Inför 21:a söndagen efter trefaldighet:

Samhällsansvar

Förr talade om den svenska ärligheten. Jag minns en man som en söndagsmorgon parkerade sin moped vid det på den tiden illa beryktade Järntorget i Göteborg. På styret hängde hans kikare, som han råkade glömma när han skulle ta spårvagnen ut till Saltholmen. På kvällen när han kom tillbaka hängde kikaren fortfarande kvar på styret.

Men det var länge sedan. Något sådant är otänkbart idag. Samhällsklimatet har hårdnat. Själviskheten breder ut sig. De som klarar sig själva isolerar sig. Bland de välutbildade i USA läser man nu böcker av en kanadensisk filosof, som argumenterar för att själviskheten är den mest förnuftiga livsstilen.

Vi människor är skapade till samhällsvarelser. Vi behöver alla varandras hjälp. Men idag har hjälpsamheten blivit något som kommunen skall stå för. Nog är det en fin tanke bakom välfärdsamhället. Men det räcker inte. Människor far illa, eftersom "människan skall icke leva allenast av bröd".

Vad som måste till är en sinnesändring, en omvändelse till tro på Jesus. Den helige Ande måste ge nytt liv och kärlek i människors hjärtan.

Kommande söndag har ämnet "Samhällsansvar". Vi kan inte omedelbart ändra på hela samhället. Men låt oss börja genom att vi själva tar ansvar där vi får tillfälle! Låt oss också bedja för vårt land, för vår bygd och människorna omkring oss!

Anders Brogren

Tillbaka till hemsidan