 1700 meter kom en kraftig vattenstråle. Det blev ännu en av många bokstavliga uppfyllelser av Jesajas profetia i kap. 35: "Öknen och ödemarken skall glädja sig och Hedmarken skall fröjdas och blomstra såsom en lilja. Ty vatten skall bryta fram i öknen och strömmar på Hedmarken."

När man idag åker genom Negevöknen kan man plötsligt se stora planteringar och hela palmlundar. Mitt ute i öknen ligger till och med en kibbutz med många kor och ett av Israels största mejerier. Det är nämligen inget fel på jordmånen i öknen, det är bara vatten som måste till för att det skall bli fruktbart.

På liknande sätt är det med vårt andliga liv. Man kan vara fullproppad med kristen kunskap och tradition, vara väl insatt i Bibeln och ställa sig solidarisk med den kristna läran. Men det räcker inte för att ha en levande tro. Inombords kan det ändå vara torrt som i en öken.

För att det skall bli en levande tro på Jesus Kristus måste Anden komma till. Det är först när Anden får ge liv i ett människohjärta som där uppstår en verklig tro på att Jesus är Frälsare och Herre.

Hur går detta till? Först och främst måste Anden få tränga igenom det som hindrar. I varje människohjärta finns något som gör att man vill dra sig undan Gud. Man kan komma med olika förevändningar för att slippa honom. Efter hand blir man alltmer andligt förhärdad.

Då måste den helige Ande få borra sig in tills det blir fri passage för det livgivande vattnet. Du måste våga ta steget och anförtro dig åt Herren.

Sedan gäller det att Andens livgivande ström får fortsätta att ge liv. Annars börjar det att torka och sedan vissnar det som började så löftesrikt.

Du måste alltså bruka Guds ord, d.v.s. du behöver få daglig påfyllning från Bibeln i egen andakt. Du behöver också möta Herren vid nattvardsbordet samt fira gudstjänst tillsammans med en kristen församling på söndagarna. Ständigt får du ha kontakt med Herren i bön.

Att leva som kristen innebär också att du varje dag låta dig bli renad och sköljd av Anden så att synden lider nederlag i ditt liv och att du i stället lever till Jesu ära. Anden livgivande ström mjukar efter hand upp de där förhårdnaderna som du har i ditt liv. Bitterhetens torka skall blir uppmjukad och kärleken växa fram som en Andens frukt.

Herren vill se tillväxt och resultat i ditt liv. Han vill se Andens frukter. Vilka är de? De finns uppräknade i Gal. 5:22: "Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Om vi nu har liv genom Ande, så låt oss också vandra i Ande."

Anders Brogren

Tillbaka till hemsidan